Odaberite datum

Na 31. listopada 2018. godine

Struktura ulaganja prema vrstama imovine

Udio u AV-u

Dužnički vrijednosni papiri 67.63%
Vlasnički vrijednosni papiri 23.40%
UCITS fondovi 3.13%
Alternativni fondovi 1.13%
Depoziti 0.33%
ostalo 4.38%

Valutna struktura imovine

EUR 45.12%
HRK 40.09%
USD 14.79%

Udio 10 najvećih pozicija u NAV-u

RHMF-O-247E, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 9.29%
RHMF-O-26CA, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 9.09%
CRO 2,75%30EUR, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 6.40%
RHMF-O-203E, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 5.79%
RHMF-O-257A, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 4.87%
RHMF-O-227E, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 3.80%
RHMF-O-222A, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 3.51%
KRKG SV, KRKA d.d. 3.14%
CRO 6,375%21USD, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 2.72%
CRO 5,5%23USD, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 2.71%
ostalo 48.68%

Geografska struktura ulaganja

Europa 96.51%
Sjeverna Amerika 2.53%
Azija 0.50%
ostalo 0.46%

Struktura ulaganja prema vrsti prenosivih vrijednosnih papira

Vrsta prenosivog vrijednosnog papiraUdio u NAV-u
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj RH, druga država članica ili država članica OECD-a te HNB ili središnja banka druge države članice64.65%
Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište čiji je izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u RH, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a23.42%
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca uvršteni na uređeno tržište čiji izdavatelj ima sjedište u RH, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a2.82%
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca za koje jamči RH, druga država članica, država članica OECD-a, HNB, ili središnja banka druge države članice, odnosno države članice OECD-a, ili je izdavatelj javno međunarodno tijelo0.19%

Struktura ulaganja prema gospodarskim sektorima

Državni i lokalni sektor 65.08%
Financije 4.76%
Osnovna potrošačka roba 4.44%
Opcionalna potrošačka roba 4.03%
Zdravstvo 3.66%
Industrija 3.41%
Komunalne usluge 3.07%
Informacijske tehnologije 1.79%
Energija 1.66%
Telekomunikacije 1.55%
Materijali 0.18%
ostalo 6.38%

Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene

Naziv izdavateljaIdentifikacijska oznakaTrenutno procijenjena vrijednostMetoda procjeneDatum zadnje procjene
ATLANTIC GRUPA d.d.HRATGRO216A999,4411 %Interni model vrednovanja03.10.2018.
ČAKOVEČKI MLINOVI d.d.HRCKMLRA00085.930,83 HRKMetoda usporednih kompanija03.10.2018.
DALEKOVOD d.d.HRDLKVO302A079,3566 %Interni model vrednovanja03.10.2018.
DALEKOVOD d.d.HRDLKVO302E279,4615 %Interni model vrednovanja03.10.2018.
HRVATSKA POŠTA d.d.HRHP00O19BA4103,2558 %Interni model vrednovanja03.10.2018.
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.HRHPB0RA0002605,15 HRKMetoda usporednih kompanija03.10.2018.
HTP KORČULA d.d.HRHTPKRA000264,28 HRKMetoda usporednih kompanija03.10.2018.
JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d.HRJDGLO20CA4104,9945 %Interni model vrednovanja03.10.2018.
JADRANSKI NAFTOVOD d.d.HRJNAFRA00005.545,41 HRKMetoda usporednih kompanija03.10.2018.
LANIŠTE d.o.o.HRLNGUO31AE318,2353 %Interni model vrednovanja03.10.2018.
MAGMA d.d.HRMGMARB00040,00 HRKMetoda neto prilagođene imovine03.10.2018.
OT - OPTIMA TELEKOM d.d.HROPTEO142A588,5378 %Interni model vrednovanja03.10.2018.
PETROKEMIJA d.d.HRPTKMRA00052,48 HRKMetoda usporednih kompanija03.10.2018.
QUAESTUS NEKRETNINE d.d. "u likvidaciji"HRQUNERA000813,22 HRKMetoda neto prilagođene imovine03.10.2018.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO19BA2105,8060 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu31.10.2018.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO203E0108,7000 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu31.10.2018.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO217A8105,9100 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu31.10.2018.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO222A8104,9160 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu31.10.2018.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO227E9122,1090 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu31.10.2018.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO247E7123,6800 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu31.10.2018.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO257A4117,7190 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu31.10.2018.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO282A2106,6000 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu31.10.2018.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO327A5103,2050 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu31.10.2018.
SLAVONSKI ZATVORENI ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND d.d.HRSLPFRA000433,04 HRKMetoda neto prilagođene imovine03.10.2018.
STANOVI JADRAN d.d.HRSTJDRA0006230,07 HRKMetoda diskontiranih novčanih tokova03.10.2018.
SUNCE KONCERN d.d.HRSUKCRA0001170,47 HRKMetoda usporednih kompanija03.10.2018.
TANKERSKA NEXT GENERATION d.d.HRTPNGRA000052,27 HRKMetoda usporednih kompanija03.10.2018.
ULJANIK d.d.HRULJNRA00080,00 HRKMetoda usporednih kompanija03.10.2018.
ZAGREBAČKA BURZA d.d.HRZB00RA000312,50 HRKMetoda usporednih kompanija03.10.2018.
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.HRZGHOO237A3101,7389 %Interni model vrednovanja03.10.2018.
POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d.SI003110008227,80 EURMetoda usporednih kompanija03.10.2018.