PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. – profil Društva i pravne objave

Objave

  • 30.09.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini MERITUS ULAGANJE d.d.
   Objavljeno: 15.09.2019.

   Glavna skupština tvrtke MERITUS ULAGANJE d.d. održat će se dana 30.09.2019., a Društvo će za Fondove kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

   (1) Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje kvoruma, sastavljanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara uz imenovanje predsjedavajućeg Skupštine - Ne glasa se
   (2) Izmijenjeni godišnji konsolidirani financijski izvještaji Grupe Meritus ulaganja za 2018. godinu s izvješćima ovlaštenih revizora te obavještavanje dioničara od strane Uprave o nastalim promjenama u odnosu na konsolidirane financijske izvještaje koji su bili prethodno utvrđeni - Ne glasa se
   (3) Donošenje odluke o imenovanju revizora za poslovnu godinu 2019. - Za
  • 30.08.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini LUKA RIJEKA d.d.
   Objavljeno: 15.08.2019.

   Glavna skupština tvrtke LUKA RIJEKA d.d. održat će se dana 30.08.2019., a Društvo će za Fondove kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

   (1) Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara ili njihovih punomoćnika - Ne glasa se
   (2) Godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća Grupe Luka Rijeka za 2018. godinu s izvješćem i mišljenjem ovlaštenog revizora, Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva i Grupe Luka Rijeka za 2018. godinu te izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2018. godini - Ne glasa se
   (3) Donošenje Odluke o pokriću gubitka Društva ostvarenog u 2018. godini - Za
   (4) Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave za 2018. godinu - Za
   (5) Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2018. godinu - Za
   (6) Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2019. godinu - Za
   (7) Donošenje Odluke o usvajanju Statuta dioničkog društva Luka Rijeka d.d. - Odluka će se donijeti po raspravi
  • 29.08.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini FTB TURIZAM d.d.
   Objavljeno: 14.08.2019.

   Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke FTB TURIZAM d.d. dana 29.08.2019.
  • 29.08.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini PLAVA LAGUNA d.d.
   Objavljeno: 14.08.2019.

   Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke PLAVA LAGUNA d.d. dana 29.08.2019.
  • 28.08.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini JADRANSKI NAFTOVOD d.d.
   Objavljeno: 13.08.2019.

   Glavna skupština tvrtke JADRANSKI NAFTOVOD d.d. održat će se dana 28.08.2019., a Društvo će za Fond kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

   (1) Otvaranje Glavne skupštine Društva, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara te utvrđivanje kvoruma - Ne glasa se
   (2) Izvješće rukovodstva o poslovanju Društva u 2018. godini - Ne glasa se
   (3) Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru rada i poslovanja Društva i Grupe u 2018. g. - Za
   (4) Donošenje Odluke o rasporedu ostatka dobiti za 2018. g. - Za
   (5) Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave za vođenje poslova Društva u 2018.g. - Za
   (6) Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za nadzor vođenja poslova Društva u 2018. godinu - Za
   (7) Donošenje Odluke o promjeni predmeta poslovanja - Za
   (8) Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta - Za
   (9) Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2019. godinu - Protiv
  • 26.08.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini JADRAN d.d.
   Objavljeno: 11.08.2019.

   Glavna skupština tvrtke JADRAN d.d. održat će se dana 26.08.2019., a Društvo će za Fondove kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

   (1) Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje kvoruma, sastavljanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara uz imenovanje predsjedavajućeg Skupštine - Ne glasa se
   (2) Godišnja izvješća Društva za 2018. godinu: 2.1. Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva i povezanih Društava za 2018. godinu, 2.2. Izvještaj Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2018. godinu, 2.3. Izvještaj revizora Društva, revizorske tvrke PricewaterhouseCoopers d.o.o. za reviziju i konzalting iz Zagreba o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja za 2018. godinu - Ne glasa se
   (3) Donošenje odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvještaja za 2018. godinu - Za
   (4) Donošenje odluke o utvrđivanju gubitka u 2018. godini - Za
   (5) Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2018. godinu - Za
   (6) Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za 2018. godinu - Za
   (7) Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2019. godinu - Za
   (8) Donošenje Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora - Za
  • 16.08.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini HELIOS FAROS d.d. u stečaju
   Objavljeno: 01.08.2019.

   Glavna skupština tvrtke HELIOS FAROS d.d. u stečaju održat će se dana 16.08.2019., a Društvo će za Fond kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

   (1) Izmjena – ispravak Statuta - Za
   (2.1) Potvrda odluka stečajne upraviteljice u svojstvu glavne skupštine o a) izmjeni Statuta - Za
   (2.2) Potvrda odluka stečajne upraviteljice u svojstvu glavne skupštine o b)izboru članova nadzornog odbora - Za
   (3) Nagrada za rad članovima nadzornog odbora - Za
   (4) Imenovanje revizora za 2019. godinu - Za
   (5) Ugovor u odnosu na upravljanje hotelsko – turističkim objektima i sadržajima (hotel menadžment ugovor) s društvom Valamar Riviera d.d. - Za
  • 09.08.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini STANOVI JADRAN d.d.
   Objavljeno: 25.07.2019.

   Glavna skupština tvrtke STANOVI JADRAN d.d. održat će se dana 09.08.2019., a Društvo će za Fondove kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

   (1) Otvaranje Skupštine Društva i utvrđivanje prisutnih dioničara Društva, njihovih punomoćnika ili zakonskih zastupnika, te utvrđivanje potrebnog kvoruma za održavanje Skupštine Društva - Ne glasa se
   (2) Podnošenje na znanje i prihvaćanje Skupštini Društva godišnja revidirana nekonsolidirana financijska izvješća Društva i godišnja revidirana konsolidirana financijska izvješća Društva i njegovih ovisnih i povezanih društava (dalje u tekstu: Grupa) za 2018. godinu, utvrđenim od Uprave i Nadzornog odbora Društva, zajedno s izvještajem i mišljenjem neovisnog revizora – Deloitte d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 80, OIB 11686457780 - Za
   (3) Podnošenje na znanje kao informaciju Skupštini Društva godišnji izvještaj Uprave Društva o poslovanju Društva i Grupe za 2018. godinu - Za
   (4) Podnošenje na znanje kao informaciju Skupštini Društva godišnji izvještaj Nadzornog odbora Društva o nadzoru vođenja poslovanja Društva i Grupe za 2018. godinu - Za
   (5) Podnošenje na znanje kao informaciju Skupštini Društva godišnji izvještaj Revizorskog odbora Društva o poslovanju i stanju Društva za 2018. godinu - Za
   (6) Donošenje odluke o pokriću gubitka Društva za 2018. godinu - Za
   (7) Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2018. godinu - Za
   (8) Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2018. godinu - Za
   (9) Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju godišnjih nekonsolidiranih financijskih izvješća Društva i konsolidiranih financijskih izvješća Grupe za 2019. godinu - Za
   (10) Opoziv člana Nadzornog odbora - Za
   (11) Odluka o smanjenju članova NO - Za
   (12) Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva - Za
  • 19.07.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini LUKA PLOČE d.d.
   Objavljeno: 04.07.2019.

   Glavna skupština tvrtke LUKA PLOČE d.d. održat će se dana 19.07.2019., a Društvo će za Fond kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

   (1) Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa prisutnih i zastupanih dioničara i njihovih zastupnika - Ne glasa se
   (2) Izvješće Uprave o poslovanju Društva u poslovnoj 2018. godini - Za
   (3) Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru rada i poslovanju Društva za poslovnu 2018. godinu - Za
   (4) Izvješće revizorskog Društva o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2018. i konsolidiranog godišnjeg financijskog izvješća za 2018. godinu - Za
   (5) Donošenje odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvješća Društva za 2018. godinu i konsolidiranog financijskog izvješća za 2018. godinu - Za
   (6) Donošenje odluke o raspodjeli dobiti Društva za 2018. godinu - Za
   (7) Donošenje odluke o davanju odobrenja za rad (razrješnice) Upravi Društva za 2018.g. - Za
   (8) Donošenje odluke o davanju odobrenja za rad (razrješnice) Nadzornom odboru Društva za 2018.g. - Za
   (9) Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2019. godinu - Za
   (10) Donošenje odluke o opozivu predsjednika Glavne skupštine zbog isteka mandata - Za
   (11) Donošenje odluke o opozivu 3 člana Nadzornog odbora zbog isteka mandata - Za
   (12) Donošenje odluke o izboru predsjednika Glavne skupštine - Za
   (13) Donošenje odluke o izboru 3 člana Nadzornog odbora Društva - Za
  • 17.07.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini DALEKOVOD d.d.
   Objavljeno: 02.07.2019.

   Glavna skupština tvrtke DALEKOVOD d.d. održat će se dana 17.07.2019., a Društvo će za Fond kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

   (1) Otvaranje izvanredne Glavne skupštine: a) Verifikacija prijava,punomoći i utvrđivanje zastupljenosti temeljnog kapitala i popis prisutnih dioničara b) Potvrda da je izvanredna Glavna skupština valjano sazvana i da može valjano odlučivati - Ne glasa se
   (2) Godišnja izvješća Društva za 2018. godinu: a. konsolidirano i nekonsolidirano revidirano godišnje financijsko izvješće za 2018. godinu b. izvješće revizora Društva c. izvješće Uprave o stanju Društva i u Dalekovod grupi d. izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva - Ne glasa se
   (3) Obavijest o gubitku u visini iznad polovine temeljnog kapitala - Ne glasa se
   (4) Odluka o pokriću gubitaka za 2018. godinu - Za
   (5) Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2018. godinu - Za
   (6) Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2018. godinu - Za
   (7) Odluka o izboru revizora Društva za 2019. godinu - Za
   (8) Odluka o usvajanju potpuno novog Statuta - Protiv
  • 11.07.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini AD PLASTIK d.d.
   Objavljeno: 26.06.2019.

   Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke AD PLASTIK d.d. dana 11.07.2019.
  • 10.07.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB d.d.
   Objavljeno: 25.06.2019.

   Glavna skupština tvrtke ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB d.d. održat će se dana 10.07.2019., a Društvo će za Fond kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

   (1) Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje kvoruma za pravovaljano donošenje odluka uz popis svih nazočnih dioničara i njihovih punomoćnika - Ne glasa se
   (2) Predočenje godišnjeg izvješća Društva za 2018. godinu, koje su utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva: Godišnje izvješće za godinu završenu na dan 31. prosinca 2018. godine, zajedno sa izvješćem neovisnog revizora, te Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2018. godini - Ne glasa se
   (3) Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2018. godini - Za
   (4) Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2018. godini - Za
   (5) Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru za obavljeni nadzor nad poslovanjem Društva u 2018. godini - Za
   (6) Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2019. godinu - Za
   (7) Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora - Za
 • 12.07.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini DALEKOVOD PROFESSIO d.d.
  Objavljeno: 10.07.2019.

  Glavna skupština tvrtke DALEKOVOD PROFESSIO d.d. održat će se dana 12.07.2019., a Društvo će za Fond kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

  (1) Otvaranje Glavne skupštine, verifikacija prijava i punomoći za sudjelovanje u radu Glavne skupštine te utvrđivanje broja glasova - Ne glasa se
  (2) Donošenje odluke o reviziji financijskih izvješća Društva za 2018. godinu - Za
  (3) Godišnja financijska izvješća Društva za 2018.g. utvrđena od Uprave i Nadzornog odbora Društva, zajedno s izvješćem neovisnog revizora, Izvješće Uprave o stanju i vođenju poslova Društva za 2018.g. te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2018.g. - Za
  (4) Donošenje Odluke o upotrebi dobiti i isplati dividende Društva za 2018. godinu - Za
  (5) Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2018. godinu - Za
  (6) Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za nadzor nad vođenjem poslova Društva za 2018. godinu - Za
  (7) Donošenje odluke o promjeni tvrtke Društva - Za
  (8) Donošenje odluke o izmjenama uvodnih odredaba Statuta Društva i čl.1 Statuta Društva - Za
  (9) Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2019. godinu - Za
 • 04.07.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Krka d.d.
  Glavna skupština tvrtke Krka d.d. održat će se dana 04.07.2019., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 1. ZA PRIJEDLOG AD 2.1 ZA PRIJEDLOG AD 2.2 ZA PRIJEDLOG AD 2.3 ZA PRIJEDLOG AD 2.4 ZA PRIJEDLOG AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG
 • 04.07.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Tankerska Next Generation d.d.
  Glavna skupština tvrtke  Tankerska Next Generation d.d. održat će se dana 04.07.2019., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG AD 8. ZA PRIJEDLOG  
 • 28.06.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini HTP KORČULA d.d.
  Glavna skupština tvrtke  HTP KORČULA d.d. održat će se dana 28.06.2019., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2. ZA PRIJEDLOG AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG AD 8. ZA PRIJEDLOG AD 9. ZA PRIJEDLOG  
 • 28.06.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Hrvatska poštanska banka d.d.
  Glavna skupština tvrtke  Hrvatska poštanska banka d.d. održat će se dana 28.06.2019., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG AD 8. ZA PRIJEDLOG AD 9. ZA PRIJEDLOG AD 10. ZA PRIJEDLOG
 • 27.06.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Atlantic grupa d.d.
  Glavna skupština tvrtke Atlantic grupa d.d. održat će se dana 27.06.2019., a Društvo će za  Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG AD 8. ZA PRIJEDLOG AD 9. ZA PRIJEDLOG  
 • 26.06.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Meritus ulaganja d.d.
  Glavna skupština tvrtke Meritus ulaganja d.d. održat će se dana 26.06.2019., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG  
 • 28.06.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Sunce koncern d.d.
  Glavna skupština tvrtke Sunce koncern d.d. održat će se dana 28.06.2019., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2. ZA PRIJEDLOG AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG
 • 27.06.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Zagrebačka burza d.d.
  Glavna skupština tvrtke Zagrebačka burza d.d. održat će se dana 27.06.2019., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG  
 • 18.06.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Podravka d.d.
  Glavna skupština tvrtke Podravka d.d. održat će se dana 18.06.2019., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG
 • 14.06.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Đuro Đaković Grupa d.d.
  Glavna skupština tvrtke Đuro Đaković Grupa d.d. održat će se dana 14.06.2019., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 1. ZA PRIJEDLOG AD 2. ZA PRIJEDLOG AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG AD 8. ZA PRIJEDLOG  
 • 14.06.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Dukat d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke Dukat d.d. dana 14.06.2019.
 • 13.06.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Zagrebačka banka d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke Zagrebačka banka d.d. dana 13.06.2019.
 • 06.06.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Končar d.d.
  Glavna skupština tvrtke Končar d.d. održat će se dana 06.06.2019., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG
 • 12.06.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini INA d.d.
  Glavna skupština tvrtke INA d.d. održat će se dana 12.06.2019., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG  
 • 13.06.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.
  Glavna skupština tvrtke ERICSSON NIKOLA TESLA d.d. održat će se dana 13.06.2019., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG AD 8. ZA PRIJEDLOG AD 9. ZA PRIJEDLOG AD 10. ZA PRIJEDLOG AD 11. ZA PRIJEDLOG
 • 30.05.2019. Sudjelovanje i način glasanja na SLAVONSKI ZATVORENI ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM d.d.
  Glavna skupština tvrtke SLAVONSKI ZATVORENI ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM  d.d. održat će se dana 30.05.2019., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2. ZA PRIJEDLOG AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG AD 8. ZA PRIJEDLOG AD 9. ZA PRIJEDLOG AD 10. PROTIV AD 11. PROTIV AD 12. PROTIV
 • 28.05.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Zavarovalnica Triglav d.d
  Glavna skupština tvrtke Zavarovalnica Triglav d.d. održat će se dana 28.05.2019., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG  
 • 05.06.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. dana 05.06.2019.
 • 04.06.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Petrokemija d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke Petrokemija d.d. dana 04.06.2019.
 • 06.05.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Hrvatski Telekom d.d.
  Glavna skupština tvrtke Hrvatski Telekom d.d. održat će se dana 06.05.2019., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 1. ZA PRIJEDLOG AD 3. ZA PROTUPRIJEDLOG Raiffeisen društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PROTUPRIJEDLOG Raiffeisen društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. AD 6. ZA PROTUPRIJEDLOG Raiffeisen društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. AD 7. ODLUKA ĆE SE DONIJETI PO RASPRAVI AD 8.ODLUKA ĆE SE DONIJETI PO RASPRAVI AD 9. ZA PRIJEDLOG AD 10. ZA PRIJEDLOG
 • 24.04.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Čakovečki mlinovi d.d
  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke Čakovečki mlinovi d.d. dana 24.04.2019.
 • 30.04.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Arena Hospitality Group d.d.
  Glavna skupština tvrtke Arena Hospitality Group d.d. održat će se dana 30.04.2019. , a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG  
 • 25.04.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Quaestus Nekretnine d.d. „u likvidaciji“
  Glavna skupština tvrtke Quaestus Nekretnine d.d. „u likvidaciji“ održat će se dana 25.04.2019., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 1. ZA PRIJEDLOG AD 2. ZA PRIJEDLOG  
 • 10.04.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Zagrebačka banka d.d.
  Glavna skupština tvrtke Zagrebačka banka d.d. održat će se dana 10.04.2019., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG  
 • 15.03.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini DALEKOVOD PROFESSIO d.d.
  Glavna skupština tvrtke DALEKOVOD PROFESSIO d.d. održat će se dana 15.03.2019., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 1. ZA PRIJEDLOG AD 2. ZA PRIJEDLOG AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. PRIJEDLOG/PROTUPRIJEDLOG  ODLUKA ĆE SE DONIJETI PO RASPRAVI
 • 13.03.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Meritus ulaganja d.d.
  Glavna skupština tvrtke Meritus ulaganja d.d. održat će se dana 13.03.2019., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2. ZA PRIJEDLOG AD 3. ZA PRIJEDLOG
 • 21.03.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Dalekovod d.d.
  Glavna skupština tvrtke Dalekovod d.d. održat će se dana 21.03.2019., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2. ZA PRIJEDLOG AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG
 • 15.02.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Quaestus Nekretnine d.d. „u likvidaciji“
  Glavna skupština tvrtke Quaestus Nekretnine d.d. „u likvidaciji“ održat će se dana 15.02.2019., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 1. ZA PRIJEDLOG AD 2. PRIJEDLOG/ PROTUPRIJEDLOG  ODLUKA ĆE SE DONIJETI PO RASPRAVI    
 • 31.01.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini AD PLASTIK d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke AD PLASTIK  d.d. dana 31.01.2019.
 • 28.12.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d.
  Glavna skupština tvrtke ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. održat će se dana 28.12.2018., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 1.  ZA PRIJEDLOG AD 2.a. ZA PRIJEDLOG AD 2.b. ZA PRIJEDLOG AD 2.c. ZA PRIJEDLOG
 • 15.01.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJA d.d.
  Glavna skupština tvrtke KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA d.d. održat će se dana 15.01.2019., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2. ZA PRIJEDLOG
 • 12.11.2018. Glavna skupština imatelja obveznica IGH-O-176A
  Dana 12. studenog 2018. Skupština imatelja obveznica IGH-O-176A donijela je odluku da se po točki 2. glasuje "protiv" budući da Skupština nije ovlaštena za odlučivanje po točkama 4., 5., 6. i 7. dnevnog reda, a po točki 3. se glasalo "protiv" promjene Povjerenika izdanja.
 • 20.12.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Čakovečki mlinovi d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke Čakovečki mlinovi d.d. dana 20.12.2018.
 • 15.10.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Petrokemija d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine Društva Petrokemija d.d. koja će se održati dana 15.10.2018. godine.
 • 16.10.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Uljanik d.d.
  Glavna skupština tvrtke ULJANIK d.d. održat će se dana 16.10.2018., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2. ZA PRIJEDLOG AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG AD 8. ODLUKA ĆE SE DONIJETI PO RASPRAVI AD 9. ZA PRIJEDLOG AD 10. ZA PRIJEDLOG AD 11. ZA PRIJEDLOG AD 12. ZA PRIJEDLOG AD 13. ZA PRIJEDLOG
 • 05.09.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Arena Hospitality Group d.d.
  Glavna skupština tvrtke Arena Hospitality Group d.d. održat će se dana 05.09.2018., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2. ZA PRIJEDLOG AD 3. ZA PRIJEDLOG
 • 10.08.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Sunce koncern d.d.
  Glavna skupština tvrtke Sunce koncern d.d. održat će se dana 10.08.2018., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2. ZA PRIJEDLOG AD 3. ZA PRIJEDLOG
 • 05.09.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Dalekovod d.d.
  Glavna skupština tvrtke Dalekovod d.d. održat će se dana 05.09.2018., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2. ZA PRIJEDLOG    
 • 31.08.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini ULJANIK d.d.
