Odaberite datum

Na 31. siječnja 2019. godine

Struktura ulaganja prema vrstama imovine

Udio u AV-u

Dužnički vrijednosni papiri 65.84%
Vlasnički vrijednosni papiri 25.21%
UCITS fondovi 5.01%
Alternativni fondovi 1.21%
Depoziti 0.14%
ostalo 2.58%

Valutna struktura imovine

EUR 35.05%
HRK 48.44%
USD 16.51%

Udio 10 najvećih pozicija u NAV-u

RHMF-O-26CA, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 9.02%
RHMF-O-247E, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 8.88%
CRO 2,75%30EUR, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 6.21%
RHMF-O-203E, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 5.61%
RHMF-O-257A, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 4.72%
RHMF-O-227E, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 3.59%
RHMF-O-222A, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 3.43%
KRKG SV, KRKA, d.d., Novo mesto 3.22%
CRO 5,5%23USD, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 2.69%
CRO 6,375%21USD, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 2.66%
ostalo 49.97%

Geografska struktura ulaganja

Europa 94.61%
Sjeverna Amerika 4.46%
Azija 0.49%
ostalo 0.44%

Struktura ulaganja prema vrsti prenosivih vrijednosnih papira

Vrsta prenosivog vrijednosnog papiraUdio u NAV-u
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj RH, druga država članica ili država članica OECD-a te HNB ili središnja banka druge države članice62.82%
Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište čiji je izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u RH, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a25.24%
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca uvršteni na uređeno tržište čiji izdavatelj ima sjedište u RH, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a2.90%
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca za koje jamči RH, druga država članica, država članica OECD-a, HNB, ili središnja banka druge države članice, odnosno države članice OECD-a, ili je izdavatelj javno međunarodno tijelo0.19%

Struktura ulaganja prema gospodarskim sektorima

Državni i lokalni sektor 63.22%
Financije 6.16%
Osnovna potrošačka roba 5.18%
Opcionalna potrošačka roba 4.42%
Zdravstvo 3.91%
Industrija 3.56%
Komunalne usluge 3.50%
Telekomunikacije 1.88%
Energija 1.86%
Informacijske tehnologije 1.66%
Materijali 0.22%
ostalo 4.45%

Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene

Naziv izdavateljaIdentifikacijska oznakaTrenutno procijenjena vrijednostMetoda procjeneDatum zadnje procjene
ATLANTIC GRUPA d.d.HRATGRO216A999,8490 %Interni model vrednovanja07.01.2019.
ČAKOVEČKI MLINOVI d.d.HRCKMLRA00086.626,89 HRKMetoda usporednih kompanija07.01.2019.
DALEKOVOD d.d.HRDLKVO302A061,7888 %Interni model vrednovanja07.01.2019.
DALEKOVOD d.d.HRDLKVO302E261,6373 %Interni model vrednovanja07.01.2019.
DALEKOVOD PROFESSIO d.d.HRDLPRRA0007175,05 HRKMetoda diskontiranih novčanih tokova21.01.2019.
HRVATSKA POŠTA d.d.HRHP00O19BA4102,3592 %Interni model vrednovanja07.01.2019.
HTP KORČULA d.d.HRHTPKRA000275,62 HRKMetoda usporednih kompanija07.01.2019.
JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d.HRJDGLO20CA4103,5622 %Interni model vrednovanja07.01.2019.
JADRANSKI NAFTOVOD d.d.HRJNAFRA00005.272,04 HRKMetoda usporednih kompanija07.01.2019.
LUKA PLOČE d.d.HRLKPCRA0005416,84 HRKMetoda usporednih kompanija07.01.2019.
LUKA RIJEKA d.d.HRLKRIRA000738,97 HRKMetoda usporednih kompanija07.01.2019.
LANIŠTE d.o.o.HRLNGUO31AE313,7142 %Interni model vrednovanja07.01.2019.
MAGMA d.d.HRMGMARB00040,00 HRKMetoda neto prilagođene imovine07.01.2019.
MERITUS ULAGANJE d.d.HRMRULRA0009271,84 HRKMetoda diskontiranih novčanih tokova30.01.2019.
OT - OPTIMA TELEKOM d.d.HROPTEO142A588,4919 %Interni model vrednovanja07.01.2019.
QUAESTUS NEKRETNINE d.d. "u likvidaciji"HRQUNERA000814,05 HRKMetoda neto prilagođene imovine07.01.2019.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO19BA2104,2120 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu31.01.2019.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO203E0106,7110 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu31.01.2019.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO222A8104,7670 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu31.01.2019.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO227E9120,3410 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu31.01.2019.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO247E7123,1430 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu31.01.2019.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO257A4118,3750 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu31.01.2019.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO26CA5118,3760 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu31.01.2019.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO282A2107,2160 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu31.01.2019.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO327A5102,7230 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu31.01.2019.
ERSTE & STEIERMERKISCHE BANK d.d.HRRIBAO23BA690,3874 %Interni model vrednovanja07.01.2019.
SZAIF d.d.HRSLPFRA000418,88 HRKMetoda neto prilagođene imovine07.01.2019.
STANOVI JADRAN d.d.HRSTJDRA0006230,07 HRKMetoda diskontiranih novčanih tokova07.01.2019.
SUNCE KONCERN d.d.HRSUKCRA0001154,30 HRKMetoda usporednih kompanija07.01.2019.
TANKERSKA NEXT GENERATION d.d.HRTPNGRA000046,19 HRKMetoda usporednih kompanija07.01.2019.
ULJANIK d.d.HRULJNRA00080,00 HRKMetoda usporednih kompanija07.01.2019.
ZAGREBAČKA BURZA d.d.HRZB00RA000311,26 HRKMetoda usporednih kompanija07.01.2019.
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.HRZGHOO237A3104,5799 %Interni model vrednovanja07.01.2019.
POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d.SI003110008229,50 EURMetoda usporednih kompanija07.01.2019.