Odaberite datum

Na 31. listopada 2018. godine

Struktura ulaganja prema vrstama imovine

Udio u AV-u

Dužnički vrijednosni papiri 49.83%
Vlasnički vrijednosni papiri 39.38%
UCITS fondovi 4.27%
Alternativni fondovi 2.44%
Izvedenice 0.03%
ostalo 4.05%

Valutna struktura imovine

EUR 43.04%
HRK 45.22%
USD 11.74%

Udio 10 najvećih pozicija u NAV-u

RHMF-O-282A, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 11.64%
PODR-R-A, PODRAVKA d.d. 7.43%
RHMF-O-26CA, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 7.00%
CRO 2,7%28EUR, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 5.85%
CRO 3,00%27EUR, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 3.50%
ARNT-R-A, ARENA HOSPITALITY GROUP d.d. 3.35%
RHMF-O-297A, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 3.21%
CRO 6,625%20USD, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 2.93%
CRO 6,375%21USD, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 2.83%
CRO 5,5%23USD, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 2.29%
ostalo 49.97%

Geografska struktura ulaganja

Europa 99.87%
Sjeverna Amerika 0.13%

Struktura ulaganja prema vrsti prenosivih vrijednosnih papira

Vrsta prenosivog vrijednosnog papiraUdio u NAV-u
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj RH, druga država članica ili država članica OECD-a te HNB ili središnja banka druge države članice45.25%
Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište čiji je izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u RH, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a39.41%
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca uvršteni na uređeno tržište čiji izdavatelj ima sjedište u RH, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a4.62%

Struktura ulaganja prema gospodarskim sektorima

Državni i lokalni sektor 45.22%
Opcionalna potrošačka roba 16.43%
Osnovna potrošačka roba 12.06%
Financije 4.78%
Industrija 4.64%
Zdravstvo 3.93%
Komunalne usluge 3.15%
Informacijske tehnologije 1.49%
Telekomunikacije 1.09%
Materijali 0.49%
Energija 0.21%
ostalo 6.52%

Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene

Naziv izdavateljaIdentifikacijska oznakaTrenutno procijenjena vrijednostMetoda procjeneDatum zadnje procjene
HRVATSKA POŠTA d.d.HRHP00O19BA4103,2558 %Interni model vrednovanja03.10.2018.
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.HRHPB0RA0002605,15 HRKMetoda usporednih kompanija03.10.2018.
HTP KORČULA d.d.HRHTPKRA000264,28 HRKMetoda usporednih kompanija03.10.2018.
JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d.HRJDGLO20CA4104,9945 %Interni model vrednovanja03.10.2018.
DUKAT d.d.HRLURARA0003547,22 HRKMetoda usporednih kompanija03.10.2018.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO222A8104,9160 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu31.10.2018.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO282A2106,6000 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu31.10.2018.
SLAVONSKI ZATVORENI ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND d.d.HRSLPFRA000433,04 HRKMetoda neto prilagođene imovine03.10.2018.
STANOVI JADRAN d.d.HRSTJDRA0006230,07 HRKMetoda diskontiranih novčanih tokova03.10.2018.
SUNCE KONCERN d.d.HRSUKCRA0001170,47 HRKMetoda usporednih kompanija03.10.2018.
TANKERSKA NEXT GENERATION d.d.HRTPNGRA000052,27 HRKMetoda usporednih kompanija03.10.2018.
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.HRZGHOO237A3101,7389 %Interni model vrednovanja03.10.2018.