Odaberite datum

Na 31. kolovoza 2019. godine

Struktura ulaganja prema vrstama imovine

Udio u AV-u

Dužnički vrijednosni papiri 66.52%
Vlasnički vrijednosni papiri 24.30%
UCITS fondovi 5.82%
Alternativni fondovi 1.62%
ostalo 1.74%

Valutna struktura imovine

EUR 42.81%
HRK 42.45%
USD 14.74%

Udio 10 najvećih pozicija u NAV-u

RHMF-O-26CA, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 8.77%
RHMF-O-247E, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 8.30%
CRO 2,75%30EUR, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 6.40%
RHMF-O-203E, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 4.97%
RHMF-O-257A, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 4.53%
RHMF-O-227E, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 3.23%
RHMF-O-222A, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 3.10%
KRKG SV, KRKA, d.d., Novo mesto 3.10%
CRO 6,375%21USD, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 2.91%
CRO 5,5%23USD, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 2.64%
ostalo 52.05%

Geografska struktura ulaganja

Europa 93.22%
Sjeverna Amerika 5.88%
Azija 0.49%
ostalo 0.41%

Struktura ulaganja prema vrsti prenosivih vrijednosnih papira

Vrsta prenosivog vrijednosnog papiraUdio u NAV-u
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj RH, druga država članica ili država članica OECD-a te HNB ili središnja banka druge države članice63.66%
Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište čiji je izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u RH, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a24.32%
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca uvršteni na uređeno tržište čiji izdavatelj ima sjedište u RH, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a2.73%
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca za koje jamči RH, druga država članica, država članica OECD-a, HNB, ili središnja banka druge države članice, odnosno države članice OECD-a, ili je izdavatelj javno međunarodno tijelo0.16%

Struktura ulaganja prema gospodarskim sektorima

Državni i lokalni sektor 63.41%
Financije 5.52%
Osnovna potrošačka roba 5.30%
Opcionalna potrošačka roba 4.83%
Industrija 3.86%
Zdravstvo 3.43%
Komunalne usluge 3.42%
Informacijske tehnologije 2.21%
Telekomunikacije 2.03%
Energija 1.83%
Materijali 0.39%
ostalo 3.78%

Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene

Naziv izdavateljaIdentifikacijska oznakaTrenutno procijenjena vrijednostMetoda procjeneDatum zadnje procjene
ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB d.d.HRACI0RA00006.724,99 HRKMetoda diskontiranih novčanih tokova07.08.2019.
ATLANTIC GRUPA d.d.HRATGRO216A9100,5866 %Interni model vrednovanja07.08.2019.
DALEKOVOD d.d.HRDLKVO302A069,6686 %Interni model vrednovanja07.08.2019.
DALEKOVOD d.d.HRDLKVO302E268,0120 %Interni model vrednovanja07.08.2019.
DALEKOVOD PROFESSIO d.d.HRDLPRRA0007175,05 HRKMetoda diskontiranih novčanih tokova07.08.2019.
HELIOS FAROS d.d. u stečajuHRHEFARA000311,41 HRKMetoda diskontiranih novčanih tokova07.08.2019.
HRVATSKA POŠTA d.d.HRHP00O19BA4100,5338 %Interni model vrednovanja07.08.2019.
HTP KORČULA d.d.HRHTPKRA000270,84 HRKMetoda usporednih kompanija07.08.2019.
JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d.HRJDGLO20CA4103,1907 %Interni model vrednovanja07.08.2019.
JADRANSKI NAFTOVOD d.d.HRJNAFRA00005.176,19 HRKMetoda usporednih kompanija07.08.2019.
LUKA RIJEKA d.d.HRLKRIRA000739,88 HRKMetoda usporednih kompanija07.08.2019.
LANIŠTE d.o.o.HRLNGUO31AE313,0597 %Interni model vrednovanja07.08.2019.
MAGMA d.d.HRMGMARB00040,00 HRKMetoda neto prilagođene imovine07.08.2019.
MERITUS ULAGANJE d.d.HRMRULRA0009271,84 HRKMetoda diskontiranih novčanih tokova07.08.2019.
OT - OPTIMA TELEKOM d.d.HROPTEO142A598,9711 %Interni model vrednovanja07.08.2019.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO19BA2101,6110 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu30.08.2019.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO203E0103,6290 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu30.08.2019.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO217A8104,8680 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu30.08.2019.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO222A8105,1250 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu30.08.2019.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO227E9118,6340 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu30.08.2019.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO247E7126,4120 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu30.08.2019.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO257A4124,4000 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu30.08.2019.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO282A2119,0200 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu30.08.2019.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO327A5118,2190 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu30.08.2019.
ERSTE & STEIERMERKISCHE BANK d.d.HRRIBAO23BA696,7392 %Interni model vrednovanja07.08.2019.
SZAIF d.d.HRSLPFRA000418,56 HRKMetoda neto prilagođene imovine07.08.2019.
STANOVI JADRAN d.d.HRSTJDRA0006247,58 HRKMetoda diskontiranih novčanih tokova07.08.2019.
SUNCE KONCERN d.d.HRSUKCRA0001134,27 HRKMetoda usporednih kompanija07.08.2019.
ZAGREBAČKA BURZA d.d.HRZB00RA000313,86 HRKMetoda usporednih kompanija07.08.2019.
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.HRZGHOO237A3106,9867 %Interni model vrednovanja07.08.2019.
POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d.SI003110008233,32 EURMetoda usporednih kompanija07.08.2019.