  Glavna skupština tvrtke ULJANIK d.d. održat će se dana 31.08.2018., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2. ZA PRIJEDLOG AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG AD 8. ZA PRIJEDLOG AD 9. ZA PRIJEDLOG AD 10. ZA PRIJEDLOG AD 11. ZA PRIJEDLOG AD 12. ZA PRIJEDLOG  
 • 29.08.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini JADRANSKI NAFTOVOD d.d.
  Glavna skupština tvrtke  JADRANSKI NAFTOVOD d.d. održat će se dana 29.08.2018., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG AD 8. ZA PRIJEDLOG AD 9. ZA PRIJEDLOG AD 10. PROTIV  
 • 28.08.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Sunce koncern d.d.
  Glavna skupština tvrtke Sunce koncern d.d. održat će se dana 28.08.2018., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2. ZA PRIJEDLOG AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG
 • 24.08.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Jadran d.d.
  Glavna skupština tvrtke JADRAN d.d. održat će se dana 24.08.2018., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2. ZA PRIJEDLOG AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG
 • 13.08.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Jadran d.d.
  Glavna skupština tvrtke Jadran d.d. održat će se dana 13.08.2018., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2. ZA PRIJEDLOG AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG AD 8. ZA PRIJEDLOG AD 9. ZA PRIJEDLOG AD 10. ZA PRIJEDLOG AD 11. ZA PRIJEDLOG
 • 07.08.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini LUKA RIJEKA d.d.
  Glavna skupština tvrtke LUKA RIJEKA d.d. održat će se dana 07.08.2018., a Društvo će za Fond - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG    
 • 30.08.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini PLAVA LAGUNA d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke PLAVA LAGUNA d.d. dana 30.08.2018.
 • 01.08.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Tankerska Next Generation d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke Tankerska Next Generation d.d. dana 01.08.2018.
 • 20.07.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini LUKA PLOČE d.d.
  Glavna skupština tvrtke LUKA PLOČE d.d. održat će se dana 20.07.2018., a Društvo će za Fond- kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2 ZA PRIJEDLOG AD 3 ZA PRIJEDLOG AD 4 ZA PRIJEDLOG AD 5 ZA PRIJEDLOG AD 6 ZA PRIJEDLOG AD 7 ZA PRIJEDLOG AD 8 ZA PRIJEDLOG AD 9 ZA PRIJEDLOG
 • 05.07.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini KRKA d.d.
  Glavna skupština tvrtke KRKA d.d. održat će se dana 05.07.2018., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 1.1 ZA PRIJEDLOG AD 2.1. ZA PRIJEDLOG AD 2.2 ZA PROTUPRIJEDLOG AD 2.3. ZA PRIJEDLOG AD 2.4. ZA PRIJEDLOG AD 3.1. ZA PRIJEDLOG  
 • 12.07.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini AD Plastik d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke AD Plastik d.d. dana 12.07.2018.
 • 13.07.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Quaestus Nekretnine d.d. „u likvidaciji“
  Glavna skupština tvrtke Quaestus Nekretnine d.d. „u likvidaciji“ održat će se dana 13.07.2018., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 1. ZA PRIJEDLOG AD 2. ZA PRIJEDLOG AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG
 • 12.07.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini SLAVONSKI ZATVORENI ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM d.d
  Glavna skupština tvrtke SLAVONSKI ZATVORENI ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM d.d održat će se dana 12.07.2018., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 8. ZA PRIJEDLOG AD 9. ZA PRIJEDLOG AD 10. ZA PRIJEDLOG AD 11. PROTIV AD 12. ZA PRIJEDLOG
 • 09.07.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Petrokemija d.d.
  Glavna skupština tvrtke Petrokemija d.d. održat će se dana 09.07.2018., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG AD 9. ZA PRIJEDLOG AD 10. ZA PRIJEDLOG AD 11. ZA PRIJEDLOG AD 12. ZA PRIJEDLOG AD 13. ZA PRIJEDLOG AD 15. ZA PRIJEDLOG AD 16. ZA PRIJEDLOG  
 • 29.06.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d.
  Glavna skupština tvrtke ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. održat će se dana 29.06.2018., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 1. ZA PRIJEDLOG AD 2. ZA PRIJEDLOG AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG AD 8. ZA PRIJEDLOG AD 9. ZA PRIJEDLOG AD 10. ZA PRIJEDLOG AD 11. ZA PRIJEDLOG AD 12. ZA PRIJEDLOG AD 13. ZA PRIJEDLOG AD 14. ZA PRIJEDLOG AD 15. ZA PRIJEDLOG  
 • 27.06.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini INA – Industrija nafte d.d.
  Glavna skupština tvrtke INA - Industrija nafte d.d.  održat će se dana 27.06.2018., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG AD 8. ZA PRIJEDLOG AD 9. ZA PRIJEDLOG AD 10. ZA PRIJEDLOG
 • 28.06.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.
  Glavna skupština tvrtke HRVATSKA POŠTANSKA BANKA  d.d. održat će se dana 28.06.2018., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2. ZA PRIJEDLOG AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG AD 8. ZA PRIJEDLOG AD 9. ZA PRIJEDLOG AD 10. ZA PRIJEDLOG
 • 29.06.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini HTP KORČULA d.d.
  Glavna skupština tvrtke HTP KORČULA d.d. održat će se dana 29.06.2018., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2. ZA PRIJEDLOG AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG AD 8. ZA PRIJEDLOG AD 9. ZA PRIJEDLOG AD 10. ZA PRIJEDLOG AD 11. ZA PRIJEDLOG
 • 28.06.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini ATLANTIC GRUPA d.d.
  Glavna skupština tvrtke  ATLANTIC GRUPA d.d. održat će se dana 28.06.2018., a Društvo će za Fond - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG
 • 20.06.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Ericsson Nikola Tesla d.d.
  Glavna skupština tvrtke Ericsson Nikola Tesla d.d. održat će se dana 20.06.2018., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG AD 8. ZA PRIJEDLOG AD 9. ZA PRIJEDLOG AD 10. ZA PRIJEDLOG AD 11. ZA PRIJEDLOG AD 12. ZA PRIJEDLOG
 • 12.06.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Poslovni sistem Mercator d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu glavne skupštine društva Poslovni sistem Mercator d.d. koja će se održati dana 12.06.2018. godine.
 • 19.06.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini DUKAT d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu glavne skupštine društva DUKAT d.d. koja će se održati dana 19.06.2018. godine.
 • 12.06.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini GORENJE d.d
  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke GORENJE d.d. dana 12.06.2018.
 • 08.06.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Stanovi Jadran d.d.
  Glavna skupština tvrtke  STANOVI JADRAN d.d. održat će se dana 08.06.2018., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG AD 8. ZA PRIJEDLOG AD 9. ZA PRIJEDLOG  
 • 20.06.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Dalekovod d.d.
  Glavna skupština tvrtke Dalekovod d.d. održat će se dana 20.06.2018., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG AD 8. ZA PRIJEDLOG AD 9. ZA PRIJEDLOG AD 10. ZA PRIJEDLOG  
 • 14.06.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini OT-OPTIMA TELEKOM d.d.
  Glavna skupština tvrtke  OT-OPTIMA TELEKOM d.d. održat će se dana 14.06.2018., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG AD 8. ZA PRIJEDLOG AD 9. ZA PRIJEDLOG AD 10. ZA PRIJEDLOG  
 • 12.06.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Podravka d.d.
  Glavna skupština tvrtke Podravka d.d. održat će se dana 12.06.2018., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG AD 8. ZA PRIJEDLOG
 • 11.06.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Sunce koncern d.d.
  Glavna skupština tvrtke Sunce koncern d.d. održat će se dana 11.06.2018., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2. ZA PRIJEDLOG AD 3. ZA PRIJEDLOG
 • 11.06.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Zagrebačka burza d.d.
  Glavna skupština tvrtke Zagrebačka burza d.d. održat će se dana 11.06.2018., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG
 • 06.06.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Končar – Elektroindustrija d.d.
  Glavna skupština tvrtke Končar - Elektroindustrija d.d. održat će se dana 06.06.2018., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2. ZA PRIJEDLOG AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG  
 • 29.05.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Zavarovalnica Triglav d.d.
  Glavna skupština tvrtke Zavarovalnica Triglav d.d. održat će se dana 29.05.2018., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 1. ZA PRIJEDLOG AD 3.1 ZA PRIJEDLOG AD 3.2 ZA PRIJEDLOG AD 3.3 ZA PRIJEDLOG  
 • 25.05.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini FTB TURIZAM d.d.
  Glavna skupština tvrtke FTB TURIZAM d.d. održat će se dana 25.05.2018.,a Društvo će za Fond - kategorije A koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG AD 8. ZA PRIJEDLOG AD 9. ZA PRIJEDLOG
 • 22.05.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Jadran d.d.
  Glavna skupština tvrtke Jadran d.d. održat će se dana 22.05.2018., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2. ODLUKA ĆE SE DONIJETI PO RASPRAVI AD 3. ODLUKA ĆE SE DONIJETI PO RASPRAVI AD 4. ODLUKA ĆE SE DONIJETI PO RASPRAVI  
 • 08.06.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Čakovečki mlinovi d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke Čakovečki mlinovi d.d. dana 08.06.2018.
 • 24.05.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Zagrebačka banka d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke Zagrebačka banka d.d. dana 24.05.2018.
 • 24.04.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Hrvatski Telekom d.d.
  Glavna skupština tvrtke Hrvatski Telekom d.d. održat će se dana 24.04.2018., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 1. ZA PRIJEDLOG AD 3. ZA PROTUPRIJEDLOG Raiffeisen društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima d.d. AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG
 • 06.04.2018. Obavijest o stjecanju dionica društva JADRAN d.d., Crikvenica
  Po prihvaćanju zajedničke obvezujuće ponude koju su podnijeli PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. i Erste d.o.o. za kupnju dionica društva JADRAN d.d., Crikvenica, dana 6.4.2018. sklopljen je Ugovor između Centra za restrukturiranje i prodaju (CERP), PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. i ERSTE d.o.o. o stjecanju i kupnji 34.754.768 redovnih dionica društva JADRAN d.d., Crikvenica, oznake JDRN-R-B, ukupnog nominalnog iznosa 347.547.680,00 kuna, što predstavlja 70,74% temeljnog kapitala predmetnog Društva. PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. stječe 22.468.956 redovnih dionica Društva na način da PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond - kategorija A stječe 105.604 redovnih dionica, a PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond - kategorija B 22.363.352 redovnih dionica. Društvo JADRAN d.d. upravlja turističkim objektima s više od 1.700 smještajnih jedinica na području crikveničke rivijere, grada Crikvenice te Dramlja i Selca. Portfelj JADRAN d.d., Crikvenica uključuje hotele Esplanade, Katarina, Omorika, Kaštel, International, Zagreb, hotel i paviljone Ad Turres i Slaven, paviljone i bungalove Kačjak, kamp Selce te kampiralište Kačjak. Potpisom Ugovora nastala je obveza objavljivanja ponude za preuzimanje preostalih dionica društva JADRAN d.d., Crikvenica koja će biti objavljena u skladu i u rokovima propisanim zakonom.
  Obavijest o nastanku obveze za objavljivanje ponude za preuzimanje
 • 27.04.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Arena Hospitality Group d.d.
  Glavna skupština tvrtke Arena Hospitality Group d.d. održat će se dana 27.04.2018., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG
 • 26.04.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Auto Hrvatska d.d.
  Glavna skupština tvrtke Auto Hrvatska d.d. održat će se dana 26.04.2018., a Društvo će za Fond - kategorije A koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2. ZA PRIJEDLOG AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG AD 8. ZA PRIJEDLOG AD. 9. PROTIV AD. 10. ZA PRIJEDLOG AD. 11. ZA PRIJEDLOG
 • 11.04.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Zagrebačka banka d.d.
  Glavna skupština tvrtke Zagrebačka banka d.d. održat će se dana 11.04.2018., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 1. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG AD 8. ZA PRIJEDLOG AD 9. ZA PRIJEDLOG  
 • 12.02.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Zagrebačka burza d.d.
  Glavna skupština tvrtke Zagrebačka burza d.d. održat će se dana 12.02.2018., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

