Odaberite datum

Na 30. lipnja 2019. godine

Struktura ulaganja prema vrstama imovine

Udio u AV-u

Dužnički vrijednosni papiri 67.04%
Vlasnički vrijednosni papiri 24.57%
UCITS fondovi 6.68%
Alternativni fondovi 1.38%
ostalo 0.34%

Valutna struktura imovine

EUR 34.67%
HRK 49.98%
USD 15.35%

Udio 10 najvećih pozicija u NAV-u

RHMF-O-26CA, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 8.83%
RHMF-O-247E, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 8.52%
CRO 2,75%30EUR, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 6.34%
RHMF-O-203E, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 5.09%
RHMF-O-257A, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 4.67%
RHMF-O-227E, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 3.38%
KRKG SV, KRKA, d.d., Novo mesto 3.29%
RHMF-O-222A, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 3.22%
CRO 6,375%21USD, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 2.88%
CRO 5,5%23USD, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 2.60%
ostalo 51.18%

Geografska struktura ulaganja

Europa 93.03%
Sjeverna Amerika 6.02%
Azija 0.50%
ostalo 0.46%

Struktura ulaganja prema vrsti prenosivih vrijednosnih papira

Vrsta prenosivog vrijednosnog papiraUdio u NAV-u
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj RH, druga država članica ili država članica OECD-a te HNB ili središnja banka druge države članice65.21%
Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište čiji je izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u RH, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a24.98%
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca uvršteni na uređeno tržište čiji izdavatelj ima sjedište u RH, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a2.77%
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca za koje jamči RH, druga država članica, država članica OECD-a, HNB, ili središnja banka druge države članice, odnosno države članice OECD-a, ili je izdavatelj javno međunarodno tijelo0.17%

Struktura ulaganja prema gospodarskim sektorima

Državni i lokalni sektor 63.93%
Financije 5.65%
Osnovna potrošačka roba 5.64%
Opcionalna potrošačka roba 5.01%
Industrija 3.90%
Zdravstvo 3.77%
Komunalne usluge 3.33%
Informacijske tehnologije 2.17%
Telekomunikacije 2.02%
Energija 1.99%
Materijali 0.43%
ostalo 2.15%

Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene

Naziv izdavateljaIdentifikacijska oznakaTrenutno procijenjena vrijednostMetoda procjeneDatum zadnje procjene
ATLANTIC GRUPA d.d.HRATGRO216A9100,1116 %Interni model vrednovanja06.06.2019.
ČAKOVEČKI MLINOVI d.d.HRCKMLRA00086.630,87 HRKMetoda usporednih kompanija06.06.2019.
DALEKOVOD d.d.HRDLKVO302A067,1428 %Interni model vrednovanja06.06.2019.
DALEKOVOD d.d.HRDLKVO302E265,6977 %Interni model vrednovanja06.06.2019.
DALEKOVOD PROFESSIO d.d.HRDLPRRA0007175,05 HRKMetoda diskontiranih novčanih tokova06.06.2019.
HELIOS FAROS d.d. u stečajuHRHEFARA000311,41 HRKMetoda diskontiranih novčanih tokova06.06.2019.
HRVATSKA POŠTA d.d.HRHP00O19BA4101,0641 %Interni model vrednovanja06.06.2019.
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.HRHPB0RA0002541,04 HRKMetoda usporednih kompanija06.06.2019.
HTP KORČULA d.d.HRHTPKRA000272,01 HRKMetoda usporednih kompanija06.06.2019.
JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d.HRJDGLO20CA4103,6086 %Interni model vrednovanja06.06.2019.
JADRANSKI NAFTOVOD d.d.HRJNAFRA00005.363,05 HRKMetoda usporednih kompanija06.06.2019.
LUKA PLOČE d.d.HRLKPCRA0005418,93 HRKMetoda usporednih kompanija06.06.2019.
LUKA RIJEKA d.d.HRLKRIRA000744,77 HRKMetoda usporednih kompanija06.06.2019.
LANIŠTE d.o.o.HRLNGUO31AE311,4226 %Interni model vrednovanja06.06.2019.
MAGMA d.d.HRMGMARB00040,00 HRKMetoda neto prilagođene imovine06.06.2019.
MERITUS ULAGANJE d.d.HRMRULRA0009271,84 HRKMetoda diskontiranih novčanih tokova06.06.2019.
OT - OPTIMA TELEKOM d.d.HROPTEO142A597,7464 %Interni model vrednovanja06.06.2019.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO19BA2102,2430 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu28.06.2019.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO203E0104,3880 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu28.06.2019.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO217A8105,3200 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu28.06.2019.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO222A8105,4340 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu28.06.2019.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO227E9118,8980 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu28.06.2019.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO247E7124,3480 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu28.06.2019.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO257A4123,3190 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu28.06.2019.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO327A5107,7190 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu28.06.2019.
ERSTE & STEIERMERKISCHE BANK d.d.HRRIBAO23BA694,6505 %Interni model vrednovanja06.06.2019.
SZAIF d.d.HRSLPFRA000421,23 HRKMetoda neto prilagođene imovine06.06.2019.
STANOVI JADRAN d.d.HRSTJDRA0006230,07 HRKMetoda diskontiranih novčanih tokova06.06.2019.
SUNCE KONCERN d.d.HRSUKCRA0001124,53 HRKMetoda usporednih kompanija06.06.2019.
ZAGREBAČKA BURZA d.d.HRZB00RA000314,85 HRKMetoda usporednih kompanija06.06.2019.
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.HRZGHOO237A3108,0897 %Interni model vrednovanja06.06.2019.
POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d.SI003110008228,90 EURMetoda usporednih kompanija06.06.2019.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAXS1843434876100,2260 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu28.06.2019.