Odaberite datum

Na 31. siječnja 2019. godine

Struktura ulaganja prema vrstama imovine

Udio u AV-u

Dužnički vrijednosni papiri 96.15%
ostalo 3.85%

Valutna struktura imovine

EUR 13.17%
HRK 82.61%
USD 4.21%

Udio 10 najvećih pozicija u NAV-u

RHMF-O-26CA, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 13.67%
RHMF-O-257A, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 9.53%
RHMF-O-282A, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 9.40%
RHMF-O-297A, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 6.80%
RHMF-O-217A, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 5.85%
RHMF-O-19BA, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 5.14%
RHMF-O-23BA, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 4.83%
CRO 3,875%22EUR, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 4.38%
CRO 2,7%28EUR, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 4.33%
CRO 3,00%25EUR, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 3.94%
ostalo 32.13%

Geografska struktura ulaganja

Europa 100.00%

Struktura ulaganja prema vrsti prenosivih vrijednosnih papira

Vrsta prenosivog vrijednosnog papiraUdio u NAV-u
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj RH, druga država članica ili država članica OECD-a te HNB ili središnja banka druge države članice89.39%
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca uvršteni na uređeno tržište čiji izdavatelj ima sjedište u RH, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a6.94%
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca za koje jamči RH, druga država članica, država članica OECD-a, HNB, ili središnja banka druge države članice, odnosno države članice OECD-a, ili je izdavatelj javno međunarodno tijelo0.43%

Struktura ulaganja prema gospodarskim sektorima

Državni i lokalni sektor 89.25%
Komunalne usluge 5.08%
Zdravstvo 1.03%
Opcionalna potrošačka roba 0.79%
ostalo 3.85%

Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene

Naziv izdavateljaIdentifikacijska oznakaTrenutno procijenjena vrijednostMetoda procjeneDatum zadnje procjene
HRVATSKA POŠTA d.d.HRHP00O19BA4102,3592 %Interni model vrednovanja07.01.2019.
JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d.HRJDGLO20CA4103,5622 %Interni model vrednovanja07.01.2019.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFD197A599,8905 %Interni model vrednovanja02.01.2019.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO19BA2104,2120 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu31.01.2019.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO203E0106,7110 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu31.01.2019.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO222A8104,7670 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu31.01.2019.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO227E9120,3410 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu31.01.2019.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO257A4118,3750 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu31.01.2019.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO26CA5118,3760 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu31.01.2019.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO282A2107,2160 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu31.01.2019.
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.HRZGHOO237A3104,5799 %Interni model vrednovanja07.01.2019.