  AD 2. ZA PRIJEDLOG

  AD 3. ZA PRIJEDLOG

  AD 4. ZA PRIJEDLOG

 • 16.02.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini ULJANIK d.d.
  Glavna skupština tvrtke ULJANIK d.d. održat će se dana 16.02.2018., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3. ZA PRIJEDLOG

  AD 4. ZA PRIJEDLOG

  AD 5. ZA PRIJEDLOG

  AD 6. ZA PRIJEDLOG

 • 25.01.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Zagrebačka banka d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke Zagrebačka banka d.d. dana 25.01.2018.  
 • 09.01.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini GORENJE d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke GORENJE d.d. dana 09.01.2018.
 • 27.12.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d.
  Glavna skupština tvrtke ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. održat će se dana 27.12.2017., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2. ZA PRIJEDLOG AD 3. ZA PRIJEDLOG
 • 27.12.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini LUKA RIJEKA d.d.
  Glavna skupština tvrtke  LUKA RIJEKA d.d. održat će se dana 27.12.2017., a Društvo će za Fond - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2. ZA PRIJEDLOG AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG  
 • 28.12.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini JADRANSKI NAFTOVOD d.d.
  Glavna skupština tvrtke JADRANSKI NAFTOVOD d.d. održat će se dana 28.12.2017., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2. SUZDRŽANI AD 3. ZA PRIJEDLOG
 • 20.12.2017.Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Čakovečki mlinovi d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke Čakovečki mlinovi d.d. dana 20.12.2017.
 • 11.12.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Izvanrednoj glavnoj skupštini Petrokemije d.d.
  Izvanredna glavna skupština tvrtke  PETROKEMIJA d.d. održat će se dana 11.12.2017., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG  
 • 08.12.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini HRVATSKE POŠTANSKE BANKE d.d.
  Glavna skupština tvrtke HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. održat će se dana 08.12.2017., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2 ZA PRIJEDLOG AD 3 ZA PRIJEDLOG AD 4 ZA PRIJEDLOG AD 6 ZA PRIJEDLOG AD 7 ZA PRIJEDLOG AD 8 ZA PRIJEDLOG AD 9 ZA PRIJEDLOG Predmetna Glavna skupština je otkazana dana 06.12.2017.
 • 30.10.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d.
  Glavna skupština tvrtke ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. održat će se dana 30.10.2017., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2. ZA PRIJEDLOG  
 • 11.10.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Izvanrednoj glavnoj skupštini Petrokemije d.d.
  Izvanredna glavna skupština tvrtke  PETROKEMIJA d.d. održat će se dana 11.10.2017., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2. ZA PRIJEDLOG AD 3. ZA PRIJEDLOG  
 • 21.09.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d.
  Glavna skupština tvrtke ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. održat će se dana 21.09.2017., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 1. ZA PRIJEDLOG AD 2. ZA PRIJEDLOG AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG  
 • 22.08.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d.
  Glavna skupština tvrtke ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. održat će se dana 22.08.2017., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2. ZA PRIJEDLOG AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG AD 8. ZA PRIJEDLOG AD 9. ZA PRIJEDLOG AD 10. ZA PRIJEDLOG  
 • 30.08.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Arena Hospitality Group d.d.
  Glavna skupština tvrtke  Arena Hospitality Group d.d. održat će se dana 30.08.2017., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG AD 8. ZA PRIJEDLOG AD 9. ZA PRIJEDLOG AD 10. ZA PRIJEDLOG AD 11. ZA PRIJEDLOG AD 12. ZA PRIJEDLOG
 • 29.08.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini JADRANSKI NAFTOVOD d.d.
  Glavna skupština tvrtke JADRANSKI NAFTOVOD d.d. održat će se dana 29.08.2017., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2. ZA PRIJEDLOG AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG AD 8. ZA PRIJEDLOG AD 9. ZA PRIJEDLOG AD 10. ZA PRIJEDLOG AD 11. ZA PRIJEDLOG AD 12. ZA PRIJEDLOG AD 13. ZA PRIJEDLOG
 • 18.08.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini STANOVI JADRAN d.d.
  Glavna skupština tvrtke  STANOVI JADRAN d.d. održat će se dana 18.08.2017., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2. ZA PRIJEDLOG AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG AD 8. ZA PRIJEDLOG AD 9. ZA PRIJEDLOG AD 10. ZA PRIJEDLOG AD 11. ZA PRIJEDLOG AD 12. ZA PRIJEDLOG AD 13. ZA PRIJEDLOG AD 14. ZA PRIJEDLOG  
 • 29.08.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Viro Tvornica šećera d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu glavne skupštine društva Viro Tvornica šećera d.d. koja će se održati dana 29.08.2017. godine.
 • 01.08.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Tankerska Next Generation d.d.
  Glavna skupština tvrtke  Tankerska Next Generation d.d. održat će se dana 01.08.2017., a Društvo će za Fond - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG
 • Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini PLAVA LAGUNA d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu glavne skupštine društva PLAVA LAGUNA d.d. koja će se održati dana 11.08.2017. godine.
 • 20.07.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini AD PLASTIK d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu glavne skupštine društva AD PLASTIK d.d. koja će se održati dana 20.07.2017. godine.
 • 07.07.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini QUAESTUS NEKRETNINE d.d.
  Glavna skupština tvrtke  QUAESTUS NEKRETNINE d.d. održat će se dana 07.07.2017., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 1. ZA PRIJEDLOG AD 2. ZA PRIJEDLOG AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG  
 • 14.07.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini DALEKOVOD d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu glavne skupštine društva DALEKOVOD d.d. koja će se održati dana 14.07.2017. godine.
 • 29.06.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini DUKAT d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu glavne skupštine društva DUKAT d.d. koja će se održati dana 29.06.2017. godine.
 • 30.06.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini PODRAVKA d.d.
  Glavna skupština tvrtke  PODRAVKA d.d. održat će se dana 30.06.2017., a Društvo će za Fond - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG AD 8. ZA PRIJEDLOG
 • 11.07.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini OT- OPTIMA TELEKOM d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu glavne skupštine društva OT -OPTIMA TELEKOM d.d. koja će se održati dana 11.07.2017. godine.
 • 30.06.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d.
  Glavna skupština tvrtke ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. održat će se dana 30.06.2017., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG
 • 29.06.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini ATLANTIC GRUPA d.d.
  Glavna skupština tvrtke  ATLANTIC GRUPA d.d. održat će se dana 29.06.2017., a Društvo će za Fond - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG
 • 27.06.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJA d.d.
  Glavna skupština tvrtke KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA d.d. održat će se dana 27.06.2017., a Društvo će za Fond - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:   AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6a. ZA PRIJEDLOG AD 6b. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG
 • 05.06.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Izvanrednoj Glavnoj skupštini Ledo d.d. – dopuna
  Nastavno na objavu o sudjelovanju i načinu glasanja na Izvanrednoj Glavnoj skupštini tvrtke Ledo d.d. održanoj dana 05.06.2017.,  Društvo je za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, glasalo za protuprijedlog pod točkom 3 dnevnog reda.  
 • 19.06.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini LUKA RIJEKA d.d.
  Glavna skupština tvrtke  LUKA RIJEKA d.d. održat će se dana 19.06.2017., a Društvo će za Fond - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. GLASANJE NAKON ŠTO PRIJEDLOG ODLUKE BUDE UTVRĐEN  
 • 05.06.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Izvanrednoj Glavnoj skupštini Ledo d.d.
  Izvanredna Glavna skupština tvrtke Ledo d.d. održat će se dana 05.06.2017., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2. ZA PRIJEDLOG AD 3. ZA PRIJEDLOG
 • 12.06.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini ULJANIK d.d.
  Glavna skupština tvrtke ULJANIK d.d. održat će se dana 12.06.2017., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2. ZA PRIJEDLOG AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG AD 8. ZA PRIJEDLOG AD 9. ZA PRIJEDLOG AD 10. ZA PRIJEDLOG AD 11. ZA PRIJEDLOG AD 12. ZA PRIJEDLOG AD 13. ZA PRIJEDLOG AD 14. ZA PRIJEDLOG AD 15. ZA PRIJEDLOG AD 16. ZA PRIJEDLOG  
 • 15.06.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Poslovni sistem Mercator d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu glavne skupštine društva Poslovni sistem Mercator d.d. koja će se održati dana 15.06.2017. godine.
 • 12.06.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Zagrebačka burza d.d.
  Glavna skupština tvrtke Zagrebačka burza d.d. održat će se dana 12.06.2017., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG AD 8. ZA PRIJEDLOG  
 • 14.06.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini INA – Industrija nafte d.d.
  Glavna skupština tvrtke INA - Industrija nafte d.d. održat će se dana 14.06.2017., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG AD 8. ZA PRIJEDLOG AD 9. ZA PRIJEDLOG AD 10. ZA PRIJEDLOG
 • 09.06.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Petrokemija d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu glavne skupštine društva Petrokemija d.d. koja će se održati dana 09.06.2017. godine.
 • 06.06.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Ericsson Nikola Tesla d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu glavne skupštine društva Ericsson Nikola Tesla d.d. koja će se održati dana 06.06.2017. godine.
 • 06.06.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Granolio d.d.
