Odaberite datum

Na 31. ožujka 2019. godine

Struktura ulaganja prema vrstama imovine

Udio u AV-u

Dužnički vrijednosni papiri 67.92%
Vlasnički vrijednosni papiri 24.66%
UCITS fondovi 5.08%
Alternativni fondovi 1.23%
ostalo 1.12%

Valutna struktura imovine

EUR 33.43%
HRK 52.28%
USD 14.29%

Udio 10 najvećih pozicija u NAV-u

RHMF-O-26CA, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 9.00%
RHMF-O-247E, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 8.81%
CRO 2,75%30EUR, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 6.34%
RHMF-O-203E, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 5.31%
RHMF-O-257A, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 4.71%
RHMF-O-227E, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 3.52%
RHMF-O-222A, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 3.34%
KRKG SV, KRKA, d.d., Novo mesto 3.17%
CRO 6,375%21USD, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 3.01%
CRO 5,5%23USD, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 2.73%
ostalo 50.06%

Geografska struktura ulaganja

Europa 94.50%
Sjeverna Amerika 4.55%
Azija 0.51%
ostalo 0.44%

Struktura ulaganja prema vrsti prenosivih vrijednosnih papira

Vrsta prenosivog vrijednosnog papiraUdio u NAV-u
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj RH, druga država članica ili država članica OECD-a te HNB ili središnja banka druge države članice65.13%
Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište čiji je izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u RH, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a24.76%
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca uvršteni na uređeno tržište čiji izdavatelj ima sjedište u RH, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a2.89%
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca za koje jamči RH, druga država članica, država članica OECD-a, HNB, ili središnja banka druge države članice, odnosno države članice OECD-a, ili je izdavatelj javno međunarodno tijelo0.18%

Struktura ulaganja prema gospodarskim sektorima

Državni i lokalni sektor 65.29%
Financije 6.03%
Osnovna potrošačka roba 4.87%
Opcionalna potrošačka roba 4.37%
Zdravstvo 3.76%
Industrija 3.68%
Komunalne usluge 3.44%
Telekomunikacije 1.93%
Energija 1.80%
Informacijske tehnologije 1.76%
Materijali 0.22%
ostalo 2.85%

Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene

Naziv izdavateljaIdentifikacijska oznakaTrenutno procijenjena vrijednostMetoda procjeneDatum zadnje procjene
ATLANTIC GRUPA d.d.HRATGRO216A9100,5349 %Interni model vrednovanja05.03.2019.
DALEKOVOD d.d.HRDLKVO302A066,4314 %Interni model vrednovanja05.03.2019.
DALEKOVOD d.d.HRDLKVO302E266,2539 %Interni model vrednovanja05.03.2019.
DALEKOVOD PROFESSIO d.d.HRDLPRRA0007175,05 HRKMetoda diskontiranih novčanih tokova05.03.2019.
HRVATSKA POŠTA d.d.HRHP00O19BA4101,7707 %Interni model vrednovanja05.03.2019.
HTP KORČULA d.d.HRHTPKRA000279,76 HRKMetoda usporednih kompanija05.03.2019.
JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d.HRJDGLO20CA4103,7799 %Interni model vrednovanja05.03.2019.
JADRANSKI NAFTOVOD d.d.HRJNAFRA00005.531,63 HRKMetoda usporednih kompanija05.03.2019.
LUKA PLOČE d.d.HRLKPCRA0005480,28 HRKMetoda usporednih kompanija05.03.2019.
LUKA RIJEKA d.d.HRLKRIRA000734,74 HRKMetoda usporednih kompanija05.03.2019.
LANIŠTE d.o.o.HRLNGUO31AE314,7148 %Interni model vrednovanja05.03.2019.
MAGMA d.d.HRMGMARB00040,00 HRKMetoda neto prilagođene imovine05.03.2019.
MERITUS ULAGANJE d.d.HRMRULRA0009271,84 HRKMetoda diskontiranih novčanih tokova05.03.2019.
OT - OPTIMA TELEKOM d.d.HROPTEO142A597,0067 %Interni model vrednovanja05.03.2019.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO203E0105,8260 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu29.03.2019.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO222A8105,6460 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu29.03.2019.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO227E9120,0030 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu29.03.2019.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO257A4120,6590 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu29.03.2019.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO282A2110,0700 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu29.03.2019.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO327A5103,6940 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu29.03.2019.
ERSTE & STEIERMERKISCHE BANK d.d.HRRIBAO23BA691,4745 %Interni model vrednovanja05.03.2019.
SZAIF d.d.HRSLPFRA000421,06 HRKMetoda neto prilagođene imovine05.03.2019.
STANOVI JADRAN d.d.HRSTJDRA0006230,07 HRKMetoda diskontiranih novčanih tokova05.03.2019.
SUNCE KONCERN d.d.HRSUKCRA0001127,33 HRKMetoda usporednih kompanija05.03.2019.
TANKERSKA NEXT GENERATION d.d.HRTPNGRA000034,00 HRKMetoda usporednih kompanija05.03.2019.
ZAGREBAČKA BURZA d.d.HRZB00RA000312,64 HRKMetoda usporednih kompanija05.03.2019.
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.HRZGHOO237A3104,9507 %Interni model vrednovanja05.03.2019.
POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d.SI003110008222,54 EURMetoda usporednih kompanija05.03.2019.