Info zona

Izbor mirovine

Član mirovinskog fonda koji je obvezno osiguran u obveznom mirovinskom osiguranju individualne kapitalizirane štednje, kao i član fonda koji je pristupio u obvezno mirovinsko osiguranje individualne kapitalizirane štednje u dobi između 40 i 50 godina, koji ostvari pravo na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju u postupku ostvarivanja prava svojom osobno potpisanom izjavom Središnjem registru osiguranika obvezno se opredjeljuje između istupa iz toga osiguranja ili ostvarivanja mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja individualne kapitalizirane štednje prema programu mirovinskog osiguravajućeg društva.

Istup iz 2. stupa i isplata mirovine putem HZMO-a

Istup iz osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje omogućen je svim članovima mirovinskog fonda koji su obvezno osigurani u obveznom mirovinskom osiguranju individualne kapitalizirane štednje, kao i članovima fonda koji su pristupili u obvezno mirovinsko osiguranje individualne kapitalizirane štednje u dobi između 40 i 50 godina, a koji su ostvarili pravo na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju. Po istupu iz obveznog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje prema navedenim uvjetima, bivši član fonda svoja prava iz mirovinskog osiguranja ostvaruje na temelju Zakona o mirovinskom osiguranju kao da je bio osiguran samo u obveznom mirovinskom osiguranju na temelju generacijske solidarnosti. U navedenom slučaju mirovinski će fond putem REGOS-a u roku od 30 dana od zaprimanja podataka iz HZMO-a prenijeti u državni proračun ukupna kapitalizirana sredstva s osobnog računa člana fonda.

U nastavku navodimo što trebate učiniti kako biste iskoristili svoje pravo:

1

HZMO

Dobivate potvrdu da ste u postupku ostvarivanja prava na mirovinu u HZMO-u

>
2

FINA – REGOS

U bilo kojoj FINA-i, na šalteru REGOS-a predajte potvrdu HZMO-a i zatražite Izjavu za istup iz 2. stupa

>
3

FINA – REGOS

Provjera identiteta, posjedovanja osobnog računa u OMF-u i dobrovoljnog pristupa u obvezno mirovinsko osiguranje

>
4

FINA – REGOS

Nakon provjere, službenik REGOS-a Vam predaje dva primjerka Izjave o zahtjevu za istup iz 2. stupa

>
5

FINA – REGOS

Popunjavate te potpisujete primjerke Izjave o zahtjevu za istup iz 2. stupa te ih vraćate natrag službeniku REGOS-a

>
6

FINA – REGOS

Službenik REGOS-a ovjerava popunjene i potpisane primjerke Izjava, te Vam uručuje jedan primjerak

>

Postupak je za člana fonda završen

 

Isplata mirovine putem mirovinskog osiguravajućeg društva (MOD-a)

Ostvarivanjem prava na mirovinu i sklapanjem ugovora o mirovini s izabranim mirovinskim osiguravajućim društvom, iznos na računu člana obveznog mirovinskog fonda prenijet će se u izabrano mirovinsko osiguravajuće društvo koje će članu isplaćivati mirovinu iz 2. stupa.
Članovi obveznog mirovinskog fonda mogu sklopiti ugovor o mirovini najranije dva mjeseca prije datuma umirovljenja.
Ukoliko spadate u navedenu kategoriju osiguranika, u nastavku Vam navodimo što trebate učiniti kako biste iskoristili svoje pravo:

 

1

HZMO

Izdaje rješenje o priznavanju prava na mirovinu

>
2

FINA – REGOS

Ispunjavanjem  prijave  (Obrazac R-POD) izabirete MOD (mirovinsko osiguravajuće društvo)

>
3

FINA – REGOS

Nakon zaprimanja rješenja iz HZMO-a (Rješenje o priznavanju prava na mirovinu) i nakon proteka roka za izbor MOD-a (Obrazac R-POD), Regos izdaje nalog obveznom mirovinskom društvu za doznaku Vaših sredstava s osobnog računa u OMF-u na račun izabranog MOD-a

>
4

 REGOS

zaprima podatke iz obrasca R-POD i o ukupnom iznosu kapitaliziranih sredstava na osobnom računu na dan zatvaranja osobnog računa

>
5

MOD

Izabrani MOD i Vi  – buduća umirovljenica/umirovljenik zaključujete Ugovor o mirovini

>
6

MOD

Iz doznačenih sredstava, umanjenih za propisanu naknadu, MOD, sukladno sklopljenom Ugovoru, isplaćuje mirovinu iz 2. stupa

>

Postupak je završen

 

Prije odluke o izboru načina korištenja mirovine iz 2. stupa, savjetujemo da saznate iznos na osobnom računu u obveznom mirovinskom fondu (putem naše web stranice, besplatnim info telefonom ili osobnim dolaskom) te da kontaktirate MOD.