Info zona

Što je 2. stup?

Mirovinski sustav u Republici Hrvatskoj zasniva se na tri stupa mirovinskog osiguranja:

  • obvezno mirovinsko osiguranje na temelju međugeneracijske solidarnosti (1. stup)
  • obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (2. stup)
  • dobrovoljno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (3. stup).

Drugi stup predstavlja obvezno mirovinsko osiguranje u sustavu individualne kapitalizirane štednje u kojem se osiguranici koji su osigurani u sustavu obveznog mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti prema Zakonu o mirovinskom osiguranju i koji su mlađi od 40 godina obvezno osiguravaju u mirovinskom fondu koji sami izaberu te poštujući mogućnosti izbora kategorija postaju članovi mirovinskog fonda, sukladno odredbama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima.

Svi osiguranici imaju zakonski rok od šest mjeseci od uspostavljanja obveznog mirovinskog osiguranja za prijavu u obvezni mirovinski fond, a nakon isteka tog roka ako osiguranik sam ne odabere fond, REGOS (Središnji registar osiguranika) će ga po službenoj dužnosti rasporediti u mirovinski fond kategorije B. Izbor obveznog mirovinskog fonda obavlja se samo osobnom prijavom na šalteru REGOS-a, u poslovnicama FINA-e.

Prikupljena sredstva doprinosa u visini 5% bruto plaće za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje Središnji registar osiguranika raspoređuje u mirovinske fondove. Ako član mirovinskog fonda prestane uplaćivati doprinose u mirovinski fond, on ostaje punopravni član fonda u koji je uplaćivao doprinose. Osiguranik može biti članom samo jednoga mirovinskog fonda i imati jedan račun u fondu.

Sustav je potpuno transparentan jer osiguranik u svakom trenutku zna koliko sredstava ima na svom osobnom mirovinskom računu u obveznom mirovinskom fondu. Stanje osobnog računa možete provjeriti na sljedeće načine.

Sredstva na osobnom računu člana mirovinskog fonda njegova su osobna imovina. Pravo na primitak sredstava s osobnog računa člana mirovinskog fonda ne može se iskoristiti do umirovljenja. Uplaćeni doprinosi u mirovinski fond, kao i preneseni računi u fond, preračunavaju se u obračunske jedinice koje predstavljaju proporcionalne udjele u neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda. Ukupna vrijednost svih obračunskih jedinica mirovinskog fonda uvijek je jednaka neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda.

Od 2014. godine prema Zakonu o obveznim mirovinskim fondovima (NN 19/2014) uvedene su tri kategorije fondova, A, B i C, koje se razlikuju po ograničenjima članstva s obzirom na životnu dob, po investicijskoj strategiji i ograničenjima ulaganja. Detaljnije o kategorijama fondova pročitajte ovdje.

Kad stekne uvjete za mirovinu, osiguranik odabire mirovinsko osiguravajuće društvo i u njega prenosi prikupljena sredstva iz mirovinskog fonda čiji je do tada bio član. Za one koji su se dobrovoljno prijavili za štednju u 2. stupu Zakon je predvidio mogućnost istupa iz 2. stupa u trenutku umirovljenja, a za više informacija o proceduri istupa pogledajte ovdje.

Ako član obveznog fonda umre prije nego je počeo koristiti mirovinu, a članovi obitelji nemaju pravo na obiteljsku mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, sredstva ušteđena na njegovu osobnom mirovinskom računu su nasljedna i pripast će zakonskim nasljednicima. Više o tome pogledajte ovdje.

Nadzor nad poslovanjem mirovinskih fondova i mirovinskih osiguravajućih društava provodi Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga – HANFA.