PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. – profil Društva i pravne objave

O nama

PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima
Radnička cesta 44, 10000 Zagreb

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga izdala je Društvu odobrenje za rad dana 05. studenoga 2001. godine, klasa: UP/I 034-04/01-01/66, urbroj: 383-01-01-2.
Društvo je osnovano 28.09.2001. godine i upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS 080406496.

Temeljni kapital društva iznosi 56.000.000 kuna i uplaćen je u cijelosti u novcu.
Ukupan broj izdanih dionica jest 56.000, svaka nominalne vrijednosti 1.000 kuna.

Račun Društva vodi se kod Privredne banke Zagreb d.d., Radnička cesta 50, 10000 Zagreb
IBAN: HR0223400091102710646
OIB: 20455535575

 

Popis fondova kojima upravlja PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d.

  • PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija A

  • PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija B

  • PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija C

 

Uprava i nadzorni odbor mirovinskog društva

Uprava društva

 

Nadzorni odbor društva

 

Oblici naknada članova Uprave za prethodnu godinu

Sukladno članku 8 stavak (1) točke 8 Pravilnika o promidžbi i ostalim informacijama za članove obveznih mirovinskih fondova (NN 101/14,128/15), Članovi Uprave u protekloj godini primali su plaću za redovan rad te druga primanja sukladno Ugovoru o obavljanju poslova Uprave, Zakonu o radu te Pravilnicima Društva. Temeljem odredbe članka 49 stavka 6 Zakona o obveznim mirovinskim fondovima članovi Uprave Društva ne primaju naknadu na osnovu članstva u nadzornim odborima izdavatelja. (objavljeno dana 30.04.2018.)

Članstva u nadzornim odborima trgovačkih društava

Dubravko Štimac, predsjednik Uprave

  • Podravka prehrambena industrija d.d., predsjednik nadzornog odbora (mirovinski fondovi pod upravljanjem u svojem portfelju imaju dionice navedenog Društva)
  • Zagrebačka burza d.d., predsjednik nadzornog odbora (mirovinski fondovi pod upravljanjem u svojem portfelju imaju dionice navedenog Društva)

Rosa Marić, voditelj Odjela upravljanja imovinom

  • Fragaria d.o.o., članica nadzornog odbora (mirovinski fondovi pod upravljanjem u svojem portfelju imaju udjele u FGS-u Quaestus Private Equity Kapital II koji je uložio u navedeno Društvo)

Ante Jelčić, voditelj Odjela analize financijskih tržišta

  • Stanovi Jadran d.d., član nadzornog odbora (mirovinski fondovi pod upravljanjem u svojem portfelju imaju dionice navedenog Društva)
  • Jadran d.d. Crikvenica, zamjenik predsjednika nadzornog odbora (mirovinski fondovi pod upravljanjem u svojem portfelju imaju dionice navedenog Društva)