PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. – profil Društva i pravne objave

Objave

  • 07.09.2020. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini SUNCE HOTELI d.d.
   Objavljeno: 23.08.2020.

   Glavna skupština tvrtke SUNCE HOTELI d.d. održat će se dana 07.09.2020., a Društvo će za Fondove kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

   (1) Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara - Ne glasa se
   (2) Odluka o izmjeni tvrtke - Za
   (3) Odluka o promjeni i dopuni predmeta poslovanja - Za
   (4) Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva - Za
   (5) Odluka o primicima članova Nadzornog odbora - Za
   (6) Odluka o određivanju naknade za rad članu Nadzornog odbora - Za
   (7) Odluka o odobrenju Politike primitaka za članove Uprave - Za
   (8) Rasprava o godišnjim financijskim izvješćima Društva i konsolidiranim godišnjim izvješćima Grupe za 2019. godinu, Godišnjem izvješću o stanju i poslovanju Društva i Grupe za poslovnu godinu 2019., te Izvješću Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2019., kao i donošendje odluka (a) o pokriću gubitka iz 2019. godine (b) davanju razrješnice članovima uprave za poslovnu godinu 2019., i (c) davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2019. - Za
   (9) Odluka o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2020. godinu - Za
  • 31.08.2020. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini ARENA HOSPITALITY GROUP d.d.
   Objavljeno: 16.08.2020.

   Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke ARENA HOSPITALITY GROUP d.d. dana 31.08.2020.
  • 31.08.2020. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini JADRAN d.d.
   Objavljeno: 16.08.2020.

   Glavna skupština tvrtke JADRAN d.d. održat će se dana 31.08.2020., a Društvo će za Fondove kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

   (1) Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanja kvoruma, sastavljanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara uz imenovanje predsjedavajućeg Skupštine - Za
   (2) Godišnji financijski izvještaji Društva i godišnji konsolidirani financijski izvještaji Grupe za 2019. godinu s izvješćima ovlaštenih revizora, Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva i ovisnih društava za 2019. godinu te Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2019. godini - Ne glasa se
   (3) Donošenje odluke o utvrđivanju gubitka za 2019. godinu - Za
   (4) Donošenje odluke kojom se odobrava rad (daje se razrješnica) članovima Uprave u vođenju Društva za 2019. godinu - Za
   (5) Donošenje odluke kojom se odobrava rad (daje se razrješnica) članovima Nadzornog odbora za 2019. godinu - Za
   (6) Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2020. godinu. - Za
   (7) Donošenje odluke o izmjeni Statuta - Odluka će se donijeti po raspravi
  • 31.08.2020. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini LUKA RIJEKA d.d.
   Objavljeno: 16.08.2020.

   Glavna skupština tvrtke LUKA RIJEKA d.d. održat će se dana 31.08.2020., a Društvo će za Fondove kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

   (1) Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara ili njihovih punomoćnika - Ne glasa se
   (2) Godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća Grupe Luka Rijeka za 2019. godinu s izvješćem i mišljenjem ovlaštenog revizora, Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva i Grupe Luka Rijeka za 2019. godinu te izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslov aDruštva u 2019. godini - Ne glasa se
   (3) Donošenje Odluke o pokriću gubitka Društva ostvarenog u 2019. godini - Odluka će se donijeti po raspravi
   (4) Donošene Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave za 2019. godinu - Odluka će se donijeti po raspravi
   (5) Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2019. godinu - Odluka će se donijeti po raspravi
   (6) Donošenje Odluke o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora za 2019. godinu - Odluka će se donijeti po raspravi
   (7) Donošenje odluke o odobrenju politike primitaka članova Uprave - Odluka će se donijeti po raspravi
   (8) Donošenje Odluke o odobrenju Odluke o primicima (naknadi za rad) članova Nadzornog odbora - Odluka će se donijeti po raspravi
   (9) Donošenje Odluke o usvajanju Statuta dioničkog društva Luka Rijeka d.d. - Odluka će se donijeti po raspravi
   (10) Donošenje Odluke o izmjeni Statuta društva Luka Rijeka d.d. - Odluka će se donijeti po raspravi
   (11) Donošenje Odluke o izboru člana Nadzornog odbora - Odluka će se donijeti po raspravi
   (12) Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2020. godinu - Odluka će se donijeti po raspravi
   (13) Izvješće Uprave o ostvarenom gubitku većem od polovine temeljnog kapitala Društva - Ne glasa se
  • 31.08.2020. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini FTB TURIZAM d.d.
   Objavljeno: 16.08.2020.

   Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke FTB TURIZAM d.d. dana 31.08.2020.
  • 31.08.2020. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini STANOVI JADRAN d.d.
   Objavljeno: 16.08.2020.

   Glavna skupština tvrtke STANOVI JADRAN d.d. održat će se dana 31.08.2020., a Društvo će za Fondove kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

   (1) Otvaranje Skupštie Društva i utvrđivanje prisutnih dioničara Društva, njihovih punomoćnika ili zakonskih zastupnika, te utvrđivanje potrebnog kvoruma za održavanje Skupštine Društva - Ne glasa se
   (2) Podnošenje za znanje Skupštini Društva godišnja revidirana nekonsolidirana financijska izvješća Društva i godišnja revidirana konsolidirana izvješća Društva i njegovih ovisnih i povezanih društava (dalje u tekstu:Grupa) za 2019. godinu, utvrđenu od Uprave i Nadzornog odbora Društva, zajedno s izvještajem i mišljenjem neovisnog revizora - Deloitte d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 80, OIB 11686457780 - Ne glasa se
   (3) Podnošenje na znanje kao informaciju Skupštini Društva godišnji izvještaj Uprave Društva o poslovanju Društva i Grupe za 2019. godinu - Ne glasa se
   (4) Podnošenje za znanje kao informaciju Skupštini Društva godišnji izvještaj Nadzornog odbora Društva o nadzoru vođenja poslovanja Društva i Grupe za 2019. godinu. - Ne glasa se
   (5) Podnošenje na znanje kao informaciju Skupštini Društva godišnji izvještaj Revizorskog odbora Društva o poslovanju i stanju Društva za 2019. godinu - Ne glasa se
   (6) Donošenje odluke o raspodjeli dobiti Društva za 2019. godinu - Za
   (7) Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Duštva za 2019. godinu - Za
   (8) Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2019. godinu - Za
   (9) Izbor članova Nadzornog odbora - Za
   (10) Donošenje odluke o utvrđivanju Politike primitaka - Za
   (11) Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju godišnjih nekonsolidiranih financijskih izvješća Društva i konsolidiranih financijskih izvješća Grupe za 2020. godinu - Za
  • 28.08.2020. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini ČAKOVEČKI MLINOVI d.d.
   Objavljeno: 13.08.2020.

   Glavna skupština tvrtke ČAKOVEČKI MLINOVI d.d. održat će se dana 28.08.2020., a Društvo će za Fondove kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

   (1) Otvaranje Glavne skupštine i Izvješće verifikacie komisije - Ne glasa se
   (2) Razmatranje: a) godišnjih financijskih izvješća za 2019. godinu te Odluka Nadzornog odbora o utvrđenju tih izvješća b) Izvješća Uprave o stanju Društva za 2019. godinu c) Izvješća Nadzornog odbora o nadzoru vđenja poslova Društva za 2019. godinu d) Izvješća revizora Društva za 2019. godinu - Ne glasa se
   (3) Donošenje odluke o upotrebi dobiti za 2019. godinu - Za
   (4) Donošenje odluke o ispalati dividende iz zadržane dobiti za 2011. godinu - Za
   (5) Donošenje odluke o odvojenom glasovanju o davanju razrješnice svakom pojedinom članu Uprave Društva 5.a) Donošenje odluke o davanju razrješnice predsjedniku Uprave 5.b) Donošenje odluke o davanju razrješnice članu Uprave - Odluka će se donijeti po raspravi
   (6) Donošenje odluke o odvojenom glasovanju o davanju razrješnice svakom pojedinom članu Nadzornog odbora Društva 6.a) Donošenje odluke o davanju razrješnice predsjedniku Nadzornog odbora 6.b) Donošenje odluke o davanju razrješnice zamjeniku preedsjednika Nadzornog odbora 6.c) Donošenje odluke o davanju razrješnice članu Nadornog odbora gđi. Mariji Drvoderić 6 d.) Donošenje odluke o davanju razrješnice članu Nadzornog odbora gđi Ani Grašić 6.e) Donošednje Odluke o davanju razješnice članu Nadzornog odbora gosp. Zoranu Štefulu 6. f) Donošenje odluke o davanju razrješnice članu Nadzornog odbor gđi. Katarini Varga 6.g) Donošenje odluke o davanju razrješnice članu Nadzornog odbora gđi. Lidiji Posavec - Odluka će se donijeti po raspravi
   (7) donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statua Čakovečkih mlinova d.d. Čakovec - Za
   (8) Donošenje Odluke o odobrenju Politike primitaka članova Uprae društva Čakovečki mlinovi d.d. - Za
   (9) Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2020. godinu - Za
   (10) Donošenje odluke o opzivu i izboru članova Nadzornog odbora - Odluka će se donijeti po raspravi
  • 28.08.2020. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini PLAVA LAGUNA d.d.
   Objavljeno: 13.08.2020.

   Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke PLAVA LAGUNA d.d. dana 28.08.2020.
  • 28.08.2020. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini TURISTHOTEL d.d.
   Objavljeno: 13.08.2020.

   Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke TURISTHOTEL d.d. dana 28.08.2020.
  • 27.08.2020. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini HTP KORČULA d.d.
   Objavljeno: 12.08.2020.

   Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke HTP KORČULA d.d. dana 27.08.2020.
  • 26.08.2020. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d.
   Objavljeno: 11.08.2020.

   Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d. dana 26.08.2020.
  • 24.08.2020. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini AD PLASTIK d.d.
   Objavljeno: 09.08.2020.

   Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke AD PLASTIK d.d. dana 24.08.2020.
  • 24.08.2020. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini MODRA ŠPILJA d.d.
   Objavljeno: 09.08.2020.

   Glavna skupština tvrtke MODRA ŠPILJA d.d. održat će se dana 24.08.2020., a Društvo će za Fondove kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

   (1) Predočenje godišnjih financijskih izvješća za 2019. godinu s revizorskim izvješćem i izvješćima uprave i nadzornog odbora, te s time u svezi: a) Pokriće gubitka; b) Davanje razrješnice: i. članovima uprave; ii. članovima nadzornog odbora; - Za
   (2) Imenovanje revizora Društva - Za
   (3) Imenovanje revizora Društva - Za
  • 24.08.2020. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini VIS d.d.
   Objavljeno: 09.08.2020.

   Glavna skupština tvrtke VIS d.d. održat će se dana 24.08.2020., a Društvo će za Fondove kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

   (1) Predočenje godišnjih financijskih izvješća za 2019. godinu s revizorskim izvješćem i izvješćima uprave inadzornog odbora , te s time u svezi: a) pokriće gubitaka, b) davanje razrešnice, i. čanovima uprave; ii. članovima nadzornog odbora - Za
   (2) Imenovanje revizora Društva - Za
   (3) Izmjena Statuta Društva - Za
  • 21.08.2020. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini TANKERSKA NEXT GENERATION d.d.
   Objavljeno: 06.08.2020.

   Glavna skupština tvrtke TANKERSKA NEXT GENERATION d.d. održat će se dana 21.08.2020., a Društvo će za Fondove kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

   (1) Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara; - Ne glasa se
   (2) Razmatranje godišnjih financijskih izvješća Društva za 2019. godinu, Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za poslovnu godinu 2019., te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2019. - Ne glasa se
   (3) Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2019 - Za
   (4) Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu godinu 2019 - Za
   (5) Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2019 - Za
   (6) Odluka o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2020. godinu - Za
   (7) Odluka o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2020. godinu - Za
   (8) Odluka o davanju ovlasti Upravi društva za stjecanje i raspolaganje vlastitim dionicama - Za
   (9) Odluka o odobrenju Politike primitaka člana Uprave i Nadzornog odbora - Za
  • 07.08.2020. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini LUKA PLOČE d.d.
   Objavljeno: 23.07.2020.

   Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke LUKA PLOČE d.d. dana 07.08.2020.
  • 03.08.2020. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini HPB d.d.
   Objavljeno: 19.07.2020.

   Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke HPB d.d. dana 03.08.2020.
  • 31.07.2020. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB d.d.
   Objavljeno: 16.07.2020.

   Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB d.d. dana 31.07.2020.
  • 30.07.2020. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini PROFESSIO ENERGIA d.d.
   Objavljeno: 15.07.2020.

   Glavna skupština tvrtke PROFESSIO ENERGIA d.d. održat će se dana 30.07.2020., a Društvo će za Fondove kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

   (1) Otvaranje Glavne skupštine, verifikacija prijava i punomoći za sudjelovanje u radu Glavne skupštine te utvrđivanje broja glasova - Ne glasa se
   (2) Godišnja financijska izvješća Drušđtva i konsolidirana financijska izvješća grupe društava kojoj Društvo pripada za 2019. utvrđena od Uprave i Ndzornog odboa Društva, Izvješće Uprave o stanju i vođenju poslova za 2019. t Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem posloa u 2019. - Ne glasa se
   (3) Donošenje Odluke o upotrebi dobiti i isplati dividende Društva za 2019. godinu - Za
   (4) Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2019. godinu - Za
   (5) Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzorfnog odbor aDruštva za nadzor nad vođenjem posoa Društva za 2019. godinu - Za
   (6) Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2020. godinu - Za
  • 29.07.2020. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini FRC2 Croatia Partners SCSp
   Objavljeno: 14.07.2020.

   Glavna skupština tvrtke FRC2 Croatia Partners SCSp održat će se dana 29.07.2020., a Društvo će za Fondove kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

   (1) To receive the audit report on the audited financial statements of the Fund for the financial period from 16th April 2019 and ended on 31st December 2019, including the report of the general partner of the Fund; - Suzdržan
   (2) To approve the audited financial statements of the Fund for the period from 16th April 2019 and ended on 31st December 2019; - Suzdržan
   (3) To approve the annual accounts of the Fund for the financial period from 16th April 2019 and ended 31st December 2019; - Suzdržan
   (4) To approve the allocation of the results of the Fund for the financial period from 16th April 2019 and ended on 31st December 2019; - Suzdržan
   (5) To grant full discharge to the board of managers of the General Partner of the Fund as well as to the auditor (“Réviseur d’Entreprises Agréé”) for their duties performed during the financial period from 16th April 2019 and ended on 31st December 2019; - Suzdržan
   (6) Miscellaneous. - Suzdržan
  • 23.07.2020. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini PETROL d.d., LJUBLJANA
   Objavljeno: 08.07.2020.

   Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke PETROL d.d., LJUBLJANA dana 23.07.2020.
  • 20.07.2020. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini HRVATSKI TELEKOM d.d.
   Objavljeno: 05.07.2020.

   Glavna skupština tvrtke HRVATSKI TELEKOM d.d. održat će se dana 20.07.2020., a Društvo će za Fondove kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

   (1) Izbor predsjednika Glavne skupštine - Za
   (2) Godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća HT Grupe za 2019. godinu, Godišnje izvješće o stanju i poslovanju Društva i HT Grupe za poslovnu godinu 2019., te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2019. - Ne glasa se
   (3) Odluka o upotrebi dobiti - Za
   (4) Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2019. - Za
   (5) Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2019. - Za
   (6) Odluka o izmjenama i dopunama članaka 26., 27. i 39. Statuta Društva - Za
   (7) Odluka o odobrenju Izvješća o primicima isplaćenim članovima Uprave i članovima Nadzornog odbora u poslovnoj godini 2019. - Za
   (8) Odluka o odobrenju Politike primitaka za članove Uprave - Za
   (9) Odluka o naknadama za rad članovima Nadzornog odbora - Za
   (10) Odluka o izboru članova Nadzornog odbora - Za
   (11) Odluka o imenovanju revizora Društva - Za
  • 17.07.2020. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini DALEKOVOD d.d.
   Objavljeno: 02.07.2020.

   Glavna skupština tvrtke DALEKOVOD d.d. održat će se dana 17.07.2020., a Društvo će za Fond kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

   (1) Otvaranje izvanredne Glavne skupštine: a) Verifikacija prijava,punomoći i utvrđivanje zastupljenosti temeljnog kapitala i popis prisutnih dioničara b) Potvrda da je izvanredna Glavna skupština valjano sazvana i da može valjano odlučivati - Ne glasa se
   (2) Godišnja izvješća Društva za 2019. godinu: a. konsolidirano i nekonsolidirano revidirano godišnje financijsko izvješće za 2019. godinu b. izvješće revizora Društva c. izvješće Uprave o stanju Društva i u Dalekovod grupi d. izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva - Ne glasa se
   (3) Odluka o upotrebi dobiti za 2019. - Za
   (4) Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2019. godinu - Za
   (5) Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2019. godinu - Za
   (6) Odluka o određivanju naknade za rad Nadzornom odboru za studeni i prosinac 2019. - Za
   (7) Odluka o izboru revizora Društva za 2020. - Za
  • 17.07.2020. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini SAPONIA d.d.
   Objavljeno: 02.07.2020.

   Glavna skupština tvrtke SAPONIA d.d. održat će se dana 17.07.2020., a Društvo će za Fond kategorije A koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

   (1) Otvaranje Skupštine Društva i utvrđivanje popisa nazočnih dioničara i njihovih opunomoćenika - Ne glasa se
   (2) Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2019. godini - Za
   (3) Izvješće revizora Društva za 2019. godinu - Za
   (4) Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja u 2019. godini - Za
   (5) Donošenje odluke o pokriću gubitka Društva iz 2019. godine - Za
   (6) Donošenje odluke o izmjenama Statuta Društva - Za
   (7.1) Donošenje odluka o davanju razrješnice (o odobrenju rada): a) Upravi Društva za 2019. godinu - Za
   (7.2) Donošenje odluka o davanju razrješnice (o odobrenju rada): b) Nadzornom odboru Društva za 2019. godinu - Za
   (8) Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora - Za
   (9) Donošenje odluke o odobrenju Politike primitaka članova Uprave Društva - Za
   (10) Donošenje odluke o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave Društva za 2019. godinu - Za
   (11) Imenovanje revizora Društva za 2020. godinu - Za
  • 09.07.2020. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA d.d.
   Objavljeno: 24.06.2020.

   Glavna skupština tvrtke KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA d.d. održat će se dana 09.07.2020., a Društvo će za Fondove kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

   (1) Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva i ovisnih društava za 2019. - Ne glasa se
   (2) Godišnja financijska izvješća i konsolidirano godišnje izvješće Končar – Elektroindustrija d.d. za 2019. s izvješćem revizora, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva - Ne glasa se
   (3) Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2019. - Ne glasa se
   (4) Odluka o raspodjeli raspoložive dobiti - Za
   (5.1) Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2019. - Za
   (5.2) Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2019. - Za
   (6) Odluka o izboru članova Nadzornog odbora - Za
   (7) Odluka o odobrenju Politike primitaka - Za
   (8) Odluka o imenovanju revizora za 2020. - Za
  • 09.07.2020. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini KRKA, d.d., NOVO MESTO
   Objavljeno: 24.06.2020.

   Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke KRKA, d.d., NOVO MESTO dana 09.07.2020.
  • 08.07.2020. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini ZAGREBAČKA BANKA d.d.
   Objavljeno: 23.06.2020.

   Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke ZAGREBAČKA BANKA d.d. dana 08.07.2020.
  • 06.07.2020. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini ZAGREBAČKA BURZA d.d.
   Objavljeno: 21.06.2020.

   Glavna skupština tvrtke ZAGREBAČKA BURZA d.d. održat će se dana 06.07.2020., a Društvo će za Fond kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

   (1) Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara; - Ne glasa se
   (2) Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Burze u 2019. g. - Ne glasa se
   (3) Godišnja financijska izvješća i konsolidirana financijska izvješća Burze za 2019. godinu (utvrđena od strane Uprave i Nadzornog odbora) s izvješćem Uprave Burze o stanju Burze za 2019. godinu - Ne glasa se
   (4) Izvješće o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora Zagrebačke burze d.d. za 2019. g. - Ne glasa se
   (5) Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2019. godini - Za
   (6) Odluka o promjeni-dopuni predmeta poslovanja Zagrebačke burze d.d. - Za
   (7) Odluka o izmjenama i dopunama članka 3. stavka 1., članka 8. stavka 1., članka 9. stavka 2. i 3., članka 14., članka 17. i članka 23. stavka 1. Statuta Zagrebačke Burze za 2019. godinu - Protiv
   (8) Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Burze za 2019.g. - Za
   (9) Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Burze za 2019.g. - Za
   (10) Odluka o odobrenju Politike primitaka članova Uprave Zagrebačke burze d.d. - Protiv
   (11) Odluka o imenovanju revizora Burze za 2020. godinu - Za
   (12) Protuprijedlog točki 7 (Datum predlaganja: 17.06.2020., Predlagatelj: PBZCO OMF kategorije B): Odluka o izmjenama i dopunama članka 3. stavka 1., članka 8. stavka 1., članka 9. stavka 2. i 3., članka 14., članka 17. i članka 23. stavka 1. Statuta Zagrebačke Burze za 2019. godinu - Za
   (13) Protuprijedlog točki 10 (Datum predlaganja: 17.06.2020., Predlagatelj: PBZCO OMF kategorije B): Odluka o odobrenju Politike primitaka članova Uprave Zagrebačke burze d.d. - Za
  • 02.07.2020. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini JADRANSKI NAFTOVOD d.d.
   Objavljeno: 17.06.2020.

   Glavna skupština tvrtke JADRANSKI NAFTOVOD d.d. održat će se dana 02.07.2020., a Društvo će za Fond kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

   (1) Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioniča te utvrđivanje kvoruma - Ne glasa se
   (2) Donošenje Odluke o opozivu Predsjednika Glavne Skupštine - Za
   (3) Donošenje Odluke o izboru Predsjednika Glavne Skupštine - Za
   (4) Izvješće rukovodstva o poslovanju Društva u 2019. - Ne glasa se
   (5) Usvajanje izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru rada i poslovanja Društva i Grupe u 2019.g. - Za
   (6) Donošenje Odluke o rasporedu ostatka dobiti za 2019. - Za
   (7) Usvajanje Politike primitaka članova Uprave i Nadzornog odbora za razdoblje 2020-2023 - Za
   (8) Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave za vođenje poslova Društva u 2019. - Za
   (9) Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za vođenje poslova Društva u 2019.g. - Za
   (10) Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2020. godinu - Protiv
  • 02.07.2020. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA d.d.
   Objavljeno: 17.06.2020.

   Glavna skupština tvrtke KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA d.d. održat će se dana 02.07.2020., a Društvo će za Fondove kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

   (1) Odluka o izmjeni Statuta - Za
  • 30.06.2020. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini MERITUS ULAGANJA d.d.
   Objavljeno: 15.06.2020.

   Glavna skupština tvrtke MERITUS ULAGANJA d.d. održat će se dana 30.06.2020., a Društvo će za Fondove kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

   (1) Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje kvoruma, sastavljanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara uz imenovanje predsjedavajućeg Skupštine - Ne glasa se
   (2) Godišnji financijski izvještaji Društva i godišnji konsolidirani financijski izvještaji Grupe Meritus ulaganja za 2019. godinu s izvješćima ovlaštenih revizora, Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva i ovisnih društava za 2019. godinu te Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2019. godini - Ne glasa se
   (3) Donošenje Odluke o upotrebi dobiti Društva za 2019. godinu - Za
   (4) Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2019.g. - Za
   (5) Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2019. godinu - Za
   (6) Donošenje Odluke o odobrenju Izvješća o primicima za 2019. godinu - Za
   (7) Donošenje Odluke o isplati naknade članovima Nadzornog odbora za njihov rad u Nadzornom odboru - Za
   (8) Donošenje Odluke o odobrenju Politike primitaka članova Nadzornog odbora - Za
   (9) Donošenje Odluke o odobrenju Politike primitaka članova Uprave - Za
   (10) Donošenje Odluke o izboru člana Nadzornog odbora - Za
   (11) Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2020. - Za
   (12) Donošenje odluke o stjecanju vlastitih dionica Društva - Za
   (13) Donošenje Odluke o izmjenama Statuta Društva u dijelu koji se odnosi na odobreni temeljni kapital - Za
  • 26.06.2020. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.
   Objavljeno: 11.06.2020.

   Glavna skupština tvrtke ERICSSON NIKOLA TESLA d.d. održat će se dana 26.06.2020., a Društvo će za Fondove kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

   (1) Otvaranje Skupštine (imenovanje Komisije za evidentiranje prisutnosti dioničara, verifikacija prijava, utvrđivanje prisutnog kapitala, potvrda da je Skupština valjano sazvana i da može valjano odlučivati) - Ne glasa se
   (2) Izvješća direktora Društva za 2019. godinu - Ne glasa se
   (3) Godišnja konsolidirana i nekonsolidirana financijska izvješća za 2019. g. - Ne glasa se
   (4) Izvješće revizora za 2019. g. - Ne glasa se
   (5) Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2019. g. - Za
   (6) Odluka o upotrebi dobiti Društva ostvarene u financijskoj godini 2019. - Za
   (7) Odluka o davanju razrješnice direktoru Društva - Za
   (8) Donošenje Odluke o davanju razrješnice predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva - Za
   (9) Imenovanje revizora za 2020. g. - Za
  • 18.06.2020. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini ATLANTIC GRUPA d.d.
   Objavljeno: 03.06.2020.

   Glavna skupština tvrtke ATLANTIC GRUPA d.d. održat će se dana 18.06.2020., a Društvo će za Fondove kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

   (1) Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara - Ne glasa se
   (2) Godišnja financijska izvješća i konsolidirana financijska izvješća Atlantic Grupe za 2019 godinu, Godišnje izvješće o stanju i vođenju poslova Društva za poslovnu godinu 2019., te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2019. - Ne glasa se
   (3) Odluka o odobrenju Izvješća o primicima za 2019. godinu - Za
   (4) Odluka o primicima članova Nadzornog odbora - Za
   (5) Odluka o odobrenju Politike primitaka za članove Uprave - Za
   (6) Odluka o upotrebi zadržane dobiti Društva iz prethodnih poslovnih godina i upotrebi dobiti za poslovnu 2019. - Za
   (7) Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2019. - Za
   (8) Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2019. - Za
   (9) Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Atlantic Grupe d.d. - Za
   (10) Odluka o imenovanju revizora Društva za 2020. - Za
  • 15.06.2020. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d. - GDR
   Objavljeno: 31.05.2020.

   Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d. - GDR dana 15.06.2020.
  • 15.06.2020. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d.
   Objavljeno: 31.05.2020.

   Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d. dana 15.06.2020.
  • 09.06.2020. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini MERCATOR POSLOVNI SISTEM
   Objavljeno: 25.05.2020.

   Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke MERCATOR POSLOVNI SISTEM dana 09.06.2020.
  • 02.06.2020. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d.
   Objavljeno: 18.05.2020.

   Glavna skupština tvrtke ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d. održat će se dana 02.06.2020., a Društvo će za Fondove kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

   (1) Opening of the General Meeting of Shareholders, establishing a quorum and taking note of the working bodies of the General Meeting of Shareholders - Ne glasa se
   (2.1) Presentation of the Annual Report of the Triglav Group and Zavarovalnica Triglav, d.d., for 2019 with the accompanying independent auditor - Ne glasa se
   (2.2) Presentation of the remuneration policy for members of management and supervisory bodies of Zavarovalnica Triglav, d.d., and members of management bodies of the three largest subsidiaries of the Triglav Group for 2019 - Za
   (3.1) Distribution of accumulated profit for 2019 - Za
   (3.2) Granting of a discharge to the Management Board of Zavarovalnica Triglav, d.d. - Za
   (3.3) Granting of a discharge to the Supervisory Board of Zavarovalnica Triglav, d.d. - Za
   (4) Taking note of the expiry of the term of a member of the Supervisory Board and appointment of a member of the Supervisory Board of Zavarovalnica Triglav, d.d. - Za
   (5) Informing the General Meeting of Shareholders about the new appointments of members of the Supervisory Board – Employee Representatives - Ne glasa se
   (6) Protuprijedlog točki 3.1 (Datum predlaganja: 30.04.2020., Predlagatelj: Vseslovensko združenje malih delničarjev): Distribution of accumulated profit for 2019 - Protiv
  • 26.05.2020. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d.
   Objavljeno: 11.05.2020.

   Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. dana 26.05.2020.
  • 22.05.2020. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini LUKA RIJEKA d.d.
   Objavljeno: 07.05.2020.

   Glavna skupština tvrtke LUKA RIJEKA d.d. održat će se dana 22.05.2020., a Društvo će za Fondove kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

   (1) Otvaranje izvanredne Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara ili njihovih punomoćnika - Ne glasa se
   (2) Izvješće Uprave o ostvarenom gubitku većem od polovine temeljnog kapitala Društva - Za
  • 30.04.2020. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini PODRAVKA d.d.
   Objavljeno: 15.04.2020.

   Glavna skupština tvrtke PODRAVKA d.d. održat će se dana 30.04.2020., a Društvo će za Fondove kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

   (1) Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i zastupnika te punomoćnika dioničara; - Ne glasa se
   (2) Godišnji financijski izvještaji Društva i godišnji konsolidirani financijski izvještaji Grupe Podravka za 2019. godinu s izvješćima ovlaštenih revizora, Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva i ovisnih društava za 2019. godinu te Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2019. godini; - Ne glasa se
   (3) Donošenje Odluke o upotrebi dobiti Društva za 2019. godinu - Za
   (4) Donošenje Odluke o davanju razrješnice predsjedniku i članovima Uprave Društva za 2019. godinu - Za
   (5) Donošenje Odluke o davanju razrješnice predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva za 2019. godinu - Za
   (6) Donošenje Odluke o davanju ovlasti Upravi Društva na stjecanje vlastitih dionica Društva - Za
   (7) Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2020. godinu i utvrđivanju naknade za rad. - Za
  • 28.04.2020. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini DUKAT d.d.
   Objavljeno: 13.04.2020.

   Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke DUKAT d.d. dana 28.04.2020.
  • 23.04.2020. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini PETROL d.d., LJUBLJANA
   Objavljeno: 08.04.2020.

   Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke PETROL d.d., LJUBLJANA dana 23.04.2020.
  • 08.04.2020. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini ZAGREBAČKA BANKA d.d.
   Objavljeno: 24.03.2020.

   Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke ZAGREBAČKA BANKA d.d. dana 08.04.2020.
  • 04.03.2020. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini MODRA ŠPILJA d.d.
   Objavljeno: 18.02.2020.

   Glavna skupština tvrtke MODRA ŠPILJA d.d. održat će se dana 04.03.2020., a Društvo će za Fondove kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

   (1.1) Potvrda odluka stečajnog upravitelja u svojstvu glavne skupštine o a) izmjeni Statuta - Za
   (1.2) Potvrda odluka stečajnog upravitelja u svojstvu glavne skupštine o b) izbor članova nadzornog odbora - Za
   (2) Nagrada za rad članovima nadzornog odbora - Za
   (3) Imenovanje revizora Društva - Za
  • 04.03.2020. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini VIS d.d.
   Objavljeno: 18.02.2020.

   Glavna skupština tvrtke VIS d.d. održat će se dana 04.03.2020., a Društvo će za Fondove kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

   (1.1) Potvrda odluka stečajne upraviteljice u svojstvu glavne skupštine o a) izmjeni Statuta - Za
   (1.2) Potvrda odluka stečajne upraviteljice u svojstvu glavne skupštine o b) izboru članova nadzornog odbora - Za
   (2) Nagrada za rad članovima nadzornog odbora - Za
  • 28.01.2020. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d.
   Objavljeno: 13.01.2020.

   Glavna skupština tvrtke ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. održat će se dana 28.01.2020., a Društvo će za Fond kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

   (1) Izvješće Uprave o aktualnom stanju u Društvu i grupaciji Đuro Đaković. - Ne glasa se
  • 27.01.2020. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini MERITUS ULAGANJA d.d.
   Objavljeno: 12.01.2020.

   Glavna skupština tvrtke MERITUS ULAGANJA d.d. održat će se dana 27.01.2020., a Društvo će za Fondove kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

   (1) Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje kvoruma, sastavljanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara uz imenovanje predsjedavajućeg Skupštine - Ne glasa se
   (2) Donošenje odluke kojom se odobrava Subscription Agreement ( Ugovor o ulaganju) te Shareholders Agreement ( Ugovor o uređenju međusobnih odnosa članova društva) u sadržaju kako su isti sklopljeni dana 20. prosinca 2019. između Društva, društva Meritus Upravljanje d.o.o., Zagreb te društva Dragon Bidco S.A.R.L., Strasen Luxembourg, a čije je stupanje na snagu uvjetovano ishođenjem suglasnosti skupštine Društva - Za
   (3) Davanje ovlasti Upravi Društva na donošenje svih potrebnih odluka u funkciji skupštine društva Meritus Upravljanje d.o.o., Zagreb te na popis svih potrebnih isprava, ugovora, izjava i drugih dokumenata koji su potrebni za izvršenje ulaganja i uređenje međusobnih odnosa kako je to predviđeno odredbama Subscription Agreement (Ugovora o ulaganju) te Shareholders Agreement ( Ugovora o uređenju međusobnih odnosa članova društva) u sadržaju kako su isti sklopljeni dana 20. prosinca 2019. između Društva, društva Meritus Upravljanje d.o.o., Zagreb te društva Dragon Bidco S.A.R.L., Strassen Luxembourg - Za
  • 12.12.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini PETROL d.d., LJUBLJANA
   Objavljeno: 27.11.2019.

   Glavna skupština tvrtke PETROL d.d., LJUBLJANA održat će se dana 12.12.2019., a Društvo će za Fond kategorije A koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

   (1) Opening of the General Meeting and Election of Working Bodies - Za
   (2) Detailed Information Relating to the Reasons for the Early Termination of Terms of Office of the President and Members of the Management Board of Petrol d.d., Ljubljana - Za
   (3) Verification of Certain Transactions Made by the Company in the Period from 24 October 2014 to 24 October 2019 - Za
  • 26.11.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini HELIOS FAROS d.d.
   Objavljeno: 11.11.2019.

   Glavna skupština tvrtke HELIOS FAROS d.d. održat će se dana 26.11.2019., a Društvo će za Fond kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

   (1) Povećanje temeljnog kapitala Društva izdavanjem novih dionica ulozima u novcu uz djelomično isključenje prava prvenstva postojećih dioničara - Za
   (2) Izmjena Statuta Društva - Za
  • 31.10.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini PLAVA LAGUNA d.d.
   Objavljeno: 16.10.2019.

   Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke PLAVA LAGUNA d.d. dana 31.10.2019.
  • 21.10.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d.
   Objavljeno: 06.10.2019.

   Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d. dana 21.10.2019.
  • 17.10.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini ATLANTIC GRUPA d.d.
   Objavljeno: 02.10.2019.

   Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke ATLANTIC GRUPA d.d. dana 17.10.2019.
  • 10.10.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini DALEKOVOD d.d.
   Objavljeno: 25.09.2019.

   Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke DALEKOVOD d.d. dana 10.10.2019.
  • 30.09.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini MERITUS ULAGANJA d.d.
   Objavljeno: 15.09.2019.

   Glavna skupština tvrtke MERITUS ULAGANJA d.d. održat će se dana 30.09.2019., a Društvo će za Fondove kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

   (1) Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje kvoruma, sastavljanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara uz imenovanje predsjedavajućeg Skupštine - Ne glasa se
   (2) Izmijenjeni godišnji konsolidirani financijski izvještaji Grupe Meritus ulaganja za 2018. godinu s izvješćima ovlaštenih revizora te obavještavanje dioničara od strane Uprave o nastalim promjenama u odnosu na konsolidirane financijske izvještaje koji su bili prethodno utvrđeni - Ne glasa se
   (3) Donošenje odluke o imenovanju revizora za poslovnu godinu 2019. - Za
  • 30.08.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini LUKA RIJEKA d.d.
   Objavljeno: 15.08.2019.

   Glavna skupština tvrtke LUKA RIJEKA d.d. održat će se dana 30.08.2019., a Društvo će za Fondove kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

   (1) Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara ili njihovih punomoćnika - Ne glasa se
   (2) Godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća Grupe Luka Rijeka za 2018. godinu s izvješćem i mišljenjem ovlaštenog revizora, Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva i Grupe Luka Rijeka za 2018. godinu te izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2018. godini - Ne glasa se
   (3) Donošenje Odluke o pokriću gubitka Društva ostvarenog u 2018. godini - Za
   (4) Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave za 2018. godinu - Za
   (5) Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2018. godinu - Za
   (6) Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2019. godinu - Za
   (7) Donošenje Odluke o usvajanju Statuta dioničkog društva Luka Rijeka d.d. - Odluka će se donijeti po raspravi
  • 29.08.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini FTB TURIZAM d.d.
   Objavljeno: 14.08.2019.

   Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke FTB TURIZAM d.d. dana 29.08.2019.
  • 29.08.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini PLAVA LAGUNA d.d.
   Objavljeno: 14.08.2019.

   Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke PLAVA LAGUNA d.d. dana 29.08.2019.
  • 28.08.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini JADRANSKI NAFTOVOD d.d.
   Objavljeno: 13.08.2019.

   Glavna skupština tvrtke JADRANSKI NAFTOVOD d.d. održat će se dana 28.08.2019., a Društvo će za Fond kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

   (1) Otvaranje Glavne skupštine Društva, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara te utvrđivanje kvoruma - Ne glasa se
   (2) Izvješće rukovodstva o poslovanju Društva u 2018. godini - Ne glasa se
   (3) Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru rada i poslovanja Društva i Grupe u 2018. g. - Za
   (4) Donošenje Odluke o rasporedu ostatka dobiti za 2018. g. - Za
   (5) Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave za vođenje poslova Društva u 2018.g. - Za
   (6) Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za nadzor vođenja poslova Društva u 2018. godinu - Za
   (7) Donošenje Odluke o promjeni predmeta poslovanja - Za
   (8) Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta - Za
   (9) Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2019. godinu - Protiv
  • 26.08.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini JADRAN d.d.
   Objavljeno: 11.08.2019.

   Glavna skupština tvrtke JADRAN d.d. održat će se dana 26.08.2019., a Društvo će za Fondove kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

   (1) Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje kvoruma, sastavljanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara uz imenovanje predsjedavajućeg Skupštine - Ne glasa se
   (2) Godišnja izvješća Društva za 2018. godinu: 2.1. Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva i povezanih Društava za 2018. godinu, 2.2. Izvještaj Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2018. godinu, 2.3. Izvještaj revizora Društva, revizorske tvrke PricewaterhouseCoopers d.o.o. za reviziju i konzalting iz Zagreba o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja za 2018. godinu - Ne glasa se
   (3) Donošenje odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvještaja za 2018. godinu - Za
   (4) Donošenje odluke o utvrđivanju gubitka u 2018. godini - Za
   (5) Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2018. godinu - Za
   (6) Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za 2018. godinu - Za
   (7) Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2019. godinu - Za
   (8) Donošenje Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora - Za
  • 16.08.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini HELIOS FAROS d.d.
   Objavljeno: 01.08.2019.

   Glavna skupština tvrtke HELIOS FAROS d.d. održat će se dana 16.08.2019., a Društvo će za Fond kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

   (1) Izmjena – ispravak Statuta - Za
   (2.1) Potvrda odluka stečajne upraviteljice u svojstvu glavne skupštine o a) izmjeni Statuta - Za
   (2.2) Potvrda odluka stečajne upraviteljice u svojstvu glavne skupštine o b)izboru članova nadzornog odbora - Za
   (3) Nagrada za rad članovima nadzornog odbora - Za
   (4) Imenovanje revizora za 2019. godinu - Za
   (5) Ugovor u odnosu na upravljanje hotelsko – turističkim objektima i sadržajima (hotel menadžment ugovor) s društvom Valamar Riviera d.d. - Za
  • 09.08.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini STANOVI JADRAN d.d.
   Objavljeno: 25.07.2019.

   Glavna skupština tvrtke STANOVI JADRAN d.d. održat će se dana 09.08.2019., a Društvo će za Fondove kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

   (1) Otvaranje Skupštine Društva i utvrđivanje prisutnih dioničara Društva, njihovih punomoćnika ili zakonskih zastupnika, te utvrđivanje potrebnog kvoruma za održavanje Skupštine Društva - Ne glasa se
   (2) Podnošenje na znanje i prihvaćanje Skupštini Društva godišnja revidirana nekonsolidirana financijska izvješća Društva i godišnja revidirana konsolidirana financijska izvješća Društva i njegovih ovisnih i povezanih društava (dalje u tekstu: Grupa) za 2018. godinu, utvrđenim od Uprave i Nadzornog odbora Društva, zajedno s izvještajem i mišljenjem neovisnog revizora – Deloitte d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 80, OIB 11686457780 - Za
   (3) Podnošenje na znanje kao informaciju Skupštini Društva godišnji izvještaj Uprave Društva o poslovanju Društva i Grupe za 2018. godinu - Za
   (4) Podnošenje na znanje kao informaciju Skupštini Društva godišnji izvještaj Nadzornog odbora Društva o nadzoru vođenja poslovanja Društva i Grupe za 2018. godinu - Za
   (5) Podnošenje na znanje kao informaciju Skupštini Društva godišnji izvještaj Revizorskog odbora Društva o poslovanju i stanju Društva za 2018. godinu - Za
   (6) Donošenje odluke o pokriću gubitka Društva za 2018. godinu - Za
   (7) Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2018. godinu - Za
   (8) Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2018. godinu - Za
   (9) Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju godišnjih nekonsolidiranih financijskih izvješća Društva i konsolidiranih financijskih izvješća Grupe za 2019. godinu - Za
   (10) Opoziv člana Nadzornog odbora - Za
   (11) Odluka o smanjenju članova NO - Za
   (12) Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva - Za
  • 19.07.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini LUKA PLOČE d.d.
   Objavljeno: 04.07.2019.

