PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. – profil Društva i pravne objave

Objave

 • 06.06.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Končar d.d.
  Glavna skupština tvrtke Končar d.d. održat će se dana 06.06.2019., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG
 • 12.06.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini INA d.d.
  Glavna skupština tvrtke INA d.d. održat će se dana 12.06.2019., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG  
 • 13.06.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.
  Glavna skupština tvrtke ERICSSON NIKOLA TESLA d.d. održat će se dana 13.06.2019., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG AD 8. ZA PRIJEDLOG AD 9. ZA PRIJEDLOG AD 10. ZA PRIJEDLOG AD 11. ZA PRIJEDLOG
 • 30.05.2019. Sudjelovanje i način glasanja na SLAVONSKI ZATVORENI ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM d.d.
  Glavna skupština tvrtke SLAVONSKI ZATVORENI ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM  d.d. održat će se dana 30.05.2019., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2. ZA PRIJEDLOG AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG AD 8. ZA PRIJEDLOG AD 9. ZA PRIJEDLOG AD 10. PROTIV AD 11. ZA PRIJEDLOG AD 12. PROTIV
 • 28.05.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Zavarovalnica Triglav d.d
  Glavna skupština tvrtke Zavarovalnica Triglav d.d. održat će se dana 28.05.2019., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG  
 • 05.06.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. dana 05.06.2019.
 • 04.06.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Petrokemija d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke Petrokemija d.d. dana 04.06.2019.
 • 06.05.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Hrvatski Telekom d.d.
  Glavna skupština tvrtke Hrvatski Telekom d.d. održat će se dana 06.05.2019., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 1. ZA PRIJEDLOG AD 3. ZA PROTUPRIJEDLOG Raiffeisen društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PROTUPRIJEDLOG Raiffeisen društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. AD 6. ZA PROTUPRIJEDLOG Raiffeisen društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. AD 7. ODLUKA ĆE SE DONIJETI PO RASPRAVI AD 8.ODLUKA ĆE SE DONIJETI PO RASPRAVI AD 9. ZA PRIJEDLOG AD 10. ZA PRIJEDLOG
 • 24.04.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Čakovečki mlinovi d.d
  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke Čakovečki mlinovi d.d. dana 24.04.2019.
 • 30.04.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Arena Hospitality Group d.d.
  Glavna skupština tvrtke Arena Hospitality Group d.d. održat će se dana 30.04.2019. , a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG  
 • 25.04.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Quaestus Nekretnine d.d. „u likvidaciji“
  Glavna skupština tvrtke Quaestus Nekretnine d.d. „u likvidaciji“ održat će se dana 25.04.2019., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 1. ZA PRIJEDLOG AD 2. ZA PRIJEDLOG  
 • 10.04.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Zagrebačka banka d.d.
  Glavna skupština tvrtke Zagrebačka banka d.d. održat će se dana 10.04.2019., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG  
 • 15.03.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini DALEKOVOD PROFESSIO d.d.
  Glavna skupština tvrtke DALEKOVOD PROFESSIO d.d. održat će se dana 15.03.2019., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 1. ZA PRIJEDLOG AD 2. ZA PRIJEDLOG AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. PRIJEDLOG/PROTUPRIJEDLOG  ODLUKA ĆE SE DONIJETI PO RASPRAVI
 • 13.03.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Meritus ulaganja d.d.
  Glavna skupština tvrtke Meritus ulaganja d.d. održat će se dana 13.03.2019., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2. ZA PRIJEDLOG AD 3. ZA PRIJEDLOG
 • 21.03.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Dalekovod d.d.
  Glavna skupština tvrtke Dalekovod d.d. održat će se dana 21.03.2019., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2. ZA PRIJEDLOG AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG
 • 15.02.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Quaestus Nekretnine d.d. „u likvidaciji“
  Glavna skupština tvrtke Quaestus Nekretnine d.d. „u likvidaciji“ održat će se dana 15.02.2019., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 1. ZA PRIJEDLOG AD 2. PRIJEDLOG/ PROTUPRIJEDLOG  ODLUKA ĆE SE DONIJETI PO RASPRAVI    
 • 21.01.2019. Ulaganje u dionice izdavatelja DALEKOVOD PROFESSIO d.d. iznad 10% izdanja

  1. OSNOVNI PODACI O ULAGANJU

  Sukladno odredbi članka 126. stavak 5 Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (NN 19/14, 93/15, 64/18, 115/18) te odredbi članka 20 Pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i dodatnim ograničenjima ulaganja obveznog mirovinskog fonda (NN 103/14, 67/15,39/17), izvještavamo da su PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija A te PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija B (dalje u tekstu: fondovi) pod upravljanjem PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. (dalje u tekstu: Društvo), zajedno prešli 10% izdanja društva DALEKOVOD PROFESSIO d.d. (dalje u tekstu: Izdavatelj). Krajem studenog 2018. godine DALEKOVOD d.d., tadašnji 100%-tni vlasnik društva DALEKOVOD PROFESSIO d.d. izdao je Informacijski memorandum u vezi s prodajom 100% dionica Izdavatelja, tj. 661.696 redovnih dionica. Ponuda je bila upućena isključivo kvalificiranim ulagateljima u smislu Zakona o tržištu kapitala. Zajedničku obvezujuću ponudu za navedene dionice podnijeli su PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija A te PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija B, a istu je DALEKOVOD d.d. prihvatio 31.12.2018. kada je i potpisan Ugovor o kupoprodaji dionica, dok je namira izvršena 21.1.2019. Očekuje se da će Izdavatelj u kraćem roku uvrstiti dionice na uređeno tržište Zagrebačke burze. Nakon provedenog upisa dionica društva DALEKOVOD PROFESSIO d.d., PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija A stekao je 6.831 dionicu Izdavatelja, tj. 1,03% izdanja, a PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija B 191.677 dionica Izdavatelja, tj. 28,97% izdanja. Ukupan udio u izdanju iznosi 30,00%.

   

  2. PRAĆENJE I UPRAVLJANJE SUKOBOM INTERESA

  Sukladno „Risk matrici za prepoznavanje sukoba interesa za ulaganja u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja iznad 10%“ identificiraju se potencijalni sukobi interesa te načini njihovih praćenja i upravljanja. „Risk matrica

   

  3. CILJEVI ULAGANJA

  Primarni cilj ovog ulaganja je maksimiziranje vrijednosti ulaganja, a time i imovine članova obveznih mirovinskih fondova pod upravljanjem u skladu s usvojenom Strategijom ulaganja, kroz ostvarivanje dugoročnog povrata ostvarenog rastom vrijednosti dionica te dodatnim isplatama dioničarima, poput dividende i slično, uz preuzimanje primjerenog rizika. Obzirom da je ukupna izloženost fondova pod upravljanjem u energetski sektor, a posebice u obnovljive izvore energije niska, ulaganjem u dionice Izdavatelja, povećala bi se izloženost navedenom sektoru, a time i dodano diverzificirala sektorska struktura portfelja fondova. Uzimajući u obzir da obvezni mirovinski fondovi posluju u okruženju rekordno niskih kamatnih stopa, kao i činjenicu da određeni dio portfelja fondova čine obveznice čiji se prinosi također nalaze na rekordno niskim razinama, javlja se potreba za ulaganjem obveznih mirovinskih fondova u profitabilnije klase imovine koje nose umjeren rizik. Ulaganje u obnovljive izvore energije jest primjer jedne takve investicije, budući da se radi o ulaganju kod kojeg se pruža prilika za postizanje atraktivnog povrata s vrlo velikom vjerojatnošću ostvarenja istog.

   

  4. STRATEGIJA OSTVARIVANJA CILJEVA ULAGANJA

  Društvo namjerava postići željene ciljeve i povećati transparentnost poslovanja aktivnom ulogom u korporativnom upravljanju Izdavatelja. Društvo namjerava sudjelovati u korporativnom upravljanju Izdavatelja na sljedeće načine:

  •Komunikacija s Izdavateljem – budući da se radi o ulaganju sukladno članku 126 stavak 4 Zakona, Društvo namjerava pojačano komunicirati s Izdavateljem kako bi se svi eventualni rizici vezani uz takvo ulaganje smanjili na najmanju moguću mjeru. Društvo će poduzimati sve mjere primjerene dobroj poslovnoj praksi te odredbama Politika i metodologije upravljanja sukobom interesa kako bi se otklonila svaka moguća sumnja o trgovanju dionicama Izdavatelja temeljem povlaštenih informacija koje je Društvo moglo saznati u kontaktima s Upravom Izdavatelja ili njegovim predstavnicima te sudjelovanjem u radu nadzornih odbora i drugih tijela Izdavatelja. Uz izravnu komunikaciju Društvo će kontinuirano u skladu s propisanim procedurama pratiti poslovanje Izdavatelja putem javno dostupnih informacija (priopćenja, objave financijskih izvještaja i sl.).

  •Praćenje poslovanja Izdavatelja – podrazumijeva praćenje pokazatelja i trendova u poslovanju. Posebno uključuje kontinuirano praćenje poslovne strategije Izdavatelja i njegovih objavljenih ciljeva, praćenje interne kontrole i kontrole rizika u Izdavatelju s posebnim naglaskom na izbjegavanje sukoba interesa.

  •Sudjelovanje na skupštinama Izdavatelja – Društvo će sudjelovati na skupštinama Izdavatelja. Na temelju svih prikupljenih javnih informacija i ranije spomenutih analiza te sukladno ciljevima ulaganja i strategiji ostvarivanja istih, Odbor za korporativno upravljanje Društva donosi odluku o izjašnjavanju na Glavnoj skupštini Izdavatelja. Kao predstavnika na skupštini Izdavatelja Društvo opunomoćuje osobu iz reda zaposlenika, a iznimno predstavnika skrbničke banke ukoliko procijeni da bi takav način glasovanja bio efikasniji, sukladno navedenim procedurama korporativnog upravljanja.

  •Ostali oblici djelovanja u korporativnom upravljanju – ukoliko Društvo ocijeni da bi određeno postupanje Izdavatelja moglo dovesti do poremećaja u poslovanju, ukazat će Izdavatelju na mogućnost istog i postupati u skladu s člankom 14 Procedura sudjelovanja PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima u korporativnom upravljanju izdavatelja.

   

  5. ROKOVI I PRAĆENJE REALIZACIJE STRATEGIJE I USPJEŠNOSTI OSTVARIVANJA CILJEVA

  Uspješnost ovog ulaganja prvenstveno će se pratiti kroz ispunjenje primarnog cilja, a tek zatim ostalih ciljeva, kako je ranije navedeno. Ostvarenje primarnog cilja pratit će se kroz kretanje cijene dionica Izdavatelja na Zagrebačkoj burzi te ostvarenog povrata na ulaganje. Dodatno, Društvo će redovito (minimalno kvartalno, nakon objave financijskih izvještaja) pratiti poslovanje Izdavatelja sukladno definiranoj strategiji ostvarivanja ciljeva ulaganja. Odjel upravljanja imovinom, Odjel Analize financijskih tržišta i Odjel upravljanja rizicima redovito će pratiti sva događanja značajna za Izdavatelja i o tome redovito izvještavati Asset Management Committee (dalje u tekstu: AMC), Odbor za korporativno upravljanje te Odjel za praćenje usklađenosti. Društvo će minimalno jednom godišnje objaviti informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo DALEKOVOD PROFESSIO d.d.

   

  6. IZLAZNA STRATEGIJA

  Obzirom da se radi o ulaganju u projekt koji ima ograničeno trajanje, tj. do 2031. godine, s mogućnošću produljenja za nekoliko godina uz dodatne investicije, ono primarno predstavlja dugoročnu investiciju, a također je moguće i iskorištavanje pozitivnih tržišnih trendova te kratkoročno realiziranje profita sukladno tržišnim uvjetima. U slučaju ispunjenja ciljeva ulaganja, fondovi će ostati u investiciji do kraja projekta. Ukoliko se ciljevi zadani strategijom ne realiziraju u potpunosti ili se realiziraju u nezadovoljavajućem omjeru, na AMC-u se, temeljem analiza koje su izradili Odjel analize financijskih tržišta i Odjel upravljanja rizicima, predlaže pokretanje izlaska iz investicije na što efikasniji način koristeći jednu ili više metoda izlaska poput prodaje dionica na sekundarnom tržištu ili prodaje dionica strateškom partneru. Izlazne strategije mogu se revidirati u slučaju potrebe.

  Sukladno naprijed citiranim procedurama Društvo nema za konačni cilj upravljati poslovanjem Izdavatelja u kojem namjerava steći preko 10% udjela u vlasničkoj strukturi, nego sukladno i u okviru pozitivnih zakonskih i podzakonskih propisa štititi interese mirovinskih fondova pod upravljanjem i samim time članova tih fondova.

 • 31.01.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini AD PLASTIK d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke AD PLASTIK  d.d. dana 31.01.2019.
 • 28.12.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d.
  Glavna skupština tvrtke ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. održat će se dana 28.12.2018., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 1.  ZA PRIJEDLOG AD 2.a. ZA PRIJEDLOG AD 2.b. ZA PRIJEDLOG AD 2.c. ZA PRIJEDLOG
 • 15.01.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJA d.d.
  Glavna skupština tvrtke KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA d.d. održat će se dana 15.01.2019., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2. ZA PRIJEDLOG
 • 12.11.2018. Glavna skupština imatelja obveznica IGH-O-176A
  Dana 12. studenog 2018. Skupština imatelja obveznica IGH-O-176A donijela je odluku da se po točki 2. glasuje "protiv" budući da Skupština nije ovlaštena za odlučivanje po točkama 4., 5., 6. i 7. dnevnog reda, a po točki 3. se glasalo "protiv" promjene Povjerenika izdanja.
 • 20.12.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Čakovečki mlinovi d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke Čakovečki mlinovi d.d. dana 20.12.2018.
 • 15.10.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Petrokemija d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine Društva Petrokemija d.d. koja će se održati dana 15.10.2018. godine.
 • 16.10.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Uljanik d.d.
  Glavna skupština tvrtke ULJANIK d.d. održat će se dana 16.10.2018., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2. ZA PRIJEDLOG AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG AD 8. ODLUKA ĆE SE DONIJETI PO RASPRAVI AD 9. ZA PRIJEDLOG AD 10. ZA PRIJEDLOG AD 11. ZA PRIJEDLOG AD 12. ZA PRIJEDLOG AD 13. ZA PRIJEDLOG
 • 05.09.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Arena Hospitality Group d.d.
  Glavna skupština tvrtke Arena Hospitality Group d.d. održat će se dana 05.09.2018., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2. ZA PRIJEDLOG AD 3. ZA PRIJEDLOG
 • 10.08.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Sunce koncern d.d.
  Glavna skupština tvrtke Sunce koncern d.d. održat će se dana 10.08.2018., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2. ZA PRIJEDLOG AD 3. ZA PRIJEDLOG
 • 05.09.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Dalekovod d.d.
  Glavna skupština tvrtke Dalekovod d.d. održat će se dana 05.09.2018., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2. ZA PRIJEDLOG    
 • 31.08.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini ULJANIK d.d.
  Glavna skupština tvrtke ULJANIK d.d. održat će se dana 31.08.2018., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2. ZA PRIJEDLOG AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG AD 8. ZA PRIJEDLOG AD 9. ZA PRIJEDLOG AD 10. ZA PRIJEDLOG AD 11. ZA PRIJEDLOG AD 12. ZA PRIJEDLOG  
 • 29.08.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini JADRANSKI NAFTOVOD d.d.
  Glavna skupština tvrtke  JADRANSKI NAFTOVOD d.d. održat će se dana 29.08.2018., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG AD 8. ZA PRIJEDLOG AD 9. ZA PRIJEDLOG AD 10. PROTIV  
 • 28.08.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Sunce koncern d.d.
  Glavna skupština tvrtke Sunce koncern d.d. održat će se dana 28.08.2018., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2. ZA PRIJEDLOG AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG
 • 24.08.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Jadran d.d.
  Glavna skupština tvrtke JADRAN d.d. održat će se dana 24.08.2018., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2. ZA PRIJEDLOG AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG
 • 13.08.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Jadran d.d.
  Glavna skupština tvrtke Jadran d.d. održat će se dana 13.08.2018., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2. ZA PRIJEDLOG AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG AD 8. ZA PRIJEDLOG AD 9. ZA PRIJEDLOG AD 10. ZA PRIJEDLOG AD 11. ZA PRIJEDLOG
 • 07.08.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini LUKA RIJEKA d.d.
  Glavna skupština tvrtke LUKA RIJEKA d.d. održat će se dana 07.08.2018., a Društvo će za Fond - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG    
 • 23.07.2018. Informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo Stanovi Jadran d.d.

  Uvod

  U skladu s člankom 126. stavkom 6. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, u nastavku su prikazane informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo Stanovi Jadran d.d. te o identificiranom sukobu interesa u periodu od stjecanja dionica Izdavatelja u iznosu većem od 10% izdanja do 20.7.2018. godine.

  Ulaganje u društvo Stanovi Jadran d.d.

  Dana 31. ožujka 2017. godine održana je izvanredna Glavna skupština društva Stanovi Jadran d.d. na kojoj je donesena odluka o povećanju temeljenog kapitala i izdavanju novih redovnih dionica na ime u nematerijaliziranom obliku, javnom ponudom, ulozima u novcu. Obzirom da se za fondove PBZCO OMF - kategorija A i PBZCO OMF -  kategorija B razmatralo stjecanje predmetnih dionica čime bi se prešao prag od 10% izdanja, Nadzorni odbor Društva je dao suglasnost na dokument Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire STJD iznad 10% izdanja. Na spomenutoj dokapitalizaciji za fond kategorije A kupljeno je 1.700 dionica, a za fond kategorije B 100.000 dionica, što na dan 20.7.2018. čini 0,43% NAV-a fonda kategorije A, odnosno 0,15% NAV-a fonda kategorije B. Ukupno ulaganje kroz fond PBZCO OMF - kategorija A te fond PBZCO OMF - kategorije B  čini 26,68% udjela u Izdavatelju.

  Informacije o identificiranom sukobu interesa

  Društvo nije identificiralo sukob interesa u odnosu na ovo ulaganje. Sudjelovanje relevantne osobe Društva u Nadzornom odboru Izdavatelja predstavlja potencijalni sukob interesa kojim se upravlja na način propisan Politikama i metodologijama upravljanja sukobom interesa Društva.

