Odaberite datum

Na 30. travnja 2020. godine

Struktura ulaganja prema vrstama imovine

Udio u AV-u

Dužnički vrijednosni papiri 85.97%
UCITS fondovi 2.38%
ostalo 11.65%

Valutna struktura imovine

EUR 27.47%
HRK 69.71%
USD 2.81%

Udio 10 najvećih pozicija u NAV-u

RHMF-O-403E, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 16.34%
RHMF-O-34BA, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 14.81%
RHMF-O-297A, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 9.20%
RHMF-O-257A, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 7.28%
RHMF-O-26CA, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 5.74%
RHMF-O-23BA, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 3.68%
CRO 2,7%28EUR, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 3.39%
CRO 3,875%22EUR, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 3.22%
CRO 2,75%30EUR, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 2.90%
CRO 3,00%25EUR, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 2.87%
ostalo 30.57%

Geografska struktura ulaganja

Europa 99.94%
ostalo 0.06%

Struktura ulaganja prema vrsti prenosivih vrijednosnih papira

Vrsta prenosivog vrijednosnog papiraUdio u NAV-u
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj RH, druga država članica ili država članica OECD-a te HNB ili središnja banka druge države članice85.52%
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca uvršteni na uređeno tržište čiji izdavatelj ima sjedište u RH, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a4.43%

Struktura ulaganja prema gospodarskim sektorima

Državni i lokalni sektor 81.74%
Komunalne usluge 3.86%
Zdravstvo 0.37%
ostalo 14.03%

Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene

Naziv izdavateljaIdentifikacijska oznakaTrenutno procijenjena vrijednostMetoda procjeneDatum zadnje procjene
JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d.HRJDGLO20CA4101,4625 %Interni model vrednovanja06.04.2020.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO217A8103,0080 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu30.04.2020.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO227E9113,8120 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu30.04.2020.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO257A4119,6950 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu30.04.2020.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO282A2115,7540 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu30.04.2020.
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.HRZGHOO237A3107,0245 %Interni model vrednovanja06.04.2020.