Odaberite datum

Na 30. rujna 2020. godine

Struktura ulaganja prema vrstama imovine

Udio u AV-u

Dužnički vrijednosni papiri 95.55%
UCITS fondovi 2.24%
ostalo 2.21%

Valutna struktura imovine

EUR 34.07%
HRK 62.91%
USD 3.02%

Udio 10 najvećih pozicija u NAV-u

RHMF-O-403E, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 15.13%
RHMF-O-34BA, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 13.98%
RHMF-O-26CA, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 11.05%
RHMF-O-257A, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 5.48%
CRO 1,5%31EUR, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 5.02%
RHMF-O-297A, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 4.92%
RHMF-O-282A, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 4.58%
CRO 2,75%30EUR, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 3.90%
CRO 2,7%28EUR, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 3.23%
CRO 3,875%22EUR, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 2.97%
ostalo 29.74%

Geografska struktura ulaganja

Europa 100.00%

Struktura ulaganja prema vrsti prenosivih vrijednosnih papira

Vrsta prenosivog vrijednosnog papiraUdio u NAV-u
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj RH, druga država članica ili država članica OECD-a te HNB ili središnja banka druge države članice95.43%
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca uvršteni na uređeno tržište čiji izdavatelj ima sjedište u RH, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a3.99%
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca uvršteni na uređeno tržište, čiji je izdavatelj jedinica lokalne i područne samouprave u RH, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a1.06%

Struktura ulaganja prema gospodarskim sektorima

Državni i lokalni sektor 91.19%
Komunalne usluge 3.45%
Zdravstvo 0.34%
ostalo 5.02%

Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene

Naziv izdavateljaIdentifikacijska oznakaTrenutno procijenjena vrijednostMetoda procjeneDatum zadnje procjene
JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d.HRJDGLO20CA4101,3252 %Interni model vrednovanja04.09.2020.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO222E0100,6860 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu30.09.2020.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO227E9111,7030 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu30.09.2020.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO257A4119,3720 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu30.09.2020.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO26CA5122,5130 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu30.09.2020.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO275E8100,6350 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu30.09.2020.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO282A2115,4510 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu30.09.2020.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO34BA197,5260 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu30.09.2020.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO403E697,2400 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu30.09.2020.
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.HRZGHOO237A3105,9915 %Interni model vrednovanja04.09.2020.

Udio imovine mirovinskog fonda koji prema internoj procjeni društva nije moguće utržiti u roku od godine dana

Sa stanjem na 30.6.2020. godine, udio takve imovine se procjenjuje na 75,06%.

Vrijednosni papiri iz članka 125. stavka 1. točaka 1. i 2. Zakona izdani od strane jednog idavatelja, a koji zbirno čine više od 10% neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda

Izdavatelj Vrijednost svih vrijednosnih papira izdavatelja u mirovinskim fondu Udio u neto imovini mirovinskog fonda % prinosa u odnosu na ukupan trošak stjecanja
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA926.972.740,32 HRK85.75 %11.00 %