  Ostvarivanje strategije i ciljeva ulaganja

  Kako je navedeno u dokumentu Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire STJD iznad 10% izdanja primarni cilj ovog ulaganja je maksimiziranje vrijednosti ulaganja a time i imovine članova obveznih mirovinskih fondova. Društvo je aktivno sudjelovalo u korporativnom upravljanju Izdavatelja kroz izravnu komunikaciju s Izdavateljem, praćenjem poslovanja Izdavatelja putem javno dostupnih informacija, sudjelovanjem na skupštinama Izdavatelja te praćenjem pokazatelja i trendova u poslovanju. Također, relevantna osoba Društva je član Nadzornog odbora Izdavatelja. Nastavno na pokazatelje i trendove u poslovanju Izdavatelja, isti je tokom 2017. godine ostvario sljedeće poslovne rezultate:

  Komentari rezultata za 2017. godinu :

  • Stanovi Jadran d.d. ostvarili su poslovne prihode u iznosu HRK 7,8 mil. što je +70% yoy
  • Izražen rast prihoda rezultat je prve cijele godine konsolidacije rezultata ovisnog društva Winter d.o.o.
  • Pod pretpostavkom konsolidacije rezultata društva Winter d.o.o. za cijelu 2016. godinu rast bi iznosio +7,0% yoy (pro-forma)
  • EBITDA u 2017. godini iznosi HRK 364,6 tis. (EBITDA marža 4,7%)
  • Obzirom da su svi nekretninski projekti Društva u razvoju, Društvo do kraja 2017. godine nije ostvarivalo efekte od istih
  • Udio financijskog duga u ukupnim izvorima financiranja smanjio se s 17,8% krajem 2016. godine na 6,9% na 31.12.2017. dijelom kao rezultat provedene dokapitalizacije

  Dana 31. ožujka 2017. izvanredna Glavna skupština STANOVI JADRAN d.d. osim odluke o povećanju temeljnog kapitala donijela je i odluku kojom se obvezuje predmetne dionice uvrstiti na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d., što je bio osnovni uvjet za ulaganje imovine fondova u iste dionice sukladno odredbi članka 125. stavak (2) Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (NN 19/14, 93/15). Dana 29. lipnja 2018. godine Izdavatelju je odobren zahtjev za uvrštenje 381.240 dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa od 200,00 HRK, oznake: STJD, ISIN: HRSTJDRA0006, na Službeno tržište Zagrebačke burze. U periodu od uvrštenja do 20.7.2018. godine nije bilo trgovanja predmetnim dionicama.

  Ulaganjem imovine fondova pod upravljanjem u dionice STJD-R-A ostvareni su povrati na ulaganje u periodu od 16.5.2017. do 20.7.2018. kako je navedeno u tabeli u nastavku.

  Prosječni godišnji povrat na ulaganje u periodu od 16.5.2017. do 20.7.2018. u dionice STJD-R-A fonda PBZCO OMF - kategorije A iznosi 9,76% kao i fonda PBZCO OMF - kategorije B, čime je za navedeni period ostvaren zadani cilj ulaganja iz dokumenta Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire STJD iznad 10% izdanja.

 • 02.07.2018. Informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo Končar – Elektroindustrija d.d.

  U skladu s člankom 126. stavkom 6. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, u nastavku su prikazane informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo Končar - Elektroindustrija d.d. te o identificiranom sukobu interesa u periodu od stjecanja dionica Izdavatelja u iznosu većem od 10% izdanja do 30.6.2018. godine.

  Ulaganje u društvo Končar - Elektroindustrija d.d. Dana 23.5.2016. Centar za restrukturiranje i prodaju (CERP) objavio je poziv za iskazivanje interesa i dostavu obvezujućih ponuda za kupnju dionica Končar-Elektroindustrije. Predmet prodaje bilo je 526.926 dionica koje čine 20,49% temeljnog kapitala Društva. Prije iskazivanja interesa te dodatnog stjecanja predmetnih dionica, fondovi pod upravljanjem, tj. PBZCO OMF - kategorija A i PBZCO OMF - kategorija B, posjedovali su ukupno 9,996% izdanja predmetnog izdavatelja. Obzirom da se za fondove PBZCO OMF - kategorija A i PBZCO OMF - kategorija B razmatralo dodatno stjecanje predmetnih dionica čime bi se prešao prag od 10% izdanja, Nadzorni odbor Društva je usvojio dokument Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire KOEI iznad 10% izdanja. Dana 3.6.2016. CERP je donio odluku o odabiru najpovoljnijih obvezujućih ponuda i izvršenju blok-transakcija na Zagrebačkoj burzi sukladno kojoj je fond PBZCO OMF - kategorija B stekao ukupno 165.000 dionica. Ukupni udio u izdanju društva Končar - Elektroindustrija d.d. nakon dodatnog stjecanja iznosio je 16,411%. Na dan 30.6.2018. fond PBZCO OMF - kategorija A posjeduje 1.189 dionica što čini 0,91% neto imovine fonda, dok fond PBZCO OMF - kategorija B posjeduje 420.928 dionica društva Končar - Elektroindustrija d.d. što čini 1,87% neto imovine fonda. Ukupno ulaganje kroz fond PBZCO OMF - kategorija A te fond PBZCO OMF - kategorije B čini 16,41% udjela u Izdavatelju.

  Informacije o identificiranom sukobu interesa Društvo nije identificiralo sukob interesa u odnosu na ovo ulaganje. Ostvarivanje strategije i ciljeva ulaganja

  Kako je navedeno u usvojenom dokumentu Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire KOEI iznad 10% izdanja primarni cilj ovog ulaganja je maksimiziranje vrijednosti ulaganja a time i imovine članova obveznih mirovinskih fondova. Društvo je aktivno sudjelovalo u korporativnom upravljanju Izdavatelja kroz izravnu komunikaciju s Izdavateljem, praćenjem poslovanja Izdavatelja putem javno dostupnih informacija, sudjelovanjem na skupštinama Izdavatelja te praćenjem pokazatelja i trendova u poslovanju. Nastavno na pokazatelje i trendove u poslovanju Izdavatelja, isti je tokom 2017. te u prvom kvartalu 2018. godine ostvario sljedeće poslovne rezultate:

    Komentari rezultata za prvi kvartal 2018. godine:
  • prodaja u izvozu manja za 1,3% yoy, a prodaja na domaćem tržištu manja za 8,8% yoy
  • 29,9% prihoda od prodaje ostvarenih na domaćem tržištu čine prihodi od društava članica HEP Grupe, 9,7% prihodi od Končar Energetskih transformatora te 6,9% prihodi od ZET-a
  • najznačajniji izvoz ostvaren u Švedsku (16,8% ukupnog izvoza), zatim Njemačku (13,4%) te Austriju, Italiju i BiH
  • ugovoreni novi poslovi iznose HRK 651,4 mil. od čega je 29,8% ugovoreno za domaće tržište, a 70,2% za izvoz
      Komentari rezultata za 2017. godinu :
  • prihodi od prodaje u izvozu narasli su 12,0% yoy, dok su oni na domaćem tržištu manji za 13,2% yoy
  • udio izvoza u ukupnim prihodima od prodaje iznosi 56,0% (+13,6% yoy)
  • potencijalne obveze za izdana jamstva su smanjena za 20,2% u odnosu na kraj 2016. godine te iznose HRK 439,5 mil.
  • poslovni prihodi u 2017. godini za 1% manji od ostvarenja u 2016. godini
  • od 16 društava Grupe Končar, 14 društava je poslovalo pozitivno dok su dva iskazala gubitak
  • ugovoreni novi poslovi u 2017. iznose HRK 2.559,6 mil., od čega je 1.057,3 za realizaciju u 2018. i narednim godinama

  Ostvarenje dionice KOEI-R-A te dioničkog indeksa CROBEX u periodu od 3.6.2016. do 30.6.2018. prikazano je na grafu u nastavku.

  Cijena dionice KOEI-R-A je u periodu od 3.6.2016. do 30.06.2018. godine ostvarila pad od oko 2,67%, dok je u istom periodu CROBEX porastao za oko 6,6%. Ulaganjem imovine fondova pod upravljanjem u dionice KOEI-R-A ostvareni su povrati na ulaganje u periodu od 3.6.2016. do 30.6.2018. kako je navedeno u tabeli u nastavku.

  Prosječni godišnji povrat na ulaganje u periodu od 3.6.2016. do 30.6.2018. u dionice KOEI-R-A fonda PBZCO OMF - kategorije A iznosi 0,68% a fonda PBZCO OMF - kategorije B 0,94% čime za navedeni period nije u potpunosti ostvaren zadani cilj ulaganja iz usvojenog dokumenta Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire KOEI iznad 10% izdanja. Potpuno ostvarenje ciljeva ulaganja očekuje se u dužem vremenskom periodu.

 • 02.07.2018. Informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo HTP Korčula d.d.

  U skladu s člankom 126. stavkom 6. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, u nastavku su prikazane informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo HTP Korčula d.d. te o identificiranom sukobu interesa u periodu od stjecanja dionica Izdavatelja u iznosu većem od 10% izdanja do 30.6.2018. godine.

  Ulaganje u društvo HTP Korčula d.d.

  U svibnju 2016. godine Centar za restrukturiranje i prodaju objavio je Poziv na javnu dražbu za prodaju redovnih dionica HTP Korčula d.d. u vlasništvu Republike Hrvatske, CERP-a i Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka. Na prodaju je bilo ponuđeno 432.838 dionica u 12 paketa čiji je udio u izdanju iznosio 24,78%. Nadalje, društvo HTP Korčula d.d. je dana 3.5.2016. objavilo poziv postojećim dioničarima za iskazivanje interesa za sudjelovanje u postupku povećanja temeljnog kapitala uz uvjet da je potrebno prikupiti minimalno 21 mil. HRK interesa za dokapitalizacijom od strane postojećih dioničara kako bi se dokapitalizacija smatrala izvjesnom. Za fond PBZCO OMF – kategorija B poslan je Iskaz interesa za sudjelovanje u dokapitalizaciji te se odlučilo sudjelovati i na dražbi. Kako bi se sudjelovanjem na draži i dokapitalizaciji prešao prag od 10% izdanja, zatraženo je usvajanje dokumenta Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire HTPK iznad 10% izdanja. Fond PBZCO OMF – kategorija B je na dražbi kupio 214.253 dionice što je činilo 12,27% udjela u društvu. Na dokapitalizaciji je ukupno izdano 722.409 novih dionica, od čega je fond PBZCO OMF - kategorije A stekao 34.455 dionica, a fond PBZCO OMF - kategorije B 127.545 dionica. Nakon dokapitalizacije, fond PBZCO OMF - kategorije A je posjedovao 34.555 dionica što je činilo 1,4% izdanja, a fond PBZCO OMF - kategorije B 341.798 dionica ili 13,84% izdanja, tj. ukupno 15,24% izdanja. Na dan 30.6.2018. fond PBZCO OMF - kategorije A posjeduje 13.255 dionica ili 0,54% izdanja što čini oko 0,97% neto imovine fonda, a fond PBZCO OMF - kategorije B 348.048 dionica ili 14,10% izdanja što čini oko 0,15% neto imovine fonda. Fondovi PBZCO OMF - kategorije A i PBZCO OMF – kategorija B ukupno posjeduju 361.303 dionica što čini 14,63% udjela u društvu HTP Korčula d.d.

  Informacije o identificiranom sukobu interesa

  Društvo nije identificiralo sukob interesa u odnosu na ovo ulaganje.

  Ostvarivanje strategije i ciljeva ulaganja

  Kako je navedeno u usvojenom dokumentu Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire HTPK iznad 10% izdanja primarni cilj ovog ulaganja je maksimiziranje vrijednosti ulaganja, a time i imovine članova obveznih mirovinskih fondova. Društvo je aktivno sudjelovalo u korporativnom upravljanju Izdavatelja kroz izravnu komunikaciju s Izdavateljem, praćenjem poslovanja Izdavatelja putem javno dostupnih informacija, sudjelovanjem na skupštinama Izdavatelja te praćenjem pokazatelja i trendova u poslovanju. Nastavno na pokazatelje i trendove u poslovanju Izdavatelja, isti je tijekom 2017. te u prvom kvartalu 2018. godine ostvario sljedeće poslovne rezultate:

  Komentari rezultata za prvi kvartal 2018. godine:

  • u 1Q 2018. godine ostvareno 747 komercijalnih noćenja (+80,0% YoY). U 1Q 2017. godine od 5.891 noćenja oko 93% je bilo ostvareno pod posebnim uvjetima od strane izvođača radova na investicijskom projektu PORT9

  • rast poslovnih prihoda najvećim dijelom rezultat prodaje nekretnine u neto iznosu HRK 3,7 mil.

  Komentari rezultata za 2017. godinu:

  • u 2017. ostvareno 14,5% noćenja više u odnosu na 2016.

  • najveći rast broja noćenja zabilježen u predsezoni i podsezoni

  • prihodi od pansionskih usluga iznosili HRK 53,1 mil. (+30,0% YoY), a najveći rast ostvaren u novoobnovljenom hotelu PORT 9 (bivši hotel Bon Repos) bez obzira na početak rada tek 10. lipnja

  • omjer domaćih i stranih gostiju je 19,6% - 80,4%

  • rast broja gostiju iz Velike Britanije, Poljske i Francuske, a pad iz ostalih (Češka, Slovenija, Njemačka…)

  • CAPEX od HRK 68,6 mil. u 2017. najvećim se dijelom odnosi na obnovu hotela PORT 9

  • rezultati u 2017. ispod očekivanja/najava

  Ostvarenje dionice HTPK-R-A te dioničkog indeksa CROBEX u periodu od 6.6.2016. do 30.6.2018. je prikazano na grafu u nastavku.

  Cijena dionice HTPK-R-A u periodu od 6.6.2016. do 30.6.2018. godine ostvarila je rast od oko 15,5%, dok je u istom periodu CROBEX porastao za oko 7% čime je dionica HTPK-R-A ostvarila bolji rezultat od tržišta.

  Ulaganjem imovine fondova pod upravljanjem u dionice HTPK-R-A ostvareni su povrati na ulaganje u periodu od 6.6.2016. do 30.6.2018. kako je navedeno u tabeli u nastavku.

  Prosječan godišnji povrat od početka ulaganja 6.6.2016. do 30.6.2018. u dionice HTPK-R-A fonda PBZCO OMF - kategorija A iznosi 16,21%, a fonda PBZCO OMF - kategorija B 2,94%, što u odnosu na usvojeni dokument Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire HTPK iznad 10% izdanja ne predstavlja potpuno ostvarenje za fond PBZCO OMF – kategorija B. Potpuno ostvarenje ciljeva ulaganja očekuje se u dužem vremenskom periodu.

 • 30.08.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini PLAVA LAGUNA d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke PLAVA LAGUNA d.d. dana 30.08.2018.
 • 01.08.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Tankerska Next Generation d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke Tankerska Next Generation d.d. dana 01.08.2018.
 • 20.07.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini LUKA PLOČE d.d.
  Glavna skupština tvrtke LUKA PLOČE d.d. održat će se dana 20.07.2018., a Društvo će za Fond- kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2 ZA PRIJEDLOG AD 3 ZA PRIJEDLOG AD 4 ZA PRIJEDLOG AD 5 ZA PRIJEDLOG AD 6 ZA PRIJEDLOG AD 7 ZA PRIJEDLOG AD 8 ZA PRIJEDLOG AD 9 ZA PRIJEDLOG
 • 05.07.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini KRKA d.d.
  Glavna skupština tvrtke KRKA d.d. održat će se dana 05.07.2018., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 1.1 ZA PRIJEDLOG AD 2.1. ZA PRIJEDLOG AD 2.2 ZA PROTUPRIJEDLOG AD 2.3. ZA PRIJEDLOG AD 2.4. ZA PRIJEDLOG AD 3.1. ZA PRIJEDLOG  
 • 12.07.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini AD Plastik d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke AD Plastik d.d. dana 12.07.2018.
 • 13.07.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Quaestus Nekretnine d.d. „u likvidaciji“
  Glavna skupština tvrtke Quaestus Nekretnine d.d. „u likvidaciji“ održat će se dana 13.07.2018., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 1. ZA PRIJEDLOG AD 2. ZA PRIJEDLOG AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG
 • 12.07.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini SLAVONSKI ZATVORENI ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM d.d
  Glavna skupština tvrtke SLAVONSKI ZATVORENI ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM d.d održat će se dana 12.07.2018., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 8. ZA PRIJEDLOG AD 9. ZA PRIJEDLOG AD 10. ZA PRIJEDLOG AD 11. PROTIV AD 12. ZA PRIJEDLOG
 • 09.07.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Petrokemija d.d.
  Glavna skupština tvrtke Petrokemija d.d. održat će se dana 09.07.2018., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG AD 9. ZA PRIJEDLOG AD 10. ZA PRIJEDLOG AD 11. ZA PRIJEDLOG AD 12. ZA PRIJEDLOG AD 13. ZA PRIJEDLOG AD 15. ZA PRIJEDLOG AD 16. ZA PRIJEDLOG  
 • 29.06.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d.
  Glavna skupština tvrtke ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. održat će se dana 29.06.2018., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 1. ZA PRIJEDLOG AD 2. ZA PRIJEDLOG AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG AD 8. ZA PRIJEDLOG AD 9. ZA PRIJEDLOG AD 10. ZA PRIJEDLOG AD 11. ZA PRIJEDLOG AD 12. ZA PRIJEDLOG AD 13. ZA PRIJEDLOG AD 14. ZA PRIJEDLOG AD 15. ZA PRIJEDLOG  
 • 27.06.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini INA – Industrija nafte d.d.
  Glavna skupština tvrtke INA - Industrija nafte d.d.  održat će se dana 27.06.2018., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG AD 8. ZA PRIJEDLOG AD 9. ZA PRIJEDLOG AD 10. ZA PRIJEDLOG
 • 28.06.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.
  Glavna skupština tvrtke HRVATSKA POŠTANSKA BANKA  d.d. održat će se dana 28.06.2018., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2. ZA PRIJEDLOG AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG AD 8. ZA PRIJEDLOG AD 9. ZA PRIJEDLOG AD 10. ZA PRIJEDLOG
 • 29.06.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini HTP KORČULA d.d.
  Glavna skupština tvrtke HTP KORČULA d.d. održat će se dana 29.06.2018., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2. ZA PRIJEDLOG AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG AD 8. ZA PRIJEDLOG AD 9. ZA PRIJEDLOG AD 10. ZA PRIJEDLOG AD 11. ZA PRIJEDLOG
 • 28.06.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini ATLANTIC GRUPA d.d.
  Glavna skupština tvrtke  ATLANTIC GRUPA d.d. održat će se dana 28.06.2018., a Društvo će za Fond - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG
 • 20.06.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Ericsson Nikola Tesla d.d.
  Glavna skupština tvrtke Ericsson Nikola Tesla d.d. održat će se dana 20.06.2018., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG AD 8. ZA PRIJEDLOG AD 9. ZA PRIJEDLOG AD 10. ZA PRIJEDLOG AD 11. ZA PRIJEDLOG AD 12. ZA PRIJEDLOG
 • 12.06.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Poslovni sistem Mercator d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu glavne skupštine društva Poslovni sistem Mercator d.d. koja će se održati dana 12.06.2018. godine.
 • 19.06.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini DUKAT d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu glavne skupštine društva DUKAT d.d. koja će se održati dana 19.06.2018. godine.
 • 12.06.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini GORENJE d.d
  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke GORENJE d.d. dana 12.06.2018.
 • 08.06.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Stanovi Jadran d.d.
  Glavna skupština tvrtke  STANOVI JADRAN d.d. održat će se dana 08.06.2018., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG AD 8. ZA PRIJEDLOG AD 9. ZA PRIJEDLOG  
 • 20.06.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Dalekovod d.d.
  Glavna skupština tvrtke Dalekovod d.d. održat će se dana 20.06.2018., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG AD 8. ZA PRIJEDLOG AD 9. ZA PRIJEDLOG AD 10. ZA PRIJEDLOG  
 • 14.06.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini OT-OPTIMA TELEKOM d.d.
  Glavna skupština tvrtke  OT-OPTIMA TELEKOM d.d. održat će se dana 14.06.2018., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG AD 8. ZA PRIJEDLOG AD 9. ZA PRIJEDLOG AD 10. ZA PRIJEDLOG  
 • 12.06.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Podravka d.d.
  Glavna skupština tvrtke Podravka d.d. održat će se dana 12.06.2018., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG AD 8. ZA PRIJEDLOG
 • 11.06.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Sunce koncern d.d.
  Glavna skupština tvrtke Sunce koncern d.d. održat će se dana 11.06.2018., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2. ZA PRIJEDLOG AD 3. ZA PRIJEDLOG
 • 11.06.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Zagrebačka burza d.d.
  Glavna skupština tvrtke Zagrebačka burza d.d. održat će se dana 11.06.2018., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG
 • 06.06.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Končar – Elektroindustrija d.d.
  Glavna skupština tvrtke Končar - Elektroindustrija d.d. održat će se dana 06.06.2018., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2. ZA PRIJEDLOG AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG  
 • 29.05.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Zavarovalnica Triglav d.d.
  Glavna skupština tvrtke Zavarovalnica Triglav d.d. održat će se dana 29.05.2018., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 1. ZA PRIJEDLOG AD 3.1 ZA PRIJEDLOG AD 3.2 ZA PRIJEDLOG AD 3.3 ZA PRIJEDLOG  
 • 25.05.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini FTB TURIZAM d.d.
  Glavna skupština tvrtke FTB TURIZAM d.d. održat će se dana 25.05.2018.,a Društvo će za Fond - kategorije A koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG AD 8. ZA PRIJEDLOG AD 9. ZA PRIJEDLOG
 • 22.05.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Jadran d.d.
  Glavna skupština tvrtke Jadran d.d. održat će se dana 22.05.2018., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2. ODLUKA ĆE SE DONIJETI PO RASPRAVI AD 3. ODLUKA ĆE SE DONIJETI PO RASPRAVI AD 4. ODLUKA ĆE SE DONIJETI PO RASPRAVI  
 • 08.06.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Čakovečki mlinovi d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke Čakovečki mlinovi d.d. dana 08.06.2018.
 • 24.05.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Zagrebačka banka d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke Zagrebačka banka d.d. dana 24.05.2018.
 • 18.04.2018. Informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo Podravka d.d.