  Glavna skupština tvrtke Granolio d.d. održat će se dana 06.06.2017., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2. ZA PRIJEDLOG AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7a. ZA PRIJEDLOG AD 7b. ZA PRIJEDLOG AD 8. ZA PRIJEDLOG AD 9. ZA PRIJEDLOG
 • 08.06.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Zagrebačke banke d.d.
  Glavna skupština tvrtke Zagrebačka banka d.d. održat će se dana 08.06.2017., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 1. ZA PRIJEDLOG AD 2. ZA PRIJEDLOG AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG
 • 30.05.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Zavarovalnica Triglav d.d.
  Glavna skupština tvrtke Zavarovalnica Triglav d.d. održat će se dana 30.05.2017., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 1 ZA PRIJEDLOG AD 3.1 ZA PRIJEDLOG AD 3.2 ZA PRIJEDLOG AD 3.3 ZA PRIJEDLOG AD 4.1 ZA PRIJEDLOG AD 4.2 ZA PRIJEDLOG AD 4.3 ZA PRIJEDLOG AD 4.4 ZA PRIJEDLOG AD 4.5 ZA PRIJEDLOG AD 4.6 ZA PRIJEDLOG          
 • 29.05.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini HRVATSKE POŠTANSKE BANKE d.d.
  Glavna skupština tvrtke HRVATSKE POŠTANSKE BANKE d.d. održat će se dana 29.05.2017., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3 ZA PRIJEDLOG AD 4 ZA PRIJEDLOG AD 5 ZA PRIJEDLOG AD 6 ZA PRIJEDLOG AD 7 ZA PRIJEDLOG AD 8 ZA PROTUPRIJEDLOG PROSPERUS FGS i ERSTE Plavi obvezni mirovinski fond kategorije B AD 9 ZA PRIJEDLOG      
 • 22.05.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini LUKA PLOČE d.d.
  Glavna skupština tvrtke LUKA PLOČE d.d. održat će se dana 22.05.2017., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2. ZA AD 3. ZA AD 4. ZA AD 5. ZA AD 6. ZA AD 7. ZA AD 8. ZA AD 9. ZA AD 10. ZA AD 11. ZA  
 • 19.05.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini SLAVONSKI ZATVORENI ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM d.d.
  Glavna skupština tvrtke SLAVONSKI ZATVORENI ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM d.d. održat će se dana 19.05.2017., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2 ZA AD 3 ZA AD 4 ZA AD 5 ZA AD 6 ZA AD 7 ZA AD 8 ZA AD 9 ZA AD 10 ZA AD 11 PROTIV AD 12 ZA AD 13 ZA    
 • 19.05.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d.
  Glavna skupština tvrtke ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. održat će se dana 19.05.2017., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2 ZA  
 • 15.05.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Ledo d.d.
  Glavna skupština tvrtke Ledo d.d. održat će se dana 15.05.2017., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2. ZA prijedlog AD 3. ZA prijedlog  
 • 02.05.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Luka Rijeka d.d.
  Glavna skupština tvrtke Luka Rijeka d.d. održat će se dana 02.05.2017., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2. ZA prijedlog. AD 3. ZA prijedlog  
 • 25.04.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Hrvatski Telekom d.d.
  Glavna skupština tvrtke Hrvatski Telekom d.d. održat će se dana 25.04.2017., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3. ZA protuprijedlog Raiffeisen društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima d.d. AD 4. ZA prijedlog AD 5. ZA prijedlog AD 6. ZA prijedlog AD 7. ZA prijedlog AD 8. ZA prijedlog
 • 27.04.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Auto Hrvatska d.d.
  Glavna skupština tvrtke Auto Hrvatska d.d. održat će se dana 27.04.2017., a Društvo će za Fond - kategorije A koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2. ZA AD 3. ZA AD 4. ZA AD 5. ZA AD 6. ZA AD 7. PROTIV AD 8. SUZDRŽANI
 • 06.06.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Čakovečki mlinovi d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu glavne skupštine društva Čakovečki mlinovi d.d. koja će se održati dana 06.06.2017. godine.
 • 11.05.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini FTB TURIZAM d.o.o.
  Društvo neće sudjelovati u radu glavne skupštine društva FTB TURIZAM d.d. koja će se održati dana 11.05.2017. godine.
 • 19.04.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Zagrebačke banke d.d.
  Glavna skupština tvrtke Zagrebačka banka d.d. održat će se dana 19.04.2017., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3. ZA AD 4. ZA AD 5a. ZA AD 5b. ZA AD 6. ZA AD 7. ZA AD 8. ZA  
 • 21.03.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d.
  Glavna skupština tvrtke ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. održat će se dana 21.03.2017., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3 ZA AD 4 ZA AD 5 ZA AD 6 Odluka će se donijeti po raspravi Nakon provedene rasprave glasano ZA prijedlog AD 6.    
 • 23.03.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Petrokemija d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu glavne skupštine društva Petrokemija d.d. koja će se održati dana 23.03.2017. godine.
 • 21.02.2017. Način glasanja na Glavnoj skupštini Podravka d.d.
  Na Glavnoj skupštini tvrtke PODRAVKA d.d. održanoj dana 21.02.2017.,  Društvo je za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetne tvrtke imaju u portfelju, glasalo na sljedeći način: AD 2 za prijedlog AD 3 za protuprijedlog Raiffeisen društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.  
 • 21.02.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini PODRAVKA d.d.
  Glavna skupština tvrtke PODRAVKA d.d. održat će se dana 21.02.2017., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2 Odluka će se donijeti po raspravi AD 3 Odluka će se donijeti po raspravi  
 • 30.01.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.
  Obzirom na protuprijedloge dioničara objavljene nakon objave načina glasanja za fondove PBZCO na Glavnoj skupštini tvrtke HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. koja će održat dana 30.01.2017.,  Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, glasati na sljedeći način: AD 2 - ZA PROTUPRIJEDLOG CROATIA osiguranja d.d. * Na Glavnoj skupštini HRVATSKE POŠTANSKE BANKE d.d. održane dana 30.01.2017. protuprijedlog CROATIA osiguranja d.d. povučen je s dnevnog reda.
 • 25.01.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini OT-OPTIMA TELEKOM d.d.
  Glavna skupština tvrtke OT-OPTIMA TELEKOM d.d. održat će se dana 25.01.2017., a Društvo će za Fond - kategorije  B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 4 ZA AD 5 ZA AD 6 ZA AD 7 ZA
 • 30.01.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini HRVATSKE POŠTANSKE BANKE d.d.
  Glavna skupština tvrtke HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. održat će se dana 30.01.2017., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2 ZA
 • 23.12.2016. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Čakovečki mlinovi d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu glavne skupštine društva Čakovečki mlinovi d.d. koja će se održati dana 23.12.2016. godine.
 • 23.12.2016. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini METRONET TELEKOMUNIKACIJE d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu glavne skupštine društva METRONET TELEKOMUNIKACIJE d.d. koja će se održati dana 23.12.2016. godine.
 • 19.12.2016. Sudjelovanje i način glasanja na izvanrednoj Glavnoj skupštini INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d.
  Izvanredna Glavna skupština tvrtke INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. održat će se dana 19.12.2016., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu izvanredne Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2 ZA AD 3 ZA AD 4 ZA AD 5 ZA  
 • 05.09.2016. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini HRVATSKE POŠTANSKE BANKE d.d.
  Glavna skupština tvrtke HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. održat će se dana 05.09.2016., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 1 ZA AD 2 ZA AD 3 ZA AD 4 ZA AD 5 ZA AD 6 ZA AD 7 ZA AD 8 ZA AD 9 ZA  
 • 31.08.2016. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini ARENATURIST d.d.
  Glavna skupština tvrtke ARENATURIST d.d. održat će se dana 31.08.2016., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3 ZA AD 4 ZA AD 5 ZA AD 6 ZA AD 7 ZA AD 8 ZA AD 9 ZA  
 • 31.08.2016. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING d.d.
  Glavna skupština tvrtke ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING d.d. održat će se dana 31.08.2016., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 1 ZA AD 2 ZA AD 3 ZA AD 4 ZA AD 5 ZA AD 6 ZA AD 7 ZA AD 8 ZA AD 9 ZA AD 10 ZA AD 11 ZA AD 12 ZA  
 • 30.08.2016. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini JADRANSKOG NAFTOVODA d.d.
  Glavna skupština tvrtke JADRANSKI NAFTOVOD d.d. održat će se dana 30.08.2016., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3 ZA AD 4 ZA AD 5 ZA AD 6 ZA AD 7 ZA
 • 25.08.2016. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini LUKE RIJEKA d.d.
  Glavna skupština tvrtke LUKA RIJEKA d.d. održat će se dana 25.08.2016., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3 ZA AD 4 ZA AD 5 ZA AD 6 ZA
 • 31.08.2016. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini LEDO d.d.
  Glavna skupština tvrtke LEDO d.d. održat će se dana 31.08.2016., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 5 ZA AD 6 ZA AD 7 ZA AD 8 ZA AD 9 ZA
 • 30.08.2016. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Viro Tvornica šećera d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu glavne skupštine društva Viro Tvornica šećera d.d. koja će se održati dana 30.08.2016. godine.
 • 22.08.2016. Sudjelovanje i način glasanja na glavnoj skupštini JAMNICA d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu glavne skupštine društva JAMNICA d.d. koja će se održati dana 22.08.2016. godine.
 • 28.07.2016. Sudjelovanje i način glasanja na glavnoj skupštini ZAGREBAČKE BURZE d.d.
  Glavna skupština tvrtke ZAGREBAČKA BURZE d.d. održat će se dana 28.07.2016., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2 ZA AD 3 ZA  
 • 21.07.2016. Sudjelovanje i način glasanja na glavnoj skupštini društva Uljanik d.d.
  Glavna skupština tvrtke ULJANIK d.d. održat će se dana 21.07.2016., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2 ZA AD 3 ZA AD 4 ZA AD 5 ZA AD 6 ZA AD 7 ZA AD 8 ZA AD 9 ZA AD 10 ZA
 • 22.07.2016. Sudjelovanje i način glasanja na glavnoj skupštini PODRAVKA d.d.
  Glavna skupština tvrtke PODRAVKA d.d. održat će se dana 22.07.2016., a Društvo će za Fond - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3 ZA AD 4 ZA AD 5 ZA AD 6 PROTIV AD 7 PROTIV AD 8 PROTIV AD 9 ZA AD 10 ZA
 • 12.07.2016. Sudjelovanje i način glasanja na glavnoj skupštini KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJA d.d.
