Odaberite datum

Na 30. rujna 2019. godine

Struktura ulaganja prema vrstama imovine

Udio u AV-u

Dužnički vrijednosni papiri 64.99%
Vlasnički vrijednosni papiri 24.87%
UCITS fondovi 5.88%
Alternativni fondovi 1.61%
ostalo 2.64%

Valutna struktura imovine

EUR 42.53%
HRK 43.83%
USD 13.64%

Udio 10 najvećih pozicija u NAV-u

RHMF-O-26CA, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 8.71%
RHMF-O-247E, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 8.19%
CRO 2,75%30EUR, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 6.30%
RHMF-O-203E, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 4.72%
RHMF-O-257A, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 4.46%
RHMF-O-227E, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 3.17%
KRKG SV, KRKA, d.d., Novo mesto 3.12%
RHMF-O-222A, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 3.05%
PODR-R-A, PODRAVKA d.d. 2.92%
CRO 6,375%21USD, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 2.81%
ostalo 52.55%

Geografska struktura ulaganja

Europa 93.18%
Sjeverna Amerika 5.91%
Azija 0.50%
ostalo 0.41%

Struktura ulaganja prema vrsti prenosivih vrijednosnih papira

Vrsta prenosivog vrijednosnog papiraUdio u NAV-u
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj RH, druga država članica ili država članica OECD-a te HNB ili središnja banka druge države članice62.18%
Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište čiji je izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u RH, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a24.89%
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca uvršteni na uređeno tržište čiji izdavatelj ima sjedište u RH, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a2.71%
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca za koje jamči RH, druga država članica, država članica OECD-a, HNB, ili središnja banka druge države članice, odnosno države članice OECD-a, ili je izdavatelj javno međunarodno tijelo0.16%

Struktura ulaganja prema gospodarskim sektorima

Državni i lokalni sektor 61.91%
Osnovna potrošačka roba 5.84%
Financije 5.40%
Opcionalna potrošačka roba 4.77%
Industrija 3.93%
Zdravstvo 3.51%
Komunalne usluge 3.43%
Informacijske tehnologije 2.17%
Telekomunikacije 2.16%
Energija 1.81%
Materijali 0.40%
ostalo 4.68%

Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene

Naziv izdavateljaIdentifikacijska oznakaTrenutno procijenjena vrijednostMetoda procjeneDatum zadnje procjene
ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB d.d.HRACI0RA00006.724,99 HRKMetoda diskontiranih novčanih tokova04.09.2019.
ATLANTIC GRUPA d.d.HRATGRO216A9100,5585 %Interni model vrednovanja04.09.2019.
DALEKOVOD d.d.HRDLKVO302A069,6119 %Interni model vrednovanja04.09.2019.
DALEKOVOD d.d.HRDLKVO302E268,2110 %Interni model vrednovanja04.09.2019.
PROFESSIO ENERGIA d.d.HRDLPRRA0007175,05 HRKMetoda diskontiranih novčanih tokova04.09.2019.
HELIOS FAROS d.d. u stečajuHRHEFARA000311,41 HRKMetoda diskontiranih novčanih tokova04.09.2019.
HRVATSKA POŠTA d.d.HRHP00O19BA4100,3129 %Interni model vrednovanja04.09.2019.
HTP KORČULA d.d.HRHTPKRA000270,47 HRKMetoda usporednih kompanija04.09.2019.
JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d.HRJDGLO20CA4103,0073 %Interni model vrednovanja04.09.2019.
JADRANSKI NAFTOVOD d.d.HRJNAFRA00005.260,11 HRKMetoda usporednih kompanija04.09.2019.
LANIŠTE d.o.o.HRLNGUO31AE313,4409 %Interni model vrednovanja04.09.2019.
MAGMA d.d.HRMGMARB00040,00 HRKMetoda neto prilagođene imovine04.09.2019.
MERITUS ULAGANJE d.d.HRMRULRA0009271,84 HRKMetoda diskontiranih novčanih tokova04.09.2019.
OT - OPTIMA TELEKOM d.d.HROPTEO142A599,2037 %Interni model vrednovanja04.09.2019.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO19BA2100,9620 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu30.09.2019.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO203E0102,8600 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu30.09.2019.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO217A8104,6970 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu30.09.2019.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO222A8105,1130 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu30.09.2019.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO227E9118,1650 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu30.09.2019.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO247E7126,3950 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu30.09.2019.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO257A4124,5150 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu30.09.2019.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO282A2119,6890 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu30.09.2019.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO327A5120,9060 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu30.09.2019.
ERSTE & STEIERMERKISCHE BANK d.d.HRRIBAO23BA696,8202 %Interni model vrednovanja04.09.2019.
SZAIF d.d.HRSLPFRA000418,56 HRKMetoda neto prilagođene imovine04.09.2019.
STANOVI JADRAN d.d.HRSTJDRA0006247,58 HRKMetoda diskontiranih novčanih tokova04.09.2019.
SUNCE KONCERN d.d.HRSUKCRA0001128,07 HRKMetoda usporednih kompanija04.09.2019.
TANKERSKA NEXT GENERATION d.d.HRTPNGRA000031,27 HRKMetoda usporednih kompanija04.09.2019.
ZAGREBAČKA BURZA d.d.HRZB00RA000314,04 HRKMetoda usporednih kompanija04.09.2019.
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.HRZGHOO237A3107,2074 %Interni model vrednovanja04.09.2019.
POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d.SI003110008231,08 EURMetoda usporednih kompanija04.09.2019.