  Uvod

  U skladu s člankom 126. Stavkom 6. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, u nastavku su prikazane informacije ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo Podravka d.d. te o identificiranom sukobu interesa za period do 31.12.2017. Ulaganje u društvo Podravka d.d.

  Izdavatelj Podravka d.d. se krajem travnja 2015. godine odlučio na povećanje temeljnog kapitala izdanjem najviše 1,7 mil. novih dionica. Prije dokapitalizacije, fondovi pod upravljanjem, tj. fond kategorije A i fond kategorije B posjedovali su ukupno 9,04% izdanja predmetnog izdavatelja. Obzirom da se za fondove kategorije A i kategorije B razmatralo sudjelovanje na dokapitalizaciji čime bi se prešao prag od 10% izdanja, Nadzorni odbor Društva je usvojio dokument Ciljevi ulaganja u vlasničke vrijednosne papire Podravka d.d. iznad 10% izdanja. Na samoj dokapitalizaciji fond kategorije A upisao je 2.248 dionica, a fond kategorije B 272.675 dionice, čime je ukupni udio u izdanju nakon dokapitalizacije iznosio 10,74%. Do kraja 2016. godine na tržištu je kupljena dodatna količina dionica Izdavatelja za fond kategorije B. U 2017. godini nije bilo trgovanja s dionicom, tako da je na dan 31.12.2017. fond kategorije A posjedovao 10.753 dionica ili 0,15% izdanja, a fond kategorije B 925.602 dionice ili 13% izdanja, tj. fondovi pod upravljanjem Društva su posjedovali ukupno 13,15% izdanja.

  Informacije o identificiranom sukobu interesa

  Društvo nije identificiralo sukob interesa u odnosu na ovo ulaganje.

  Sudjelovanje relevantne osobe Društva u Nadzornom odboru Izdavatelja predstavlja potencijalni sukob interesa kojim se upravlja na način propisan Politikama i metodologijama upravljanja sukobom interesa Društva.

  Ostvarivanje strategije i ciljeva ulaganja

  Kako je navedeno u usvojenom dokumentu Ciljevi ulaganja u vlasničke vrijednosne papire Podravka d.d. iznad 10% izdanja, primarni cilj ovog ulaganja je maksimiziranje vrijednosti ulaganja, a tim i imovine članova obveznih mirovinskih fondova. Društvo je aktivno sudjelovalo u korporativnom upravljanju Izdavatelja kroz izravnu komunikaciju s Izdavateljem, praćenjem poslovanja Izdavatelja putem javno dostupnih informacija, sudjelovanjem na svim skupštinama Izdavatelja održanim tijekom 2017. godine te praćenjem pokazatelja i trendova u poslovanju. Također, relevantna osoba Društva je član Nadzornog odbora Izdavatelja. Nastavno na pokazatelje i trendove u poslovanju Izdavatelja, isti je tijekom 2015., 2016. i 2017. godine ostvario sljedeće poslovne rezultate:

  2

  Komentari rezultata:

  • u 2017. godini Podravka je ostvarila prihode od HRK 4,2 mlrd. što je -2,1% yoy (pro-forma +1,2% yoy)
  • EBITDA u istom razdoblju iznosi HRK 337,3 mil. (EBITDA marža 8,1%)
  • neto dug/EBITDA je porastao s 2,6x na kraju 2016. godine na 2,7x na kraju 2017. godine
  • ostvareni rezultati odstupaju od očekivanja Društva

  Ostvarenje dionice PODR-R-A te dioničkog indeksa CROBEX u periodu 31.12.16. do 31.12.2017. je prikazano u grafu u nastavku.

  Cijena dionice PODR-R-A je u 2017. godini ostvarila pad od oko 27,5%, dok je u istom periodu CROBEX ostvario pad za oko 7,5% čime je dionica PODR-R-A ostvarila lošiji rezultat od tržišta. Kriza u koncernu Agrokor koja je počela u 1Q2017 uzrokovala je pad dionica u vlasništvu koncerna, ali također i većine dionica na tržištu Republike Hrvatske te tako i dionica Podravke.

  Ulaganjem imovine fondova pod upravljanjem u dionice PODR-R-A ostvareni su povrati na ulaganje u 2017. godini kako je navedeno u tabeli u nastavku.

  Prosječni godišnji povrat na ulaganje u periodu 30.7.2015. do 31.12.2017. u dionice PODR-R-A fonda kategorije A iznosi -3,78% a fonda kategorije B -4,54% što u odnosu na prihvaćene ciljeve ulaganja ne predstavlja potpuno ostvarenje, ali obzirom da ciljevi ulaganja obuhvaćaju dugoročni period, potpuno ostvarenje ciljeva očekuje se do realizacije ulaganja.

 • 24.04.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Hrvatski Telekom d.d.
  Glavna skupština tvrtke Hrvatski Telekom d.d. održat će se dana 24.04.2018., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 1. ZA PRIJEDLOG AD 3. ZA PROTUPRIJEDLOG Raiffeisen društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima d.d. AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG
 • 06.04.2018. Ulaganje u dionice izdavatelja JADRAN d.d., Crikvenica iznad 10% izdanja


  1. OSNOVNI PODACI O ULAGANJU

  Sukladno odredbi članka 126. stavak 6 Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (NN 19/14, 93/15) te odredbi članka 20 Pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i dodatnim ograničenjima ulaganja obveznog mirovinskog fonda (NN 103/14, 67/15), izvještavamo da su PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija A te PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija B (dalje u tekstu: fondovi) pod upravljanjem PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. (dalje u tekstu: Društvo), zajedno prešli 10% izdanja društva JADRAN d.d. (dalje u tekstu: Izdavatelj). Centar za restrukturiranje i prodaju („CERP“) je na sjednici održanoj 02.11.2017. donio Odluku o pokretanju prodaje dionica društva JADRAN d.d., Crikvenica postupkom javnog prikupljanja ponuda za prodaju 34.754.76 dionica društva ukupne nominalne vrijednosti 347.547.680,00 kn što čini 70,74% temeljnog kapitala. Zajedničku obvezujući ponudu za navedene dionice podnijeli su mirovinski fondovi pod upravljanjem PBZ Croatia osiguranje d.d. i Erste d.o.o. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, a istu je Upravno vijeće CERP-a prihvatilo 8.2.2018. Ugovor o prodaji i prijenosu dionica društva potpisan je 6.4.2018. Nakon provedenog upisa dionica društva JADRAN d.d., Crikvenica, PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija A stekao je 105.604 dionica Izdavatelja, tj. 0,21% izdanja, a PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija B 22.363.352 dionica Izdavatelja, tj. 45,52% izdanja. Ukupan udio u izdanju iznosi 45,73%.

   

  2. PRAĆENJE I UPRAVLJANJE SUKOBOM INTERESA

  Sukladno „Risk matrici za prepoznavanje sukoba interesa za ulaganja u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja iznad 10%“ identificiraju se potencijalni sukobi interesa te načini njihovih praćenja i upravljanja. „Risk matrica“.

   

  3. CILJEVI ULAGANJA

  Primarni cilj ovog ulaganja je maksimiziranje vrijednosti ulaganja, a time i imovine članova obveznih mirovinskih fondova pod upravljanjem u skladu s usvojenom Strategijom ulaganja, kroz ostvarivanje dugoročnog povrata ostvarenog rastom vrijednosti dionica te dodatnim isplatama dioničarima, poput dividende i slično, uz preuzimanje primjerenog rizika. Unapređenjem kvalitete i standarda smještaja iskoristio bi se tržišni potencijal ove destinacije, stoga je cilj ulaganja postupnim unapređenjem postojećih i razvojem novih proizvoda ostvariti projicirane planove i tako za članove fondova realizirati očekivanu stopu povrata. Ulaganjem u dionice Izdavatelja, povećat će se izloženost fondova turističkom sektoru koji je trenutno najznačajniji i najatraktivniji sektor u Hrvatskoj. Osim navedenog, potencijalnom investicijom ostvarili bi se pozitivni efekti i na turizam, a posljedično i na cjelokupno gospodarstvo.

   

  4. STRATEGIJA OSTVARIVANJA CILJEVA ULAGANJA

  Društvo namjerava postići željene ciljeve i povećati transparentnost poslovanja aktivnom ulogom u korporativnom upravljanju Izdavatelja. Društvo namjerava sudjelovati u korporativnom upravljanju Izdavatelja na sljedeće načine:
  • Komunikacija s Izdavateljem – budući da se radi o ulaganju sukladno članku 126 stavak 5 Zakona, Društvo namjerava pojačano komunicirati s Izdavateljem kako bi se svi eventualni rizici vezani uz takvo ulaganje smanjili na najmanju moguću mjeru. Društvo će poduzimati sve mjere primjerene dobroj poslovnoj praksi te odredbama Politika i metodologije upravljanja sukobom interesa kako bi se otklonila svaka moguća sumnja o trgovanju dionicama Izdavatelja temeljem povlaštenih informacija koje je Društvo moglo saznati u kontaktima s Upravom Izdavatelja ili njegovim predstavnicima te sudjelovanjem u radu nadzornih odbora i drugih tijela Izdavatelja. Uz izravnu komunikaciju Društvo će kontinuirano u skladu s propisanim procedurama pratiti poslovanje Izdavatelja putem javno dostupnih informacija (priopćenja, objave financijskih izvještaja i sl.).
  • Praćenje poslovanja Izdavatelja – podrazumijeva praćenje pokazatelja i trendova u poslovanju. Posebno uključuje kontinuirano praćenje poslovne strategije Izdavatelja i njegovih objavljenih ciljeva, praćenje interne kontrole i kontrole rizika u Izdavatelju s posebnim naglaskom na izbjegavanje sukoba interesa.
  • Sudjelovanje u nadzornim tijelima Izdavatelja – Društvo podržava sastav Nadzornog odbora koji odražava vlasničku strukturu te namjerava podržati imenovanje potencijalnih kandidata koji su, bili oni iz redova Društva ili neovisni, stručni i zastupaju interes Izdavatelja i svih dioničara, pri čemu se imenovani predstavnici moraju pridržavati pravila o sprječavanju sukoba interesa i korištenja povlaštenih informacija, kao i svih ostalih zakonskih i podzakonskih propisa ukoliko su primjenjivi.
  • Sudjelovanje na skupštinama Izdavatelja – Društvo će sudjelovati na skupštinama Izdavatelja. Na temelju svih prikupljenih javnih informacija i ranije spomenutih analiza te sukladno ciljevima ulaganja i strategiji ostvarivanja istih, Odbor za korporativno upravljanje Društva donosi odluku o izjašnjavanju na Glavnoj skupštini Izdavatelja. Kao predstavnika na skupštini Izdavatelja Društvo opunomoćuje osobu iz reda zaposlenika, a iznimno predstavnika skrbničke banke ukoliko procijeni da bi takav način glasovanja bio efikasniji, sukladno navedenim procedurama korporativnog upravljanja.
  • Ostali oblici djelovanja u korporativnom upravljanju – ukoliko Društvo ocijeni da bi određeno postupanje Izdavatelja moglo dovesti do poremećaja u poslovanju, ukazat će Izdavatelju na mogućnost istog i postupati u skladu s člankom 14 Procedura sudjelovanja PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima u korporativnom upravljanju izdavatelja od 1.9.2014. godine.

   

  5. ROKOVI I PRAĆENJE REALIZACIJE STRATEGIJE I USPJEŠNOSTI OSTVARIVANJA CILJEVA

  Uspješnost ovog ulaganja prvenstveno će se pratiti kroz ispunjenje primarnog cilja, a tek zatim ostalih ciljeva, kako je ranije navedeno. Ostvarenje primarnog cilja pratit će se kroz kretanje cijene dionica Izdavatelja na Zagrebačkoj burzi te ostvarenog povrata na ulaganje. Dodatno, Društvo će redovito (minimalno kvartalno, nakon objave financijskih izvještaja) pratiti poslovanje Izdavatelja sukladno definiranoj strategiji ostvarivanja ciljeva ulaganja. Odjel upravljanja imovinom, Odjel Analize financijskih tržišta i Odjel upravljanja rizicima redovito će pratiti sva događanja značajna za Izdavatelja i o tome redovito izvještavati Asset Management Committe (dalje u tekstu: AMC) i Odbor za korporativno upravljanje te Odjel za praćenje usklađenosti. Društvo će minimalno jednom godišnje objaviti informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo JADRAN d.d.

   

  6. IZLAZNA STRATEGIJA

  Ulaganje u dionice Izdavatelja, za obvezne mirovinske fondove pod upravljanjem Društva primarno predstavlja dugoročnu investiciju, a sekundarno je moguće iskorištavanje pozitivnih tržišnih trendova te kratkoročno realiziranje profita sukladno tržišnim uvjetima. U slučaju ispunjenja ciljeva ulaganja, Društvo će pokušati izaći iz investicije na što efikasniji način. Neke od mogućih metoda izlaska su:
  • prodaja dionica na sekundarnom tržištu,
  • prodaja dionica strateškom partneru.
  Ukoliko se ciljevi zadani strategijom ne realiziraju u potpunosti ili se realiziraju u nezadovoljavajućem omjeru, na AMC-u se, temeljem analiza koje su izradili Odjel analize financijskih tržišta i Odjel upravljanja rizicima, predlaže pokretanje izlaska iz investicije na što efikasniji način koristeći jednu ili više metoda izlaska predviđenih prethodnim odjeljkom. Izlazne strategije mogu se revidirati u slučaju potrebe.

  Sukladno naprijed citiranim procedurama Društvo nema za konačni cilj upravljati poslovanjem Izdavatelja u kojem namjerava steći preko 10% udjela u vlasničkoj strukturi, nego sukladno i u okviru pozitivnih zakonskih i podzakonskih propisa štititi interese mirovinskih fondova pod upravljanjem i samim time članova tih fondova.

 • 06.04.2018. Obavijest o stjecanju dionica društva JADRAN d.d., Crikvenica
  Po prihvaćanju zajedničke obvezujuće ponude koju su podnijeli PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. i Erste d.o.o. za kupnju dionica društva JADRAN d.d., Crikvenica, dana 6.4.2018. sklopljen je Ugovor između Centra za restrukturiranje i prodaju (CERP), PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. i ERSTE d.o.o. o stjecanju i kupnji 34.754.768 redovnih dionica društva JADRAN d.d., Crikvenica, oznake JDRN-R-B, ukupnog nominalnog iznosa 347.547.680,00 kuna, što predstavlja 70,74% temeljnog kapitala predmetnog Društva. PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. stječe 22.468.956 redovnih dionica Društva na način da PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond - kategorija A stječe 105.604 redovnih dionica, a PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond - kategorija B 22.363.352 redovnih dionica. Društvo JADRAN d.d. upravlja turističkim objektima s više od 1.700 smještajnih jedinica na području crikveničke rivijere, grada Crikvenice te Dramlja i Selca. Portfelj JADRAN d.d., Crikvenica uključuje hotele Esplanade, Katarina, Omorika, Kaštel, International, Zagreb, hotel i paviljone Ad Turres i Slaven, paviljone i bungalove Kačjak, kamp Selce te kampiralište Kačjak. Potpisom Ugovora nastala je obveza objavljivanja ponude za preuzimanje preostalih dionica društva JADRAN d.d., Crikvenica koja će biti objavljena u skladu i u rokovima propisanim zakonom.
  Obavijest o nastanku obveze za objavljivanje ponude za preuzimanje
 • 27.04.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Arena Hospitality Group d.d.
  Glavna skupština tvrtke Arena Hospitality Group d.d. održat će se dana 27.04.2018., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG
 • 26.04.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Auto Hrvatska d.d.
  Glavna skupština tvrtke Auto Hrvatska d.d. održat će se dana 26.04.2018., a Društvo će za Fond - kategorije A koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2. ZA PRIJEDLOG AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG AD 8. ZA PRIJEDLOG AD. 9. PROTIV AD. 10. ZA PRIJEDLOG AD. 11. ZA PRIJEDLOG
 • 11.04.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Zagrebačka banka d.d.
  Glavna skupština tvrtke Zagrebačka banka d.d. održat će se dana 11.04.2018., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 1. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG AD 8. ZA PRIJEDLOG AD 9. ZA PRIJEDLOG  
 • 12.02.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Zagrebačka burza d.d.
  Glavna skupština tvrtke Zagrebačka burza d.d. održat će se dana 12.02.2018., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

  AD 2. ZA PRIJEDLOG

  AD 3. ZA PRIJEDLOG

  AD 4. ZA PRIJEDLOG

 • 16.02.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini ULJANIK d.d.
  Glavna skupština tvrtke ULJANIK d.d. održat će se dana 16.02.2018., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3. ZA PRIJEDLOG