  Glavna skupština tvrtke KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA d.d. održat će se dana 12.07.2016., a Društvo će za Fond - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 5 ZA AD 6a ZA AD 6b ZA AD 7 PROTIV AD 8 PROTIV AD 9 PROTIV AD 10 ZA AD 11 ZA AD 12 PROTIV    
 • 19.07.2016. Sudjelovanje i način glasanja na glavnoj skupštini Granolio d.d.
  Glavna skupština tvrtke Granolio d.d. održat će se dana 19.07.2016., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2 ZA  
 • 15.07.2016. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Dalekovod d.d.
  Glavna skupština tvrtke Dalekovod d.d. održat će se dana 15.07.2016., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 4 ZA AD 5 ZA AD 6 ZA AD 7 ZA AD 8 PROTIV AD 9 ZA  
 • 07.07.2016. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Quaestus Nekretnine d.d. u likvidaciji
  Glavna skupština tvrtke Quaestus nekretnine d.d. u likvidaciji održat će se dana 07.07.2016., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 1 ZA AD 2 ZA AD 3 ZA AD 4 ZA AD 5 ZA AD 6 ZA          
 • 04.08.2016. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Atlantska plovidba d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu Glavna skupštine tvrtke Atlantska plovidba d.d. Dubrovnik dana dana 04.08.2016.
 • 07.07.2016. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto
  Glavna skupština tvrtke KRKA, tovarna zdravil, d.d. Novo Mesto, održat će se dana 07.07.2016., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i  glasati na sljedeći način: AD. 2.2. ZA, AD. 2.3 ZA, AD. 2.4. ZA, AD. 3.2. ZA, AD. 4. ZA, AD. 5. ZA,
 • 12.07.2016. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJA d.d.
  Glavna skupština tvrtke KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA d.d. održat će se dana 12.07.2016., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 5 ZA AD 6a ZA AD 6b ZA AD 7 ZA AD 8 ZA AD 9 ZA AD 10 ZA AD 11 ZA AD 12 PROTIV
 • 28.06.2016. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini METRONET TELEKOMUNIKACIJE d.d.
  Glavna skupština tvrtke METRONET TELEKOMUNIKACIJE d.d. održat će se dana 28.06.2016., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3 ZA AD 4 ZA AD 5 ZA AD 6 ZA AD 7 ZA AD 8 PROTIV
 • 19.08.2016. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini PLAVA LAGUNA d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu Glavna skupštine tvrtke PLAVA LAGUNA d.d. Poreč dana 19.08.2016.
 • 14.07.2016. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini AD PLASTIK d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu Glavna skupštine tvrtke AD PLASTIK d.d. Solin dana 14.07.2016.
 • 16.06.2016. Sudjelovanje i način glasanja na glavnoj skupštini ATLANTIC GRUPE d.d.
  Glavna skupština tvrtke ATLANTIC GRUPE d.d. održat će se dana 16.06.2016., a Društvo će za Fond - kategorija A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3 ZA AD 4 ZA AD 5 ZA AD 6 ZA AD 7 ZA AD 8 ZA  
 • 09.06.2016. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini INA – Industrija nafte d.d.
  Glavna skupština tvrtke INA - Industrija nafte d.d. održat će se dana 09.06.2016., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3 SUZDRŽANI AD 4 SUZDRŽANI AD 5 SUZDRŽANI AD 6 SUZDRŽANI AD 7 SUZDRŽANI AD 8 SUZDRŽANI AD 9 SUZDRŽANI AD 10 ZA  
 • 16.06.2016. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Zagrebačka banka d.d.
  Glavna skupština tvrtke Zagrebačka banka d.d. održat će se dana 16.06.2016., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 1 ZA AD 2 ZA
 • 10.06.2016. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Tankerska Next Generation d.d.
  Glavna skupština tvrtke Tankerska Next Generation  d.d. održat će se dana 10.06.2016., a Društvo će za Fondove - kategorija A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3 ZA AD 4 ZA AD 5 ZA AD 6 ZA AD 7 ZA AD 8 ZA AD 9 ZA
 • 09.06.2016. Sudjelovanje i način glasanja na glavnoj skupštini Granolio d.d.
  Glavna skupština tvrtke Granolio d.d. održat će se dana 09.06.2016., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2 ZA AD 3 ZA AD 4 ZA AD 5 ZA AD 6 ZA AD 7 ZA AD 8 ZA AD 9 ZA AD 10 ZA AD 11ZA AD 12 ZA  
 • 02.06.2016. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Zagrebačka burza d.d.
  Glavna skupština tvrtke Zagrebačka burza d.d. održat će se dana 02.06.2016., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 4 ZA AD 5 ZA AD 6 ZA AD 7 ZA
 • 31.05.2016. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Zavarovalnica Triglav d.d.
  Glavna skupština tvrtke Zavarovalnica Triglav d.d. održat će se dana 31.05.2016., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 1 b ZA AD 2 ZA AD 3.1 ZA AD 3.2 ZA AD 3.3 ZA AD 4 ZA AD 5.1 ZA AD 5.2 ZA AD 6.1 ZA AD 6.1 ZA AD 7 ZA
 • 31.05.2016. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Ericsson Nikola Tesla d.d.
  Glavna skupština tvrtke Ericsson Nikola Tesla d.d. održat će se dana 31.05.2016., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:   AD 5 ZA AD 6 ZA AD 7 ZA AD 8 ZA AD 9 ZA AD 10 ZA AD 11 ZA  
 • 31.05.2016. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Slavonski zatvoreni investicijski fond s javnom ponudom d.d.
  Glavna skupština tvrtke Slavonski zatvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom d.d. održat će se dana 31.05.2016., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3 ZA AD 4 ZA AD 5 ZA AD 6 ZA AD 7 ZA AD 8 ZA AD 9 ZA AD 10 ZA AD 11 ZA AD 12 ZA  
 • 16.05.2016. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Hrvatske poštanske banke d.d.
  Glavna skupština tvrtke Hrvatska poštanska banka d.d. održat će se dana 16.05.2016., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3 PROTIV AD 4 ZA AD 5 ZA AD 6 ZA AD 7 ZA AD 8 ZA  
 • 25.04.2016. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini LUKA PLOČE d.d.
  Glavna skupština tvrtke LUKA PLOČE d.d. održat će se dana 25.04.2016., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2 ZA AD 3 ZA AD 4 ZA AD 5 ZA AD 6 ZA AD 7 ZA AD 8 ZA AD 9 ZA AD 10 ZA
 • 28.04.2016. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Zagrebačka banka d.d.
  Glavna skupština tvrtke Zagrebačka banka d.d. održat će se dana 28.04.2016., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3 ZA AD 4a ZA AD 4b ZA AD 5 ZA AD 6 ZA AD 7 ZA AD 8 ZA  
 • 21.04.2016. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Auto Hrvatska d.d.
  Glavna skupština tvrtke Auto Hrvatska d.d. održat će se dana 21.04.2016., a Društvo će za Fond - kategorije A koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2 ZA AD 3 ZA AD 4 ZA AD 5 ZA AD 6 ZA AD 7 ZA AD 8 ZA AD 9 ZA AD 10 ZA AD 11 PROTIV
 • 11.05.2016. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Petrokemija d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke Petrokemija d.d. dana 11.05.2016. godine.
 • 22.04.2016. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Čakovečki mlinovi d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke Čakovečki mlinovi d.d. dana 22.04.2016. godine.
 • 06.04.2016. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini AD PLASTIK d.d. Solin
  Glavna skupština tvrtke AD PLASTIK d.d. Solin održat će se dana 06.04.2016., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 1 ZA
 • 21.03.2016. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Quaestus nekretnine d.d. u likvidaciji
  Glavna skupština tvrtke Quaestus nekretnine d.d. u likvidaciji održat će se dana 21.03.2016., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 1 ZA  
 • 07.03.2016. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini tvrtke SLAVONSKI ZATVORENI ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM d.d.
  Glavna skupština tvrtke Slavonski zatvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom d.d. održat će se dana 07.03.2016., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2 ZA AD 3 ZA
 • 22.02.2016. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Zagrebačke burze d.d.
  Glavna skupština tvrtke Zagrebačka burza d.d. održat će se dana 22.02.2016., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2 ZA AD 3 ZA
 • 28.12.2015. Sudjelovanje i način glasanja na glavnoj skupštini Magma d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke Magma d.d. dana 28.12.2015.
 • 10.12.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Zagrebačka banka d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke Zagrebačka banka d.d. dana 10.12.2015.
 • 8.12.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini AUTO HRVATSKA d.d.
  Glavna skupština tvrtke AUTO HRVATSKA d.d. održat će se dana 08.12.2015., a Društvo će za Fond - kategorije A koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2 PROTIV AD 3 PROTIV AD 4 PROTIV
 • 21.12.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Čakovečki mlinovi d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke Čakovečki mlinovi d.d. dana 21.12.2015.
 • 09.11.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Luka Rijeka d.d.
  Glavna skupština tvrtke Luka Rijeka d.d. održat će se dana 09.11.2015., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2 SUZDRŽAN
 • 22.10.2015. Sudjelovanje i način glasanja na glavnoj skupštini ULJANIK d.d.
  Glavna skupština tvrtke Uljanik d.d. održat će se dana 22.10.2015., a Društvo će za Fond - kategorije  B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2 ZA AD 3 ZA AD 4 ZA AD 5 ZA AD 6 ZA AD 7 ZA AD 8 ZA  
 • 12.10.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Quaestus Nekretnine d.d. u “likvidaciji”
  Glavna skupština tvrtke Quaestus Nekretnine d.d. u "likvidaciji" održat će se dana 12.10.2015., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 1 ZA protuprijedlog AD 2 ZA prijedlog
 • 18.09.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini METRONET TELEKOMUNIKACIJE d.d.
  Glavna skupština tvrtke METRONET TELEKOMUNIKACIJE d.d. održat će se dana 18.09.2015., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2 ZA AD 3 ZA
 • 21.08.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Krka, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto
  Glavna skupština tvrtke KRKA, tovarna zdravil, d.d. Novo mesto, održat će se dana 21.08.2015., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i  glasati na sljedeći način: AD. 1.1. ZA, AD. 2.1 ZA, AD. 2.2. PROTIV, 2.2. ZA protuprijedlog, AD. 2.3. ZA, AD. 2.4. ZA AD. 3.1 PROTIV, 3.1. ZA protuprijedlog, AD. 3.2. ZA, AD. 3.3. ZA, AD. 3.4. ZA AD. 3.5. ZA AD. 3.6. ZA AD. 4.1. ZA
 • 21.08.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Tankerska Next Generation d.d.
