Odaberite datum

Na 30. lipnja 2019. godine

Struktura ulaganja prema vrstama imovine

Udio u AV-u

Dužnički vrijednosni papiri 99.66%
ostalo 0.34%

Valutna struktura imovine

EUR 13.25%
HRK 83.21%
USD 3.54%

Udio 10 najvećih pozicija u NAV-u

RHMF-O-26CA, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 12.90%
RHMF-O-297A, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 12.41%
RHMF-O-282A, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 9.12%
RHMF-O-257A, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 9.06%
RHMF-O-217A, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 5.37%
RHMF-O-19BA, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 4.55%
RHMF-O-23BA, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 4.46%
CRO 2,7%28EUR, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 4.08%
CRO 3,875%22EUR, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 3.91%
CRO 3,00%25EUR, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 3.68%
ostalo 30.46%

Geografska struktura ulaganja

Europa 99.91%
ostalo 0.09%

Struktura ulaganja prema vrsti prenosivih vrijednosnih papira

Vrsta prenosivog vrijednosnog papiraUdio u NAV-u
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj RH, druga država članica ili država članica OECD-a te HNB ili središnja banka druge države članice95.92%
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca uvršteni na uređeno tržište čiji izdavatelj ima sjedište u RH, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a6.41%
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca za koje jamči RH, druga država članica, država članica OECD-a, HNB, ili središnja banka druge države članice, odnosno države članice OECD-a, ili je izdavatelj javno međunarodno tijelo0.37%

Struktura ulaganja prema gospodarskim sektorima

Državni i lokalni sektor 93.44%
Komunalne usluge 4.62%
Zdravstvo 0.91%
Opcionalna potrošačka roba 0.69%
ostalo 0.34%

Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene

Naziv izdavateljaIdentifikacijska oznakaTrenutno procijenjena vrijednostMetoda procjeneDatum zadnje procjene
HRVATSKA POŠTA d.d.HRHP00O19BA4101,0641 %Interni model vrednovanja06.06.2019.
JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d.HRJDGLO20CA4103,6086 %Interni model vrednovanja06.06.2019.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFD197A599,9992 %Interni model vrednovanja01.06.2019.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO19BA2102,2430 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu28.06.2019.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO203E0104,3880 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu28.06.2019.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO217A8105,3200 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu28.06.2019.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO222A8105,4340 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu28.06.2019.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO222E0100,6310 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu28.06.2019.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO227E9118,8980 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu28.06.2019.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO257A4123,3190 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu28.06.2019.
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.HRZGHOO237A3108,0897 %Interni model vrednovanja06.06.2019.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAXS1843434876100,2260 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu28.06.2019.