  AD 4. ZA PRIJEDLOG

  AD 5. ZA PRIJEDLOG

  AD 6. ZA PRIJEDLOG

 • 25.01.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Zagrebačka banka d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke Zagrebačka banka d.d. dana 25.01.2018.  
 • 09.01.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini GORENJE d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke GORENJE d.d. dana 09.01.2018.
 • 27.12.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d.
  Glavna skupština tvrtke ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. održat će se dana 27.12.2017., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2. ZA PRIJEDLOG AD 3. ZA PRIJEDLOG
 • 27.12.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini LUKA RIJEKA d.d.
  Glavna skupština tvrtke  LUKA RIJEKA d.d. održat će se dana 27.12.2017., a Društvo će za Fond - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2. ZA PRIJEDLOG AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG  
 • 28.12.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini JADRANSKI NAFTOVOD d.d.
  Glavna skupština tvrtke JADRANSKI NAFTOVOD d.d. održat će se dana 28.12.2017., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2. SUZDRŽANI AD 3. ZA PRIJEDLOG
 • 20.12.2017.Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Čakovečki mlinovi d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke Čakovečki mlinovi d.d. dana 20.12.2017.
 • 11.12.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Izvanrednoj glavnoj skupštini Petrokemije d.d.
  Izvanredna glavna skupština tvrtke  PETROKEMIJA d.d. održat će se dana 11.12.2017., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG  
 • 08.12.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini HRVATSKE POŠTANSKE BANKE d.d.
  Glavna skupština tvrtke HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. održat će se dana 08.12.2017., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2 ZA PRIJEDLOG AD 3 ZA PRIJEDLOG AD 4 ZA PRIJEDLOG AD 6 ZA PRIJEDLOG AD 7 ZA PRIJEDLOG AD 8 ZA PRIJEDLOG AD 9 ZA PRIJEDLOG Predmetna Glavna skupština je otkazana dana 06.12.2017.
 • 30.10.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d.
  Glavna skupština tvrtke ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. održat će se dana 30.10.2017., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2. ZA PRIJEDLOG  
 • 11.10.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Izvanrednoj glavnoj skupštini Petrokemije d.d.
  Izvanredna glavna skupština tvrtke  PETROKEMIJA d.d. održat će se dana 11.10.2017., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2. ZA PRIJEDLOG AD 3. ZA PRIJEDLOG  
 • 21.09.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d.
  Glavna skupština tvrtke ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. održat će se dana 21.09.2017., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 1. ZA PRIJEDLOG AD 2. ZA PRIJEDLOG AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG  
 • 22.08.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d.
  Glavna skupština tvrtke ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. održat će se dana 22.08.2017., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2. ZA PRIJEDLOG AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG AD 8. ZA PRIJEDLOG AD 9. ZA PRIJEDLOG AD 10. ZA PRIJEDLOG  
 • 30.08.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Arena Hospitality Group d.d.
  Glavna skupština tvrtke  Arena Hospitality Group d.d. održat će se dana 30.08.2017., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG AD 8. ZA PRIJEDLOG AD 9. ZA PRIJEDLOG AD 10. ZA PRIJEDLOG AD 11. ZA PRIJEDLOG AD 12. ZA PRIJEDLOG
 • 29.08.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini JADRANSKI NAFTOVOD d.d.
  Glavna skupština tvrtke JADRANSKI NAFTOVOD d.d. održat će se dana 29.08.2017., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2. ZA PRIJEDLOG AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG AD 8. ZA PRIJEDLOG AD 9. ZA PRIJEDLOG AD 10. ZA PRIJEDLOG AD 11. ZA PRIJEDLOG AD 12. ZA PRIJEDLOG AD 13. ZA PRIJEDLOG
 • 18.08.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini STANOVI JADRAN d.d.
  Glavna skupština tvrtke  STANOVI JADRAN d.d. održat će se dana 18.08.2017., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2. ZA PRIJEDLOG AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG AD 8. ZA PRIJEDLOG AD 9. ZA PRIJEDLOG AD 10. ZA PRIJEDLOG AD 11. ZA PRIJEDLOG AD 12. ZA PRIJEDLOG AD 13. ZA PRIJEDLOG AD 14. ZA PRIJEDLOG  
 • 29.08.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Viro Tvornica šećera d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu glavne skupštine društva Viro Tvornica šećera d.d. koja će se održati dana 29.08.2017. godine.
 • 01.08.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Tankerska Next Generation d.d.
  Glavna skupština tvrtke  Tankerska Next Generation d.d. održat će se dana 01.08.2017., a Društvo će za Fond - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG
 • Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini PLAVA LAGUNA d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu glavne skupštine društva PLAVA LAGUNA d.d. koja će se održati dana 11.08.2017. godine.
 • 20.07.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini AD PLASTIK d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu glavne skupštine društva AD PLASTIK d.d. koja će se održati dana 20.07.2017. godine.
 • 03.07.2017 Informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo Končar – Elektroindustrija d.d.

  U skladu s člankom 126. stavkom 6. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, u nastavku su prikazane informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo Končar - Elektroindustrija d.d. te o identificiranom sukobu interesa u periodu od stjecanja dionica Izdavatelja u iznosu većem od 10% izdanja do 30.06.2017. godine.

  Ulaganje u društvo Končar - Elektroindustrija d.d.

  Dana 23.5.2016. Centar za restrukturiranje i prodaju (CERP) objavio je poziv za iskazivanje interesa i dostavu obvezujućih ponuda za kupnju dionica Končar-Elektroindustrije. Predmet prodaje bilo je 526.926 dionica koje čine 20,49% temeljnog kapitala Društva. Prije iskazivanja interesa te dodatnog stjecanja predmetnih dionica, fondovi pod upravljanjem, tj. PBZCO OMF - kategorija A i PBZCO OMF - kategorija B posjedovali su ukupno 9,996% izdanja predmetnog izdavatelja. Obzirom da se za fondove PBZCO OMF - kategorija A i PBZCO OMF - kategorija B razmatralo dodatno stjecanje predmetnih dionica čime bi se prešao prag od 10% izdanja, Nadzorni odbor Društva je usvojio dokument Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire KOEI iznad 10% izdanja. Dana 03.06.2016. CERP je donio odluku o odabiru najpovoljnijih obvezujućih ponuda i izvršenju blok-transakcija na Zagrebačkoj burzi sukladno kojoj je fond PBZCO OMF - kategorija B stekao ukupno 165.000 dionica. Ukupni udio u izdanju društva Končar - Elektroindustrija d.d. nakon dodatnog stjecanja iznosio je 16,411%. Na dan 30.06.2017. fond PBZCO OMF - kategorija A posjeduje 1.189 dionica što čini 1,18% neto imovine fonda dok fond PBZCO OMF - kategorija B posjeduje 420.928 dionica društva Končar - Elektroindustrija d.d. što čini 2,25% neto imovine fonda. Ukupno ulaganje kroz fond PBZCO OMF - kategorija A te fond PBZCO OMF - kategorije B čini 16,41% udjela u Izdavatelju.

  Informacije o identificiranom sukobu interesa

  Društvo nije identificiralo sukob interesa u odnosu na ovo ulaganje. Sudjelovanje relevantne osobe Društva u Nadzornom odboru Izdavatelja predstavlja potencijalni sukob interesa kojim se upravlja na način propisan Politikama i metodologijama upravljanja sukobom interesa Društva.

  Ostvarivanje strategije i ciljeva ulaganja

  Kako je navedeno u usvojenom dokumentu Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire KOEI iznad 10% izdanja primarni cilj ovog ulaganja je maksimiziranje vrijednosti ulaganja a time i imovine članova obveznih mirovinskih fondova. Društvo je aktivno sudjelovalo u korporativnom upravljanju Izdavatelja kroz izravnu komunikaciju s Izdavateljem, praćenjem poslovanja Izdavatelja putem javno dostupnih informacija, sudjelovanjem na skupštinama Izdavatelja te praćenjem pokazatelja i trendova u poslovanju. Također, relevantna osoba Društva je član Nadzornog odbora Izdavatelja. Nastavno na pokazatelje i trendove u poslovanju Izdavatelja, isti je tokom 2016. te u prvom kvartalu 2017. godine ostvario sljedeće poslovne rezultate:

  2017-07-03 objava koei (1)

  Komentari rezultata za prvi kvartal 2017. godine:

  • prodaja u izvozu veća za 24,8% yoy, prodaja na domaćem tržištu manja za 32,6% yoy
  • 39,5% prihoda od prodaje ostvarenih na domaćem tržištu čine prihodi od društava članica HEP Grupe (+28,2% yoy), 9,4% prihodi od Končar Energetskih transformatora te 5,8% prihodi od ZET-a
  • najznačajniji izvoz ostvaren u Njemačku (15,8% ukupnog izvoza), zatim Švedsku (11,0%) te Austriju, Sloveniju i Saudijsku Arabiju
  2017-07-03 objava koei (2) 2017-07-03 objava koei (3)

  Komentari rezultata za 2016. godinu :

  • potencijalne obveze za izdana jamstva smanjene su za HRK 147,6 mil. u odnosu na kraj 2015. godine te iznose HRK 551,4 mil.
  • poslovni prihodi u 2016. godini za 6,2% manji od planiranih i za 5,7% manji od ostvarenja u 2015. godini
  • u prihodima od prodaje izostali su planirani prihodi za isporuku vlakova za HŽ Putnički prijevoz
  • operativna dobit u iznosu od HRK 127,3 mil. veća je za 1,3% od ostvarene u 2015. godini te je u skladu s planovima za 2016. godinu
  • na domaćem tržištu ostvareni prihodi od prodaje za 27% manji od ostvarenja u 2015. godini, na inozemnom tržištu ostvareni prihodi od prodaje za 7,7% viši
  • udio izvoza u ukupnim prihodima od prodaje iznosi 49,3%
  • stanje ugovorenih poslova na 31.12.2016. iznosi HRK 3.292 mil., što je 5% manje u odnosu na stanje na početku godine
  Ostvarenje dionice KOEI-R-A te dioničkog indeksa CROBEX u periodu od 03.06.2016. do 30.06.2017. prikazano je na grafu u nastavku. 2017-07-03 objava koei (4)

  Cijena dionice KOEI-R-A je u periodu od 03.06.2016. do 30.06.2017. godine ostvarila rast od oko 6,85%, dok je u istom periodu CROBEX porastao za oko 9,5%. Ulaganjem imovine fondova pod upravljanjem u dionice KOEI-R-A ostvareni su povrati na ulaganje u periodu od 03.06.2016. do 30.06.2017. kako je navedeno u tabeli u nastavku.

  2017-07-03 objava koei (5)

  Anualizirani povrat na ulaganje u periodu od 03.06.2016. do 30.06.2017. u dionice KOEI-R-A fonda PBZCO OMF - kategorije A iznosi 6,54% a fonda PBZCO OMF - kategorije B 7,08% čime je za navedeni period djelomično ostvaren zadani cilj ulaganja iz usvojenog dokumenta Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire KOEI iznad 10% izdanja, obzirom da se radi o primarno dugoročnoj investiciji.

 • 03.07.2017. Informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo HTP Korčula d.d.

  U skladu s člankom 126. stavkom 6. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, u nastavku su prikazane informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo HTP Korčula d.d. te o identificiranom sukobu interesa u periodu od stjecanja dionica Izdavatelja u iznosu većem od 10% izdanja do 30.06.2017. godine.

  Ulaganje u društvo HTP Korčula d.d.

  U svibnju 2016. godine Centar za restrukturiranje i prodaju objavio je Poziv na javnu dražbu za prodaju redovnih dionica HTP Korčula d.d. u vlasništvu Republike Hrvatske, CERP-a i Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka. Na prodaju je bilo ponuđeno 432.838 dionica u 12 paketa čiji je udio u izdanju iznosio 24,78%. Nadalje, društvo HTP Korčula d.d. je dana 03.05.2016. objavilo poziv postojećim dioničarima za iskazivanje interesa za sudjelovanje u postupku povećanja temeljnog kapitala uz uvjet da je potrebno prikupiti minimalno 21 mil. HRK interesa za dokapitalizacijom od strane postojećih dioničara kako bi se dokapitalizacija smatrala izvjesnom. Za fond PBZCO OMF – kategorija B poslan je Iskaz interesa za sudjelovanje u dokapitalizaciji te se odlučilo sudjelovati i na dražbi. Kako bi se sudjelovanjem na draži i dokapitalizaciji prešao prag od 10% izdanja, zatraženo je usvajanje dokumenta Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire HTPK iznad 10% izdanja. Fond PBZCO OMF – kategorija B je na dražbi kupio 214.253 dionice što je činilo 12,27% udjela u društvu. Na dokapitalizaciji je ukupno izdano 722.409 novih dionica, od čega je fond PBZCO OMF - kategorije A stekao 34.455 dionica, a fond PBZCO OMF - kategorije B 127.545 dionica. Nakon dokapitalizacije, fond PBZCO OMF - kategorije A je posjedovao 34.555 dionica što je činilo 1,4% izdanja, a fond PBZCO OMF - kategorije B 341.798 dionica ili 13,84% izdanja, tj. ukupno 15,24% izdanja. Na dan 30.06.2017. fond PBZCO OMF - kategorije A posjeduje 13.255 dionica ili 0,54% izdanja što čini oko 1,3% neto imovine fonda, a fond PBZCO OMF - kategorije B 348.048 dionica ili 14,10% izdanja što čini oko 0,18% neto imovine fonda. Fondovi PBZCO OMF - kategorije A i PBZCO OMF – kategorija B ukupno posjeduju 361.303 dionica što čini 14,63% udjela u društvu HTP Korčula d.d.

  Informacije o identificiranom sukobu interesa

  Društvo nije identificiralo sukob interesa u odnosu na ovo ulaganje.

  Ostvarivanje strategije i ciljeva ulaganja

  Kako je navedeno u usvojenom dokumentu Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire HTPK iznad 10% izdanja primarni cilj ovog ulaganja je maksimiziranje vrijednosti ulaganja, a time i imovine članova obveznih mirovinskih fondova. Društvo je aktivno sudjelovalo u korporativnom upravljanju Izdavatelja kroz izravnu komunikaciju s Izdavateljem, praćenjem poslovanja Izdavatelja putem javno dostupnih informacija, sudjelovanjem na skupštinama Izdavatelja te praćenjem pokazatelja i trendova u poslovanju. Nastavno na pokazatelje i trendove u poslovanju Izdavatelja, isti je tokom 2016. te u prvom kvartalu 2017. godine ostvario sljedeće poslovne rezultate:

  2017-07-03 objava_htpk (1)

  Komentari rezultata za prvi kvartal 2017. godine:

  • povećanje ukupnih prihoda u 1Q rezultat je ostvarenih dodatnih prihoda od smještaja izvođača radova na investicijskom projektu PORT9
  • realizirani radovi na pripremi objekata za turističku sezonu
  • do kraja ožujka bukirana noćenja povećana za 82% yoy te čine 49% planiranih noćenja
  2017-07-03 objava_htpk (2) 2017-07-03 objava_htpk (3)

  Komentari rezultata za 2016. godinu:

  • u 2016. ostvareno 8,3% noćenja manje u odnosu na 2015.
  • krajem godine počeli radovi na rekonstrukciji i uređenju hotela Bon Repos
  • omjer domaćih i stranih gostiju je 82,1%-17,9%
  • rast broj gostiju iz Velike Britanije i Francuske, pad ostalih (Njemačka, Poljska, Slovenija…)
  • CAPEX u 2016. godini: HRK 9,26 mil. (očekivano HRK 25 mil.)
  • rezultati u 2016. ispod očekivanja/najava

  Ostvarenje dionice HTPK-R-A te dioničkog indeksa CROBEX u periodu od 06.06.2016. do 30.06.2017. je prikazano na grafu u nastavku.

  2017-07-03 objava_htpk (4)

  Cijena dionice HTPK-R-A je u periodu od 06.06.2016. do 30.06.2017. godine ostvarila rast od oko 19%, dok je u istom periodu CROBEX porastao za oko 9,9% čime je dionica HTPK-R-A ostvarila bolji rezultat od tržišta. Ulaganjem imovine fondova pod upravljanjem u dionice HTPK-R-A ostvareni su povrati na ulaganje u periodu od 06.06.2016. do 30.06.2017 kako je navedeno u tabeli u nastavku.

  2017-07-03 objava_htpk (5)

  Anualizirani povrat na ulaganje u periodu 06.06.2016. do 30.06.2017. u dionice HTPK-R-A fonda PBZCO OMF - kategorija A iznosi 40,1% a fonda PBZCO OMF - kategorija B 19,8% čime je za navedeni period ostvaren zadani cilj ulaganja iz usvojenog dokumenta Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire HTPK iznad 10% izdanja.