  Glavna skupština tvrtke Tankerska Next Generation d.d. održat će se dana 21.08.2015., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društvaju ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3 ZA AD 4 ZA AD 5 ZA AD 6 ZA AD 7 ZA AD 8 ZA AD 9 ZA AD 9 ZA  AD 10 ZA
 • 28.08.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini ULJANIK d.d.
  Glavna skupština tvrtke ULJANIK d.d. održat će se dana 28.08.2015., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2 ZA AD 3 ZA AD 4 ZA AD 5 ZA AD 6 ZA AD 7 ZA AD 8 ZA AD 9 ZA
 • 28.08.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini LEDO d.d.
  Glavna skupština tvrtke LEDO d.d. održat će se dana 28.08.2015., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 5 ZA AD 6 ZA AD 7 ZA AD 8 ZA AD 9 ZA AD 10 ZA
 • 06.08.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Atlantska plovidba d.d.
  Glavna skupština tvrtke Atlantska plovidba d.d. održat će se dana 06.08.2015., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2 ZA AD 3 ZA AD 4 ZA AD 5 ZA AD 6 ZA AD 7 ZA AD 8 ZA AD 9 ZA AD 10 ZA AD 11 ZA AD 12 ZA AD 13 ZA
 • 31.08.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Viro Tvornica šećera d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke Viro Tvornica šećera d.d. dana 31.08.2015.
 • 14.08.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini PLAVA LAGUNA d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke PLAVA LAGUNA d.d. dana 14.08.2015.
 • 25.08.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Dalekovod d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke Dalekovod d.d. dana 25.08.2015.
 • 28.08.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini JADRANSKI NAFTOVOD d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke JADRANSKI NAFTOVOD d.d. dana 28.08.2015.
 • 23.07.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini AD PLASTIK d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke AD PLASTIK  d.d. dana 23.07.2015.
 • 09.07.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Granolio d.d.
  Glavna skupština tvrtke Granolio d.d. održat će se dana 09.07.2015., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2 ZA AD 3 ZA AD 4 ZA AD 5 ZA AD 6 ZA AD 7 ZA AD 8 ZA AD 9 ZA    
 • 10.07.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Quaestus Nekretnine d.d. “u likvidaciji”
  Glavna skupština tvrtke Quaestus Nekretnine d.d. "u likvidaciji" održat će se dana 10.07.2015., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 1 ZA AD 2 ZA AD 3 ZA AD 4 ZA  
 • 29.06.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Đuro Đaković Holding d.d.
  Glavna skupština tvrtke Đuro Đaković Holding d.d. održat će se dana 29.06.2015., a Društvo će za Fondove - kategorije  A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2 ZA AD 3 ZA AD 4 ZA AD 5 ZA AD 6 ZA AD 7 ZA AD 8 ZA AD 9 ZA AD 10 ZA AD 11 ZA  
 • 18.06.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini KRKA, tovarna zdravil, d.d. Novo Mesto
  Glavna skupština tvrtke KRKA, tovarna zdravil, d.d. Novo mesto, održat će se dana 18.06.2015., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i  glasati na sljedeći način: AD. 2 ZA AD. 3 ZA AD. 4 ZA
 • 06.08.2015. Sudjelovanje i glasanje na Glavnoj skupštini Atlantska plovidba d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke Atlantska plovidba d.d. dana 06.08.2015.
 • 18.06.2015. Sudjelovanje i glasanje na Glavnoj skupštini LEDO d.d.
  Glavna skupština tvrtke LEDO d.d. održat će se dana 18.06.2015., a Društvo će za Fond - kategorije  B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2 ZA  
 • 18.06.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. dana 18.06.2015.
 • 18.06.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavno skupštini ATLANTIC GRUPE d.d.
  Glavna skupština tvrtke ATLANTIC GRUPA  d.d. održat će se dana 18.06.2015., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3 ZA AD 4 ZA AD 5 ZA AD 6 ZA AD 7 ZA  
 • 12.06.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Petrokemija d.d.
  Glavna skupština tvrtke Petrokemija  d.d. održat će se dana 12.06.2015., a Društvo će za Fond - kategorije  B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 4 ZA AD 5.A ZA AD 5.B ZA AD 6 ZA AD 7 ZA PROTUPRIJEDLOG  
 • 12.06.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini INA – industrija nafte d.d.
  Glavna skupština tvrtke INA - industrija nafte  d.d. održat će se dana 12.06.2015., a Društvo će za Fond - kategorije  B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3.1 ZA AD 3.2 ZA AD 3.3 ZA AD 4 ZA AD 5 ZA AD 6 ZA AD 7 ZA AD 8 ZA AD 9 ZA
 • 11.06.2015. sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Zagrebačka banka d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke Zagrebačka banka d.d. dana 11.06.2015.
 • 09.06.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Zavarovalnica Triglav d.d.
  Glavna skupština tvrtke Zavarovalnica Triglav d.d. održat će se dana 09.06.2015., a Društvo će za Fond - kategorije  A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i po svim točkama dnevnog reda glasati ZA.
 • 02.06.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Ericsson Nikola Tesla d.d.
  Glavna skupština tvrtke Ericsson Nikola Tesla d.d. održat će se dana 02.06.2015., a Društvo će za Fond - kategorije  B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 5 ZA AD 6 ZA AD 7 ZA AD 8 ZA AD 9 ZA AD 10 ZA AD 11 ZA AD 12 ZA
 • 01.06.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Slavonski zatvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom d.d.
  Glavna skupština tvrtke Slavonski zatvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom d.d. održat će se dana 01.06.2015., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3 ZA AD 4 ZA AD 5 ZA AD 6 ZA AD 7 ZA AD 8 ZA AD 9 ZA AD 10 ZA AD 11 ZA AD 12 ZA
 • 03.06.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini PODRAVKA d.d.
  Glavna skupština tvrtke PODRAVKA d.d. održat će se dana 03.06.2015., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3 ZA AD 4 ZA AD 5 ZA AD 6 ZA AD 7 ZA AD 8 ZA AD 10 ZA AD 11 ZA AD 12 ZA AD 13 ZA  
 • 19.05.2015. Sudjelovanje i način glasanja na skupštini imatelja obveznica IGH-O-176A
  Skupština imatelja obveznica IGH-O-176A, ISIN:HRIGH0O176A8, održati će se dana 19. svibnja 2015., a Društvo će za Fond - kategorije B koji obveznicu predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu skupštine i glasati na sljedeći način: AD 2. ZA AD 3. ZA AD 4. ZA
 • 21.05.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini KONČAR-ELEKTROINDUSTRIJA d.d.
  Glavna skupština tvrtke KONČAR-ELEKTROINDUSTRIJA d.d. održat će se dana 21.05.2015., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 5 ZA AD 6 ZA AD 7 ZA AD 8 ZA
 • 29.04.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Hrvatski Telekom d.d.
  Glavna skupština tvrtke Hrvatski Telekom d.d. održat će se dana 29. travnja 2015, a Društvo će za Fond - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 1. ZA, AD 3. PROTIV PRIJEDLOGA, ZA PROTUPRIJEDLOG, AD 4. ZA, AD 5. ZA, AD 6. ZA, AD 7. ZA, AD 8. ZA AD.9. ZA
 • 23.04.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini AUTO HRVATSKA d.d.
  Glavna skupština tvrtke AUTO HRVATSKA d.d. održat će se dana 23. travnja 2015, a Društvo će za Fond - kategorije A koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3. ZA, AD 4. ZA, AD 5. ZA, AD 6. ZA, AD 7. ZA, AD 8. ZA,
 • 23.04.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini tvrtke Zagrebačka banka d.d.
  Glavna skupština tvrtke Zagrebačka banka d.d. održat će se dana 23. travnja 2015, a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3. ZA, AD 4. ZA, AD 5. ZA, AD 6a ZA, AD 6b ZA, AD 7. ZA, AD 8. ZA, AD 9. ZA.  
 • 11.05.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini tvrtke LUKA PLOČE d.d.
  Glavna skupština tvrtke LUKA PLOČE d.d. održati će se dana 11.05.2015., a Društvo će za Fond kategorije B koji dionice predmetnog Društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati ZA sve prijedloge odluka uprave i nadzornog odbora.
 • 24.04.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini tvrtke Čakovečki mlinovi d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke Čakovečki mlinovi d.d. dana 24.04.2015.
 • 22.4.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini tvrtke OT-OPTIMA TELEKOM d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke OT-OPTIMA TELEKOM d.d. dana 22.04.2015.
 • 27.01.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini tvrtke BELJE d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke BELJE d.d. dana 27.01.2015.
 • 20.01.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini tvrtke Adris grupa d.d.
  Glavna skupština tvrtke Adris grupa d.d. održat će se dana 20. siječnja 2015., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:
  • AD 2.  ZA
 • Obavijest o sudjelovanju na Glavnim skupštinama inozemnih trgovačkih društava
  PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima neće sudjelovati na Glavnim skupštinama inozemnih trgovačkih društava čije prenosive vrijednosne papire imaju u portfelju Fondovi kojima upravlja te neće objavljivati obavijesti u tom smislu, osim u slučaju sudjelovanja zaposlenika Društva u upravljačkim tijelima izdavatelja kao i u slučaju kada Fondovi kojima Društvo upravlja imaju u svom portfelju više od 1% dionica izdavatelja.
 • 16.01.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini tvrtke Granolio d.d.
  Glavna skupština tvrtke Granolio d.d. održat će se dana 16.01.2015. godine, a Društvo će za Fond kategorije B, koji dionice predmetnog Društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:
  • AD 2. ZA
  • AD 3. ZA
 • 29.12.2014. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini tvrtke Slavonski zatvoreni investicijski fond s javnom ponudom d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke Slavonski zatvoreni investicijski fond s javnom ponudom d.d. dana 29.12.2014. godine.
 • 15.12.2014. Sudjelovanje i način glasanja na Izvanrednoj glavnoj skupštini tvrtke Končar – Elektroindustrija d.d.
  Glavna skupština tvrtke Končar - Elektroindustrija d.d. održat će se dana 15.12.2014. godine, a Društvo će za fondove kategorije A i B, koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, glasati kako slijedi:
  • Ad 2a.  ZA
  • Ad 2b.  ZA
 • 09.09.2014. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini tvrtke Petrokemija d.d.
  • odluka o izboru člana Nadzornog odbora: suzdržani
  • odluka o izmjenama Statuta: suzdržani
 • 29.08.2014. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini tvrtke Dalekovod d.d.
   