   Glavna skupština tvrtke LUKA PLOČE d.d. održat će se dana 19.07.2019., a Društvo će za Fond kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

   (1) Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa prisutnih i zastupanih dioničara i njihovih zastupnika - Ne glasa se
   (2) Izvješće Uprave o poslovanju Društva u poslovnoj 2018. godini - Za
   (3) Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru rada i poslovanju Društva za poslovnu 2018. godinu - Za
   (4) Izvješće revizorskog Društva o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2018. i konsolidiranog godišnjeg financijskog izvješća za 2018. godinu - Za
   (5) Donošenje odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvješća Društva za 2018. godinu i konsolidiranog financijskog izvješća za 2018. godinu - Za
   (6) Donošenje odluke o raspodjeli dobiti Društva za 2018. godinu - Za
   (7) Donošenje odluke o davanju odobrenja za rad (razrješnice) Upravi Društva za 2018.g. - Za
   (8) Donošenje odluke o davanju odobrenja za rad (razrješnice) Nadzornom odboru Društva za 2018.g. - Za
   (9) Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2019. godinu - Za
   (10) Donošenje odluke o opozivu predsjednika Glavne skupštine zbog isteka mandata - Za
   (11) Donošenje odluke o opozivu 3 člana Nadzornog odbora zbog isteka mandata - Za
   (12) Donošenje odluke o izboru predsjednika Glavne skupštine - Za
   (13) Donošenje odluke o izboru 3 člana Nadzornog odbora Društva - Za
  • 17.07.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini DALEKOVOD d.d.
   Objavljeno: 02.07.2019.

   Glavna skupština tvrtke DALEKOVOD d.d. održat će se dana 17.07.2019., a Društvo će za Fond kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

   (1) Otvaranje izvanredne Glavne skupštine: a) Verifikacija prijava,punomoći i utvrđivanje zastupljenosti temeljnog kapitala i popis prisutnih dioničara b) Potvrda da je izvanredna Glavna skupština valjano sazvana i da može valjano odlučivati - Ne glasa se
   (2) Godišnja izvješća Društva za 2018. godinu: a. konsolidirano i nekonsolidirano revidirano godišnje financijsko izvješće za 2018. godinu b. izvješće revizora Društva c. izvješće Uprave o stanju Društva i u Dalekovod grupi d. izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva - Ne glasa se
   (3) Obavijest o gubitku u visini iznad polovine temeljnog kapitala - Ne glasa se
   (4) Odluka o pokriću gubitaka za 2018. godinu - Za
   (5) Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2018. godinu - Za
   (6) Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2018. godinu - Za
   (7) Odluka o izboru revizora Društva za 2019. godinu - Za
   (8) Odluka o usvajanju potpuno novog Statuta - Protiv
  • 11.07.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini AD PLASTIK d.d.
   Objavljeno: 26.06.2019.

   Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke AD PLASTIK d.d. dana 11.07.2019.
  • 10.07.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB d.d.
   Objavljeno: 25.06.2019.

   Glavna skupština tvrtke ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB d.d. održat će se dana 10.07.2019., a Društvo će za Fond kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

   (1) Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje kvoruma za pravovaljano donošenje odluka uz popis svih nazočnih dioničara i njihovih punomoćnika - Ne glasa se
   (2) Predočenje godišnjeg izvješća Društva za 2018. godinu, koje su utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva: Godišnje izvješće za godinu završenu na dan 31. prosinca 2018. godine, zajedno sa izvješćem neovisnog revizora, te Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2018. godini - Ne glasa se
   (3) Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2018. godini - Za
   (4) Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2018. godini - Za
   (5) Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru za obavljeni nadzor nad poslovanjem Društva u 2018. godini - Za
   (6) Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2019. godinu - Za
   (7) Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora - Za
 • 02.10.2019. Politika sudjelovanja
  Nastavno na Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (NN 40/19), (dalje u tekstu: Zakon) u hrvatski pravni sustav implementirane su odredbe Direktive (EU) 2017/828  u pogledu poticanja dugoročnog sudjelovanja dioničara, temeljem kojih propisa je PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima izradilo i javno objavilo Politiku sudjelovanja. Pristup dokumentu je na sljedećoj poveznici: Politika sudjelovanja
 • 12.07.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini DALEKOVOD PROFESSIO d.d.
  Objavljeno: 10.07.2019.

  Glavna skupština tvrtke DALEKOVOD PROFESSIO d.d. održat će se dana 12.07.2019., a Društvo će za Fond kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

