Odaberite datum

Na 31. kolovoza 2020. godine

Struktura ulaganja prema vrstama imovine

Udio u AV-u

Vlasnički vrijednosni papiri 43.29%
Dužnički vrijednosni papiri 43.04%
UCITS fondovi 5.36%
Alternativni fondovi 3.82%
ostalo 4.49%

Valutna struktura imovine

CHF 0.31%
DKK 0.32%
EUR 49.79%
GBP 0.61%
HRK 35.53%
USD 13.44%

Udio 10 najvećih pozicija u NAV-u

RHMF-O-34BA, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 7.89%
RHMF-O-403E, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 6.88%
PODR-R-A, PODRAVKA d.d. 4.93%
CRO 1,5%31EUR, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 4.79%
CRO 2,75%30EUR, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 3.89%
CRO 3,00%27EUR, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 3.38%
CRO 2,7%28EUR, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 3.34%
HUN 1,75%35EUR, MAĐARSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 2.84%
FRTR 2,5%30EUR, REPUBLIKA FRANCUSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 2.73%
KRKG SV, KRKA, d.d., NOVO MESTO 2.21%
ostalo 57.12%

Geografska struktura ulaganja

Europa 91.63%
Sjeverna Amerika 6.82%
Azija 1.53%
ostalo 0.02%

Struktura ulaganja prema vrsti prenosivih vrijednosnih papira

Vrsta prenosivog vrijednosnog papiraUdio u NAV-u
Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište čiji je izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u RH, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a43.19%
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj RH, druga država članica ili država članica OECD-a te HNB ili središnja banka druge države članice41.19%
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca uvršteni na uređeno tržište čiji izdavatelj ima sjedište u RH, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a1.10%
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca uvršteni na uređeno tržište, čiji je izdavatelj jedinica lokalne i područne samouprave u RH, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a1.00%

Struktura ulaganja prema gospodarskim sektorima

Državni i lokalni sektor 41.95%
Opcionalna potrošačka roba 12.63%
Osnovna potrošačka roba 11.14%
Informacijske tehnologije 5.25%
Financije 5.16%
Zdravstvo 4.62%
Industrija 3.80%
Telekomunikacije 3.19%
Komunalne usluge 2.30%
Energija 1.34%
Materijali 0.20%
ostalo 8.43%

Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene

Naziv izdavateljaIdentifikacijska oznakaTrenutno procijenjena vrijednostMetoda procjeneDatum zadnje procjene
ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB d.d.HRACI0RA00006.139,24 HRKMetoda diskontiranih novčanih tokova06.08.2020.
ČAKOVEČKI MLINOVI d.d.HRCKMLRA00086.520,68 HRKMetoda usporednih kompanija06.08.2020.
PROFESSIO ENERGIA d.d.HRDLPRRA0007176,54 HRKMetoda diskontiranih novčanih tokova06.08.2020.
HELIOS FAROS d.d.HRHEFARA000311,37 HRKMetoda diskontiranih novčanih tokova06.08.2020.
HTP KORČULA d.d.HRHTPKRA000262,01 HRKMetoda usporednih kompanija06.08.2020.
LUKA RIJEKA d.d.HRLKRIRA000725,04 HRKMetoda usporednih kompanija06.08.2020.
FTB TURIZAM d.d.HRLRHCRA00081.486,84 HRKMetoda usporednih kompanija06.08.2020.
MODRA ŠPILJA d.d.HRMDSPRA000514,58 HRKMetoda diskontiranih novčanih tokova06.08.2020.
MERITUS ULAGANJA d.d.HRMRULRA0009500,31 HRKMetoda usporednih kompanija06.08.2020.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO34BA197,3300 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu31.08.2020.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO403E697,5000 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu31.08.2020.
STANOVI JADRAN d.d.HRSTJDRA0006255,71 HRKMetoda diskontiranih novčanih tokova06.08.2020.
TURISTHOTEL d.d.HRTUHORA00013.052,71 HRKMetoda usporednih kompanija06.08.2020.
VIS d.d.HRVIS0RA000210,10 HRKMetoda diskontiranih novčanih tokova06.08.2020.
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.HRZGHOO237A3105,5345 %Interni model vrednovanja06.08.2020.

Udio imovine mirovinskog fonda koji prema internoj procjeni društva nije moguće utržiti u roku od godine dana

Sa stanjem na 30.6.2020. godine, udio takve imovine se procjenjuje na 42,06%.

Vrijednosni papiri u kojima mirovinski fond samostalno ili zajedno s mirovinskim fondovima pod upravljanjem istog mirovinskog društva ima udio u izdanju veći od 10%

Naziv izdavatelja Oznaka vrijednosnog papira Zbirni udio u izdavatelju svih mirovinskih fondova pod upravljanjem Društva Vrijednost pozicije u fondu Tehnika procjene/tržišna cijena % prinosa u odnosu na ukupan trošak stjecanja Udio u mirovinskom fondu
PROFESSIO ENERGIA d.d.HRDLPRRA0007 (DLPR-R-A)30,00%1.205.944,74Metoda diskontiranih novčanih tokova14,81% (početak ulaganja 21.1.2019)0,80%
HELIOS FAROS d.d.HRHEFARA0003 (HEFA-R-A)77,73%1.436.019,63Metoda diskontiranih novčanih tokova13,70% (početak ulaganja 6.2.2020)0,96%
HTP KORČULA d.d.HRHTPKRA0002 (HTPK-R-A)14,63%821.942,55Metoda usporednih kompanija35,38% (početak ulaganja 6.7.2016)0,55%
JADRAN d.d.HRJDRNRB0002 (JDRN-R-B)58,27%1.714.239,20Tržišna cijena-14,15% (početak ulaganja 6.4.2018)1,14%
KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA d.d.HRKOEIRA0009 (KOEI-R-A)16,73%2.135.962,06Tržišna cijena16,11% (početak ulaganja 22.8.2014)1,42%
PODRAVKA d.d.HRPODRRA0004 (PODR-R-A)15,66%7.395.550,00Tržišna cijena50,11% (početak ulaganja 22.8.2014)4,93%
STANOVI JADRAN d.d.HRSTJDRA0006 (STJD-R-A)26,68%434.707,00Metoda diskontiranih novčanih tokova27,86% (početak ulaganja 16.5.2017)0,29%
Ukupan udio u imovini mirovinskog fonda vrijednosnih papira u kojima mirovinski fond samostalno ili zajednički s drugim fondovima pod upravljanjem istog društva ima udio veći od 10%10,09%

Vrijednosni papiri iz članka 125. stavka 1. točaka 1. i 2. Zakona izdani od strane jednog idavatelja, a koji zbirno čine više od 10% neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda

Izdavatelj Vrijednost svih vrijednosnih papira izdavatelja u mirovinskim fondu Udio u neto imovini mirovinskog fonda % prinosa u odnosu na ukupan trošak stjecanja
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA52.008.525,47 HRK34.59 %8.82 %