Odaberite datum

Na 30. lipnja 2020. godine

Struktura ulaganja prema vrstama imovine

Udio u AV-u

Dužnički vrijednosni papiri 80.72%
UCITS fondovi 2.13%
ostalo 17.16%

Valutna struktura imovine

EUR 31.34%
HRK 65.04%
USD 3.63%

Udio 10 najvećih pozicija u NAV-u

RHMF-O-403E, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 16.01%
RHMF-O-34BA, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 14.50%
RHMF-O-257A, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 5.79%
RHMF-O-26CA, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 5.49%
RHMF-O-297A, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 5.21%
CRO 1,5%31EUR, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 5.06%
CRO 2,75%30EUR, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 4.00%
CRO 2,7%28EUR, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 3.33%
CRO 3,875%22EUR, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 3.11%
FRTR 2,5%30EUR, REPUBLIKA FRANCUSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 2.99%
ostalo 34.51%

Geografska struktura ulaganja

Europa 99.97%
ostalo 0.03%

Struktura ulaganja prema vrsti prenosivih vrijednosnih papira

Vrsta prenosivog vrijednosnog papiraUdio u NAV-u
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj RH, druga država članica ili država članica OECD-a te HNB ili središnja banka druge države članice88.13%
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca uvršteni na uređeno tržište čiji izdavatelj ima sjedište u RH, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a4.28%

Struktura ulaganja prema gospodarskim sektorima

Državni i lokalni sektor 78.37%
Komunalne usluge 3.41%
Zdravstvo 0.32%
ostalo 17.89%

Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene

Naziv izdavateljaIdentifikacijska oznakaTrenutno procijenjena vrijednostMetoda procjeneDatum zadnje procjene
JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d.HRJDGLO20CA4101,5844 %Interni model vrednovanja04.06.2020.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO217A8102,3770 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu30.06.2020.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO222E0100,2160 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu30.06.2020.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO227E9112,6870 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu30.06.2020.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO257A4118,2570 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu30.06.2020.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO26CA5121,1880 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu30.06.2020.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO275E898,1590 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu30.06.2020.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO282A2114,4580 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu30.06.2020.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO297A0111,7950 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu30.06.2020.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO34BA196,2420 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu30.06.2020.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO403E697,4400 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu30.06.2020.
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.HRZGHOO237A3106,9061 %Interni model vrednovanja04.06.2020.

Udio imovine mirovinskog fonda koji prema internoj procjeni društva nije moguće utržiti u roku od godine dana

Sa stanjem na 30.6.2020. godine, udio takve imovine se procjenjuje na 75,06%.

Vrijednosni papiri u kojima mirovinski fond samostalno ili zajedno s mirovinskim fondovima pod upravljanjem istog mirovinskog društva ima udio u izdanju veći od 10%

Naziv izdavatelja Oznaka vrijednosnog papira Zbirni udio u izdavatelju svih mirovinskih fondova pod upravljanjem Društva Vrijednost pozicije u fondu Tehnika procjene/tržišna cijena % prinosa u odnosu na ukupan trošak stjecanja Udio u mirovinskom fondu
OTP INVEST d.o.o.HROTPIUSTBL5 (OTPI-U-STBL)25,00%25.004.033,47tržišna cijena0,02% (početak ulaganja 14.4.2020)2,43%
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO275E8 (RHMF-O-275E)19,17%30.084.562,62cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu-1,85% (početak ulaganja 5.5.2020)2,93%
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO403E6 (RHMF-O-403E)22,67%164.405.730,01dio koji je u portfelju za imovinu koja se mjeri po amortiziranom trošku: metoda diskontiranih novčanih tokova / dio koji je u portfelju za imovinu koja se vrednuje po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka: cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu0,75% (početak ulaganja 2.3.2020)16,01%
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAXS1713475306 (CRO 2,75%30EUR)10,60%41.045.060,75dio koji je u portfelju za imovinu koja se mjeri po amortiziranom trošku: metoda diskontiranih novčanih tokova / dio koji je u portfelju za imovinu koja se vrednuje po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka: tržišna cijena8,35% (početak ulaganja 17.11.2017)4,00%
Ukupan udio u imovini mirovinskog fonda vrijednosnih papira u kojima mirovinski fond samostalno ili zajednički s drugim fondovima pod upravljanjem istog društva ima udio veći od 10%25,37%