 • 07.07.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini QUAESTUS NEKRETNINE d.d.
  Glavna skupština tvrtke  QUAESTUS NEKRETNINE d.d. održat će se dana 07.07.2017., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 1. ZA PRIJEDLOG AD 2. ZA PRIJEDLOG AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG  
 • 14.07.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini DALEKOVOD d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu glavne skupštine društva DALEKOVOD d.d. koja će se održati dana 14.07.2017. godine.
 • 29.06.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini DUKAT d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu glavne skupštine društva DUKAT d.d. koja će se održati dana 29.06.2017. godine.
 • 30.06.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini PODRAVKA d.d.
  Glavna skupština tvrtke  PODRAVKA d.d. održat će se dana 30.06.2017., a Društvo će za Fond - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG AD 8. ZA PRIJEDLOG
 • 11.07.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini OT- OPTIMA TELEKOM d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu glavne skupštine društva OT -OPTIMA TELEKOM d.d. koja će se održati dana 11.07.2017. godine.
 • 30.06.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d.
  Glavna skupština tvrtke ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. održat će se dana 30.06.2017., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG
 • 29.06.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini ATLANTIC GRUPA d.d.
  Glavna skupština tvrtke  ATLANTIC GRUPA d.d. održat će se dana 29.06.2017., a Društvo će za Fond - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG
 • 27.06.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJA d.d.
  Glavna skupština tvrtke KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA d.d. održat će se dana 27.06.2017., a Društvo će za Fond - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:   AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6a. ZA PRIJEDLOG AD 6b. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG
 • 05.06.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Izvanrednoj Glavnoj skupštini Ledo d.d. – dopuna
  Nastavno na objavu o sudjelovanju i načinu glasanja na Izvanrednoj Glavnoj skupštini tvrtke Ledo d.d. održanoj dana 05.06.2017.,  Društvo je za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, glasalo za protuprijedlog pod točkom 3 dnevnog reda.  
 • 19.06.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini LUKA RIJEKA d.d.
  Glavna skupština tvrtke  LUKA RIJEKA d.d. održat će se dana 19.06.2017., a Društvo će za Fond - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. GLASANJE NAKON ŠTO PRIJEDLOG ODLUKE BUDE UTVRĐEN  
 • 05.06.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Izvanrednoj Glavnoj skupštini Ledo d.d.
  Izvanredna Glavna skupština tvrtke Ledo d.d. održat će se dana 05.06.2017., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2. ZA PRIJEDLOG AD 3. ZA PRIJEDLOG
 • 12.06.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini ULJANIK d.d.
  Glavna skupština tvrtke ULJANIK d.d. održat će se dana 12.06.2017., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2. ZA PRIJEDLOG AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG AD 8. ZA PRIJEDLOG AD 9. ZA PRIJEDLOG AD 10. ZA PRIJEDLOG AD 11. ZA PRIJEDLOG AD 12. ZA PRIJEDLOG AD 13. ZA PRIJEDLOG AD 14. ZA PRIJEDLOG AD 15. ZA PRIJEDLOG AD 16. ZA PRIJEDLOG  
 • 15.06.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Poslovni sistem Mercator d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu glavne skupštine društva Poslovni sistem Mercator d.d. koja će se održati dana 15.06.2017. godine.
 • 12.06.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Zagrebačka burza d.d.
  Glavna skupština tvrtke Zagrebačka burza d.d. održat će se dana 12.06.2017., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG AD 8. ZA PRIJEDLOG  
 • 14.06.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini INA – Industrija nafte d.d.
  Glavna skupština tvrtke INA - Industrija nafte d.d. održat će se dana 14.06.2017., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG AD 8. ZA PRIJEDLOG AD 9. ZA PRIJEDLOG AD 10. ZA PRIJEDLOG
 • 09.06.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Petrokemija d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu glavne skupštine društva Petrokemija d.d. koja će se održati dana 09.06.2017. godine.
 • 06.06.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Ericsson Nikola Tesla d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu glavne skupštine društva Ericsson Nikola Tesla d.d. koja će se održati dana 06.06.2017. godine.
 • 06.06.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Granolio d.d.
  Glavna skupština tvrtke Granolio d.d. održat će se dana 06.06.2017., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2. ZA PRIJEDLOG AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7a. ZA PRIJEDLOG AD 7b. ZA PRIJEDLOG AD 8. ZA PRIJEDLOG AD 9. ZA PRIJEDLOG
 • 08.06.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Zagrebačke banke d.d.
  Glavna skupština tvrtke Zagrebačka banka d.d. održat će se dana 08.06.2017., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 1. ZA PRIJEDLOG AD 2. ZA PRIJEDLOG AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG
 • 30.05.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Zavarovalnica Triglav d.d.
  Glavna skupština tvrtke Zavarovalnica Triglav d.d. održat će se dana 30.05.2017., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 1 ZA PRIJEDLOG AD 3.1 ZA PRIJEDLOG AD 3.2 ZA PRIJEDLOG AD 3.3 ZA PRIJEDLOG AD 4.1 ZA PRIJEDLOG AD 4.2 ZA PRIJEDLOG AD 4.3 ZA PRIJEDLOG AD 4.4 ZA PRIJEDLOG AD 4.5 ZA PRIJEDLOG AD 4.6 ZA PRIJEDLOG          
 • 29.05.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini HRVATSKE POŠTANSKE BANKE d.d.
  Glavna skupština tvrtke HRVATSKE POŠTANSKE BANKE d.d. održat će se dana 29.05.2017., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3 ZA PRIJEDLOG AD 4 ZA PRIJEDLOG AD 5 ZA PRIJEDLOG AD 6 ZA PRIJEDLOG AD 7 ZA PRIJEDLOG AD 8 ZA PROTUPRIJEDLOG PROSPERUS FGS i ERSTE Plavi obvezni mirovinski fond kategorije B AD 9 ZA PRIJEDLOG      
 • 16.05.2017. Ulaganje u dionice izdavatelja Stanovi Jadran d.d. iznad 10% izdanja
  1. OSNOVNI PODACI O ULAGANJU
  Sukladno odredbi članka 126. stavak 6 Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (NN 19/14, 93/15) te odredbi članka 20. Pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i dodatnim ograničenjima ulaganja obveznog mirovinskog fonda (NN 103/14, 67/15), izvještavamo da su PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija A te PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija B pod upravljanjem PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. (dalje u tekstu: Društvo) zajedno prešli 10% izdanja društva Stanovi Jadran d.d. (dalje u tekstu: Izdavatelj). Temeljem Javnog poziva za upis i uplatu novih redovnih dionica društva Stanovi Jadran d.d., sa sjedištem u Splitu, Kralja Zvonimira 14/IX, upisanog u sudskom registru Trgovačkog suda u Splitu, MBS: 060227551, OIB: 88680117715, objavljenog na Internet stranicama društva Izdavatelja fondovi su sudjelovali u postupku povećanja temeljnog kapitala. Nakon provedenog upisa dionica društva Stanovi Jadran d.d., PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija A stekao je 1.700 dionica Izdavatelja, tj. 0,45% izdanja, a PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija B 100.000 dionica Izdavatelja, tj. 26,23% izdanja. Ukupan udio u izdanju iznosi 26,68%.

  2. PRAĆENJE I UPRAVLJANJE SUKOBOM INTERESA
  Sukladno „Risk matrici za prepoznavanje sukoba interesa za ulaganja u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja iznad 10%“ identificiraju se potencijalni sukobi interesa te načini njihovih praćenja i upravljanja. „Risk matrica

  3. CILJEVI ULAGANJA I STRATEGIJA OSTVARIVANJA CILJEVA ULAGANJA
  „Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire Stanovi Jadran d.d. iznad 10% izdanja“ usvojeni su dana 15.03.2017. Primarni cilj ovog ulaganja je maksimiziranje vrijednosti ulaganja, a time i imovine članova obveznih mirovinskih fondova pod upravljanjem u skladu s usvojenom Strategijom ulaganja, kroz ostvarivanje dugoročnog povrata ostvarenog rastom vrijednosti dionica te dodatnim isplatama dioničarima, poput dividende i slično. Ulaganjem u dionice Izdavatelja, povećat će se izloženost fondova turističkom sektoru koji je trenutno najznačajniji i najatraktivniji sektor u Hrvatskoj. Osim navedenog, potencijalnom investicijom ostvarili bi se pozitivni efekti i na turizam te također na tržište nekretnina, a posljedično i na cjelokupno gospodarstvo te bi se dalo doprinos većem zapošljavanju i povećanju uplata doprinosa u mirovinske fondove. Predmetno ulaganje, sukladno dokumentu „Projekt „Stanovi Jadran“ – mišljenje Odjela upravljanja rizicima o ključnim rizicima projekta“, umjereno je rizično. U prilog ocjeni rizičnosti ide pravna situacija vezana uz projekt, koja je prema „Izvješću o pravnom dubinskom snimanju“ izrađenom od strane odvjetničkog društva Matić, Šooš Maceljski, Mandić, Stanić & Partneri d.o.o.,  vrlo dobra. Niska trenutna zaduženost Izdavatelja uz sredstva prikupljena ovom dokapitalizacijom znače da je mala vjerojatnost da Izdavatelj u doglednoj budućnosti ima problema s financiranjem projekata. Odjel analize financijskih tržišta je pri procjeni vrijednosti društva Stanovi Jadran d.d. koristio metodu diskontiranih novčanih tokova imateljima kapitala s dva scenarija za izračun buduće vrijednosti. Odjel analize financijskih tržišta dodatno je napravio analizu osjetljivosti kako bi procijenio utjecaj negativnih promjena najznačajnijih ulaznih varijabli na cjelokupnu profitabilnost projekta i vrijednost same investicije. Analiza osjetljivosti je pokazala da je predloženi projekt u većini slučajeva pokazao stabilnost i profitabilnost unatoč scenarijima u kojima se simuliraju značajne negativne promjene glavnih ulaznih varijabli.

  Rokovi i praćenje realizacije strategije i uspješnosti ostvarivanja ciljeva
  Društvo će pratiti realizaciju strategije i uspješnosti ostvarivanja ciljeva minimalno jednom godišnje. Uspješnost ovog ulaganja prvenstveno će se pratiti kroz ispunjenje primarnog cilja, a tek zatim ostalih ciljeva, kako je ranije navedeno. Ostvarenje primarnog cilja pratit će se kroz kretanje cijene dionica Izdavatelja na Zagrebačkoj burzi te ostvarenog povrata na ulaganje. Dodatno, Društvo će redovito (minimalno kvartalno, nakon objave financijskih izvještaja) pratiti poslovanje Izdavatelja sukladno definiranoj strategiji ostvarivanja ciljeva ulaganja. Odjel upravljanja imovinom, Odjel Analize financijskih tržišta i Odjel upravljanja rizicima redovito će pratiti sva događanja značajna za Izdavatelja i o tome redovito izvještavati AMC i Odbor za korporativno upravljanje te Odjel za praćenje usklađenosti.

  Izlazna strategija
  Ulaganje u dionice Izdavatelja za obvezne mirovinske fondove pod upravljanjem Društva primarno predstavlja dugoročnu investiciju, a sekundarno je moguće iskorištavanje pozitivnih tržišnih trendova te kratkoročno realiziranje profita sukladno tržišnim uvjetima. U slučaju ispunjenja ciljeva ulaganja, Društvo će pokušati izaći iz investicije na što efikasniji način. Neke od mogućih metoda izlaska su:
  • prodaja dionica na sekundarnom tržištu,
  • prodaja dionica strateškom partneru,
  • prodaja dionica samom Izdavatelju.
  Ukoliko se ciljevi zadani strategijom ne realiziraju u potpunosti ili se realiziraju u nezadovoljavajućem omjeru, na AMC-u se temeljem analiza koje su izradili Odjel analize financijskih tržišta i Odjel upravljanja rizicima predlaže pokretanje izlaska iz investicije na što efikasniji način koristeći jednu ili više metoda izlaska predviđenih prethodnim odjeljkom. Izlazne strategije mogu se revidirati u slučaju potrebe.

  4. KORPORATIVNO UPRAVLJANJE
  Društvo namjerava postići željene ciljeve i povećati transparentnost poslovanja aktivnom ulogom u korporativnom upravljanju Izdavatelja. Društvo namjerava sudjelovati u korporativnom upravljanju Izdavatelja na sljedeće načine:
  • Komunikacija s Izdavateljem – budući da se radi o ulaganju sukladno članku 126 stavak 5 Zakona, Društvo namjerava pojačano komunicirati s Izdavateljem kako bi se svi eventualni rizici vezani uz takvo ulaganje smanjili na najmanju moguću mjeru. Društvo će poduzimati sve mjere primjerene dobroj poslovnoj praksi te odredbama Politika i metodologije upravljanja sukobom interesa kako bi se otklonila svaka moguća sumnja o trgovanju dionicama Izdavatelja temeljem povlaštenih informacija koje je Društvo moglo saznati u kontaktima s Upravom Izdavatelja ili njegovim predstavnicima te sudjelovanjem u radu nadzornih odbora i drugih tijela Izdavatelja. Uz izravnu komunikaciju Društvo će kontinuirano u skladu s propisanim procedurama pratiti poslovanje Izdavatelja putem javno dostupnih informacija (priopćenja, objave financijskih izvještaja i sl.).
  • Praćenje poslovanja Izdavatelja – podrazumijeva praćenje pokazatelja i trendova u poslovanju. Posebno uključuje kontinuirano praćenje poslovne strategije Izdavatelja i njegovih objavljenih ciljeva, praćenje interne kontrole i kontrole rizika u Izdavatelju s posebnim naglaskom na izbjegavanje sukoba interesa.
  • Sudjelovanje u nadzornim tijelima Izdavatelja – Društvo podržava sastav Nadzornog odbora koji odražava vlasničku strukturu te namjerava podržati imenovanje potencijalnih kandidata koji su, bili oni iz redova Društva ili neovisni, stručni i zastupaju interes Izdavatelja i svih dioničara, pri čemu se imenovani predstavnici moraju pridržavati pravila o sprječavanju sukoba interesa i korištenja povlaštenih informacija, kao i svih ostalih zakonskih i podzakonskih propisa ukoliko su primjenjivi.
  • Sudjelovanje na skupštinama Izdavatelja – Društvo će sudjelovati na skupštinama Izdavatelja. Na temelju svih prikupljenih javnih informacija i ranije spomenutih analiza te sukladno ciljevima ulaganja i strategiji ostvarivanja istih, Odbor za korporativno upravljanje Društva donosi odluku o izjašnjavanju na Glavnoj skupštini Izdavatelja. Kao predstavnika na skupštini Izdavatelja Društvo opunomoćuje osobu iz reda zaposlenika, a iznimno predstavnika skrbničke banke ukoliko procijeni da bi takav način glasovanja bio efikasniji, sukladno navedenim procedurama korporativnog upravljanja.
  • Ostali oblici djelovanja u korporativnom upravljanju – ukoliko Društvo ocijeni da bi određeno postupanje Izdavatelja moglo dovesti do poremećaja u poslovanju, ukazat će Izdavatelju na mogućnost istog i postupati u skladu s člankom 14 Procedura sudjelovanja PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima u korporativnom upravljanju izdavatelja od 1.9.2014. godine.
  Sukladno naprijed citiranim procedurama, Društvo nema za konačni cilj upravljati poslovanjem Izdavatelja u kojem namjerava steći preko 10% udjela u vlasničkoj strukturi, nego sukladno i u okviru pozitivnih zakonskih i podzakonskih propisa štititi interese mirovinskih fondova pod upravljanjem i samim time članova tih fondova.
 • 22.05.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini LUKA PLOČE d.d.
  Glavna skupština tvrtke LUKA PLOČE d.d. održat će se dana 22.05.2017., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2. ZA AD 3. ZA AD 4. ZA AD 5. ZA AD 6. ZA AD 7. ZA AD 8. ZA AD 9. ZA AD 10. ZA AD 11. ZA  
 • 19.05.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini SLAVONSKI ZATVORENI ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM d.d.
  Glavna skupština tvrtke SLAVONSKI ZATVORENI ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM d.d. održat će se dana 19.05.2017., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2 ZA AD 3 ZA AD 4 ZA AD 5 ZA AD 6 ZA AD 7 ZA AD 8 ZA AD 9 ZA AD 10 ZA AD 11 PROTIV AD 12 ZA AD 13 ZA    
 • 19.05.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d.
  Glavna skupština tvrtke ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. održat će se dana 19.05.2017., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2 ZA  
 • 15.05.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Ledo d.d.
  Glavna skupština tvrtke Ledo d.d. održat će se dana 15.05.2017., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2. ZA prijedlog AD 3. ZA prijedlog  
 • 02.05.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Luka Rijeka d.d.
  Glavna skupština tvrtke Luka Rijeka d.d. održat će se dana 02.05.2017., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2. ZA prijedlog. AD 3. ZA prijedlog  
 • 25.04.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Hrvatski Telekom d.d.
  Glavna skupština tvrtke Hrvatski Telekom d.d. održat će se dana 25.04.2017., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3. ZA protuprijedlog Raiffeisen društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima d.d. AD 4. ZA prijedlog AD 5. ZA prijedlog AD 6. ZA prijedlog AD 7. ZA prijedlog AD 8. ZA prijedlog
 • 27.04.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Auto Hrvatska d.d.
  Glavna skupština tvrtke Auto Hrvatska d.d. održat će se dana 27.04.2017., a Društvo će za Fond - kategorije A koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2. ZA AD 3. ZA AD 4. ZA AD 5. ZA AD 6. ZA AD 7. PROTIV AD 8. SUZDRŽANI
 • 06.06.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Čakovečki mlinovi d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu glavne skupštine društva Čakovečki mlinovi d.d. koja će se održati dana 06.06.2017. godine.
 • 11.05.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini FTB TURIZAM d.o.o.
  Društvo neće sudjelovati u radu glavne skupštine društva FTB TURIZAM d.d. koja će se održati dana 11.05.2017. godine.
 • 19.04.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Zagrebačke banke d.d.
  Glavna skupština tvrtke Zagrebačka banka d.d. održat će se dana 19.04.2017., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3. ZA AD 4. ZA AD 5a. ZA AD 5b. ZA AD 6. ZA AD 7. ZA AD 8. ZA  
 • 18.04.2017. Informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo Podravka d.d.

  U skladu s člankom 126. stavkom 6. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, u nastavku su prikazane informacije ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo Podravka d.d. te o identificiranom sukobu interesa za period do 31.12.2016.

  Ulaganje u društvo Podravka d.d.

  Izdavatelj Podravka d.d. krajem travnja 2015. godine odlučio se na povećanje temeljnog kapitala izdanjem najviše 1,7 mil. novih dionica. Prije dokapitalizacije, fondovi pod upravljanjem, tj. fond kategorije A i fond kategorije B posjedovali su ukupno 9,04% izdanja predmetnog izdavatelja. Obzirom da se za fondove kategorije A i kategorije B razmatralo sudjelovanje na dokapitalizaciji čime bi se prešao prag od 10% izdanja, Nadzorni odbor Društva je usvojio dokument Ciljevi ulaganja u vlasničke vrijednosne papire Podravka d.d. iznad 10% izdanja. Na samoj dokapitalizaciji fond kategorije A je upisao 2.248 dionica, a za fond kategorije B 272.675 dionice, čime je ukupni udio u izdanju nakon dokapitalizacije iznosio 10,74%. Do kraja 2016. godine na tržištu je kupljena dodatna količina dionica Izdavatelja za fond kategorije B, tako da je na dan 31.12.2016. fond kategorije A posjedovao 10.753 dionica ili 0,15% izdanja, a fond kategorije B 925.602 dionice ili 13% izdanja, tj. fondovi pod upravljanjem Društva su posjedovali ukupno 13,15% izdanja.

  Informacije o identificiranom sukobu interesa Društvo nije identificiralo sukob interesa u odnosu na ovo ulaganje.

  Sudjelovanje relevantne osobe Društva u Nadzornom odboru Izdavatelja predstavlja potencijalni sukob interesa kojim se upravlja na način propisan Politikama i metodologijama upravljanja sukobom interesa Društva.

  Ostvarivanje strategije i ciljeva ulaganja Kako je navedeno u usvojenom dokumentu Ciljevi ulaganja u vlasničke vrijednosne papire Podravka d.d. iznad 10% izdanja primarni cilj ovog ulaganja je maksimiziranje vrijednosti ulaganja a tim i imovine članova obveznih mirovinskih fondova. Društvo je aktivno sudjelovalo u korporativnom upravljanju Izdavatelja kroz izravnu komunikaciju s Izdavateljem, praćenjem poslovanja Izdavatelja putem javno dostupnih informacija, sudjelovanjem na svim skupštinama Izdavatelja održanim tokom 2015. i 2016. godine te praćenjem pokazatelja i trendova u poslovanju. Također, relevantna osoba Društva je član Nadzornog odbora Izdavatelja. Nastavno na pokazatelje i trendove u poslovanju Izdavatelja, isti je tokom 2014., 2015. i 2016. godine ostvario sljedeće poslovne rezultate:

  2   3   1   Komentari rezultata: • rast prihoda u 2015. godini najviše je potaknut akvizicijom Žito d.d. i iznosi 11,6% • EBITDA marža u 2015. godini povećana na 11,4% (9,1% u 2014. godini) • neto dobit u 2015. godini značajno veća od one u 2014. godini zbog pozitivnih poreznih prihoda (bez toga bi iznosila oko HRK 178,6 mil.) • u 2016. godini Podravka je ostvarila prihode od HRK 4,3 mlrd. što je +7,0% yoy (pro-forma -0,8% yoy) • EBITDA u istom razdoblju iznosi HRK 436,3 mil (EBITDA marža 10,2%) • neto dug/EBITDA je porastao s 2,0x na kraju 2015. godine na 2,2x na kraju 2016. godine ponajviše zbog pokrenutog investicijskog ciklusa • rezultati su u skladu s očekivanjima. Ostvarenje dionice PODR-R-A te dioničkog indeksa CROBEX u periodu 02.01.2015. do 31.12.2016. je prikazano u grafu u nastavku. 4  

  Cijena dionice PODR-R-A je u 2015. i 2016. godini ostvarila rast od oko 30%, dok je u istom periodu CROBEX porastao za oko 14,2% čime je dionica PODR-R-A ostvarila značajno bolji rezultat od tržišta. Ulaganjem imovine fondova pod upravljanjem u dionice PODR-R-A ostvareni su povrati na ulaganje u 2015. i 2016. godini kako je navedeno u tabeli u nastavku.

