Odaberite datum

Na 31. svibnja 2020. godine

Struktura ulaganja prema vrstama imovine

Udio u AV-u

Dužnički vrijednosni papiri 66.18%
Vlasnički vrijednosni papiri 27.05%
UCITS fondovi 4.12%
Alternativni fondovi 1.90%
ostalo 0.74%

Valutna struktura imovine

CHF 0.19%
DKK 0.20%
EUR 50.70%
GBP 0.31%
HRK 33.53%
SEK 0.01%
USD 15.05%

Udio 10 najvećih pozicija u NAV-u

RHMF-O-275E, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 11.44%
RHMF-O-247E, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 7.95%
RHMF-O-403E, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 6.56%
CRO 2,75%30EUR, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 5.88%
RHMF-O-34BA, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 4.42%
KRKG SV, KRKA, d.d., NOVO MESTO 3.98%
RHMF-O-227E, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 3.07%
RHMF-O-26CA, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 3.04%
RHMF-O-222A, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 2.93%
CRO 6,375%21USD, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 2.73%
ostalo 48.00%

Geografska struktura ulaganja

Europa 94.51%
Sjeverna Amerika 3.78%
Azija 1.33%
ostalo 0.38%

Struktura ulaganja prema vrsti prenosivih vrijednosnih papira

Vrsta prenosivog vrijednosnog papiraUdio u NAV-u
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj RH, druga država članica ili država članica OECD-a te HNB ili središnja banka druge države članice65.35%
Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište čiji je izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u RH, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a27.28%
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca uvršteni na uređeno tržište čiji izdavatelj ima sjedište u RH, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a2.45%

Struktura ulaganja prema gospodarskim sektorima

Državni i lokalni sektor 63.79%
Osnovna potrošačka roba 5.41%
Zdravstvo 5.35%
Opcionalna potrošačka roba 5.33%
Financije 4.89%
Industrija 3.02%
Komunalne usluge 2.85%
Informacijske tehnologije 2.40%
Telekomunikacije 1.57%
Energija 1.42%
Materijali 0.74%
ostalo 3.23%

Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene

Naziv izdavateljaIdentifikacijska oznakaTrenutno procijenjena vrijednostMetoda procjeneDatum zadnje procjene
ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB d.d.HRACI0RA00006.139,24 HRKMetoda diskontiranih novčanih tokova06.05.2020.
ATLANTIC GRUPA d.d.HRATGRO216A9100,9887 %Interni model vrednovanja06.05.2020.
DALEKOVOD d.d.HRDLKVO302A065,6569 %Interni model vrednovanja06.05.2020.
DALEKOVOD d.d.HRDLKVO302E264,4780 %Interni model vrednovanja06.05.2020.
PROFESSIO ENERGIA d.d.HRDLPRRA0007176,54 HRKMetoda diskontiranih novčanih tokova06.05.2020.
HELIOS FAROS d.d.HRHEFARA000311,37 HRKMetoda diskontiranih novčanih tokova06.05.2020.
HTP KORČULA d.d.HRHTPKRA000245,44 HRKMetoda usporednih kompanija06.05.2020.
LUKA RIJEKA d.d.HRLKRIRA000719,72 HRKMetoda usporednih kompanija06.05.2020.
MODRA ŠPILJA d.d.HRMDSPRA000514,58 HRKMetoda diskontiranih novčanih tokova06.05.2020.
MERITUS ULAGANJA d.d.HRMRULRA0009456,04 HRKMetoda usporednih kompanija06.05.2020.
OT - OPTIMA TELEKOM d.d.HROPTEO142A598,1491 %Interni model vrednovanja06.05.2020.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO217A8102,8290 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu29.05.2020.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO222A8103,2040 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu29.05.2020.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO227E9113,3720 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu29.05.2020.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO247E7121,7710 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu29.05.2020.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO26CA5122,0290 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu29.05.2020.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO275E899,6250 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu29.05.2020.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO327A5123,4150 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu29.05.2020.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO34BA196,8250 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu29.05.2020.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO403E697,7370 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu29.05.2020.
ERSTE & STEIERMERKISCHE BANK d.d.HRRIBAO23BA697,3808 %Interni model vrednovanja06.05.2020.
STANOVI JADRAN d.d.HRSTJDRA0006255,71 HRKMetoda diskontiranih novčanih tokova06.05.2020.
VIS d.d.HRVIS0RA000210,10 HRKMetoda diskontiranih novčanih tokova06.05.2020.
ZAGREBAČKA BURZA d.d.HRZB00RA000315,14 HRKMetoda usporednih kompanija06.05.2020.
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.HRZGHOO237A3107,2186 %Interni model vrednovanja06.05.2020.
POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d.SI003110008230,35 EURMetoda usporednih kompanija06.05.2020.