Odaberite datum

Na 31. kolovoza 2019. godine

Struktura ulaganja prema vrstama imovine

Udio u AV-u

Dužnički vrijednosni papiri 99.69%
ostalo 0.31%

Valutna struktura imovine

EUR 15.51%
HRK 81.19%
USD 3.30%

Udio 10 najvećih pozicija u NAV-u

RHMF-O-26CA, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 12.72%
RHMF-O-297A, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 12.25%
RHMF-O-282A, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 9.09%
RHMF-O-257A, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 8.72%
RHMF-O-217A, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 5.13%
RHMF-O-19BA, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 4.42%
RHMF-O-23BA, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 4.34%
CRO 2,7%28EUR, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 4.04%
CRO 3,875%22EUR, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 3.80%
CRO 3,00%25EUR, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 3.61%
ostalo 31.88%

Geografska struktura ulaganja

Europa 100.00%

Struktura ulaganja prema vrsti prenosivih vrijednosnih papira

Vrsta prenosivog vrijednosnog papiraUdio u NAV-u
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj RH, druga država članica ili država članica OECD-a te HNB ili središnja banka druge države članice94.23%
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca uvršteni na uređeno tržište čiji izdavatelj ima sjedište u RH, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a6.26%
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca za koje jamči RH, druga država članica, država članica OECD-a, HNB, ili središnja banka druge države članice, odnosno države članice OECD-a, ili je izdavatelj javno međunarodno tijelo0.36%

Struktura ulaganja prema gospodarskim sektorima

Državni i lokalni sektor 93.50%
Komunalne usluge 4.61%
Zdravstvo 0.90%
Opcionalna potrošačka roba 0.68%
ostalo 0.31%

Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene

Naziv izdavateljaIdentifikacijska oznakaTrenutno procijenjena vrijednostMetoda procjeneDatum zadnje procjene
HRVATSKA POŠTA d.d.HRHP00O19BA4100,5338 %Interni model vrednovanja07.08.2019.
JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d.HRJDGLO20CA4103,1907 %Interni model vrednovanja07.08.2019.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO19BA2101,6110 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu30.08.2019.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO203E0103,6290 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu30.08.2019.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO217A8104,8680 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu30.08.2019.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO222A8105,1250 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu30.08.2019.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO222E0101,1030 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu30.08.2019.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO227E9118,6340 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu30.08.2019.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO257A4124,4000 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu30.08.2019.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO282A2119,0200 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu30.08.2019.
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.HRZGHOO237A3106,9867 %Interni model vrednovanja07.08.2019.