Odaberite datum

Na 31. kolovoza 2020. godine

Struktura ulaganja prema vrstama imovine

Udio u AV-u

Dužnički vrijednosni papiri 65.87%
Vlasnički vrijednosni papiri 27.90%
UCITS fondovi 2.68%
Alternativni fondovi 1.81%
ostalo 1.74%

Valutna struktura imovine

CHF 0.18%
DKK 0.19%
EUR 55.53%
GBP 0.12%
HRK 30.51%
SEK 0.01%
USD 13.46%

Udio 10 najvećih pozicija u NAV-u

RHMF-O-275E, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 11.17%
RHMF-O-247E, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 7.58%
RHMF-O-403E, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 6.39%
CRO 2,75%30EUR, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 5.90%
RHMF-O-34BA, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 4.33%
KRKG SV, KRKA, d.d., NOVO MESTO 4.23%
RHMF-O-26CA, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 3.98%
RHMF-O-282A, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 3.45%
RHMF-O-227E, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 2.91%
PODR-R-A, PODRAVKA d.d. 2.51%
ostalo 47.55%

Geografska struktura ulaganja

Europa 93.43%
Sjeverna Amerika 5.14%
Azija 1.08%
ostalo 0.35%

Struktura ulaganja prema vrsti prenosivih vrijednosnih papira

Vrsta prenosivog vrijednosnog papiraUdio u NAV-u
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj RH, druga država članica ili država članica OECD-a te HNB ili središnja banka druge države članice63.51%
Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište čiji je izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u RH, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a27.61%
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca uvršteni na uređeno tržište čiji izdavatelj ima sjedište u RH, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a2.31%
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca uvršteni na uređeno tržište, čiji je izdavatelj jedinica lokalne i područne samouprave u RH, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a0.34%

Struktura ulaganja prema gospodarskim sektorima

Državni i lokalni sektor 63.60%
Zdravstvo 5.63%
Osnovna potrošačka roba 5.43%
Opcionalna potrošačka roba 5.01%
Financije 4.44%
Industrija 3.34%
Komunalne usluge 2.65%
Informacijske tehnologije 2.48%
Telekomunikacije 1.63%
Energija 1.57%
Materijali 0.13%
ostalo 4.10%

Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene

Naziv izdavateljaIdentifikacijska oznakaTrenutno procijenjena vrijednostMetoda procjeneDatum zadnje procjene
ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB d.d.HRACI0RA00006.139,24 HRKMetoda diskontiranih novčanih tokova06.08.2020.
ATLANTIC GRUPA d.d.HRATGRO216A9101,0993 %Interni model vrednovanja06.08.2020.
ČAKOVEČKI MLINOVI d.d.HRCKMLRA00086.520,68 HRKMetoda usporednih kompanija06.08.2020.
DALEKOVOD d.d.HRDLKVO302A071,8340 %Interni model vrednovanja06.08.2020.
DALEKOVOD d.d.HRDLKVO302E271,4567 %Interni model vrednovanja06.08.2020.
PROFESSIO ENERGIA d.d.HRDLPRRA0007176,54 HRKMetoda diskontiranih novčanih tokova06.08.2020.
HELIOS FAROS d.d.HRHEFARA000311,37 HRKMetoda diskontiranih novčanih tokova06.08.2020.
HTP KORČULA d.d.HRHTPKRA000262,01 HRKMetoda usporednih kompanija06.08.2020.
JADRANSKI NAFTOVOD d.d.HRJNAFRA00004.537,73 HRKMetoda usporednih kompanija06.08.2020.
LUKA PLOČE d.d.HRLKPCRA0005365,73 HRKMetoda usporednih kompanija06.08.2020.
LUKA RIJEKA d.d.HRLKRIRA000725,04 HRKMetoda usporednih kompanija06.08.2020.
MODRA ŠPILJA d.d.HRMDSPRA000514,58 HRKMetoda diskontiranih novčanih tokova06.08.2020.
MERITUS ULAGANJA d.d.HRMRULRA0009500,31 HRKMetoda usporednih kompanija06.08.2020.
OT - OPTIMA TELEKOM d.d.HROPTEO142A5101,6772 %Interni model vrednovanja06.08.2020.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO227E9112,1720 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu31.08.2020.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO247E7120,9300 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu31.08.2020.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO26CA5122,3050 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu31.08.2020.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO275E8100,3150 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu31.08.2020.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO282A2115,3630 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu31.08.2020.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO327A5123,5550 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu31.08.2020.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO34BA197,3300 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu31.08.2020.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO403E697,5000 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu31.08.2020.
ERSTE & STEIERMERKISCHE BANK d.d.HRRIBAO23BA699,2321 %Interni model vrednovanja06.08.2020.
STANOVI JADRAN d.d.HRSTJDRA0006255,71 HRKMetoda diskontiranih novčanih tokova06.08.2020.
TURISTHOTEL d.d.HRTUHORA00013.052,71 HRKMetoda usporednih kompanija06.08.2020.
VIS d.d.HRVIS0RA000210,10 HRKMetoda diskontiranih novčanih tokova06.08.2020.
ZAGREBAČKA BURZA d.d.HRZB00RA000319,41 HRKMetoda usporednih kompanija06.08.2020.
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.HRZGHOO237A3105,5345 %Interni model vrednovanja06.08.2020.
POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d.SI003110008235,11 EURMetoda usporednih kompanija06.08.2020.