  (1) Otvaranje Glavne skupštine, verifikacija prijava i punomoći za sudjelovanje u radu Glavne skupštine te utvrđivanje broja glasova - Ne glasa se
  (2) Donošenje odluke o reviziji financijskih izvješća Društva za 2018. godinu - Za
  (3) Godišnja financijska izvješća Društva za 2018.g. utvrđena od Uprave i Nadzornog odbora Društva, zajedno s izvješćem neovisnog revizora, Izvješće Uprave o stanju i vođenju poslova Društva za 2018.g. te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2018.g. - Za
  (4) Donošenje Odluke o upotrebi dobiti i isplati dividende Društva za 2018. godinu - Za
  (5) Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2018. godinu - Za
  (6) Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za nadzor nad vođenjem poslova Društva za 2018. godinu - Za
  (7) Donošenje odluke o promjeni tvrtke Društva - Za
  (8) Donošenje odluke o izmjenama uvodnih odredaba Statuta Društva i čl.1 Statuta Društva - Za
  (9) Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2019. godinu - Za
 • 04.07.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Krka d.d.
  Glavna skupština tvrtke Krka d.d. održat će se dana 04.07.2019., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 1. ZA PRIJEDLOG AD 2.1 ZA PRIJEDLOG AD 2.2 ZA PRIJEDLOG AD 2.3 ZA PRIJEDLOG AD 2.4 ZA PRIJEDLOG AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG
 • 04.07.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Tankerska Next Generation d.d.
  Glavna skupština tvrtke  Tankerska Next Generation d.d. održat će se dana 04.07.2019., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG AD 8. ZA PRIJEDLOG  
 • 28.06.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini HTP KORČULA d.d.
  Glavna skupština tvrtke  HTP KORČULA d.d. održat će se dana 28.06.2019., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2. ZA PRIJEDLOG AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG AD 8. ZA PRIJEDLOG AD 9. ZA PRIJEDLOG  
 • 28.06.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Hrvatska poštanska banka d.d.
  Glavna skupština tvrtke  Hrvatska poštanska banka d.d. održat će se dana 28.06.2019., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG AD 8. ZA PRIJEDLOG AD 9. ZA PRIJEDLOG AD 10. ZA PRIJEDLOG
 • 27.06.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Atlantic grupa d.d.
  Glavna skupština tvrtke Atlantic grupa d.d. održat će se dana 27.06.2019., a Društvo će za  Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG AD 8. ZA PRIJEDLOG AD 9. ZA PRIJEDLOG  
 • 26.06.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Meritus ulaganja d.d.
  Glavna skupština tvrtke Meritus ulaganja d.d. održat će se dana 26.06.2019., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG  
 • 28.06.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Sunce koncern d.d.
  Glavna skupština tvrtke Sunce koncern d.d. održat će se dana 28.06.2019., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2. ZA PRIJEDLOG AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG
 • 27.06.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Zagrebačka burza d.d.
  Glavna skupština tvrtke Zagrebačka burza d.d. održat će se dana 27.06.2019., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG  
 • 18.06.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Podravka d.d.
  Glavna skupština tvrtke Podravka d.d. održat će se dana 18.06.2019., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG
 • 14.06.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Đuro Đaković Grupa d.d.
  Glavna skupština tvrtke Đuro Đaković Grupa d.d. održat će se dana 14.06.2019., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 1. ZA PRIJEDLOG AD 2. ZA PRIJEDLOG AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG AD 8. ZA PRIJEDLOG  
 • 14.06.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Dukat d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke Dukat d.d. dana 14.06.2019.
 • 13.06.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Zagrebačka banka d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke Zagrebačka banka d.d. dana 13.06.2019.
 • 06.06.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Končar d.d.
  Glavna skupština tvrtke Končar d.d. održat će se dana 06.06.2019., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG
 • 12.06.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini INA d.d.
  Glavna skupština tvrtke INA d.d. održat će se dana 12.06.2019., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG  
 • 13.06.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.
  Glavna skupština tvrtke ERICSSON NIKOLA TESLA d.d. održat će se dana 13.06.2019., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG AD 8. ZA PRIJEDLOG AD 9. ZA PRIJEDLOG AD 10. ZA PRIJEDLOG AD 11. ZA PRIJEDLOG
 • 30.05.2019. Sudjelovanje i način glasanja na SLAVONSKI ZATVORENI ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM d.d.
  Glavna skupština tvrtke SLAVONSKI ZATVORENI ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM  d.d. održat će se dana 30.05.2019., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2. ZA PRIJEDLOG AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG AD 8. ZA PRIJEDLOG AD 9. ZA PRIJEDLOG AD 10. PROTIV AD 11. PROTIV AD 12. PROTIV
 • 28.05.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Zavarovalnica Triglav d.d
  Glavna skupština tvrtke Zavarovalnica Triglav d.d. održat će se dana 28.05.2019., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG  
 • 05.06.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. dana 05.06.2019.
 • 04.06.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Petrokemija d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke Petrokemija d.d. dana 04.06.2019.
 • 06.05.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Hrvatski Telekom d.d.
  Glavna skupština tvrtke Hrvatski Telekom d.d. održat će se dana 06.05.2019., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 1. ZA PRIJEDLOG AD 3. ZA PROTUPRIJEDLOG Raiffeisen društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PROTUPRIJEDLOG Raiffeisen društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. AD 6. ZA PROTUPRIJEDLOG Raiffeisen društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. AD 7. ODLUKA ĆE SE DONIJETI PO RASPRAVI AD 8.ODLUKA ĆE SE DONIJETI PO RASPRAVI AD 9. ZA PRIJEDLOG AD 10. ZA PRIJEDLOG
 • 24.04.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Čakovečki mlinovi d.d
  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke Čakovečki mlinovi d.d. dana 24.04.2019.
 • 30.04.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Arena Hospitality Group d.d.
  Glavna skupština tvrtke Arena Hospitality Group d.d. održat će se dana 30.04.2019. , a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG  
 • 25.04.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Quaestus Nekretnine d.d. „u likvidaciji“
  Glavna skupština tvrtke Quaestus Nekretnine d.d. „u likvidaciji“ održat će se dana 25.04.2019., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 1. ZA PRIJEDLOG AD 2. ZA PRIJEDLOG  
 • 10.04.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Zagrebačka banka d.d.
  Glavna skupština tvrtke Zagrebačka banka d.d. održat će se dana 10.04.2019., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG  
 • 15.03.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini DALEKOVOD PROFESSIO d.d.
  Glavna skupština tvrtke DALEKOVOD PROFESSIO d.d. održat će se dana 15.03.2019., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 1. ZA PRIJEDLOG AD 2. ZA PRIJEDLOG AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. PRIJEDLOG/PROTUPRIJEDLOG  ODLUKA ĆE SE DONIJETI PO RASPRAVI
 • 13.03.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Meritus ulaganja d.d.
  Glavna skupština tvrtke Meritus ulaganja d.d. održat će se dana 13.03.2019., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2. ZA PRIJEDLOG AD 3. ZA PRIJEDLOG
 • 21.03.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Dalekovod d.d.
  Glavna skupština tvrtke Dalekovod d.d. održat će se dana 21.03.2019., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2. ZA PRIJEDLOG AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG
 • 15.02.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Quaestus Nekretnine d.d. „u likvidaciji“
  Glavna skupština tvrtke Quaestus Nekretnine d.d. „u likvidaciji“ održat će se dana 15.02.2019., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 1. ZA PRIJEDLOG AD 2. PRIJEDLOG/ PROTUPRIJEDLOG  ODLUKA ĆE SE DONIJETI PO RASPRAVI    
 • 31.01.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini AD PLASTIK d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke AD PLASTIK  d.d. dana 31.01.2019.
 • 28.12.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d.
  Glavna skupština tvrtke ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. održat će se dana 28.12.2018., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 1.  ZA PRIJEDLOG AD 2.a. ZA PRIJEDLOG AD 2.b. ZA PRIJEDLOG AD 2.c. ZA PRIJEDLOG
 • 15.01.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJA d.d.
  Glavna skupština tvrtke KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA d.d. održat će se dana 15.01.2019., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2. ZA PRIJEDLOG
 • 12.11.2018. Glavna skupština imatelja obveznica IGH-O-176A
  Dana 12. studenog 2018. Skupština imatelja obveznica IGH-O-176A donijela je odluku da se po točki 2. glasuje "protiv" budući da Skupština nije ovlaštena za odlučivanje po točkama 4., 5., 6. i 7. dnevnog reda, a po točki 3. se glasalo "protiv" promjene Povjerenika izdanja.
 • 20.12.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Čakovečki mlinovi d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke Čakovečki mlinovi d.d. dana 20.12.2018.
 • 15.10.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Petrokemija d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine Društva Petrokemija d.d. koja će se održati dana 15.10.2018. godine.
 • 16.10.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Uljanik d.d.
  Glavna skupština tvrtke ULJANIK d.d. održat će se dana 16.10.2018., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2. ZA PRIJEDLOG AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG AD 8. ODLUKA ĆE SE DONIJETI PO RASPRAVI AD 9. ZA PRIJEDLOG AD 10. ZA PRIJEDLOG AD 11. ZA PRIJEDLOG AD 12. ZA PRIJEDLOG AD 13. ZA PRIJEDLOG
 • 05.09.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Arena Hospitality Group d.d.
  Glavna skupština tvrtke Arena Hospitality Group d.d. održat će se dana 05.09.2018., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2. ZA PRIJEDLOG AD 3. ZA PRIJEDLOG
 • 10.08.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Sunce koncern d.d.
  Glavna skupština tvrtke Sunce koncern d.d. održat će se dana 10.08.2018., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2. ZA PRIJEDLOG AD 3. ZA PRIJEDLOG
 • 05.09.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Dalekovod d.d.
  Glavna skupština tvrtke Dalekovod d.d. održat će se dana 05.09.2018., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2. ZA PRIJEDLOG    
 • 31.08.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini ULJANIK d.d.
  Glavna skupština tvrtke ULJANIK d.d. održat će se dana 31.08.2018., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2. ZA PRIJEDLOG AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG AD 8. ZA PRIJEDLOG AD 9. ZA PRIJEDLOG AD 10. ZA PRIJEDLOG AD 11. ZA PRIJEDLOG AD 12. ZA PRIJEDLOG  
 • 29.08.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini JADRANSKI NAFTOVOD d.d.
  Glavna skupština tvrtke  JADRANSKI NAFTOVOD d.d. održat će se dana 29.08.2018., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG AD 8. ZA PRIJEDLOG AD 9. ZA PRIJEDLOG AD 10. PROTIV  
 • 28.08.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Sunce koncern d.d.
  Glavna skupština tvrtke Sunce koncern d.d. održat će se dana 28.08.2018., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2. ZA PRIJEDLOG AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG
 • 24.08.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Jadran d.d.
  Glavna skupština tvrtke JADRAN d.d. održat će se dana 24.08.2018., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2. ZA PRIJEDLOG AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG
 • 13.08.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Jadran d.d.
  Glavna skupština tvrtke Jadran d.d. održat će se dana 13.08.2018., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2. ZA PRIJEDLOG AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG AD 8. ZA PRIJEDLOG AD 9. ZA PRIJEDLOG AD 10. ZA PRIJEDLOG AD 11. ZA PRIJEDLOG
 • 07.08.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini LUKA RIJEKA d.d.
  Glavna skupština tvrtke LUKA RIJEKA d.d. održat će se dana 07.08.2018., a Društvo će za Fond - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG    
 • 30.08.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini PLAVA LAGUNA d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke PLAVA LAGUNA d.d. dana 30.08.2018.
 • 01.08.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Tankerska Next Generation d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke Tankerska Next Generation d.d. dana 01.08.2018.
 • 20.07.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini LUKA PLOČE d.d.
  Glavna skupština tvrtke LUKA PLOČE d.d. održat će se dana 20.07.2018., a Društvo će za Fond- kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2 ZA PRIJEDLOG AD 3 ZA PRIJEDLOG AD 4 ZA PRIJEDLOG AD 5 ZA PRIJEDLOG AD 6 ZA PRIJEDLOG AD 7 ZA PRIJEDLOG AD 8 ZA PRIJEDLOG AD 9 ZA PRIJEDLOG
 • 05.07.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini KRKA d.d.
  Glavna skupština tvrtke KRKA d.d. održat će se dana 05.07.2018., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 1.1 ZA PRIJEDLOG AD 2.1. ZA PRIJEDLOG AD 2.2 ZA PROTUPRIJEDLOG AD 2.3. ZA PRIJEDLOG AD 2.4. ZA PRIJEDLOG AD 3.1. ZA PRIJEDLOG  
 • 12.07.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini AD Plastik d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke AD Plastik d.d. dana 12.07.2018.
 • 13.07.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Quaestus Nekretnine d.d. „u likvidaciji“
  Glavna skupština tvrtke Quaestus Nekretnine d.d. „u likvidaciji“ održat će se dana 13.07.2018., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 1. ZA PRIJEDLOG AD 2. ZA PRIJEDLOG AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG
 • 12.07.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini SLAVONSKI ZATVORENI ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM d.d
  Glavna skupština tvrtke SLAVONSKI ZATVORENI ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM d.d održat će se dana 12.07.2018., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 8. ZA PRIJEDLOG AD 9. ZA PRIJEDLOG AD 10. ZA PRIJEDLOG AD 11. PROTIV AD 12. ZA PRIJEDLOG
 • 09.07.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Petrokemija d.d.
  Glavna skupština tvrtke Petrokemija d.d. održat će se dana 09.07.2018., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG AD 9. ZA PRIJEDLOG AD 10. ZA PRIJEDLOG AD 11. ZA PRIJEDLOG AD 12. ZA PRIJEDLOG AD 13. ZA PRIJEDLOG AD 15. ZA PRIJEDLOG AD 16. ZA PRIJEDLOG  
 • 29.06.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d.
  Glavna skupština tvrtke ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. održat će se dana 29.06.2018., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 1. ZA PRIJEDLOG AD 2. ZA PRIJEDLOG AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG AD 8. ZA PRIJEDLOG AD 9. ZA PRIJEDLOG AD 10. ZA PRIJEDLOG AD 11. ZA PRIJEDLOG AD 12. ZA PRIJEDLOG AD 13. ZA PRIJEDLOG AD 14. ZA PRIJEDLOG AD 15. ZA PRIJEDLOG  
 • 27.06.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini INA – Industrija nafte d.d.
  Glavna skupština tvrtke INA - Industrija nafte d.d.  održat će se dana 27.06.2018., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG AD 8. ZA PRIJEDLOG AD 9. ZA PRIJEDLOG AD 10. ZA PRIJEDLOG
 • 28.06.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.
  Glavna skupština tvrtke HRVATSKA POŠTANSKA BANKA  d.d. održat će se dana 28.06.2018., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2. ZA PRIJEDLOG AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG AD 8. ZA PRIJEDLOG AD 9. ZA PRIJEDLOG AD 10. ZA PRIJEDLOG
 • 29.06.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini HTP KORČULA d.d.
  Glavna skupština tvrtke HTP KORČULA d.d. održat će se dana 29.06.2018., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2. ZA PRIJEDLOG AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG AD 8. ZA PRIJEDLOG AD 9. ZA PRIJEDLOG AD 10. ZA PRIJEDLOG AD 11. ZA PRIJEDLOG
 • 28.06.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini ATLANTIC GRUPA d.d.
  Glavna skupština tvrtke  ATLANTIC GRUPA d.d. održat će se dana 28.06.2018., a Društvo će za Fond - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG
 • 20.06.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Ericsson Nikola Tesla d.d.
  Glavna skupština tvrtke Ericsson Nikola Tesla d.d. održat će se dana 20.06.2018., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG AD 8. ZA PRIJEDLOG AD 9. ZA PRIJEDLOG AD 10. ZA PRIJEDLOG AD 11. ZA PRIJEDLOG AD 12. ZA PRIJEDLOG
 • 12.06.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Poslovni sistem Mercator d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu glavne skupštine društva Poslovni sistem Mercator d.d. koja će se održati dana 12.06.2018. godine.
 • 19.06.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini DUKAT d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu glavne skupštine društva DUKAT d.d. koja će se održati dana 19.06.2018. godine.
 • 12.06.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini GORENJE d.d
  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke GORENJE d.d. dana 12.06.2018.
 • 08.06.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Stanovi Jadran d.d.
  Glavna skupština tvrtke  STANOVI JADRAN d.d. održat će se dana 08.06.2018., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG AD 8. ZA PRIJEDLOG AD 9. ZA PRIJEDLOG  
 • 20.06.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Dalekovod d.d.
  Glavna skupština tvrtke Dalekovod d.d. održat će se dana 20.06.2018., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG AD 8. ZA PRIJEDLOG AD 9. ZA PRIJEDLOG AD 10. ZA PRIJEDLOG  
 • 14.06.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini OT-OPTIMA TELEKOM d.d.
  Glavna skupština tvrtke  OT-OPTIMA TELEKOM d.d. održat će se dana 14.06.2018., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG AD 8. ZA PRIJEDLOG AD 9. ZA PRIJEDLOG AD 10. ZA PRIJEDLOG  
 • 12.06.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Podravka d.d.
  Glavna skupština tvrtke Podravka d.d. održat će se dana 12.06.2018., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG AD 8. ZA PRIJEDLOG
 • 11.06.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Sunce koncern d.d.
  Glavna skupština tvrtke Sunce koncern d.d. održat će se dana 11.06.2018., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2. ZA PRIJEDLOG AD 3. ZA PRIJEDLOG
 • 11.06.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Zagrebačka burza d.d.
  Glavna skupština tvrtke Zagrebačka burza d.d. održat će se dana 11.06.2018., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG
 • 06.06.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Končar – Elektroindustrija d.d.
  Glavna skupština tvrtke Končar - Elektroindustrija d.d. održat će se dana 06.06.2018., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2. ZA PRIJEDLOG AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG  
 • 29.05.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Zavarovalnica Triglav d.d.
  Glavna skupština tvrtke Zavarovalnica Triglav d.d. održat će se dana 29.05.2018., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 1. ZA PRIJEDLOG AD 3.1 ZA PRIJEDLOG AD 3.2 ZA PRIJEDLOG AD 3.3 ZA PRIJEDLOG  
 • 25.05.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini FTB TURIZAM d.d.
  Glavna skupština tvrtke FTB TURIZAM d.d. održat će se dana 25.05.2018.,a Društvo će za Fond - kategorije A koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG AD 8. ZA PRIJEDLOG AD 9. ZA PRIJEDLOG
 • 22.05.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Jadran d.d.
  Glavna skupština tvrtke Jadran d.d. održat će se dana 22.05.2018., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2. ODLUKA ĆE SE DONIJETI PO RASPRAVI AD 3. ODLUKA ĆE SE DONIJETI PO RASPRAVI AD 4. ODLUKA ĆE SE DONIJETI PO RASPRAVI  
 • 08.06.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Čakovečki mlinovi d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke Čakovečki mlinovi d.d. dana 08.06.2018.
 • 24.05.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Zagrebačka banka d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke Zagrebačka banka d.d. dana 24.05.2018.
 • 24.04.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Hrvatski Telekom d.d.
  Glavna skupština tvrtke Hrvatski Telekom d.d. održat će se dana 24.04.2018., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 1. ZA PRIJEDLOG AD 3. ZA PROTUPRIJEDLOG Raiffeisen društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima d.d. AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG
 • 06.04.2018. Obavijest o stjecanju dionica društva JADRAN d.d., Crikvenica
  Po prihvaćanju zajedničke obvezujuće ponude koju su podnijeli PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. i Erste d.o.o. za kupnju dionica društva JADRAN d.d., Crikvenica, dana 6.4.2018. sklopljen je Ugovor između Centra za restrukturiranje i prodaju (CERP), PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. i ERSTE d.o.o. o stjecanju i kupnji 34.754.768 redovnih dionica društva JADRAN d.d., Crikvenica, oznake JDRN-R-B, ukupnog nominalnog iznosa 347.547.680,00 kuna, što predstavlja 70,74% temeljnog kapitala predmetnog Društva. PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. stječe 22.468.956 redovnih dionica Društva na način da PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond - kategorija A stječe 105.604 redovnih dionica, a PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond - kategorija B 22.363.352 redovnih dionica. Društvo JADRAN d.d. upravlja turističkim objektima s više od 1.700 smještajnih jedinica na području crikveničke rivijere, grada Crikvenice te Dramlja i Selca. Portfelj JADRAN d.d., Crikvenica uključuje hotele Esplanade, Katarina, Omorika, Kaštel, International, Zagreb, hotel i paviljone Ad Turres i Slaven, paviljone i bungalove Kačjak, kamp Selce te kampiralište Kačjak. Potpisom Ugovora nastala je obveza objavljivanja ponude za preuzimanje preostalih dionica društva JADRAN d.d., Crikvenica koja će biti objavljena u skladu i u rokovima propisanim zakonom.
  Obavijest o nastanku obveze za objavljivanje ponude za preuzimanje
 • 27.04.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Arena Hospitality Group d.d.
  Glavna skupština tvrtke Arena Hospitality Group d.d. održat će se dana 27.04.2018., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG
 • 26.04.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Auto Hrvatska d.d.
  Glavna skupština tvrtke Auto Hrvatska d.d. održat će se dana 26.04.2018., a Društvo će za Fond - kategorije A koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2. ZA PRIJEDLOG AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG AD 8. ZA PRIJEDLOG AD. 9. PROTIV AD. 10. ZA PRIJEDLOG AD. 11. ZA PRIJEDLOG
 • 11.04.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Zagrebačka banka d.d.
  Glavna skupština tvrtke Zagrebačka banka d.d. održat će se dana 11.04.2018., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 1. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG AD 8. ZA PRIJEDLOG AD 9. ZA PRIJEDLOG  
 • 12.02.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Zagrebačka burza d.d.
  Glavna skupština tvrtke Zagrebačka burza d.d. održat će se dana 12.02.2018., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

  AD 2. ZA PRIJEDLOG

  AD 3. ZA PRIJEDLOG

  AD 4. ZA PRIJEDLOG

 • 16.02.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini ULJANIK d.d.
  Glavna skupština tvrtke ULJANIK d.d. održat će se dana 16.02.2018., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3. ZA PRIJEDLOG

