Odaberite datum

Na 31. listopada 2018. godine

Struktura ulaganja prema vrstama imovine

Udio u AV-u

Dužnički vrijednosni papiri 94.73%
ostalo 5.27%

Valutna struktura imovine

EUR 13.60%
HRK 80.01%
USD 6.38%

Udio 10 najvećih pozicija u NAV-u

RHMF-O-26CA, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 14.68%
RHMF-O-257A, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 10.24%
RHMF-O-282A, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 9.91%
RHMF-O-217A, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 6.30%
RHMF-O-19BA, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 5.64%
CRO 3,875%22EUR, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 4.63%
CRO 2,7%28EUR, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 4.51%
CRO 3,00%25EUR, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 4.10%
CRO 2,75%30EUR, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 3.95%
RHMF-O-203E, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA 3.81%
ostalo 32.23%

Geografska struktura ulaganja

Europa 99.99%
ostalo 0.01%

Struktura ulaganja prema vrsti prenosivih vrijednosnih papira

Vrsta prenosivog vrijednosnog papiraUdio u NAV-u
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj RH, druga država članica ili država članica OECD-a te HNB ili središnja banka druge države članice87.30%
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca uvršteni na uređeno tržište čiji izdavatelj ima sjedište u RH, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a7.36%
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca za koje jamči RH, druga država članica, država članica OECD-a, HNB, ili središnja banka druge države članice, odnosno države članice OECD-a, ili je izdavatelj javno međunarodno tijelo0.45%

Struktura ulaganja prema gospodarskim sektorima

Državni i lokalni sektor 87.40%
Komunalne usluge 5.34%
Zdravstvo 1.13%
Opcionalna potrošačka roba 0.86%
ostalo 5.27%

Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene

Naziv izdavateljaIdentifikacijska oznakaTrenutno procijenjena vrijednostMetoda procjeneDatum zadnje procjene
HRVATSKA POŠTA d.d.HRHP00O19BA4103,2558 %Interni model vrednovanja03.10.2018.
JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d.HRJDGLO20CA4104,9945 %Interni model vrednovanja03.10.2018.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFD191A899,9508 %Interni model vrednovanja03.10.2018.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFD197A599,8073 %Interni model vrednovanja03.10.2018.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO19BA2105,8060 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu31.10.2018.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO203E0108,7000 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu31.10.2018.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO217A8105,9100 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu31.10.2018.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO222A8104,9160 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu31.10.2018.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO227E9122,1090 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu31.10.2018.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO257A4117,7190 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu31.10.2018.
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJAHRRHMFO282A2106,6000 %Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu31.10.2018.
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.HRZGHOO237A3101,7389 %Interni model vrednovanja03.10.2018.