  • Ad 2. : ZA
  • Ad 3. : ZA
  • Ad 5. : ZA
  • Ad 6. : protiv prijedloga za protuprijedlog
  • Ad 7. : ZA
  • Ad 8. : ZA
  • Ad 9. : ZA
  • Ad 10. : ZA
 • 29.08.2014. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini tvrtke Ledo d.d.
  • Ad 1. : ZA
  • Ad 5. : ZA
  • Ad 6. : protiv prijedloga, za protuprijedlog
  • Ad 7. : ZA
  • Ad 8. : ZA
  • Ad 9. : ZA
 • 11.07.2014. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini tvrtke Podravka d.d.
  • Točka 2. dnevnog reda: ZA
  • Točka 3. dnevnog reda: ZA
  • Točka 4. dnevnog reda: ZA
  • Točka 5. dnevnog reda: ZA
  • Točka 6. dnevnog reda: ZA
  • Točka 7. dnevnog reda: ZA
 • 03.07.2014. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini tvrtke Questus nekretnine d.d.
  • Ad 1. : ZA
  • Ad 2. : ZA
  • Ad 3. : ZA
  • Ad 4. : ZA
 • 27.06.2014. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini tvrtke Luka Ploče d.d.
  • Ad 2. : ZA
  • Ad 3. : ZA
  • Ad 4. : ZA
  • Ad 5. : ZA
  • Ad 6. : ZA
  • Ad 7. : ZA
  • Ad 8. : ZA
  • Ad 9. : ZA
 • 18.06.2014. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini tvrtke Uljanik d.d.
  Način glasanja
  • Ad 2. : ZA
  • Ad 3. : ZA
  • Ad 4. : ZA
  • Ad 5. : ZA
  • Ad 6. : ZA
  • Ad 7. : ZA
  • Ad 8. : ZA
  • Ad 9. : ZA
  • Ad 10. : ZA
  • Ad 11. : ZA
 • 17.06.2014. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini tvrtke Adris grupa d.d.
  • Ad 4. : ZA
  • Ad 5. : ZA
  • Ad 6. : ZA
  • Ad 7. : ZA
  • Ad 8. : ZA
  • Ad 9. : ZA
  • Ad 10. : ZA
  • Ad 11. : ZA
  • Ad 12. : ZA
  • Ad 13. : ZA
 • 27.05.2014. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini tvrtke Ericsson Nikola Tesla d.d.
  • Točka 5. : ZA
  • Točka 6. : ZA
  • Točka 7. : ZA
  • Točka 8. : ZA
  • Točka 9. : ZA
  • Točka 10. : ZA
 • 26.05.2014. Sudjelovanje i način glasanja na Izvanrednoj Glavnoj skupštini tvrtke Dalekovod d.d.
  • Ad 2. : ZA
  • Ad 3. : ZA
 • 20.05.2014. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini tvtke Petrokemija d.d.
  • odluka o pokriću gubitaka Društva - za protuprijedlog
  • odluka o davanju razrješnice članovima Uprave - za protuprijedlog
  • odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora - za protuprijedlog
  • odluka o izboru člana Nadzornog odbora - ZA
  • odluka o imenovanju revizora Petrokemije d.d. za 2014. godinu - ZA
  • odluka o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala radi pokrića gubitaka - za protuprijedlog
  • odluka o izmjenama i dopunama Statuta - za protuprijedlog
  • odluka o povećanju temeljnog kapitala ulozima u novcu uz djelomično isključenje prava prvenstva postojećih dioničara i izmjenama Statuta - za protuprijedlog
  • odluka o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje - ZA
 • 29.04.2014. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini tvrtke Hrvatski telekom d.d.
  • Ad 1. : ZA
  • Ad 3. : ZA
  • Ad 4. : ZA
  • Ad 5. : ZA
  • Ad 6. : ZA
  • Ad 7. : ZA
  • Ad 8. : ZA
  • Ad 9. : ZA
  • Ad 10. : ZA
  • Ad 11. : ZA
  • Ad 12. : ZA