  5

  Ukupan povrat na ulaganje u periodu 31.12.2014. do 31.12.2016. u dionice PODR-R-A fonda kategorije A iznosi 30,6% a fonda kategorije B 25,8% čime je za navedeni period ostvaren zadani cilj ulaganja iz usvojenog dokumenta Ciljevi ulaganja u vlasničke vrijednosne papire Podravka d.d. iznad 10% izdanja.

 • 21.03.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d.
  Glavna skupština tvrtke ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. održat će se dana 21.03.2017., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3 ZA AD 4 ZA AD 5 ZA AD 6 Odluka će se donijeti po raspravi Nakon provedene rasprave glasano ZA prijedlog AD 6.    
 • 23.03.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Petrokemija d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu glavne skupštine društva Petrokemija d.d. koja će se održati dana 23.03.2017. godine.
 • 21.02.2017. Način glasanja na Glavnoj skupštini Podravka d.d.
  Na Glavnoj skupštini tvrtke PODRAVKA d.d. održanoj dana 21.02.2017.,  Društvo je za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetne tvrtke imaju u portfelju, glasalo na sljedeći način: AD 2 za prijedlog AD 3 za protuprijedlog Raiffeisen društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.  
 • 21.02.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini PODRAVKA d.d.
  Glavna skupština tvrtke PODRAVKA d.d. održat će se dana 21.02.2017., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2 Odluka će se donijeti po raspravi AD 3 Odluka će se donijeti po raspravi  
 • 30.01.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.
  Obzirom na protuprijedloge dioničara objavljene nakon objave načina glasanja za fondove PBZCO na Glavnoj skupštini tvrtke HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. koja će održat dana 30.01.2017.,  Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, glasati na sljedeći način: AD 2 - ZA PROTUPRIJEDLOG CROATIA osiguranja d.d. * Na Glavnoj skupštini HRVATSKE POŠTANSKE BANKE d.d. održane dana 30.01.2017. protuprijedlog CROATIA osiguranja d.d. povučen je s dnevnog reda.
 • 25.01.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini OT-OPTIMA TELEKOM d.d.
  Glavna skupština tvrtke OT-OPTIMA TELEKOM d.d. održat će se dana 25.01.2017., a Društvo će za Fond - kategorije  B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 4 ZA AD 5 ZA AD 6 ZA AD 7 ZA
 • 30.01.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini HRVATSKE POŠTANSKE BANKE d.d.
  Glavna skupština tvrtke HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. održat će se dana 30.01.2017., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2 ZA
 • 23.12.2016. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Čakovečki mlinovi d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu glavne skupštine društva Čakovečki mlinovi d.d. koja će se održati dana 23.12.2016. godine.
 • 23.12.2016. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini METRONET TELEKOMUNIKACIJE d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu glavne skupštine društva METRONET TELEKOMUNIKACIJE d.d. koja će se održati dana 23.12.2016. godine.
 • 19.12.2016. Sudjelovanje i način glasanja na izvanrednoj Glavnoj skupštini INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d.
  Izvanredna Glavna skupština tvrtke INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. održat će se dana 19.12.2016., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu izvanredne Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2 ZA AD 3 ZA AD 4 ZA AD 5 ZA  
 • 05.09.2016. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini HRVATSKE POŠTANSKE BANKE d.d.
  Glavna skupština tvrtke HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. održat će se dana 05.09.2016., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 1 ZA AD 2 ZA AD 3 ZA AD 4 ZA AD 5 ZA AD 6 ZA AD 7 ZA AD 8 ZA AD 9 ZA  
 • 31.08.2016. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini ARENATURIST d.d.
  Glavna skupština tvrtke ARENATURIST d.d. održat će se dana 31.08.2016., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3 ZA AD 4 ZA AD 5 ZA AD 6 ZA AD 7 ZA AD 8 ZA AD 9 ZA  
 • 31.08.2016. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING d.d.
  Glavna skupština tvrtke ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING d.d. održat će se dana 31.08.2016., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 1 ZA AD 2 ZA AD 3 ZA AD 4 ZA AD 5 ZA AD 6 ZA AD 7 ZA AD 8 ZA AD 9 ZA AD 10 ZA AD 11 ZA AD 12 ZA  
 • 30.08.2016. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini JADRANSKOG NAFTOVODA d.d.
  Glavna skupština tvrtke JADRANSKI NAFTOVOD d.d. održat će se dana 30.08.2016., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3 ZA AD 4 ZA AD 5 ZA AD 6 ZA AD 7 ZA
 • 25.08.2016. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini LUKE RIJEKA d.d.
  Glavna skupština tvrtke LUKA RIJEKA d.d. održat će se dana 25.08.2016., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3 ZA AD 4 ZA AD 5 ZA AD 6 ZA
 • 31.08.2016. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini LEDO d.d.
  Glavna skupština tvrtke LEDO d.d. održat će se dana 31.08.2016., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 5 ZA AD 6 ZA AD 7 ZA AD 8 ZA AD 9 ZA
 • 30.08.2016. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Viro Tvornica šećera d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu glavne skupštine društva Viro Tvornica šećera d.d. koja će se održati dana 30.08.2016. godine.
 • 22.08.2016. Sudjelovanje i način glasanja na glavnoj skupštini JAMNICA d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu glavne skupštine društva JAMNICA d.d. koja će se održati dana 22.08.2016. godine.
 • 28.07.2016. Sudjelovanje i način glasanja na glavnoj skupštini ZAGREBAČKE BURZE d.d.
  Glavna skupština tvrtke ZAGREBAČKA BURZE d.d. održat će se dana 28.07.2016., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2 ZA AD 3 ZA  
 • 21.07.2016. Sudjelovanje i način glasanja na glavnoj skupštini društva Uljanik d.d.
  Glavna skupština tvrtke ULJANIK d.d. održat će se dana 21.07.2016., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2 ZA AD 3 ZA AD 4 ZA AD 5 ZA AD 6 ZA AD 7 ZA AD 8 ZA AD 9 ZA AD 10 ZA
 • 22.07.2016. Sudjelovanje i način glasanja na glavnoj skupštini PODRAVKA d.d.
  Glavna skupština tvrtke PODRAVKA d.d. održat će se dana 22.07.2016., a Društvo će za Fond - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3 ZA AD 4 ZA AD 5 ZA AD 6 PROTIV AD 7 PROTIV AD 8 PROTIV AD 9 ZA AD 10 ZA
 • 12.07.2016. Sudjelovanje i način glasanja na glavnoj skupštini KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJA d.d.
  Glavna skupština tvrtke KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA d.d. održat će se dana 12.07.2016., a Društvo će za Fond - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 5 ZA AD 6a ZA AD 6b ZA AD 7 PROTIV AD 8 PROTIV AD 9 PROTIV AD 10 ZA AD 11 ZA AD 12 PROTIV    
 • 19.07.2016. Sudjelovanje i način glasanja na glavnoj skupštini Granolio d.d.
  Glavna skupština tvrtke Granolio d.d. održat će se dana 19.07.2016., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2 ZA  
 • 15.07.2016. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Dalekovod d.d.
  Glavna skupština tvrtke Dalekovod d.d. održat će se dana 15.07.2016., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 4 ZA AD 5 ZA AD 6 ZA AD 7 ZA AD 8 PROTIV AD 9 ZA  
 • 07.07.2016. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Quaestus Nekretnine d.d. u likvidaciji
  Glavna skupština tvrtke Quaestus nekretnine d.d. u likvidaciji održat će se dana 07.07.2016., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 1 ZA AD 2 ZA AD 3 ZA AD 4 ZA AD 5 ZA AD 6 ZA          
 • 04.08.2016. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Atlantska plovidba d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu Glavna skupštine tvrtke Atlantska plovidba d.d. Dubrovnik dana dana 04.08.2016.
 • 07.07.2016. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto
  Glavna skupština tvrtke KRKA, tovarna zdravil, d.d. Novo Mesto, održat će se dana 07.07.2016., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i  glasati na sljedeći način: AD. 2.2. ZA, AD. 2.3 ZA, AD. 2.4. ZA, AD. 3.2. ZA, AD. 4. ZA, AD. 5. ZA,
 • 12.07.2016. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJA d.d.
  Glavna skupština tvrtke KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA d.d. održat će se dana 12.07.2016., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 5 ZA AD 6a ZA AD 6b ZA AD 7 ZA AD 8 ZA AD 9 ZA AD 10 ZA AD 11 ZA AD 12 PROTIV
 • 17.06.2016. Ulaganje u dionice izdavatelja HTP Korčula d.d. iznad 10%

  1. OSNOVNI PODACI O ULAGANJU

  Sukladno odredbi članka 126 stavak 6 Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (NN 19/14, 93/15), (dalje u tekstu: Zakon) te odredbi članka 20 Pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i dodatnim ograničenjima ulaganja obveznog mirovinskog fonda (NN 103/14, 67/15), izvještavamo da je PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija B (dalje u tekstu: PBZCO OMF – kategorija B) pod upravljanjem Društva, prešao udio u izdanju veći od 10% dionica tvrtke HTP KORČULA d.d. Temeljem Poziva na javnu dražbu za prodaju redovnih dionica u vlasništvu Republike Hrvatske HTP KORČULA d.d., Centra za restrukturiranje i prodaju i Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka objavljenog 23. svibnja 2016. na Internet stranicama  Centra za restrukturiranje i prodaju, PBZCO OMF – kategorija B sudjelovao je na dražbi te je nakon provedenog upisa dionica izdavatelja HTP KORČULA d.d. stekao 214.253 dionice izdavatelja odnosno 12,268% udjela.

  2. PRAĆENJE I UPRAVLJANJE SUKOBOM INTERESA

  Sukladno „Risk matrici za prepoznavanje sukoba interesa za ulaganja u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja iznad 10%“ identificiraju se potencijalni sukobi interesa te načini njihovih praćenja i upravljanja. „Risk matrica

  3. CILJEVI ULAGANJA I STRATEGIJA OSTVARIVANJA CILJEVA ULAGANJA

  „Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire HTP Korčula d.d. iznad 10% izdanja“ usvojeni su dana 31.05.2016. Primarni cilj ovog ulaganja je maksimiziranje vrijednosti ulaganja, a time i imovine članova obveznih mirovinskih fondova PBZCO OMF - kategorije A i PBZCO OMF – kategorije B pod upravljanjem, u skladu sa usvojenom Strategijom ulaganja. Osim navedenog, potencijalnom investicijom ostvarili bi se pozitivni efekti i na najznačajniju ekonomsku granu u Hrvatskoj, turizam, a posljedično i na cjelokupno gospodarstvo te bi se dalo doprinos većem zapošljavanju i povećanju uplata doprinosa u mirovinske fondove. Predmetno ulaganje, sukladno dokumentu „Preporuka Odjela upravljanja rizicima vezana uz Ciljeve ulaganja u vlasničke vrijednosne papire HTP Korčula - dioničko društvo za ugostiteljstvo, turizam, trgovinu i pružanje ostalih usluga iznad 10% izdanja“, s aspekta rizika predstavlja nizak rizik za imovinu fondova PBZCO OMF - kategorije A te PBZCO OMF - kategorije B što čini ovo ulaganje još atraktivnijim. Odjel analize financijskih tržišta je pri procjeni vrijednosti HTP Korčula d.d. koristio metodu diskontiranih novčanih tokova te metodu usporednih kompanija. Budući da se kod predmetnih dionica radi o namjeri stjecanja značajnog udjela u vlasništvu izdavatelja (iznad 10% vlasništva), Društvo mora sukladno čl. 126 st. 5 toč. 2 Zakona, prije samog ulaganja definirati strategiju kojom se namjeravaju postići ciljevi ulaganja opisani u ovom dokumentu, koju usvaja Nadzorni odbor. Cilj ovoga ulaganja je maksimiziranje vrijednosti ulaganja, a samim time i imovine članova obveznih mirovinskih fondova pod upravljanjem.

  Rokovi i praćenje realizacije strategije i uspješnosti ostvarivanja ciljeva

  Ulaganje u dionice Izdavatelja za obvezne mirovinske fondove PBZCO OMF – kategorija A i PBZCO OMF - kategorije B primarno predstavlja dugoročnu investiciju, a sekundarno je moguće iskorištavanje pozitivnih tržišnih trendova te kratkoročno realiziranje profita sukladno tržišnim uvjetima. Uspješnost i vremenski horizont ove investicije ovisi o nizu faktora. Neki od najvažnijih predviđenih faktora vezanih uz uspjeh ove investicije su:
  • makroekonomska situacija u Hrvatskoj i regiji
  • ostvarenje planova i uspješnost menadžmenta Izdavatelja
  • kretanja na tržištima kapitala u Hrvatskoj i regiji i sl.
  Uspješnost ovog ulaganja prvenstveno će se pratiti kroz ispunjenje primarnog cilja, a tek zatim ostalih ciljeva, kako je ranije navedeno. Ostvarenje primarnog cilja pratit će se kroz kretanje cijene dionica Izdavatelja na Zagrebačkoj burzi. Dodatno, Društvo će redovito pratiti (minimalno kvartalno) poslovanje Izdavatelja sukladno definiranoj strategiji ostvarivanja ciljeva ulaganja. Odjel Analize financijskih tržišta i Odjel upravljanja rizicima redovito će pratiti osim navedenog kretanja cijena i sva ostala događanja značajna za kompaniju i o tome redovito izvještavati AMC i Odbor za korporativno upravljanje te Odjel za praćenje usklađenosti.

  Izlazna strategija

  U slučaju ispunjenja ciljeva ulaganja, Društvo će pokušati izaći iz investicije na što efikasniji način. Neke od mogućih metoda izlaska su:
  • prodaja dionica na sekundarnom tržištu
  • prodaja dionica strateškom partneru
  • prodaja dionica samom Izdavatelju.
  Ukoliko se ciljevi zadani strategijom ne realiziraju u potpunosti ili se realiziraju u nezadovoljavajućem omjeru, na AMC-u se, temeljem analiza koje su izradili Odjel analize financijskih tržišta i Odjel upravljanja rizicima, predlaže pokretanje izlaska iz investicije na što efikasniji način koristeći jednu ili više metoda izlaska predviđenih prethodnim odjeljkom. Izlazne strategije mogu se revidirati u slučaju potrebe.

  4. KORPORATIVNO UPRAVLJANJE

  Društvo namjerava postići željene ciljeve te povećati transparentnost poslovanja aktivnom ulogom u korporativnom upravljanju Izdavatelja i to na sljedeće načine:
  • Komunikacija s Izdavateljem – budući da se radi o ulaganju sukladno članku 126 stavak 5 Zakona, Društvo namjerava pojačano komunicirati s Izdavateljem kako bi se svi eventualni rizici vezani uz takvo ulaganje smanjili na najmanju moguću mjeru. Društvo će poduzimati sve mjere primjerene dobroj poslovnoj praksi te odredbama Politika i metodologije upravljanja sukobom interesa kako bi se otklonila svaka moguća sumnja o trgovanju dionicama Izdavatelja temeljem povlaštenih informacija koje je Društvo moglo saznati u kontaktima s Upravom Izdavatelja ili njegovim predstavnicima te sudjelovanjem u radu nadzornih odbora i drugih tijela Izdavatelja. Uz izravnu komunikaciju Društvo će pratiti poslovanje Izdavatelja putem javno dostupnih informacija (priopćenja, objave financijskih izvještaja i sl.).
  • Praćenje poslovanja Izdavatelja - podrazumijeva praćenje pokazatelja i trendova u poslovanju. Posebno uključuje praćenje poslovne strategije Izdavatelja i njegovih objavljenih ciljeva, praćenje akvizicija i prodaja zavisnih društava i njihove vrijednosti za dioničare, praćenje interne kontrole i kontrole rizika u Izdavatelju s posebnim naglaskom na izbjegavanje sukoba interesa.
  • Sudjelovanje u nadzornim tijelima Izdavatelja - Društvo podržava sastav Nadzornog odbora koji odražava vlasničku strukturu te namjerava podržati imenovanje potencijalnih kandidata koji su, bili oni iz redova Društva ili neovisni, stručni i zastupaju interes Izdavatelja i svih dioničara, pri čemu se imenovani predstavnici moraju pridržavati pravila o sprječavanju sukoba interesa i korištenja povlaštenih informacija, kao i svih ostalih zakonskih i podzakonskih propisa ukoliko su primjenjivi.
  • Sudjelovanje na skupštinama Izdavatelja - Društvo će sudjelovati na skupštinama Izdavatelja. Na temelju svih prikupljenih javnih informacija i ranije spomenutih analiza te sukladno ciljevima ulaganja i strategiji ostvarivanja istih, Odbor za korporativno upravljanje Društva donosi odluku o izjašnjavanju na Glavnoj skupštini Izdavatelja. Kao predstavnika na skupštini Izdavatelja Društvo opunomoćuje osobu iz reda zaposlenika, a iznimno predstavnika skrbničke banke ukoliko procijeni da bi takav način glasovanja bio efikasniji.
  • Ostali oblici djelovanja u korporativnom upravljanju - ukoliko Društvo ocijeni da bi određeno postupanje Izdavatelja moglo dovesti do poremećaja u poslovanju, ukazat će Izdavatelju na mogućnost istog i postupati u skladu s člankom 14 Procedura sudjelovanja PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima u korporativnom upravljanju izdavatelja od 01.09.2014. godine.
  Sukladno naprijed citiranim procedurama Društvo nema za konačni cilj upravljati Izdavateljem u kojem namjerava steći preko 10% udjela u vlasničkoj strukturi, nego sukladno i u okviru pozitivnih zakonskih i podzakonskih propisa štititi interese mirovinskih fondova pod upravljanjem i samim time članova tih fondova.
 • 28.06.2016. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini METRONET TELEKOMUNIKACIJE d.d.
  Glavna skupština tvrtke METRONET TELEKOMUNIKACIJE d.d. održat će se dana 28.06.2016., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3 ZA AD 4 ZA AD 5 ZA AD 6 ZA AD 7 ZA AD 8 PROTIV
 • 19.08.2016. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini PLAVA LAGUNA d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu Glavna skupštine tvrtke PLAVA LAGUNA d.d. Poreč dana 19.08.2016.
 • 14.07.2016. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini AD PLASTIK d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu Glavna skupštine tvrtke AD PLASTIK d.d. Solin dana 14.07.2016.
 • 16.06.2016. Sudjelovanje i način glasanja na glavnoj skupštini ATLANTIC GRUPE d.d.
  Glavna skupština tvrtke ATLANTIC GRUPE d.d. održat će se dana 16.06.2016., a Društvo će za Fond - kategorija A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3 ZA AD 4 ZA AD 5 ZA AD 6 ZA AD 7 ZA AD 8 ZA  
 • 09.06.2016. Ulaganje u dionice izdavatelja Končar d.d. iznad 10%

  1. OSNOVNI PODACI O ULAGANJU

  Sukladno odredbi članka 126 stavak 6 Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (NN 19/14, 93/15), (dalje u tekstu: Zakon) te odredbi članka 20 Pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i dodatnim ograničenjima ulaganja obveznog mirovinskog fonda (NN 103/14, 67/15), izvještavamo da su PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija A (dalje u tekstu: PBZCO OMF – kategorija A) te PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija B (dalje u tekstu: PBZCO OMF – kategorija B) pod upravljanjem Društva, ukupno prešli udio u izdanju veći od 10% dionica tvrtke Končar - Elektroindustrija d.d. Temeljem Poziva za iskazivanje interesa i dostavu obvezujućih ponuda za kupnju dionica trgovačkog društva Končar - Elektroindustrija d.d. u vlasništvu Republike Hrvatske i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje objavljenog 23.05.2016. na Internet stranicama Centra za restrukturiranje i prodaju, fondovi su sudjelovali na aukciji te su nakon provedenog upisa dionica izdavatelja Končar - Elektroindustrije d.d. stekli sljedeće udjele:
  • PBZCO OMF – kategorija A - 1.189 dionice izdavatelja
  • PBZCO OMF – kategorija B - 420.928 dionice izdavatelja
  što ukupno prelazi prag od 10% u izdanju dionica Končar - Elektroindustrija d.d. Prije provedenog postupka ulaganja, ukupni udio oba fonda u izdavatelju iznosio je 9,996%, a nakon provedenog postupka udio se povećao na 16,411%.

