Odaberite datum

Na 31. svibnja 2020. godine

Struktura ulaganja prema vrstama imovine

Udio u AV-u

Vlasnički vrijednosni papiri 46.21%
Dužnički vrijednosni papiri 35.98%
UCITS fondovi 8.87%
Alternativni fondovi 4.11%
ostalo 4.83%

Valutna struktura imovine

CHF 0.36%
DKK 0.38%
EUR 42.03%
GBP 0.62%
HRK 44.20%
USD 12.40%

Udio 10 najvećih pozicija u NAV-u

RHMF-O-34BA, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 8.77%
RHMF-O-403E, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 7.70%
PODR-R-A, PODRAVKA d.d. 5.43%
CRO 2,7%28EUR, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 3.63%
CRO 3,00%27EUR, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 3.61%
CRO 2,75%30EUR, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 3.10%
ROM 3,624%30EUR, RUMUNJSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 3.04%
XDAX GT, DWS INVESTMENT SA 2.51%
KRKG SV, KRKA, d.d., NOVO MESTO 2.27%
HT-R-A, HRVATSKI TELEKOM d.d. 2.25%
ostalo 57.69%

Geografska struktura ulaganja

Europa 92.31%
Sjeverna Amerika 5.92%
Azija 1.74%
ostalo 0.03%

Struktura ulaganja prema vrsti prenosivih vrijednosnih papira

Vrsta prenosivog vrijednosnog papiraUdio u NAV-u
Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište čiji je izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u RH, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a46.18%
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj RH, druga država članica ili država članica OECD-a te HNB ili središnja banka druge države članice34.99%
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca uvršteni na uređeno tržište čiji izdavatelj ima sjedište u RH, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a1.27%

Struktura ulaganja prema gospodarskim sektorima

Državni i lokalni sektor 31.70%
Opcionalna potrošačka roba 14.09%
Osnovna potrošačka roba 12.47%
Financije 6.39%
Informacijske tehnologije 5.76%
Zdravstvo 4.71%
Industrija 3.97%
Telekomunikacije 3.40%
Komunalne usluge 2.89%
Materijali 1.37%
Energija 1.15%
ostalo 12.08%

Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene

Naziv izdavateljaIdentifikacijska oznakaTrenutno procijenjena vrijednostMetoda procjeneDatum zadnje procjene
ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB d.d.HRACI0RA00006.139,24 HRKMetoda diskontiranih novčanih tokova06.05.2020.
PROFESSIO ENERGIA d.d.HRDLPRRA0007176,54 HRKMetoda diskontiranih novčanih tokova06.05.2020.
HELIOS FAROS d.d.HRHEFARA000311,37 HRKMetoda diskontiranih novčanih tokova06.05.2020.
HTP KORČULA d.d.HRHTPKRA000245,44 HRKMetoda usporednih kompanija06.05.2020.
LUKA RIJEKA d.d.HRLKRIRA000719,72 HRKMetoda usporednih kompanija06.05.2020.
MODRA ŠPILJA d.d.HRMDSPRA000514,58 HRKMetoda diskontiranih novčanih tokova06.05.2020.
MERITUS ULAGANJA d.d.HRMRULRA0009456,04 HRKMetoda usporednih kompanija06.05.2020.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO34BA196,8250 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu29.05.2020.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO403E697,7370 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu29.05.2020.
STANOVI JADRAN d.d.HRSTJDRA0006255,71 HRKMetoda diskontiranih novčanih tokova06.05.2020.
VIS d.d.HRVIS0RA000210,10 HRKMetoda diskontiranih novčanih tokova06.05.2020.
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.HRZGHOO237A3107,2186 %Interni model vrednovanja06.05.2020.
RUMUNJSKA MINISTARSTVO FINANCIJAXS2178857954105,4910 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu29.05.2020.