Udio imovine mirovinskog fonda koji prema internoj procjeni društva nije moguće utržiti u roku od godine dana

Sa stanjem na 30.6.2020. godine, udio takve imovine se procjenjuje na 78,11%.

Vrijednosni papiri u kojima mirovinski fond samostalno ili zajedno s mirovinskim fondovima pod upravljanjem istog mirovinskog društva ima udio u izdanju veći od 10%

Naziv izdavatelja Oznaka vrijednosnog papira Zbirni udio u izdavatelju svih mirovinskih fondova pod upravljanjem Društva Vrijednost pozicije u fondu Tehnika procjene/tržišna cijena % prinosa u odnosu na ukupan trošak stjecanja Udio u mirovinskom fondu
PROFESSIO ENERGIA d.d.HRDLPRRA0007 (DLPR-R-A)30,00%33.838.657,58Metoda diskontiranih novčanih tokova14,81% (početak ulaganja 21.1.2019)0,18%
HELIOS FAROS d.d.HRHEFARA0003 (HEFA-R-A)77,73%207.089.769,00Metoda diskontiranih novčanih tokova13,70% (početak ulaganja 28.5.2019)1,12%
HTP KORČULA d.d.HRHTPKRA0002 (HTPK-R-A)14,63%21.582.456,48Metoda usporednih kompanija3,99% (početak ulaganja 6.6.2016)0,12%
JADRAN d.d.HRJDRNRB0002 (JDRN-R-B)58,27%219.935.079,20Tržišna cijena-21,02% (početak ulaganja 6.4.2018)1,19%
KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA d.d.HRKOEIRA0009 (KOEI-R-A)16,73%259.354.664,58Tržišna cijena7,33% (početak ulaganja 2.6.2008)1,41%
PODRAVKA d.d.HRPODRRA0004 (PODR-R-A)15,66%463.188.888,00Tržišna cijena44,88% (početak ulaganja 7.5.2002)2,51%
STANOVI JADRAN d.d.HRSTJDRA0006 (STJD-R-A)26,68%25.571.000,00Metoda diskontiranih novčanih tokova27,86% (početak ulaganja 16.5.2017)0,14%
Ukupan udio u imovini mirovinskog fonda vrijednosnih papira u kojima mirovinski fond samostalno ili zajednički s drugim fondovima pod upravljanjem istog društva ima udio veći od 10%6,67%

Vrijednosni papiri iz članka 125. stavka 1. točaka 1. i 2. Zakona izdani od strane jednog idavatelja, a koji zbirno čine više od 10% neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda

Izdavatelj Vrijednost svih vrijednosnih papira izdavatelja u mirovinskim fondu Udio u neto imovini mirovinskog fonda % prinosa u odnosu na ukupan trošak stjecanja
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA11.526.224.302,06 HRK62.38 %20.14 %