  AD 4. ZA PRIJEDLOG

  AD 5. ZA PRIJEDLOG

  AD 6. ZA PRIJEDLOG

 • 25.01.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Zagrebačka banka d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke Zagrebačka banka d.d. dana 25.01.2018.  
 • 09.01.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini GORENJE d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke GORENJE d.d. dana 09.01.2018.
 • 27.12.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d.
  Glavna skupština tvrtke ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. održat će se dana 27.12.2017., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2. ZA PRIJEDLOG AD 3. ZA PRIJEDLOG
 • 27.12.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini LUKA RIJEKA d.d.
  Glavna skupština tvrtke  LUKA RIJEKA d.d. održat će se dana 27.12.2017., a Društvo će za Fond - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2. ZA PRIJEDLOG AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG  
 • 28.12.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini JADRANSKI NAFTOVOD d.d.
  Glavna skupština tvrtke JADRANSKI NAFTOVOD d.d. održat će se dana 28.12.2017., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2. SUZDRŽANI AD 3. ZA PRIJEDLOG
 • 20.12.2017.Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Čakovečki mlinovi d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke Čakovečki mlinovi d.d. dana 20.12.2017.
 • 11.12.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Izvanrednoj glavnoj skupštini Petrokemije d.d.
  Izvanredna glavna skupština tvrtke  PETROKEMIJA d.d. održat će se dana 11.12.2017., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG  
 • 08.12.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini HRVATSKE POŠTANSKE BANKE d.d.
  Glavna skupština tvrtke HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. održat će se dana 08.12.2017., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2 ZA PRIJEDLOG AD 3 ZA PRIJEDLOG AD 4 ZA PRIJEDLOG AD 6 ZA PRIJEDLOG AD 7 ZA PRIJEDLOG AD 8 ZA PRIJEDLOG AD 9 ZA PRIJEDLOG Predmetna Glavna skupština je otkazana dana 06.12.2017.
 • 30.10.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d.
  Glavna skupština tvrtke ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. održat će se dana 30.10.2017., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2. ZA PRIJEDLOG  
 • 11.10.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Izvanrednoj glavnoj skupštini Petrokemije d.d.
  Izvanredna glavna skupština tvrtke  PETROKEMIJA d.d. održat će se dana 11.10.2017., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2. ZA PRIJEDLOG AD 3. ZA PRIJEDLOG  
 • 21.09.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d.
  Glavna skupština tvrtke ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. održat će se dana 21.09.2017., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 1. ZA PRIJEDLOG AD 2. ZA PRIJEDLOG AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG  
 • 22.08.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d.
  Glavna skupština tvrtke ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. održat će se dana 22.08.2017., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2. ZA PRIJEDLOG AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG AD 8. ZA PRIJEDLOG AD 9. ZA PRIJEDLOG AD 10. ZA PRIJEDLOG  
 • 30.08.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Arena Hospitality Group d.d.
  Glavna skupština tvrtke  Arena Hospitality Group d.d. održat će se dana 30.08.2017., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG AD 8. ZA PRIJEDLOG AD 9. ZA PRIJEDLOG AD 10. ZA PRIJEDLOG AD 11. ZA PRIJEDLOG AD 12. ZA PRIJEDLOG
 • 29.08.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini JADRANSKI NAFTOVOD d.d.
  Glavna skupština tvrtke JADRANSKI NAFTOVOD d.d. održat će se dana 29.08.2017., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2. ZA PRIJEDLOG AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG AD 8. ZA PRIJEDLOG AD 9. ZA PRIJEDLOG AD 10. ZA PRIJEDLOG AD 11. ZA PRIJEDLOG AD 12. ZA PRIJEDLOG AD 13. ZA PRIJEDLOG
 • 18.08.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini STANOVI JADRAN d.d.
  Glavna skupština tvrtke  STANOVI JADRAN d.d. održat će se dana 18.08.2017., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2. ZA PRIJEDLOG AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG AD 8. ZA PRIJEDLOG AD 9. ZA PRIJEDLOG AD 10. ZA PRIJEDLOG AD 11. ZA PRIJEDLOG AD 12. ZA PRIJEDLOG AD 13. ZA PRIJEDLOG AD 14. ZA PRIJEDLOG  
 • 29.08.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Viro Tvornica šećera d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu glavne skupštine društva Viro Tvornica šećera d.d. koja će se održati dana 29.08.2017. godine.
 • 01.08.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Tankerska Next Generation d.d.
  Glavna skupština tvrtke  Tankerska Next Generation d.d. održat će se dana 01.08.2017., a Društvo će za Fond - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG
 • Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini PLAVA LAGUNA d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu glavne skupštine društva PLAVA LAGUNA d.d. koja će se održati dana 11.08.2017. godine.
 • 20.07.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini AD PLASTIK d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu glavne skupštine društva AD PLASTIK d.d. koja će se održati dana 20.07.2017. godine.
 • 07.07.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini QUAESTUS NEKRETNINE d.d.
  Glavna skupština tvrtke  QUAESTUS NEKRETNINE d.d. održat će se dana 07.07.2017., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 1. ZA PRIJEDLOG AD 2. ZA PRIJEDLOG AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG  
 • 14.07.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini DALEKOVOD d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu glavne skupštine društva DALEKOVOD d.d. koja će se održati dana 14.07.2017. godine.
 • 29.06.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini DUKAT d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu glavne skupštine društva DUKAT d.d. koja će se održati dana 29.06.2017. godine.
 • 30.06.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini PODRAVKA d.d.
  Glavna skupština tvrtke  PODRAVKA d.d. održat će se dana 30.06.2017., a Društvo će za Fond - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG AD 8. ZA PRIJEDLOG
 • 11.07.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini OT- OPTIMA TELEKOM d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu glavne skupštine društva OT -OPTIMA TELEKOM d.d. koja će se održati dana 11.07.2017. godine.
 • 30.06.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d.
  Glavna skupština tvrtke ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. održat će se dana 30.06.2017., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG
 • 29.06.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini ATLANTIC GRUPA d.d.
  Glavna skupština tvrtke  ATLANTIC GRUPA d.d. održat će se dana 29.06.2017., a Društvo će za Fond - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG
 • 27.06.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJA d.d.
  Glavna skupština tvrtke KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA d.d. održat će se dana 27.06.2017., a Društvo će za Fond - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:   AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6a. ZA PRIJEDLOG AD 6b. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG
 • 05.06.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Izvanrednoj Glavnoj skupštini Ledo d.d. – dopuna
  Nastavno na objavu o sudjelovanju i načinu glasanja na Izvanrednoj Glavnoj skupštini tvrtke Ledo d.d. održanoj dana 05.06.2017.,  Društvo je za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, glasalo za protuprijedlog pod točkom 3 dnevnog reda.  
 • 19.06.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini LUKA RIJEKA d.d.
  Glavna skupština tvrtke  LUKA RIJEKA d.d. održat će se dana 19.06.2017., a Društvo će za Fond - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. GLASANJE NAKON ŠTO PRIJEDLOG ODLUKE BUDE UTVRĐEN  
 • 05.06.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Izvanrednoj Glavnoj skupštini Ledo d.d.
  Izvanredna Glavna skupština tvrtke Ledo d.d. održat će se dana 05.06.2017., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2. ZA PRIJEDLOG AD 3. ZA PRIJEDLOG
 • 12.06.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini ULJANIK d.d.
  Glavna skupština tvrtke ULJANIK d.d. održat će se dana 12.06.2017., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2. ZA PRIJEDLOG AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG AD 8. ZA PRIJEDLOG AD 9. ZA PRIJEDLOG AD 10. ZA PRIJEDLOG AD 11. ZA PRIJEDLOG AD 12. ZA PRIJEDLOG AD 13. ZA PRIJEDLOG AD 14. ZA PRIJEDLOG AD 15. ZA PRIJEDLOG AD 16. ZA PRIJEDLOG  
 • 15.06.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Poslovni sistem Mercator d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu glavne skupštine društva Poslovni sistem Mercator d.d. koja će se održati dana 15.06.2017. godine.
 • 12.06.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Zagrebačka burza d.d.
  Glavna skupština tvrtke Zagrebačka burza d.d. održat će se dana 12.06.2017., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG AD 8. ZA PRIJEDLOG  
 • 14.06.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini INA – Industrija nafte d.d.
  Glavna skupština tvrtke INA - Industrija nafte d.d. održat će se dana 14.06.2017., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7. ZA PRIJEDLOG AD 8. ZA PRIJEDLOG AD 9. ZA PRIJEDLOG AD 10. ZA PRIJEDLOG
 • 09.06.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Petrokemija d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu glavne skupštine društva Petrokemija d.d. koja će se održati dana 09.06.2017. godine.
 • 06.06.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Ericsson Nikola Tesla d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu glavne skupštine društva Ericsson Nikola Tesla d.d. koja će se održati dana 06.06.2017. godine.
 • 06.06.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Granolio d.d.
  Glavna skupština tvrtke Granolio d.d. održat će se dana 06.06.2017., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2. ZA PRIJEDLOG AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG AD 5. ZA PRIJEDLOG AD 6. ZA PRIJEDLOG AD 7a. ZA PRIJEDLOG AD 7b. ZA PRIJEDLOG AD 8. ZA PRIJEDLOG AD 9. ZA PRIJEDLOG
 • 08.06.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Zagrebačke banke d.d.
  Glavna skupština tvrtke Zagrebačka banka d.d. održat će se dana 08.06.2017., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 1. ZA PRIJEDLOG AD 2. ZA PRIJEDLOG AD 3. ZA PRIJEDLOG AD 4. ZA PRIJEDLOG
 • 30.05.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Zavarovalnica Triglav d.d.
  Glavna skupština tvrtke Zavarovalnica Triglav d.d. održat će se dana 30.05.2017., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 1 ZA PRIJEDLOG AD 3.1 ZA PRIJEDLOG AD 3.2 ZA PRIJEDLOG AD 3.3 ZA PRIJEDLOG AD 4.1 ZA PRIJEDLOG AD 4.2 ZA PRIJEDLOG AD 4.3 ZA PRIJEDLOG AD 4.4 ZA PRIJEDLOG AD 4.5 ZA PRIJEDLOG AD 4.6 ZA PRIJEDLOG          
 • 29.05.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini HRVATSKE POŠTANSKE BANKE d.d.
  Glavna skupština tvrtke HRVATSKE POŠTANSKE BANKE d.d. održat će se dana 29.05.2017., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3 ZA PRIJEDLOG AD 4 ZA PRIJEDLOG AD 5 ZA PRIJEDLOG AD 6 ZA PRIJEDLOG AD 7 ZA PRIJEDLOG AD 8 ZA PROTUPRIJEDLOG PROSPERUS FGS i ERSTE Plavi obvezni mirovinski fond kategorije B AD 9 ZA PRIJEDLOG      
 • 22.05.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini LUKA PLOČE d.d.
  Glavna skupština tvrtke LUKA PLOČE d.d. održat će se dana 22.05.2017., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2. ZA AD 3. ZA AD 4. ZA AD 5. ZA AD 6. ZA AD 7. ZA AD 8. ZA AD 9. ZA AD 10. ZA AD 11. ZA  
 • 19.05.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini SLAVONSKI ZATVORENI ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM d.d.
  Glavna skupština tvrtke SLAVONSKI ZATVORENI ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM d.d. održat će se dana 19.05.2017., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2 ZA AD 3 ZA AD 4 ZA AD 5 ZA AD 6 ZA AD 7 ZA AD 8 ZA AD 9 ZA AD 10 ZA AD 11 PROTIV AD 12 ZA AD 13 ZA    
 • 19.05.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d.
  Glavna skupština tvrtke ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. održat će se dana 19.05.2017., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2 ZA  
 • 15.05.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Ledo d.d.
  Glavna skupština tvrtke Ledo d.d. održat će se dana 15.05.2017., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2. ZA prijedlog AD 3. ZA prijedlog  
 • 02.05.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Luka Rijeka d.d.
  Glavna skupština tvrtke Luka Rijeka d.d. održat će se dana 02.05.2017., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2. ZA prijedlog. AD 3. ZA prijedlog  
 • 25.04.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Hrvatski Telekom d.d.
  Glavna skupština tvrtke Hrvatski Telekom d.d. održat će se dana 25.04.2017., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3. ZA protuprijedlog Raiffeisen društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima d.d. AD 4. ZA prijedlog AD 5. ZA prijedlog AD 6. ZA prijedlog AD 7. ZA prijedlog AD 8. ZA prijedlog
 • 27.04.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Auto Hrvatska d.d.
  Glavna skupština tvrtke Auto Hrvatska d.d. održat će se dana 27.04.2017., a Društvo će za Fond - kategorije A koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2. ZA AD 3. ZA AD 4. ZA AD 5. ZA AD 6. ZA AD 7. PROTIV AD 8. SUZDRŽANI
 • 06.06.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Čakovečki mlinovi d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu glavne skupštine društva Čakovečki mlinovi d.d. koja će se održati dana 06.06.2017. godine.
 • 11.05.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini FTB TURIZAM d.o.o.
  Društvo neće sudjelovati u radu glavne skupštine društva FTB TURIZAM d.d. koja će se održati dana 11.05.2017. godine.
 • 19.04.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Zagrebačke banke d.d.
  Glavna skupština tvrtke Zagrebačka banka d.d. održat će se dana 19.04.2017., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3. ZA AD 4. ZA AD 5a. ZA AD 5b. ZA AD 6. ZA AD 7. ZA AD 8. ZA  
 • 21.03.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d.
  Glavna skupština tvrtke ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. održat će se dana 21.03.2017., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3 ZA AD 4 ZA AD 5 ZA AD 6 Odluka će se donijeti po raspravi Nakon provedene rasprave glasano ZA prijedlog AD 6.    
 • 23.03.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Petrokemija d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu glavne skupštine društva Petrokemija d.d. koja će se održati dana 23.03.2017. godine.
 • 21.02.2017. Način glasanja na Glavnoj skupštini Podravka d.d.
  Na Glavnoj skupštini tvrtke PODRAVKA d.d. održanoj dana 21.02.2017.,  Društvo je za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetne tvrtke imaju u portfelju, glasalo na sljedeći način: AD 2 za prijedlog AD 3 za protuprijedlog Raiffeisen društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.  
 • 21.02.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini PODRAVKA d.d.
  Glavna skupština tvrtke PODRAVKA d.d. održat će se dana 21.02.2017., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2 Odluka će se donijeti po raspravi AD 3 Odluka će se donijeti po raspravi  
 • 30.01.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.
  Obzirom na protuprijedloge dioničara objavljene nakon objave načina glasanja za fondove PBZCO na Glavnoj skupštini tvrtke HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. koja će održat dana 30.01.2017.,  Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, glasati na sljedeći način: AD 2 - ZA PROTUPRIJEDLOG CROATIA osiguranja d.d. * Na Glavnoj skupštini HRVATSKE POŠTANSKE BANKE d.d. održane dana 30.01.2017. protuprijedlog CROATIA osiguranja d.d. povučen je s dnevnog reda.
 • 25.01.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini OT-OPTIMA TELEKOM d.d.
  Glavna skupština tvrtke OT-OPTIMA TELEKOM d.d. održat će se dana 25.01.2017., a Društvo će za Fond - kategorije  B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 4 ZA AD 5 ZA AD 6 ZA AD 7 ZA
 • 30.01.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini HRVATSKE POŠTANSKE BANKE d.d.
  Glavna skupština tvrtke HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. održat će se dana 30.01.2017., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2 ZA
 • 23.12.2016. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Čakovečki mlinovi d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu glavne skupštine društva Čakovečki mlinovi d.d. koja će se održati dana 23.12.2016. godine.
 • 23.12.2016. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini METRONET TELEKOMUNIKACIJE d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu glavne skupštine društva METRONET TELEKOMUNIKACIJE d.d. koja će se održati dana 23.12.2016. godine.
 • 19.12.2016. Sudjelovanje i način glasanja na izvanrednoj Glavnoj skupštini INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d.
  Izvanredna Glavna skupština tvrtke INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. održat će se dana 19.12.2016., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu izvanredne Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2 ZA AD 3 ZA AD 4 ZA AD 5 ZA  
 • 05.09.2016. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini HRVATSKE POŠTANSKE BANKE d.d.
  Glavna skupština tvrtke HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. održat će se dana 05.09.2016., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 1 ZA AD 2 ZA AD 3 ZA AD 4 ZA AD 5 ZA AD 6 ZA AD 7 ZA AD 8 ZA AD 9 ZA  
 • 31.08.2016. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini ARENATURIST d.d.
  Glavna skupština tvrtke ARENATURIST d.d. održat će se dana 31.08.2016., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3 ZA AD 4 ZA AD 5 ZA AD 6 ZA AD 7 ZA AD 8 ZA AD 9 ZA  
 • 31.08.2016. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING d.d.
  Glavna skupština tvrtke ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING d.d. održat će se dana 31.08.2016., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 1 ZA AD 2 ZA AD 3 ZA AD 4 ZA AD 5 ZA AD 6 ZA AD 7 ZA AD 8 ZA AD 9 ZA AD 10 ZA AD 11 ZA AD 12 ZA  
 • 30.08.2016. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini JADRANSKOG NAFTOVODA d.d.
  Glavna skupština tvrtke JADRANSKI NAFTOVOD d.d. održat će se dana 30.08.2016., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3 ZA AD 4 ZA AD 5 ZA AD 6 ZA AD 7 ZA
 • 25.08.2016. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini LUKE RIJEKA d.d.
  Glavna skupština tvrtke LUKA RIJEKA d.d. održat će se dana 25.08.2016., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3 ZA AD 4 ZA AD 5 ZA AD 6 ZA
 • 31.08.2016. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini LEDO d.d.
  Glavna skupština tvrtke LEDO d.d. održat će se dana 31.08.2016., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 5 ZA AD 6 ZA AD 7 ZA AD 8 ZA AD 9 ZA
 • 30.08.2016. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Viro Tvornica šećera d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu glavne skupštine društva Viro Tvornica šećera d.d. koja će se održati dana 30.08.2016. godine.
 • 22.08.2016. Sudjelovanje i način glasanja na glavnoj skupštini JAMNICA d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu glavne skupštine društva JAMNICA d.d. koja će se održati dana 22.08.2016. godine.
 • 28.07.2016. Sudjelovanje i način glasanja na glavnoj skupštini ZAGREBAČKE BURZE d.d.
  Glavna skupština tvrtke ZAGREBAČKA BURZE d.d. održat će se dana 28.07.2016., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2 ZA AD 3 ZA  
 • 21.07.2016. Sudjelovanje i način glasanja na glavnoj skupštini društva Uljanik d.d.
  Glavna skupština tvrtke ULJANIK d.d. održat će se dana 21.07.2016., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2 ZA AD 3 ZA AD 4 ZA AD 5 ZA AD 6 ZA AD 7 ZA AD 8 ZA AD 9 ZA AD 10 ZA
 • 22.07.2016. Sudjelovanje i način glasanja na glavnoj skupštini PODRAVKA d.d.
  Glavna skupština tvrtke PODRAVKA d.d. održat će se dana 22.07.2016., a Društvo će za Fond - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3 ZA AD 4 ZA AD 5 ZA AD 6 PROTIV AD 7 PROTIV AD 8 PROTIV AD 9 ZA AD 10 ZA
 • 12.07.2016. Sudjelovanje i način glasanja na glavnoj skupštini KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJA d.d.
