Odaberite razdoblje

od
do

Neto imovina fonda

Vrijednost obračunske jedinice/VOJ

06. travnja 2020.
146,0285 kn

Prinos

Prinos tekuće godine

Datum (od - do)Prinos
31.12.2019. - 06.04.2020.-8,65%

Način računanja: [Zadnji službeno potvrđeni VOJ] / [VOJ na 31.12. prethodne godine, odnosno početni VOJ ukoliko fond na 31.12. prethodne godine nije poslovao] - 1


Prinos za prethodnih godinu dana

Datum (od - do)Prinos
06.04.2019. - 06.04.2020.0,98%

Način računanja: [Zadnji službeno potvrđeni VOJ] / [VOJ na isti dan prethodne godine] - 1


Prosječan prinos od osnivanja

Datum (od - do)Prinos
21.08.2014. - 06.04.2020.6,96%

Način računanja: [Zadnji službeno potvrđeni VOJ / 100]^[365 / razlika datuma zadnjeg službeno potvrđenog VOJ-a i datuma osnutka fonda, u danima] - 1


Prinos po godinama

Datum (od - do)Prinos
21.08.2014. - 31.12.2014.6,39%
31.12.2014. - 31.12.2015.8,03%
31.12.2015. - 31.12.2016.13,82%
31.12.2016. - 31.12.2017.4,45%
31.12.2017. - 31.12.2018.2,02%
31.12.2018. - 31.12.2019.14,68%
31.12.2019. - 06.04.2020.-8,65%

Način računanja: [VOJ na 31.12. godine / VOJ na 31.12. prethodne godine, odnosno početni VOJ ukoliko fond na 31.12. prethodne godine nije poslovao] - 1; za svaku godinu rada Fonda


Prilikom izračuna prinosa uzete su u obzir sve naknade i troškovi Fonda osim ulaznih i izlaznih naknada.

Rezultati poslovanja mirovinskog fonda ostvareni u proteklim razdobljima ne predstavljaju indikaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja mirovinskog fonda.