Besplatni info-telefon:
0800 44 55 44

Mirovinski Fondovi
Kodeks sudjelovanja mirovinskih društava u korporativnom upravljanju
Udruženje društava za upravljanje mirovinskim fondovima i mirovinskih osiguravajućih društava pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (Udruženje) je, na konferenciji za medije održanoj 14.9.2010. godine, predstavilo Kodeks sudjelovanja mirovinskih društava u korporativnom upravljanju (Kodeks), u skladu sa svjetskom praksom.

Ovim se Kodeksom uređuju temeljna načela i pravila odgovornog ponašanja članova Udruženja u korporativnom upravljanju dioničkih društava na tržištu (Izdavatelji) u kojima mirovinski fondovi imaju značajne udjele u vlasničkoj strukturi i, u mjeri u kojoj je to primjenjivo, značajne udjele u dužničkim vrijednosnim papirima izdavatelja.

Sukladno pozitivnim zakonskim i podzakonskim propisima te svojoj djelatnosti, mirovinski fondovi utvrđuju postupke i procedure zaštite interesa mirovinskih fondova kao dioničara te, u konačnici, dugoročno štite interese članova mirovinskih fondova.

Mirovinska društva, kao bitan čimbenik tržišta kapitala, svojim sudjelovanjem u korporativnom upravljanju imaju za cilj postati snažan stabilizator tržišta u cjelini te doprinijeti transparentnosti poslovanja dioničkih društava u koje ulažu, kao i u izgradnji povjerenja među sudionicima na hrvatskom tržištu kapitala.
Kodeksom su definirani načini komunikacije s izdavateljima, koji obvezuju mirovinska društva na pridržavanje pravila o sprječavanju sukoba interesa i korištenja povlaštenih informacija, zatim praćenje poslovanja izdavatelja, djelovanje u nadzornim tijelima izdavatelja, ostali oblici djelovanja u korporativnom upravljanju te izvještavanje.

Usvajanjem obveze pridržavanja odredbi Kodeksa te njegovog prihvaćanja kao sastavnog dijela svog redovnog poslovanja i upravljanja, mirovinska su društva uspostavila visoku razinu transparentnosti sudjelovanja te komunikacije na području korporativnog upravljanja.

Na konferenciji za medije je također predstavljena informacija o inicijativi devet članica Europske Unije na temu proračunskog tretmana troškova mirovinske reforme (Opširnije).

Kodeks
14.9.2010.
Arhiv