  Glavna skupština tvrtke KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA d.d. održat će se dana 12.07.2016., a Društvo će za Fond - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 5 ZA AD 6a ZA AD 6b ZA AD 7 PROTIV AD 8 PROTIV AD 9 PROTIV AD 10 ZA AD 11 ZA AD 12 PROTIV    
 • 19.07.2016. Sudjelovanje i način glasanja na glavnoj skupštini Granolio d.d.
  Glavna skupština tvrtke Granolio d.d. održat će se dana 19.07.2016., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2 ZA  
 • 15.07.2016. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Dalekovod d.d.
  Glavna skupština tvrtke Dalekovod d.d. održat će se dana 15.07.2016., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 4 ZA AD 5 ZA AD 6 ZA AD 7 ZA AD 8 PROTIV AD 9 ZA  
 • 07.07.2016. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Quaestus Nekretnine d.d. u likvidaciji
  Glavna skupština tvrtke Quaestus nekretnine d.d. u likvidaciji održat će se dana 07.07.2016., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 1 ZA AD 2 ZA AD 3 ZA AD 4 ZA AD 5 ZA AD 6 ZA          
 • 04.08.2016. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Atlantska plovidba d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu Glavna skupštine tvrtke Atlantska plovidba d.d. Dubrovnik dana dana 04.08.2016.
 • 07.07.2016. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto
  Glavna skupština tvrtke KRKA, tovarna zdravil, d.d. Novo Mesto, održat će se dana 07.07.2016., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i  glasati na sljedeći način: AD. 2.2. ZA, AD. 2.3 ZA, AD. 2.4. ZA, AD. 3.2. ZA, AD. 4. ZA, AD. 5. ZA,
 • 12.07.2016. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJA d.d.
  Glavna skupština tvrtke KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA d.d. održat će se dana 12.07.2016., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 5 ZA AD 6a ZA AD 6b ZA AD 7 ZA AD 8 ZA AD 9 ZA AD 10 ZA AD 11 ZA AD 12 PROTIV
 • 28.06.2016. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini METRONET TELEKOMUNIKACIJE d.d.
  Glavna skupština tvrtke METRONET TELEKOMUNIKACIJE d.d. održat će se dana 28.06.2016., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3 ZA AD 4 ZA AD 5 ZA AD 6 ZA AD 7 ZA AD 8 PROTIV
 • 19.08.2016. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini PLAVA LAGUNA d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu Glavna skupštine tvrtke PLAVA LAGUNA d.d. Poreč dana 19.08.2016.
 • 14.07.2016. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini AD PLASTIK d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu Glavna skupštine tvrtke AD PLASTIK d.d. Solin dana 14.07.2016.
 • 16.06.2016. Sudjelovanje i način glasanja na glavnoj skupštini ATLANTIC GRUPE d.d.
  Glavna skupština tvrtke ATLANTIC GRUPE d.d. održat će se dana 16.06.2016., a Društvo će za Fond - kategorija A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3 ZA AD 4 ZA AD 5 ZA AD 6 ZA AD 7 ZA AD 8 ZA  
 • 09.06.2016. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini INA – Industrija nafte d.d.
  Glavna skupština tvrtke INA - Industrija nafte d.d. održat će se dana 09.06.2016., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3 SUZDRŽANI AD 4 SUZDRŽANI AD 5 SUZDRŽANI AD 6 SUZDRŽANI AD 7 SUZDRŽANI AD 8 SUZDRŽANI AD 9 SUZDRŽANI AD 10 ZA  
 • 16.06.2016. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Zagrebačka banka d.d.
  Glavna skupština tvrtke Zagrebačka banka d.d. održat će se dana 16.06.2016., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 1 ZA AD 2 ZA
 • 10.06.2016. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Tankerska Next Generation d.d.
  Glavna skupština tvrtke Tankerska Next Generation  d.d. održat će se dana 10.06.2016., a Društvo će za Fondove - kategorija A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3 ZA AD 4 ZA AD 5 ZA AD 6 ZA AD 7 ZA AD 8 ZA AD 9 ZA
 • 09.06.2016. Sudjelovanje i način glasanja na glavnoj skupštini Granolio d.d.
  Glavna skupština tvrtke Granolio d.d. održat će se dana 09.06.2016., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2 ZA AD 3 ZA AD 4 ZA AD 5 ZA AD 6 ZA AD 7 ZA AD 8 ZA AD 9 ZA AD 10 ZA AD 11ZA AD 12 ZA  
 • 02.06.2016. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Zagrebačka burza d.d.
  Glavna skupština tvrtke Zagrebačka burza d.d. održat će se dana 02.06.2016., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 4 ZA AD 5 ZA AD 6 ZA AD 7 ZA
 • 31.05.2016. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Zavarovalnica Triglav d.d.
  Glavna skupština tvrtke Zavarovalnica Triglav d.d. održat će se dana 31.05.2016., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 1 b ZA AD 2 ZA AD 3.1 ZA AD 3.2 ZA AD 3.3 ZA AD 4 ZA AD 5.1 ZA AD 5.2 ZA AD 6.1 ZA AD 6.1 ZA AD 7 ZA
 • 31.05.2016. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Ericsson Nikola Tesla d.d.
  Glavna skupština tvrtke Ericsson Nikola Tesla d.d. održat će se dana 31.05.2016., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:   AD 5 ZA AD 6 ZA AD 7 ZA AD 8 ZA AD 9 ZA AD 10 ZA AD 11 ZA  
 • 31.05.2016. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Slavonski zatvoreni investicijski fond s javnom ponudom d.d.
  Glavna skupština tvrtke Slavonski zatvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom d.d. održat će se dana 31.05.2016., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3 ZA AD 4 ZA AD 5 ZA AD 6 ZA AD 7 ZA AD 8 ZA AD 9 ZA AD 10 ZA AD 11 ZA AD 12 ZA  
 • 16.05.2016. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Hrvatske poštanske banke d.d.
  Glavna skupština tvrtke Hrvatska poštanska banka d.d. održat će se dana 16.05.2016., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3 PROTIV AD 4 ZA AD 5 ZA AD 6 ZA AD 7 ZA AD 8 ZA  
 • 25.04.2016. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini LUKA PLOČE d.d.
  Glavna skupština tvrtke LUKA PLOČE d.d. održat će se dana 25.04.2016., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2 ZA AD 3 ZA AD 4 ZA AD 5 ZA AD 6 ZA AD 7 ZA AD 8 ZA AD 9 ZA AD 10 ZA
 • 28.04.2016. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Zagrebačka banka d.d.
  Glavna skupština tvrtke Zagrebačka banka d.d. održat će se dana 28.04.2016., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3 ZA AD 4a ZA AD 4b ZA AD 5 ZA AD 6 ZA AD 7 ZA AD 8 ZA  
 • 21.04.2016. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Auto Hrvatska d.d.
  Glavna skupština tvrtke Auto Hrvatska d.d. održat će se dana 21.04.2016., a Društvo će za Fond - kategorije A koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2 ZA AD 3 ZA AD 4 ZA AD 5 ZA AD 6 ZA AD 7 ZA AD 8 ZA AD 9 ZA AD 10 ZA AD 11 PROTIV
 • 11.05.2016. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Petrokemija d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke Petrokemija d.d. dana 11.05.2016. godine.
 • 22.04.2016. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Čakovečki mlinovi d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke Čakovečki mlinovi d.d. dana 22.04.2016. godine.
 • 06.04.2016. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini AD PLASTIK d.d. Solin
  Glavna skupština tvrtke AD PLASTIK d.d. Solin održat će se dana 06.04.2016., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 1 ZA
 • 21.03.2016. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Quaestus nekretnine d.d. u likvidaciji
  Glavna skupština tvrtke Quaestus nekretnine d.d. u likvidaciji održat će se dana 21.03.2016., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 1 ZA  
 • 07.03.2016. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini tvrtke SLAVONSKI ZATVORENI ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM d.d.
  Glavna skupština tvrtke Slavonski zatvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom d.d. održat će se dana 07.03.2016., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2 ZA AD 3 ZA
 • 22.02.2016. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Zagrebačke burze d.d.
  Glavna skupština tvrtke Zagrebačka burza d.d. održat će se dana 22.02.2016., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2 ZA AD 3 ZA
 • 28.12.2015. Sudjelovanje i način glasanja na glavnoj skupštini Magma d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke Magma d.d. dana 28.12.2015.
 • 10.12.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Zagrebačka banka d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke Zagrebačka banka d.d. dana 10.12.2015.
 • 8.12.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini AUTO HRVATSKA d.d.
  Glavna skupština tvrtke AUTO HRVATSKA d.d. održat će se dana 08.12.2015., a Društvo će za Fond - kategorije A koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2 PROTIV AD 3 PROTIV AD 4 PROTIV
 • 21.12.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Čakovečki mlinovi d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke Čakovečki mlinovi d.d. dana 21.12.2015.
 • 09.11.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Luka Rijeka d.d.
  Glavna skupština tvrtke Luka Rijeka d.d. održat će se dana 09.11.2015., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2 SUZDRŽAN
 • 22.10.2015. Sudjelovanje i način glasanja na glavnoj skupštini ULJANIK d.d.
  Glavna skupština tvrtke Uljanik d.d. održat će se dana 22.10.2015., a Društvo će za Fond - kategorije  B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2 ZA AD 3 ZA AD 4 ZA AD 5 ZA AD 6 ZA AD 7 ZA AD 8 ZA  
 • 12.10.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Quaestus Nekretnine d.d. u “likvidaciji”
  Glavna skupština tvrtke Quaestus Nekretnine d.d. u "likvidaciji" održat će se dana 12.10.2015., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 1 ZA protuprijedlog AD 2 ZA prijedlog
 • 18.09.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini METRONET TELEKOMUNIKACIJE d.d.
  Glavna skupština tvrtke METRONET TELEKOMUNIKACIJE d.d. održat će se dana 18.09.2015., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2 ZA AD 3 ZA
 • 21.08.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Krka, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto
  Glavna skupština tvrtke KRKA, tovarna zdravil, d.d. Novo mesto, održat će se dana 21.08.2015., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i  glasati na sljedeći način: AD. 1.1. ZA, AD. 2.1 ZA, AD. 2.2. PROTIV, 2.2. ZA protuprijedlog, AD. 2.3. ZA, AD. 2.4. ZA AD. 3.1 PROTIV, 3.1. ZA protuprijedlog, AD. 3.2. ZA, AD. 3.3. ZA, AD. 3.4. ZA AD. 3.5. ZA AD. 3.6. ZA AD. 4.1. ZA
 • 21.08.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Tankerska Next Generation d.d.
  Glavna skupština tvrtke Tankerska Next Generation d.d. održat će se dana 21.08.2015., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društvaju ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3 ZA AD 4 ZA AD 5 ZA AD 6 ZA AD 7 ZA AD 8 ZA AD 9 ZA AD 9 ZA  AD 10 ZA
 • 28.08.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini ULJANIK d.d.
  Glavna skupština tvrtke ULJANIK d.d. održat će se dana 28.08.2015., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2 ZA AD 3 ZA AD 4 ZA AD 5 ZA AD 6 ZA AD 7 ZA AD 8 ZA AD 9 ZA
 • 28.08.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini LEDO d.d.
  Glavna skupština tvrtke LEDO d.d. održat će se dana 28.08.2015., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 5 ZA AD 6 ZA AD 7 ZA AD 8 ZA AD 9 ZA AD 10 ZA
 • 06.08.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Atlantska plovidba d.d.
  Glavna skupština tvrtke Atlantska plovidba d.d. održat će se dana 06.08.2015., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2 ZA AD 3 ZA AD 4 ZA AD 5 ZA AD 6 ZA AD 7 ZA AD 8 ZA AD 9 ZA AD 10 ZA AD 11 ZA AD 12 ZA AD 13 ZA
 • 31.08.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Viro Tvornica šećera d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke Viro Tvornica šećera d.d. dana 31.08.2015.
 • 14.08.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini PLAVA LAGUNA d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke PLAVA LAGUNA d.d. dana 14.08.2015.
 • 25.08.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Dalekovod d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke Dalekovod d.d. dana 25.08.2015.
 • 28.08.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini JADRANSKI NAFTOVOD d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke JADRANSKI NAFTOVOD d.d. dana 28.08.2015.
 • 23.07.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini AD PLASTIK d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke AD PLASTIK  d.d. dana 23.07.2015.
 • 09.07.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Granolio d.d.
  Glavna skupština tvrtke Granolio d.d. održat će se dana 09.07.2015., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2 ZA AD 3 ZA AD 4 ZA AD 5 ZA AD 6 ZA AD 7 ZA AD 8 ZA AD 9 ZA    
 • 10.07.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Quaestus Nekretnine d.d. “u likvidaciji”
  Glavna skupština tvrtke Quaestus Nekretnine d.d. "u likvidaciji" održat će se dana 10.07.2015., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 1 ZA AD 2 ZA AD 3 ZA AD 4 ZA  
 • 29.06.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Đuro Đaković Holding d.d.
  Glavna skupština tvrtke Đuro Đaković Holding d.d. održat će se dana 29.06.2015., a Društvo će za Fondove - kategorije  A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2 ZA AD 3 ZA AD 4 ZA AD 5 ZA AD 6 ZA AD 7 ZA AD 8 ZA AD 9 ZA AD 10 ZA AD 11 ZA  
 • 18.06.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini KRKA, tovarna zdravil, d.d. Novo Mesto
  Glavna skupština tvrtke KRKA, tovarna zdravil, d.d. Novo mesto, održat će se dana 18.06.2015., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i  glasati na sljedeći način: AD. 2 ZA AD. 3 ZA AD. 4 ZA
 • 06.08.2015. Sudjelovanje i glasanje na Glavnoj skupštini Atlantska plovidba d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke Atlantska plovidba d.d. dana 06.08.2015.
 • 18.06.2015. Sudjelovanje i glasanje na Glavnoj skupštini LEDO d.d.
  Glavna skupština tvrtke LEDO d.d. održat će se dana 18.06.2015., a Društvo će za Fond - kategorije  B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 2 ZA  
 • 18.06.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. dana 18.06.2015.
 • 18.06.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavno skupštini ATLANTIC GRUPE d.d.
  Glavna skupština tvrtke ATLANTIC GRUPA  d.d. održat će se dana 18.06.2015., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3 ZA AD 4 ZA AD 5 ZA AD 6 ZA AD 7 ZA  
 • 12.06.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Petrokemija d.d.
  Glavna skupština tvrtke Petrokemija  d.d. održat će se dana 12.06.2015., a Društvo će za Fond - kategorije  B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 4 ZA AD 5.A ZA AD 5.B ZA AD 6 ZA AD 7 ZA PROTUPRIJEDLOG  
 • 12.06.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini INA – industrija nafte d.d.
  Glavna skupština tvrtke INA - industrija nafte  d.d. održat će se dana 12.06.2015., a Društvo će za Fond - kategorije  B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3.1 ZA AD 3.2 ZA AD 3.3 ZA AD 4 ZA AD 5 ZA AD 6 ZA AD 7 ZA AD 8 ZA AD 9 ZA
 • 11.06.2015. sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Zagrebačka banka d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke Zagrebačka banka d.d. dana 11.06.2015.
 • 09.06.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Zavarovalnica Triglav d.d.
  Glavna skupština tvrtke Zavarovalnica Triglav d.d. održat će se dana 09.06.2015., a Društvo će za Fond - kategorije  A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i po svim točkama dnevnog reda glasati ZA.
 • 02.06.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Ericsson Nikola Tesla d.d.
  Glavna skupština tvrtke Ericsson Nikola Tesla d.d. održat će se dana 02.06.2015., a Društvo će za Fond - kategorije  B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 5 ZA AD 6 ZA AD 7 ZA AD 8 ZA AD 9 ZA AD 10 ZA AD 11 ZA AD 12 ZA
 • 01.06.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Slavonski zatvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom d.d.
  Glavna skupština tvrtke Slavonski zatvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom d.d. održat će se dana 01.06.2015., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3 ZA AD 4 ZA AD 5 ZA AD 6 ZA AD 7 ZA AD 8 ZA AD 9 ZA AD 10 ZA AD 11 ZA AD 12 ZA
 • 03.06.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini PODRAVKA d.d.
  Glavna skupština tvrtke PODRAVKA d.d. održat će se dana 03.06.2015., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3 ZA AD 4 ZA AD 5 ZA AD 6 ZA AD 7 ZA AD 8 ZA AD 10 ZA AD 11 ZA AD 12 ZA AD 13 ZA  
 • 19.05.2015. Sudjelovanje i način glasanja na skupštini imatelja obveznica IGH-O-176A
  Skupština imatelja obveznica IGH-O-176A, ISIN:HRIGH0O176A8, održati će se dana 19. svibnja 2015., a Društvo će za Fond - kategorije B koji obveznicu predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu skupštine i glasati na sljedeći način: AD 2. ZA AD 3. ZA AD 4. ZA
 • 21.05.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini KONČAR-ELEKTROINDUSTRIJA d.d.
  Glavna skupština tvrtke KONČAR-ELEKTROINDUSTRIJA d.d. održat će se dana 21.05.2015., a Društvo će za Fondove - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 5 ZA AD 6 ZA AD 7 ZA AD 8 ZA
 • 29.04.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Hrvatski Telekom d.d.
  Glavna skupština tvrtke Hrvatski Telekom d.d. održat će se dana 29. travnja 2015, a Društvo će za Fond - kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 1. ZA, AD 3. PROTIV PRIJEDLOGA, ZA PROTUPRIJEDLOG, AD 4. ZA, AD 5. ZA, AD 6. ZA, AD 7. ZA, AD 8. ZA AD.9. ZA
 • 23.04.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini AUTO HRVATSKA d.d.
  Glavna skupština tvrtke AUTO HRVATSKA d.d. održat će se dana 23. travnja 2015, a Društvo će za Fond - kategorije A koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3. ZA, AD 4. ZA, AD 5. ZA, AD 6. ZA, AD 7. ZA, AD 8. ZA,
 • 23.04.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini tvrtke Zagrebačka banka d.d.
  Glavna skupština tvrtke Zagrebačka banka d.d. održat će se dana 23. travnja 2015, a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način: AD 3. ZA, AD 4. ZA, AD 5. ZA, AD 6a ZA, AD 6b ZA, AD 7. ZA, AD 8. ZA, AD 9. ZA.  
 • 11.05.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini tvrtke LUKA PLOČE d.d.
  Glavna skupština tvrtke LUKA PLOČE d.d. održati će se dana 11.05.2015., a Društvo će za Fond kategorije B koji dionice predmetnog Društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati ZA sve prijedloge odluka uprave i nadzornog odbora.
 • 24.04.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini tvrtke Čakovečki mlinovi d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke Čakovečki mlinovi d.d. dana 24.04.2015.
 • 22.4.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini tvrtke OT-OPTIMA TELEKOM d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke OT-OPTIMA TELEKOM d.d. dana 22.04.2015.
 • 27.01.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini tvrtke BELJE d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke BELJE d.d. dana 27.01.2015.
 • 20.01.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini tvrtke Adris grupa d.d.
  Glavna skupština tvrtke Adris grupa d.d. održat će se dana 20. siječnja 2015., a Društvo će za Fond - kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:
  • AD 2.  ZA
 • Obavijest o sudjelovanju na Glavnim skupštinama inozemnih trgovačkih društava
  PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima neće sudjelovati na Glavnim skupštinama inozemnih trgovačkih društava čije prenosive vrijednosne papire imaju u portfelju Fondovi kojima upravlja te neće objavljivati obavijesti u tom smislu, osim u slučaju sudjelovanja zaposlenika Društva u upravljačkim tijelima izdavatelja kao i u slučaju kada Fondovi kojima Društvo upravlja imaju u svom portfelju više od 1% dionica izdavatelja.
 • 16.01.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini tvrtke Granolio d.d.
  Glavna skupština tvrtke Granolio d.d. održat će se dana 16.01.2015. godine, a Društvo će za Fond kategorije B, koji dionice predmetnog Društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:
  • AD 2. ZA
  • AD 3. ZA
 • 29.12.2014. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini tvrtke Slavonski zatvoreni investicijski fond s javnom ponudom d.d.
  Društvo neće sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke Slavonski zatvoreni investicijski fond s javnom ponudom d.d. dana 29.12.2014. godine.
 • 15.12.2014. Sudjelovanje i način glasanja na Izvanrednoj glavnoj skupštini tvrtke Končar – Elektroindustrija d.d.
  Glavna skupština tvrtke Končar - Elektroindustrija d.d. održat će se dana 15.12.2014. godine, a Društvo će za fondove kategorije A i B, koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, glasati kako slijedi:
  • Ad 2a.  ZA
  • Ad 2b.  ZA
 • 09.09.2014. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini tvrtke Petrokemija d.d.
  • odluka o izboru člana Nadzornog odbora: suzdržani
  • odluka o izmjenama Statuta: suzdržani
 • 29.08.2014. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini tvrtke Dalekovod d.d.
   
