Odaberite datum

Na 30. rujna 2019. godine

Struktura ulaganja prema vrstama imovine

Udio u AV-u

Dužnički vrijednosni papiri 46.11%
Vlasnički vrijednosni papiri 37.38%
UCITS fondovi 10.95%
Alternativni fondovi 2.89%
ostalo 2.66%

Valutna struktura imovine

EUR 36.62%
HRK 49.00%
USD 14.38%

Udio 10 najvećih pozicija u NAV-u

RHMF-O-282A, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 10.04%
PODR-R-A, PODRAVKA d.d. 7.24%
RHMF-O-26CA, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 5.81%
RHMF-O-297A, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 5.74%
CRO 2,7%28EUR, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 5.31%
CRO 3,00%27EUR, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 4.43%
CRO 6,375%21USD, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 3.55%
XDAX GT, DWS INVESTMENT SA 2.74%
SPXS LN, INVESCO INVESTMENT MANAGEMENT Ltd 2.66%
ARNT-R-A, ARENA HOSPITALITY GROUP d.d. 2.61%
ostalo 49.87%

Geografska struktura ulaganja

Europa 93.27%
Sjeverna Amerika 6.72%
Azija 0.02%

Struktura ulaganja prema vrsti prenosivih vrijednosnih papira

Vrsta prenosivog vrijednosnog papiraUdio u NAV-u
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj RH, druga država članica ili država članica OECD-a te HNB ili središnja banka druge države članice42.58%
Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište čiji je izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u RH, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a37.47%
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca uvršteni na uređeno tržište čiji izdavatelj ima sjedište u RH, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a3.63%

Struktura ulaganja prema gospodarskim sektorima

Državni i lokalni sektor 42.49%
Osnovna potrošačka roba 12.75%
Opcionalna potrošačka roba 12.58%
Financije 6.81%
Industrija 5.04%
Komunalne usluge 4.18%
Zdravstvo 3.26%
Telekomunikacije 2.44%
Informacijske tehnologije 2.41%
Energija 1.66%
Materijali 0.68%
ostalo 5.70%

Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene

Naziv izdavateljaIdentifikacijska oznakaTrenutno procijenjena vrijednostMetoda procjeneDatum zadnje procjene
PROFESSIO ENERGIA d.d.HRDLPRRA0007175,05 HRKMetoda diskontiranih novčanih tokova04.09.2019.
HRVATSKA POŠTA d.d.HRHP00O19BA4100,3129 %Interni model vrednovanja04.09.2019.
HTP KORČULA d.d.HRHTPKRA000270,47 HRKMetoda usporednih kompanija04.09.2019.
JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d.HRJDGLO20CA4103,0073 %Interni model vrednovanja04.09.2019.
DUKAT d.d.HRLURARA0003537,52 HRKMetoda usporednih kompanija04.09.2019.
MERITUS ULAGANJE d.d.HRMRULRA0009271,84 HRKMetoda diskontiranih novčanih tokova04.09.2019.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO222A8105,1130 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu30.09.2019.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO282A2119,6890 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu30.09.2019.
SZAIF d.d.HRSLPFRA000418,56 HRKMetoda neto prilagođene imovine04.09.2019.
STANOVI JADRAN d.d.HRSTJDRA0006247,58 HRKMetoda diskontiranih novčanih tokova04.09.2019.
SUNCE KONCERN d.d.HRSUKCRA0001128,07 HRKMetoda usporednih kompanija04.09.2019.
TANKERSKA NEXT GENERATION d.d.HRTPNGRA000031,27 HRKMetoda usporednih kompanija04.09.2019.
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.HRZGHOO237A3107,2074 %Interni model vrednovanja04.09.2019.