Odaberite datum

Na 31. kolovoza 2019. godine

Struktura ulaganja prema vrstama imovine

Udio u AV-u

Dužnički vrijednosni papiri 48.46%
Vlasnički vrijednosni papiri 36.51%
UCITS fondovi 10.91%
Alternativni fondovi 2.90%
ostalo 1.23%

Valutna struktura imovine

EUR 33.83%
HRK 50.24%
USD 15.93%

Udio 10 najvećih pozicija u NAV-u

RHMF-O-282A, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 10.34%
PODR-R-A, PODRAVKA d.d. 6.63%
RHMF-O-26CA, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 5.96%
RHMF-O-297A, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 5.95%
CRO 2,7%28EUR, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 5.49%
CRO 3,00%27EUR, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 4.58%
CRO 6,375%21USD, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 3.75%
XDAX GT, DWS INVESTMENT SA 2.73%
ARNT-R-A, ARENA HOSPITALITY GROUP d.d. 2.69%
SPXS LN, INVESCO INVESTMENT MANAGEMENT Ltd 2.68%
ostalo 49.20%

Geografska struktura ulaganja

Europa 93.23%
Sjeverna Amerika 6.75%
Azija 0.02%

Struktura ulaganja prema vrsti prenosivih vrijednosnih papira

Vrsta prenosivog vrijednosnog papiraUdio u NAV-u
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj RH, druga država članica ili država članica OECD-a te HNB ili središnja banka druge države članice45.21%
Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište čiji je izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u RH, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a36.88%
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca uvršteni na uređeno tržište čiji izdavatelj ima sjedište u RH, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a3.74%

Struktura ulaganja prema gospodarskim sektorima

Državni i lokalni sektor 44.75%
Opcionalna potrošačka roba 12.77%
Osnovna potrošačka roba 11.88%
Financije 6.80%
Industrija 5.18%
Komunalne usluge 3.94%
Zdravstvo 3.41%
Informacijske tehnologije 2.43%
Telekomunikacije 2.20%
Energija 1.69%
Materijali 0.68%
ostalo 4.27%

Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene

Naziv izdavateljaIdentifikacijska oznakaTrenutno procijenjena vrijednostMetoda procjeneDatum zadnje procjene
DALEKOVOD PROFESSIO d.d.HRDLPRRA0007175,05 HRKMetoda diskontiranih novčanih tokova07.08.2019.
HRVATSKA POŠTA d.d.HRHP00O19BA4100,5338 %Interni model vrednovanja07.08.2019.
HTP KORČULA d.d.HRHTPKRA000270,84 HRKMetoda usporednih kompanija07.08.2019.
JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d.HRJDGLO20CA4103,1907 %Interni model vrednovanja07.08.2019.
LUKA RIJEKA d.d.HRLKRIRA000739,88 HRKMetoda usporednih kompanija07.08.2019.
DUKAT d.d.HRLURARA0003558,76 HRKMetoda usporednih kompanija07.08.2019.
MERITUS ULAGANJE d.d.HRMRULRA0009271,84 HRKMetoda diskontiranih novčanih tokova07.08.2019.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO222A8105,1250 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu30.08.2019.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO282A2119,0200 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu30.08.2019.
SZAIF d.d.HRSLPFRA000418,56 HRKMetoda neto prilagođene imovine07.08.2019.
STANOVI JADRAN d.d.HRSTJDRA0006247,58 HRKMetoda diskontiranih novčanih tokova07.08.2019.
SUNCE KONCERN d.d.HRSUKCRA0001134,27 HRKMetoda usporednih kompanija07.08.2019.
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.HRZGHOO237A3106,9867 %Interni model vrednovanja07.08.2019.