  • Ad 2. : ZA
  • Ad 3. : ZA
  • Ad 5. : ZA
  • Ad 6. : protiv prijedloga za protuprijedlog
  • Ad 7. : ZA
  • Ad 8. : ZA
  • Ad 9. : ZA
  • Ad 10. : ZA
 • 29.08.2014. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini tvrtke Ledo d.d.
  • Ad 1. : ZA
  • Ad 5. : ZA
  • Ad 6. : protiv prijedloga, za protuprijedlog
  • Ad 7. : ZA
  • Ad 8. : ZA
  • Ad 9. : ZA
 • 11.07.2014. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini tvrtke Podravka d.d.
  • Točka 2. dnevnog reda: ZA
  • Točka 3. dnevnog reda: ZA
  • Točka 4. dnevnog reda: ZA
  • Točka 5. dnevnog reda: ZA
  • Točka 6. dnevnog reda: ZA
  • Točka 7. dnevnog reda: ZA
 • 03.07.2014. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini tvrtke Questus nekretnine d.d.
  • Ad 1. : ZA
  • Ad 2. : ZA
  • Ad 3. : ZA
  • Ad 4. : ZA
 • 27.06.2014. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini tvrtke Luka Ploče d.d.
  • Ad 2. : ZA
  • Ad 3. : ZA
  • Ad 4. : ZA
  • Ad 5. : ZA
  • Ad 6. : ZA
  • Ad 7. : ZA
  • Ad 8. : ZA
  • Ad 9. : ZA
 • 18.06.2014. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini tvrtke Uljanik d.d.
  Način glasanja
  • Ad 2. : ZA
  • Ad 3. : ZA
  • Ad 4. : ZA
  • Ad 5. : ZA
  • Ad 6. : ZA
  • Ad 7. : ZA
  • Ad 8. : ZA
  • Ad 9. : ZA
  • Ad 10. : ZA
  • Ad 11. : ZA
 • 17.06.2014. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini tvrtke Adris grupa d.d.
  • Ad 4. : ZA
  • Ad 5. : ZA
  • Ad 6. : ZA
  • Ad 7. : ZA
  • Ad 8. : ZA
  • Ad 9. : ZA
  • Ad 10. : ZA
  • Ad 11. : ZA
  • Ad 12. : ZA
  • Ad 13. : ZA
 • 27.05.2014. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini tvrtke Ericsson Nikola Tesla d.d.
  • Točka 5. : ZA
  • Točka 6. : ZA
  • Točka 7. : ZA
  • Točka 8. : ZA
  • Točka 9. : ZA
  • Točka 10. : ZA
 • 26.05.2014. Sudjelovanje i način glasanja na Izvanrednoj Glavnoj skupštini tvrtke Dalekovod d.d.
  • Ad 2. : ZA
  • Ad 3. : ZA
 • 20.05.2014. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini tvtke Petrokemija d.d.
  • odluka o pokriću gubitaka Društva - za protuprijedlog
  • odluka o davanju razrješnice članovima Uprave - za protuprijedlog
  • odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora - za protuprijedlog
  • odluka o izboru člana Nadzornog odbora - ZA
  • odluka o imenovanju revizora Petrokemije d.d. za 2014. godinu - ZA
  • odluka o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala radi pokrića gubitaka - za protuprijedlog
  • odluka o izmjenama i dopunama Statuta - za protuprijedlog
  • odluka o povećanju temeljnog kapitala ulozima u novcu uz djelomično isključenje prava prvenstva postojećih dioničara i izmjenama Statuta - za protuprijedlog
  • odluka o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje - ZA
 • 29.04.2014. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini tvrtke Hrvatski telekom d.d.
  • Ad 1. : ZA
  • Ad 3. : ZA
  • Ad 4. : ZA
  • Ad 5. : ZA
  • Ad 6. : ZA
  • Ad 7. : ZA
  • Ad 8. : ZA
  • Ad 9. : ZA
  • Ad 10. : ZA
  • Ad 11. : ZA
  • Ad 12. : ZA