  2. PRAĆENJE I UPRAVLJANJE SUKOBOM INTERESA

  Sukladno „Risk matrici za prepoznavanje sukoba interesa za ulaganja u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja iznad 10%“ identificiraju se potencijalni sukobi interesa te načini njihovih praćenja i upravljanja. „Risk matrica

  3. CILJEVI ULAGANJA I STRATEGIJA OSTVARIVANJA CILJEVA ULAGANJA

  „Ciljevi i strategije ulaganja u vlasničke vrijednosne papire Končar - Elektroindustrija d.d. iznad 10% izdanja“ usvojeni su dana 18.04.2016. Primarni cilj ovog ulaganja je maksimiziranje vrijednosti ulaganja, a time i imovine članova obveznih mirovinskih fondova PBZCO OMF - kategorije A i PBZCO OMF – kategorije B pod upravljanjem. Osim navedenog, ovom investicijom ostvarili bi se i pozitivni efekti kao što su rast izvoza, poticanje industrije, kao i cjelokupnog gospodarstva. Predmetnim ulaganjem, sukladno dokumentu „Preporuka Odjela upravljanja rizicima vezana uz Ciljeve ulaganja u vlasničke vrijednosne papire Končar - Elektroindustrija d.d. iznad 10% izdanja“ postižu se pozitivni efekti za PBZCO OMF - kategorije A i neutralni efekti za PBZCO OMF - kategorije B s aspekta rizika što čini ovo ulaganje još atraktivnijim. Odjel analize financijskih tržišta je koristeći više metoda procjene vrijednosti (metoda diskontiranih novčanih tokova, metoda usporednih kompanija i sl.) procijenio vrijednost Končar - Elektroindustrije d.d. Budući da se kod predmetnih dionica radi o namjeri stjecanja značajnog udjela u vlasništvu izdavatelja (iznad 10% vlasništva), Društvo mora sukladno čl. 126 st. 5 toč. 2 Zakona, prije samog ulaganja definirati strategiju kojom se namjeravaju postići ciljevi ulaganja opisani u ovom dokumentu, koju usvaja Nadzorni odbor. Cilj ovoga ulaganja je maksimiziranje vrijednosti ulaganja, a samim time i imovine članova obveznih mirovinskih fondova pod upravljanjem.

  Rokovi i praćenje realizacije strategije i uspješnosti ostvarivanja ciljeva

  Ulaganje u dionice Izdavatelja za obvezni mirovinski fond PBZCO OMF - kategorije B primarno predstavlja dugoročnu investiciju, a sekundarno kratkoročno iskorištavanje pozitivnih tržišnih trendova i realiziranje profita. U fondu PBZCO OMF - kategorije A nakon postizanja željene dugoročne izloženosti dionicama Izdavatelja, moguće je iskorištavanje pozitivnih tržišnih trendova te kratkoročno realiziranje profita sukladno tržišnim uvjetima. Uspješnost i vremenski horizont ove investicije ovisi o nizu faktora. Neki od najvažnijih predviđenih faktora vezanih uz uspjeh ove investicije su:
  • makroekonomska situacija u Hrvatskoj i regiji
  • ostvarenje planova i uspješnost menadžmenta Izdavatelja
  • kretanja na tržištima kapitala u Hrvatskoj i regiji i sl.
  Uspješnost ovog ulaganja prvenstveno će se pratiti kroz ispunjenje primarnog cilja, a tek zatim ostalih ciljeva, kako je ranije navedeno. Ostvarenje primarnog cilja pratit će se kroz kretanje cijene dionica Izdavatelja na Zagrebačkoj burzi. Dodatno, Društvo će redovito pratiti (minimalno kvartalno) poslovanje Izdavatelja sukladno definiranoj strategiji ostvarivanja ciljeva ulaganja. Odjel Analize financijskih tržišta i Odjel upravljanja rizicima redovito će pratiti osim navedenog kretanja cijena i sva ostala događanja značajna za kompaniju i o tome redovito izvještavati AMC i Odbor za korporativno upravljanje te Odjel za praćenje usklađenosti.

  Izlazna strategija

  U slučaju ispunjenja ciljeva ulaganja, Društvo će pokušati izaći iz investicije na što efikasniji način. Neke od mogućih metoda izlaska su:
  • prodaja dionica na sekundarnom tržištu
  • prodaja dionica strateškom partneru
  • prodaja dionica samom Izdavatelju.
  Ukoliko se ciljevi zadani strategijom ne realiziraju u potpunosti ili se realiziraju u nezadovoljavajućem omjeru, na AMC-u se, temeljem analiza koje su izradili Odjel analize financijskih tržišta i Odjel upravljanja rizicima, predlaže pokretanje izlaska iz investicije na što efikasniji način koristeći jednu ili više metoda izlaska predviđenih prethodnim odjeljkom. Izlazne strategije mogu se revidirati u slučaju potrebe.

  4. KORPORATIVNO UPRAVLJANJE

  Društvo namjerava postići željene ciljeve te povećati transparentnost poslovanja aktivnom ulogom u korporativnom upravljanju Izdavatelja i to na sljedeće načine:
  • Komunikacija s Izdavateljem – budući da se radi o ulaganju sukladno članku 126 stavak 5 Zakona, Društvo namjerava pojačano komunicirati s Izdavateljem kako bi se svi eventualni rizici vezani uz takvo ulaganje smanjili na najmanju moguću mjeru. Društvo će poduzimati sve mjere primjerene dobroj poslovnoj praksi te odredbama Politika i metodologije upravljanja sukobom interesa kako bi se otklonila svaka moguća sumnja o trgovanju dionicama Izdavatelja temeljem povlaštenih informacija koje je Društvo moglo saznati u kontaktima s Upravom Izdavatelja ili njegovim predstavnicima te sudjelovanjem u radu nadzornih odbora i drugih tijela Izdavatelja. Uz izravnu komunikaciju Društvo će pratiti poslovanje Izdavatelja putem javno dostupnih informacija (priopćenja, objave financijskih izvještaja i sl.).
  • Praćenje poslovanja Izdavatelja - podrazumijeva praćenje pokazatelja i trendova u poslovanju. Posebno uključuje praćenje poslovne strategije Izdavatelja i njegovih objavljenih ciljeva, praćenje akvizicija i prodaja zavisnih društava i njihove vrijednosti za dioničare, praćenje interne kontrole i kontrole rizika u Izdavatelju s posebnim naglaskom na izbjegavanje sukoba interesa.
  • Sudjelovanje u nadzornim tijelima Izdavatelja - Društvo podržava sastav Nadzornog odbora koji odražava vlasničku strukturu te namjerava podržati imenovanje potencijalnih kandidata koji su, bili oni iz redova Društva ili neovisni, stručni i zastupaju interes Izdavatelja i svih dioničara, pri čemu se imenovani predstavnici moraju pridržavati pravila o sprječavanju sukoba interesa i korištenja povlaštenih informacija, kao i svih ostalih zakonskih i podzakonskih propisa ukoliko su primjenjivi.
  • Sudjelovanje na skupštinama Izdavatelja - Društvo će sudjelovati na skupštinama Izdavatelja. Na temelju svih prikupljenih javnih informacija i ranije spomenutih analiza te sukladno ciljevima ulaganja i strategiji ostvarivanja istih, Odbor za korporativno upravljanje Društva donosi odluku o izjašnjavanju na Glavnoj skupštini Izdavatelja. Kao predstavnika na skupštini Izdavatelja Društvo opunomoćuje osobu iz reda zaposlenika, a iznimno predstavnika skrbničke banke ukoliko procijeni da bi takav način glasovanja bio efikasniji.
  • Ostali oblici djelovanja u korporativnom upravljanju - ukoliko Društvo ocijeni da bi određeno postupanje Izdavatelja moglo dovesti do poremećaja u poslovanju, ukazat će Izdavatelju na mogućnost istog i postupati u skladu s člankom 14 Procedura sudjelovanja PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima u korporativnom upravljanju izdavatelja od 01.09.2014. godine.
  Sukladno naprijed citiranim procedurama Društvo nema za konačni cilj upravljati Izdavateljem u kojem namjerava steći preko 10% udjela u vlasničkoj strukturi, nego sukladno i u okviru pozitivnih zakonskih i podzakonskih propisa štititi interese mirovinskih fondova pod upravljanjem i samim time članova tih fondova.
 • 09.06.2016. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini INA – Industrija nafte d.d.
  Glavna skupština tvrtke INA - Industrija nafte d.d. održat će se dana 09.06.2016., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3 SUZDRŽANI AD 4 SUZDRŽANI AD 5 SUZDRŽANI AD 6 SUZDRŽANI AD 7 SUZDRŽANI AD 8 SUZDRŽANI AD 9 SUZDRŽANI AD 10 ZA  
 • 16.06.2016. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Zagrebačka banka d.d.
  Glavna skupština tvrtke Zagrebačka banka d.d. održat će se dana 16.06.2016., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 1 ZA AD 2 ZA
 • 10.06.2016. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Tankerska Next Generation d.d.
  Glavna skupština tvrtke Tankerska Next Generation  d.d. održat će se dana 10.06.2016., a Društvo će za Fondove - kategorija A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3 ZA AD 4 ZA AD 5 ZA AD 6 ZA AD 7 ZA AD 8 ZA AD 9 ZA
 • 09.06.2016. Sudjelovanje i način glasanja na glavnoj skupštini Granolio d.d.
  Glavna skupština tvrtke Granolio d.d. održat će se dana 09.06.2016., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2 ZA AD 3 ZA AD 4 ZA AD 5 ZA AD 6 ZA AD 7 ZA AD 8 ZA AD 9 ZA AD 10 ZA AD 11ZA AD 12 ZA  
 • 02.06.2016. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Zagrebačka burza d.d.
  Glavna skupština tvrtke Zagrebačka burza d.d. održat će se dana 02.06.2016., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 4 ZA AD 5 ZA AD 6 ZA AD 7 ZA
 • 31.05.2016. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Zavarovalnica Triglav d.d.
  Glavna skupština tvrtke Zavarovalnica Triglav d.d. održat će se dana 31.05.2016., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 1 b ZA AD 2 ZA AD 3.1 ZA AD 3.2 ZA AD 3.3 ZA AD 4 ZA AD 5.1 ZA AD 5.2 ZA AD 6.1 ZA AD 6.1 ZA AD 7 ZA
 • 31.05.2016. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Ericsson Nikola Tesla d.d.
  Glavna skupština tvrtke Ericsson Nikola Tesla d.d. održat će se dana 31.05.2016., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:   AD 5 ZA AD 6 ZA AD 7 ZA AD 8 ZA AD 9 ZA AD 10 ZA AD 11 ZA  
 • 31.05.2016. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Slavonski zatvoreni investicijski fond s javnom ponudom d.d.
  Glavna skupština tvrtke Slavonski zatvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom d.d. održat će se dana 31.05.2016., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3 ZA AD 4 ZA AD 5 ZA AD 6 ZA AD 7 ZA AD 8 ZA AD 9 ZA AD 10 ZA AD 11 ZA AD 12 ZA  
 • 16.05.2016. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Hrvatske poštanske banke d.d.
  Glavna skupština tvrtke Hrvatska poštanska banka d.d. održat će se dana 16.05.2016., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3 PROTIV AD 4 ZA AD 5 ZA AD 6 ZA AD 7 ZA AD 8 ZA  
 • 25.04.2016. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini LUKA PLOČE d.d.
  Glavna skupština tvrtke LUKA PLOČE d.d. održat će se dana 25.04.2016., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2 ZA AD 3 ZA AD 4 ZA AD 5 ZA AD 6 ZA AD 7 ZA AD 8 ZA AD 9 ZA AD 10 ZA
 • 28.04.2016. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Zagrebačka banka d.d.
  Glavna skupština tvrtke Zagrebačka banka d.d. održat će se dana 28.04.2016., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3 ZA AD 4a ZA AD 4b ZA AD 5 ZA AD 6 ZA AD 7 ZA AD 8 ZA  
 • 21.04.2016. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Auto Hrvatska d.d.
  Glavna skupština tvrtke Auto Hrvatska d.d. održat će se dana 21.04.2016., a Društvo će za Fond - kategorije A koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2 ZA AD 3 ZA AD 4 ZA AD 5 ZA AD 6 ZA AD 7 ZA AD 8 ZA AD 9 ZA AD 10 ZA AD 11 PROTIV
 • 11.05.2016. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Petrokemija d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke Petrokemija d.d. dana 11.05.2016. godine.
 • 22.04.2016. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Čakovečki mlinovi d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke Čakovečki mlinovi d.d. dana 22.04.2016. godine.
 • 06.04.2016. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini AD PLASTIK d.d. Solin
  Glavna skupština tvrtke AD PLASTIK d.d. Solin održat će se dana 06.04.2016., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 1 ZA
 • 21.03.2016. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Quaestus nekretnine d.d. u likvidaciji
  Glavna skupština tvrtke Quaestus nekretnine d.d. u likvidaciji održat će se dana 21.03.2016., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 1 ZA  
 • 07.03.2016. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini tvrtke SLAVONSKI ZATVORENI ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM d.d.
  Glavna skupština tvrtke Slavonski zatvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom d.d. održat će se dana 07.03.2016., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2 ZA AD 3 ZA
 • 22.02.2016. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Zagrebačke burze d.d.
  Glavna skupština tvrtke Zagrebačka burza d.d. održat će se dana 22.02.2016., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2 ZA AD 3 ZA
 • 28.12.2015. Sudjelovanje i način glasanja na glavnoj skupštini Magma d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke Magma d.d. dana 28.12.2015.
 • 10.12.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Zagrebačka banka d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke Zagrebačka banka d.d. dana 10.12.2015.
 • 8.12.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini AUTO HRVATSKA d.d.
  Glavna skupština tvrtke AUTO HRVATSKA d.d. održat će se dana 08.12.2015., a Društvo će za Fond - kategorije A koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2 PROTIV AD 3 PROTIV AD 4 PROTIV
 • 21.12.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Čakovečki mlinovi d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke Čakovečki mlinovi d.d. dana 21.12.2015.
 • 09.11.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Luka Rijeka d.d.
  Glavna skupština tvrtke Luka Rijeka d.d. održat će se dana 09.11.2015., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2 SUZDRŽAN
 • 22.10.2015. Sudjelovanje i način glasanja na glavnoj skupštini ULJANIK d.d.
  Glavna skupština tvrtke Uljanik d.d. održat će se dana 22.10.2015., a Društvo će za Fond - kategorije  B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2 ZA AD 3 ZA AD 4 ZA AD 5 ZA AD 6 ZA AD 7 ZA AD 8 ZA  
 • 12.10.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Quaestus Nekretnine d.d. u “likvidaciji”
  Glavna skupština tvrtke Quaestus Nekretnine d.d. u "likvidaciji" održat će se dana 12.10.2015., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 1 ZA protuprijedlog AD 2 ZA prijedlog
 • 18.09.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini METRONET TELEKOMUNIKACIJE d.d.
  Glavna skupština tvrtke METRONET TELEKOMUNIKACIJE d.d. održat će se dana 18.09.2015., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2 ZA AD 3 ZA
 • 21.08.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Krka, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto
  Glavna skupština tvrtke KRKA, tovarna zdravil, d.d. Novo mesto, održat će se dana 21.08.2015., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i  glasati na sljedeći način: AD. 1.1. ZA, AD. 2.1 ZA, AD. 2.2. PROTIV, 2.2. ZA protuprijedlog, AD. 2.3. ZA, AD. 2.4. ZA AD. 3.1 PROTIV, 3.1. ZA protuprijedlog, AD. 3.2. ZA, AD. 3.3. ZA, AD. 3.4. ZA AD. 3.5. ZA AD. 3.6. ZA AD. 4.1. ZA
 • 21.08.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Tankerska Next Generation d.d.
  Glavna skupština tvrtke Tankerska Next Generation d.d. održat će se dana 21.08.2015., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društvaju ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3 ZA AD 4 ZA AD 5 ZA AD 6 ZA AD 7 ZA AD 8 ZA AD 9 ZA AD 9 ZA  AD 10 ZA
 • 28.08.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini ULJANIK d.d.
  Glavna skupština tvrtke ULJANIK d.d. održat će se dana 28.08.2015., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2 ZA AD 3 ZA AD 4 ZA AD 5 ZA AD 6 ZA AD 7 ZA AD 8 ZA AD 9 ZA
 • 28.08.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini LEDO d.d.
  Glavna skupština tvrtke LEDO d.d. održat će se dana 28.08.2015., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 5 ZA AD 6 ZA AD 7 ZA AD 8 ZA AD 9 ZA AD 10 ZA
 • 28.07.2015. Ulaganje u dionice izdavatelja Podravka d.d. iznad 10%

  1. Sukladno odredbi članka 126. stavak 6 Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (NN 19/14) te odredbi članka 20 Pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i dodatnim ograničenjima ulaganja obveznog mirovinskog fonda (NN 103/14, 67/15), izvještavamo da su PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija A te PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija B pod upravljanjem Društva, ukupno prešli udio u izdanju veći od 10% dionica tvrtke PODRAVKA d.d.

  Dana 24.07.2015. proveden je upis novih dionica u postupku dokapitalizacije izdavatelja PODRAVKA d.d. u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu.

  Nakon provedenog postupka dokapitalizacije izdavatelja PODRAVKA d.d., PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija A ima 10.753 dionice izdavatelja a PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija B ima 754.202 dionice izdavatelja te ukupno prelaze prag od 10% u izdanju dionica PODRAVKA d.d. Prije provedenog postupka povećanja temeljnog kapitala, ukupni udio oba fonda u izdavatelju iznosio je 9,04%, a nakon provedenog postupka udio se povećao na 10,74%.

