Info zona

Starosna i prijevremena starosna mirovina

Kada član ostvari pravo na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, ukupna kapitalizirana sredstva s osobnog računa člana mirovinskog fonda prenijet će se mirovinskom osiguravajućem društvu koje je zaduženo za isplatu mirovina.

U nastavku donosimo uvjete za ostvarenje navedenih mirovina.

Starosna mirovina

Zakon o mirovinskom osiguranju, članak 33.

(1)Pravo na starosnu mirovinu u razdoblju od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2030. ima osiguranik kada navrši 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža.

(2) Pravo na starosnu mirovinu osiguranik ima s navršenih 15 godina mirovinskog staža
– u 2031. godini – 65 godina i 3 mjeseca života
– u 2032. godini – 65 godina i 6 mjeseci života
– u 2033. godini – 65 godina i 9 mjeseci života
– u 2034. godini – 66 godina
– u 2035. godini – 66 godina i 3 mjeseca života
– u 2036. godini – 66 godina i 6 mjeseci života
– u 2037. godini – 66 godina i 9 mjeseci života.

(3)Pravo na starosnu mirovinu od 1. siječnja 2038. ima osiguranik kada navrši 67 godina života i 15 godina mirovinskog staža.

 

Prijevremena starosna mirovina

Zakon o mirovinskom osiguranju, članak 34.

(1)Pravo na prijevremenu starosnu mirovinu u razdoblju od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2030. ima osiguranik kada navrši 60 godina života i 35 godina mirovinskog staža.

(2)Pravo na prijevremenu starosnu mirovinu osiguranik ima s navršenih 35 godina mirovinskog staža i:
– u 2031. godini – 60 godina i 3 mjeseca života
– u 2032. godini – 60 godina i 6 mjeseci života
– u 2033. godini – 60 godina i 9 mjeseci života
– u 2034. godini – 61 godinu
– u 2035. godini – 61 godinu i 3 mjeseca života
– u 2036. godini – 61 godinu i 6 mjeseci života
– u 2037. godini – 61 godinu i 9 mjeseci života.

(3)Pravo na prijevremenu starosnu mirovinu od 1. siječnja 2038. ima osiguranik kada navrši 62 godine života i 35 godina mirovinskog staža.

Zakon o mirovinskom osiguranju, članak 35.

(1)Pravo na prijevremenu starosnu mirovinu zbog dugogodišnjeg osiguranja ima osiguranik kada navrši 60 godina života i 41 godinu staža osiguranja.

(2)Prijevremena starosna mirovina iz stavka 1. ovoga članka određuje se bez primjene polaznog faktora iz članka 85. stavka 2. Zakona.