Uvod

Obzirom na važnost teme za svaku radno aktivnu osobu, želimo Vam olakšati put do što potpunije informacije o mogućnostima korištenja sredstava iz 2. stupa, po stjecanju uvjeta za mirovinu.

U mirovinu ne odlazimo svi pod istim uvjetima te postoji i nekoliko „vrsta“ mirovina o kojima ovisi i način korištenja sredstava za mirovinu.

U nastavku donosimo osnovne činjenice vezane uz ostvarivanje prava na mirovinu iz 2. stupa i važeću zakonsku regulativu:

 • osiguranik ostvaruje pravo na mirovinu iz 2. stupa kada ispuni uvjete za stjecanje prava na mirovinu iz 1. stupa prema Zakonu o mirovinskom osiguranju
 • osiguranik ostvaruje pravo na dvije mirovine: jednu iz 1. stupa te drugu iz 2. stupa
 • mirovina iz 1. stupa sastoji se od dva dijela:

1. za mirovinski staž navršen do 31. prosinca 2001. godine mirovina se određuje prema mirovinskoj formuli iz članka 74. do 81. Zakona o mirovinskom osiguranju

2. za mirovinski staž navršen nakon 1. siječnja 2002. godine određuje se osnovna mirovina

 • osnovna mirovina određuje se kao zbroj dijelova mirovine određenih u visini:
  0,25% od prosječne bruto plaće svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini za svaku godinu mirovinskog staža navršenog nakon 1. siječnja 2002. godine i
  25% od aktualne vrijednosti mirovine za osobne bodove ostvarene nakon 1. siječnja 2002.

(Izvor: HZMO)

Navodimo pet osnovnih koraka do ostvarivanja prava na mirovinu iz 2. stupa mirovinskog osiguranja nakon što ste stekli uvjete za mirovinu temeljem individualne kapitalizirane štednje:

 1. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) izdaje budućem korisniku mirovine rješenje o priznavanju prava na mirovinu, a za članove obveznog mirovinskog fonda (OMF-a) dostavlja podatke iz rješenja REGOS-u.
 2. Član OMF-a (budući umirovljenik) bira mirovinsko osiguravajuće društvo (MOD) prijavom REGOS-u (Obrazac R-POD).
 3. Nakon izbora MOD-a (prijavom REGOS-u na obrascu R-POD), te nakon što su u REGOS-u zaprimljeni podaci iz Rješenja o priznavanju prava na mirovinu od HZMO-a, REGOS izdaje nalog obveznom mirovinskom društvu za doznaku sredstava s osobnog računa člana OMF-a, na račun MOD-a.
 4. MOD s budućim umirovljenikom zaključuje ugovor o mirovini nakon što iz REGOS-a zaprimi podatak iz obrasca R-POD i o ukupnom iznosu kapitaliziranih sredstava na osobnom računu na dan zatvaranja osobnog računa.
 5. Iz doznačenih sredstava, umanjenih za propisanu naknadu, MOD sukladno sklopljenom ugovoru isplaćuje umirovljeniku mirovinu 2. stupa.

(Izvor: REGOS)

Način korištenja sredstava s osobnog računa u obveznom mirovinskom fondu reguliran je Zakonom o obveznim mirovinskim fondovima, članak 100:

(2)Ukupna kapitalizirana sredstva s osobnog računa člana mirovinskog fonda prenijet će se mirovinskom osiguravajućem društvu kada član ostvari pravo na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju.

(3)Ako član mirovinskog fonda nije ostvario pravo i uvjete na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, a na referentni dan nije u osiguranju, kapitalizirana sredstva s njegovog osobnog računa mogu se prenijeti mirovinskom osiguravajućem društvu po ostvarivanju dobnih uvjeta za starosnu mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju.

(4)Povlačenjem sredstava prema stavku 2. i 3. ovoga članka osiguraniku prestaje članstvo u mirovinskom fondu.