  2. Vezano za predmetno ulaganje sukladno „Risk matrici za prepoznavanje sukoba interesa za ulaganja u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja iznad 10%“ identificirani su sukobi interesa te načini njihovih praćenja i upravljanja. U prilogu "Risk matrica".

  3. Vezano za ostvarivanje strategije i ciljeva ulaganja prilažemo izvadak iz dokumenta „Ciljevi ulaganja u vlasničke vrijednosne papire Podravka d.d. iznad 10% izdanja“.

  „Ciljevi ulaganja i strategija ostvarivanja ciljeva ulaganja

  Primarni cilj ovog ulaganja je maksimiziranje vrijednosti ulaganja, a time i imovine članova obveznih mirovinskih fondova kategorije A i B pod upravljanjem. Osim navedenog, potencijalnom investicijom ostvarili bi se i pozitivni efekti kao što su rast izvoza, poticanje prehrambene industrije, poljoprivrede kao i cjelokupnog gospodarstva.

  Predmetnim ulaganjem, sukladno dokumentu „Preporuka Odjela upravljanja rizicima vezana uz Ciljeve ulaganja u vlasničke vrijednosne papire Podravka d.d. iznad 10% izdanja“ postigli bi se pozitivni efekti na portfelj s aspekta rizika što čini ovo ulaganje još atraktivnijim.

  Odjel analize financijskih tržišta je koristeći metodu diskontiranih novčanih tokova i metodu usporednih kompanija procijenio vrijednost Podravka Grupe d.d. Budući da se kod predmetnih dionica radi o namjeri stjecanja značajnog udjela u vlasništvu izdavatelja (iznad 10% vlasništva), Društvo mora sukladno čl. 126. st. 5. toč. 2 Zakona, prije samog ulaganja definirati strategiju kojom se namjeravaju postići ciljevi ulaganja opisani u ovom dokumentu, koje usvaja Nadzorni odbor.

  Cilj ovoga ulaganja je maksimiziranje vrijednosti ulaganja a samim time i imovine članova obveznih mirovinskih fondova pod upravljanjem. Društvo namjerava postići željene ciljeve i povećati transparentnost poslovanja aktivnom ulogom u korporativnom upravljanju izdavatelja.

  Društvo namjerava sudjelovati u korporativnom upravljanju Izdavatelja na sljedeće načine:

  • Komunikacija s izdavateljem – budući da se radi o ulaganju sukladno čl. 126. st. 5. Zakona, Društvo namjerava pojačano komunicirati s izdavateljem kako bi se svi eventualni rizici vezani uz takvo ulaganje smanjili na najmanju moguću mjeru. Društvo će poduzimati sve mjere primjerene dobroj poslovnoj praksi te odredbama Politika i metodologije upravljanja sukobom interesa kako bi se otklonila svaka moguća sumnja o trgovanju dionicama Izdavatelja temeljem povlaštenih informacija koje je Društvo moglo saznati u kontaktima s upravom Izdavatelja ili njegovim predstavnicima te sudjelovanjem u radu nadzornih odbora i drugih tijela Izdavatelja. Uz izravnu komunikaciju Društvo će pratiti poslovanje Izdavatelja putem javno dostupnih informacija (priopćenja, objave financijskih izvještaja i sl.).
  • Praćenje poslovanja Izdavatelja – podrazumijeva praćenje pokazatelja i trendova u poslovanju. Posebno uključuje praćenje poslovne strategije Izdavatelja i njegovih objavljenih ciljeva, praćenje akvizicija i prodaja zavisnih društava i njihove vrijednosti za dioničare, praćenje interne kontrole i kontrole rizika u Izdavatelju s posebnim naglaskom na izbjegavanje sukoba interesa.
  • Sudjelovanje u nadzornim tijelima Izdavatelja – Društvo namjerava predložiti ili podržati imenovanje jedne ili više osoba iz svojih redova u svojstvu članova nadzornog odbora Izdavatelja, u interesu članova fondova te u interesu Izdavatelja i ostalih dioničara, pri čemu se imenovani predstavnici moraju pridržavati pravila o sprječavanju sukoba interesa i korištenja povlaštenih informacija, kao i svih ostalih zakonskih i podzakonskih propisa ukoliko su primjenjivi. Obzirom da je predsjednik Uprave Društva, D. Štimac, kao relevantna osoba Društva predsjednik Nadzornog odbora Podravka d.d. sukladno odredbama Zakona i Pravilnika, te Procedura i Politika Društva o sukobu interesa, izuzet je od investicijske odluke vezane uz vrijednosne papire izdavatelja Podravka d.d.
  • Sudjelovanje na skupštinama Izdavatelja – Društvo će sudjelovati na skupštinama izdavatelja. Na temelju svih prikupljenih javnih informacija i ranije spomenutih analiza, te sukladno ciljevima ulaganja i strategijom ostvarivanja istih, Odbor za korporativno upravljanje Društva donosi odluku o izjašnjavanju na glavnoj skupštini Izdavatelja. Kao predstavnika na skupštini Izdavatelja Društvo opunomoćuje osobu iz reda zaposlenika, a iznimno predstavnika skrbničke banke ukoliko procijeni da bi takav način glasovanja bio efikasniji.
  • Ostali oblici djelovanja u korporativnom upravljanju – ukoliko Društvo ocijeni da bi određeno postupanje Izdavatelja moglo dovesti do poremećaja u poslovanju, ukazat će Izdavatelju na mogućnost istog i postupati u skladu sa čl. 14 Procedura sudjelovanja PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima u korporativnom upravljanju izdavatelja od 1.9.2014. godine.

  Sukladno naprijed citiranim procedurama Društvo nema za konačni cilj upravljati Izdavateljem u kojem namjerava steći preko 10% udjela u vlasničkoj strukturi, nego sukladno i u okviru pozitivnih zakonskih i podzakonskih propisa štititi interese mirovinskih fondova pod upravljanjem i samim time članova tih fondova.“

 • 06.08.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Atlantska plovidba d.d.
  Glavna skupština tvrtke Atlantska plovidba d.d. održat će se dana 06.08.2015., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2 ZA AD 3 ZA AD 4 ZA AD 5 ZA AD 6 ZA AD 7 ZA AD 8 ZA AD 9 ZA AD 10 ZA AD 11 ZA AD 12 ZA AD 13 ZA
 • 31.08.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Viro Tvornica šećera d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke Viro Tvornica šećera d.d. dana 31.08.2015.
 • 14.08.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini PLAVA LAGUNA d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke PLAVA LAGUNA d.d. dana 14.08.2015.
 • 25.08.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Dalekovod d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke Dalekovod d.d. dana 25.08.2015.
 • 28.08.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini JADRANSKI NAFTOVOD d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke JADRANSKI NAFTOVOD d.d. dana 28.08.2015.
 • 23.07.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini AD PLASTIK d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke AD PLASTIK  d.d. dana 23.07.2015.
 • 09.07.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Granolio d.d.
  Glavna skupština tvrtke Granolio d.d. održat će se dana 09.07.2015., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2 ZA AD 3 ZA AD 4 ZA AD 5 ZA AD 6 ZA AD 7 ZA AD 8 ZA AD 9 ZA    
 • 10.07.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Quaestus Nekretnine d.d. “u likvidaciji”
  Glavna skupština tvrtke Quaestus Nekretnine d.d. "u likvidaciji" održat će se dana 10.07.2015., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 1 ZA AD 2 ZA AD 3 ZA AD 4 ZA  
 • 29.06.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Đuro Đaković Holding d.d.
  Glavna skupština tvrtke Đuro Đaković Holding d.d. održat će se dana 29.06.2015., a Društvo će za Fondove - kategorije  A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2 ZA AD 3 ZA AD 4 ZA AD 5 ZA AD 6 ZA AD 7 ZA AD 8 ZA AD 9 ZA AD 10 ZA AD 11 ZA  
 • 18.06.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini KRKA, tovarna zdravil, d.d. Novo Mesto
  Glavna skupština tvrtke KRKA, tovarna zdravil, d.d. Novo mesto, održat će se dana 18.06.2015., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i  glasati na sljedeći način: AD. 2 ZA AD. 3 ZA AD. 4 ZA
 • 06.08.2015. Sudjelovanje i glasanje na Glavnoj skupštini Atlantska plovidba d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke Atlantska plovidba d.d. dana 06.08.2015.
 • 18.06.2015. Sudjelovanje i glasanje na Glavnoj skupštini LEDO d.d.
  Glavna skupština tvrtke LEDO d.d. održat će se dana 18.06.2015., a Društvo će za Fond - kategorije  B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2 ZA  
 • 18.06.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. dana 18.06.2015.
 • 18.06.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavno skupštini ATLANTIC GRUPE d.d.
  Glavna skupština tvrtke ATLANTIC GRUPA  d.d. održat će se dana 18.06.2015., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3 ZA AD 4 ZA AD 5 ZA AD 6 ZA AD 7 ZA  
 • 12.06.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Petrokemija d.d.
  Glavna skupština tvrtke Petrokemija  d.d. održat će se dana 12.06.2015., a Društvo će za Fond - kategorije  B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 4 ZA AD 5.A ZA AD 5.B ZA AD 6 ZA AD 7 ZA PROTUPRIJEDLOG  
 • 12.06.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini INA – industrija nafte d.d.
  Glavna skupština tvrtke INA - industrija nafte  d.d. održat će se dana 12.06.2015., a Društvo će za Fond - kategorije  B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3.1 ZA AD 3.2 ZA AD 3.3 ZA AD 4 ZA AD 5 ZA AD 6 ZA AD 7 ZA AD 8 ZA AD 9 ZA
 • 11.06.2015. sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Zagrebačka banka d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke Zagrebačka banka d.d. dana 11.06.2015.
 • 09.06.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Zavarovalnica Triglav d.d.
  Glavna skupština tvrtke Zavarovalnica Triglav d.d. održat će se dana 09.06.2015., a Društvo će za Fond - kategorije  A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i po svim točkama dnevnog reda glasati ZA.
 • 02.06.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Ericsson Nikola Tesla d.d.
  Glavna skupština tvrtke Ericsson Nikola Tesla d.d. održat će se dana 02.06.2015., a Društvo će za Fond - kategorije  B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 5 ZA AD 6 ZA AD 7 ZA AD 8 ZA AD 9 ZA AD 10 ZA AD 11 ZA AD 12 ZA
 • 01.06.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Slavonski zatvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom d.d.
  Glavna skupština tvrtke Slavonski zatvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom d.d. održat će se dana 01.06.2015., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3 ZA AD 4 ZA AD 5 ZA AD 6 ZA AD 7 ZA AD 8 ZA AD 9 ZA AD 10 ZA AD 11 ZA AD 12 ZA
 • 03.06.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini PODRAVKA d.d.
  Glavna skupština tvrtke PODRAVKA d.d. održat će se dana 03.06.2015., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3 ZA AD 4 ZA AD 5 ZA AD 6 ZA AD 7 ZA AD 8 ZA AD 10 ZA AD 11 ZA AD 12 ZA AD 13 ZA  
 • 19.05.2015. Sudjelovanje i način glasanja na skupštini imatelja obveznica IGH-O-176A
  Skupština imatelja obveznica IGH-O-176A, ISIN:HRIGH0O176A8, održati će se dana 19. svibnja 2015., a Društvo će za Fond - kategorije B koji obveznicu predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu skupštine i glasati na sljedeći način: AD 2. ZA AD 3. ZA AD 4. ZA
 • 21.05.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini KONČAR-ELEKTROINDUSTRIJA d.d.
  Glavna skupština tvrtke KONČAR-ELEKTROINDUSTRIJA d.d. održat će se dana 21.05.2015., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 5 ZA AD 6 ZA AD 7 ZA AD 8 ZA
 • 29.04.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Hrvatski Telekom d.d.
  Glavna skupština tvrtke Hrvatski Telekom d.d. održat će se dana 29. travnja 2015, a Društvo će za Fond - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 1. ZA, AD 3. PROTIV PRIJEDLOGA, ZA PROTUPRIJEDLOG, AD 4. ZA, AD 5. ZA, AD 6. ZA, AD 7. ZA, AD 8. ZA AD.9. ZA
 • 23.04.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini AUTO HRVATSKA d.d.
  Glavna skupština tvrtke AUTO HRVATSKA d.d. održat će se dana 23. travnja 2015, a Društvo će za Fond - kategorije A koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3. ZA, AD 4. ZA, AD 5. ZA, AD 6. ZA, AD 7. ZA, AD 8. ZA,
 • 23.04.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini tvrtke Zagrebačka banka d.d.
  Glavna skupština tvrtke Zagrebačka banka d.d. održat će se dana 23. travnja 2015, a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3. ZA, AD 4. ZA, AD 5. ZA, AD 6a ZA, AD 6b ZA, AD 7. ZA, AD 8. ZA, AD 9. ZA.  
 • 11.05.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini tvrtke LUKA PLOČE d.d.
  Glavna skupština tvrtke LUKA PLOČE d.d. održati će se dana 11.05.2015., a Društvo će za Fond kategorije B koji dionice predmetnog Društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati ZA sve prijedloge odluka uprave i nadzornog odbora.
 • 24.04.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini tvrtke Čakovečki mlinovi d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke Čakovečki mlinovi d.d. dana 24.04.2015.
 • 22.4.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini tvrtke OT-OPTIMA TELEKOM d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke OT-OPTIMA TELEKOM d.d. dana 22.04.2015.
 • 27.01.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini tvrtke BELJE d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke BELJE d.d. dana 27.01.2015.
 • 20.01.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini tvrtke Adris grupa d.d.
  Glavna skupština tvrtke Adris grupa d.d. održat će se dana 20. siječnja 2015., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:
  • AD 2.  ZA
 • Obavijest o sudjelovanju na Glavnim skupštinama inozemnih trgovačkih društava
  PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima neće sudjelovati na Glavnim skupštinama inozemnih trgovačkih društava čije prenosive vrijednosne papire imaju u portfelju Fondovi kojima upravlja te neće objavljivati obavijesti u tom smislu, osim u slučaju sudjelovanja zaposlenika Društva u upravljačkim tijelima izdavatelja kao i u slučaju kada Fondovi kojima Društvo upravlja imaju u svom portfelju više od 1% dionica izdavatelja.
 • 16.01.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini tvrtke Granolio d.d.
  Glavna skupština tvrtke Granolio d.d. održat će se dana 16.01.2015. godine, a Društvo će za Fond kategorije B, koji dionice predmetnog Društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:
  • AD 2. ZA
  • AD 3. ZA
 • 29.12.2014. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini tvrtke Slavonski zatvoreni investicijski fond s javnom ponudom d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke Slavonski zatvoreni investicijski fond s javnom ponudom d.d. dana 29.12.2014. godine.
 • 15.12.2014. Sudjelovanje i način glasanja na Izvanrednoj glavnoj skupštini tvrtke Končar – Elektroindustrija d.d.
  Glavna skupština tvrtke Končar - Elektroindustrija d.d. održat će se dana 15.12.2014. godine, a Društvo će za fondove kategorije A i B, koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, glasati kako slijedi:
  • Ad 2a.  ZA
  • Ad 2b.  ZA
 • 09.09.2014. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini tvrtke Petrokemija d.d.
  • odluka o izboru člana Nadzornog odbora: suzdržani
  • odluka o izmjenama Statuta: suzdržani
 • 29.08.2014. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini tvrtke Dalekovod d.d.
   
  • Ad 2. : ZA
  • Ad 3. : ZA
  • Ad 5. : ZA
  • Ad 6. : protiv prijedloga za protuprijedlog
  • Ad 7. : ZA
  • Ad 8. : ZA
  • Ad 9. : ZA
  • Ad 10. : ZA
 • 29.08.2014. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini tvrtke Ledo d.d.
  • Ad 1. : ZA
  • Ad 5. : ZA
  • Ad 6. : protiv prijedloga, za protuprijedlog
  • Ad 7. : ZA
  • Ad 8. : ZA
  • Ad 9. : ZA
 • 11.07.2014. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini tvrtke Podravka d.d.
  • Točka 2. dnevnog reda: ZA
  • Točka 3. dnevnog reda: ZA
  • Točka 4. dnevnog reda: ZA
  • Točka 5. dnevnog reda: ZA
  • Točka 6. dnevnog reda: ZA
  • Točka 7. dnevnog reda: ZA
 • 03.07.2014. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini tvrtke Questus nekretnine d.d.
  • Ad 1. : ZA
  • Ad 2. : ZA
  • Ad 3. : ZA
  • Ad 4. : ZA
 • 27.06.2014. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini tvrtke Luka Ploče d.d.
  • Ad 2. : ZA
  • Ad 3. : ZA
  • Ad 4. : ZA
  • Ad 5. : ZA
  • Ad 6. : ZA
  • Ad 7. : ZA
  • Ad 8. : ZA
  • Ad 9. : ZA
 • 18.06.2014. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini tvrtke Uljanik d.d.
  Način glasanja
  • Ad 2. : ZA
  • Ad 3. : ZA
  • Ad 4. : ZA
  • Ad 5. : ZA
  • Ad 6. : ZA
  • Ad 7. : ZA
  • Ad 8. : ZA
  • Ad 9. : ZA
  • Ad 10. : ZA
  • Ad 11. : ZA
 • 17.06.2014. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini tvrtke Adris grupa d.d.
  • Ad 4. : ZA
  • Ad 5. : ZA
  • Ad 6. : ZA
  • Ad 7. : ZA
  • Ad 8. : ZA
  • Ad 9. : ZA
  • Ad 10. : ZA
  • Ad 11. : ZA
  • Ad 12. : ZA
  • Ad 13. : ZA
 • 27.05.2014. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini tvrtke Ericsson Nikola Tesla d.d.
  • Točka 5. : ZA
  • Točka 6. : ZA
  • Točka 7. : ZA
  • Točka 8. : ZA
  • Točka 9. : ZA
  • Točka 10. : ZA
 • 26.05.2014. Sudjelovanje i način glasanja na Izvanrednoj Glavnoj skupštini tvrtke Dalekovod d.d.
  • Ad 2. : ZA
  • Ad 3. : ZA
 • 20.05.2014. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini tvtke Petrokemija d.d.
  • odluka o pokriću gubitaka Društva - za protuprijedlog
  • odluka o davanju razrješnice članovima Uprave - za protuprijedlog
  • odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora - za protuprijedlog
  • odluka o izboru člana Nadzornog odbora - ZA
  • odluka o imenovanju revizora Petrokemije d.d. za 2014. godinu - ZA
  • odluka o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala radi pokrića gubitaka - za protuprijedlog
  • odluka o izmjenama i dopunama Statuta - za protuprijedlog
  • odluka o povećanju temeljnog kapitala ulozima u novcu uz djelomično isključenje prava prvenstva postojećih dioničara i izmjenama Statuta - za protuprijedlog
  • odluka o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje - ZA
 • 29.04.2014. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini tvrtke Hrvatski telekom d.d.
  • Ad 1. : ZA
  • Ad 3. : ZA
  • Ad 4. : ZA
  • Ad 5. : ZA
  • Ad 6. : ZA
  • Ad 7. : ZA
  • Ad 8. : ZA
  • Ad 9. : ZA
  • Ad 10. : ZA
  • Ad 11. : ZA
  • Ad 12. : ZA