Odaberite datum

Na 31. prosinca 2019. godine

Struktura ulaganja prema vrstama imovine

Udio u AV-u

Dužnički vrijednosni papiri 41.45%
Vlasnički vrijednosni papiri 39.76%
UCITS fondovi 11.31%
Alternativni fondovi 4.05%
ostalo 3.43%

Valutna struktura imovine

EUR 38.18%
HRK 48.56%
USD 13.26%

Udio 10 najvećih pozicija u NAV-u

RHMF-O-34BA, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 9.12%
RHMF-O-282A, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 9.07%
PODR-R-A, PODRAVKA d.d. 6.21%
RHMF-O-297A, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 5.17%
CRO 2,7%28EUR, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 4.78%
CRO 3,00%27EUR, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 4.00%
RHMF-O-26CA, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 2.73%
IWVL LN, BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DEUTSCHLAND AG 2.62%
SPXS LN, INVESCO INVESTMENT MANAGEMENT Ltd 2.58%
ARNT-R-A, ARENA HOSPITALITY GROUP d.d. 2.40%
ostalo 51.32%

Geografska struktura ulaganja

Europa 91.96%
Sjeverna Amerika 3.72%
ostalo 4.31%

Struktura ulaganja prema vrsti prenosivih vrijednosnih papira

Vrsta prenosivog vrijednosnog papiraUdio u NAV-u
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj RH, druga država članica ili država članica OECD-a te HNB ili središnja banka druge države članice42.03%
Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište čiji je izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u RH, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a41.62%
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca uvršteni na uređeno tržište čiji izdavatelj ima sjedište u RH, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a1.35%

Struktura ulaganja prema gospodarskim sektorima

Državni i lokalni sektor 40.16%
Opcionalna potrošačka roba 13.08%
Osnovna potrošačka roba 12.16%
Financije 7.02%
Industrija 3.92%
Komunalne usluge 3.72%
Informacijske tehnologije 2.75%
Telekomunikacije 1.86%
Zdravstvo 1.81%
Energija 1.10%
Materijali 0.49%
ostalo 11.92%

Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene

Naziv izdavateljaIdentifikacijska oznakaTrenutno procijenjena vrijednostMetoda procjeneDatum zadnje procjene
ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB d.d.HRACI0RA00007.042,10 HRKMetoda diskontiranih novčanih tokova05.12.2019.
PROFESSIO ENERGIA d.d.HRDLPRRA0007176,54 HRKMetoda diskontiranih novčanih tokova05.12.2019.
HTP KORČULA d.d.HRHTPKRA000263,07 HRKMetoda usporednih kompanija05.12.2019.
LUKA RIJEKA d.d.HRLKRIRA000744,43 HRKMetoda usporednih kompanija05.12.2019.
DUKAT d.d.HRLURARA0003666,48 HRKMetoda usporednih kompanija05.12.2019.
MODRA ŠPILJA d.d. u stečajuHRMDSPRA000514,58 HRKMetoda diskontiranih novčanih tokova23.12.2019.
MERITUS ULAGANJE d.d.HRMRULRA0009271,14 HRKMetoda diskontiranih novčanih tokova05.12.2019.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO26CA5126,1450 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu31.12.2019.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO282A2118,4760 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu31.12.2019.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO34BA197,9730 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu31.12.2019.
STANOVI JADRAN d.d.HRSTJDRA0006255,71 HRKMetoda diskontiranih novčanih tokova05.12.2019.
SUNCE KONCERN d.d.HRSUKCRA0001167,27 HRKMetoda usporednih kompanija05.12.2019.
VIS d.d. u stečajuHRVIS0RA000210,10 HRKMetoda diskontiranih novčanih tokova20.12.2019.
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.HRZGHOO237A3109,6745 %Interni model vrednovanja05.12.2019.