Odaberite datum

Na 31. ožujka 2019. godine

Struktura ulaganja prema vrstama imovine

Udio u AV-u

Dužnički vrijednosni papiri 99.90%
ostalo 0.10%

Valutna struktura imovine

EUR 11.70%
HRK 84.40%
USD 3.91%

Udio 10 najvećih pozicija u NAV-u

RHMF-O-26CA, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 13.44%
RHMF-O-297A, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 12.69%
RHMF-O-257A, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 9.36%
RHMF-O-282A, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 9.21%
RHMF-O-217A, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 5.67%
RHMF-O-19BA, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 4.95%
RHMF-O-23BA, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 4.71%
CRO 2,7%28EUR, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 4.31%
CRO 3,875%22EUR, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 4.26%
CRO 3,00%25EUR, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 3.81%
ostalo 27.59%

Geografska struktura ulaganja

Europa 100.00%

Struktura ulaganja prema vrsti prenosivih vrijednosnih papira

Vrsta prenosivog vrijednosnog papiraUdio u NAV-u
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj RH, druga država članica ili država članica OECD-a te HNB ili središnja banka druge države članice96.93%
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca uvršteni na uređeno tržište čiji izdavatelj ima sjedište u RH, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a6.82%
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca za koje jamči RH, druga država članica, država članica OECD-a, HNB, ili središnja banka druge države članice, odnosno države članice OECD-a, ili je izdavatelj javno međunarodno tijelo0.41%

Struktura ulaganja prema gospodarskim sektorima

Državni i lokalni sektor 93.36%
Komunalne usluge 4.84%
Zdravstvo 0.96%
Opcionalna potrošačka roba 0.74%
ostalo 0.10%

Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene

Naziv izdavateljaIdentifikacijska oznakaTrenutno procijenjena vrijednostMetoda procjeneDatum zadnje procjene
HRVATSKA POŠTA d.d.HRHP00O19BA4101,7707 %Interni model vrednovanja05.03.2019.
JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d.HRJDGLO20CA4103,7799 %Interni model vrednovanja05.03.2019.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFD197A599,9307 %Interni model vrednovanja05.03.2019.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO203E0105,8260 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu29.03.2019.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO222A8105,6460 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu29.03.2019.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO222E0100,2190 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu29.03.2019.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO227E9120,0030 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu29.03.2019.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO257A4120,6590 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu29.03.2019.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO282A2110,0700 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu29.03.2019.
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.HRZGHOO237A3104,9507 %Interni model vrednovanja05.03.2019.