Info zona

Povratak na novosti

02.07.2018. Informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo HTP Korčula d.d.

U skladu s člankom 126. stavkom 6. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, u nastavku su prikazane informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo HTP Korčula d.d. te o identificiranom sukobu interesa u periodu od stjecanja dionica Izdavatelja u iznosu većem od 10% izdanja do 30.6.2018. godine.

Ulaganje u društvo HTP Korčula d.d.

U svibnju 2016. godine Centar za restrukturiranje i prodaju objavio je Poziv na javnu dražbu za prodaju redovnih dionica HTP Korčula d.d. u vlasništvu Republike Hrvatske, CERP-a i Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka. Na prodaju je bilo ponuđeno 432.838 dionica u 12 paketa čiji je udio u izdanju iznosio 24,78%.
Nadalje, društvo HTP Korčula d.d. je dana 3.5.2016. objavilo poziv postojećim dioničarima za iskazivanje interesa za sudjelovanje u postupku povećanja temeljnog kapitala uz uvjet da je potrebno prikupiti minimalno 21 mil. HRK interesa za dokapitalizacijom od strane postojećih dioničara kako bi se dokapitalizacija smatrala izvjesnom.
Za fond PBZCO OMF – kategorija B poslan je Iskaz interesa za sudjelovanje u dokapitalizaciji te se odlučilo sudjelovati i na dražbi. Kako bi se sudjelovanjem na draži i dokapitalizaciji prešao prag od 10% izdanja, zatraženo je usvajanje dokumenta Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire HTPK iznad 10% izdanja.
Fond PBZCO OMF – kategorija B je na dražbi kupio 214.253 dionice što je činilo 12,27% udjela u društvu.
Na dokapitalizaciji je ukupno izdano 722.409 novih dionica, od čega je fond PBZCO OMF – kategorije A stekao 34.455 dionica, a fond PBZCO OMF – kategorije B 127.545 dionica. Nakon dokapitalizacije, fond PBZCO OMF – kategorije A je posjedovao 34.555 dionica što je činilo 1,4% izdanja, a fond PBZCO OMF – kategorije B 341.798 dionica ili 13,84% izdanja, tj. ukupno 15,24% izdanja.
Na dan 30.6.2018. fond PBZCO OMF – kategorije A posjeduje 13.255 dionica ili 0,54% izdanja što čini oko 0,97% neto imovine fonda, a fond PBZCO OMF – kategorije B 348.048 dionica ili 14,10% izdanja što čini oko 0,15% neto imovine fonda. Fondovi PBZCO OMF – kategorije A i PBZCO OMF – kategorija B ukupno posjeduju 361.303 dionica što čini 14,63% udjela u društvu HTP Korčula d.d.

Informacije o identificiranom sukobu interesa

Društvo nije identificiralo sukob interesa u odnosu na ovo ulaganje.

Ostvarivanje strategije i ciljeva ulaganja

Kako je navedeno u usvojenom dokumentu Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire HTPK iznad 10% izdanja primarni cilj ovog ulaganja je maksimiziranje vrijednosti ulaganja, a time i imovine članova obveznih mirovinskih fondova.
Društvo je aktivno sudjelovalo u korporativnom upravljanju Izdavatelja kroz izravnu komunikaciju s Izdavateljem, praćenjem poslovanja Izdavatelja putem javno dostupnih informacija, sudjelovanjem na skupštinama Izdavatelja te praćenjem pokazatelja i trendova u poslovanju.
Nastavno na pokazatelje i trendove u poslovanju Izdavatelja, isti je tijekom 2017. te u prvom kvartalu 2018. godine ostvario sljedeće poslovne rezultate:

Komentari rezultata za prvi kvartal 2018. godine:

• u 1Q 2018. godine ostvareno 747 komercijalnih noćenja (+80,0% YoY). U 1Q 2017. godine od 5.891 noćenja oko 93% je bilo ostvareno pod posebnim uvjetima od strane izvođača radova na investicijskom projektu PORT9

• rast poslovnih prihoda najvećim dijelom rezultat prodaje nekretnine u neto iznosu HRK 3,7 mil.

Komentari rezultata za 2017. godinu:

• u 2017. ostvareno 14,5% noćenja više u odnosu na 2016.

• najveći rast broja noćenja zabilježen u predsezoni i podsezoni

• prihodi od pansionskih usluga iznosili HRK 53,1 mil. (+30,0% YoY), a najveći rast ostvaren u novoobnovljenom hotelu PORT 9 (bivši hotel Bon Repos) bez obzira na početak rada tek 10. lipnja

• omjer domaćih i stranih gostiju je 19,6% – 80,4%

• rast broja gostiju iz Velike Britanije, Poljske i Francuske, a pad iz ostalih (Češka, Slovenija, Njemačka…)

• CAPEX od HRK 68,6 mil. u 2017. najvećim se dijelom odnosi na obnovu hotela PORT 9

• rezultati u 2017. ispod očekivanja/najava

Ostvarenje dionice HTPK-R-A te dioničkog indeksa CROBEX u periodu od 6.6.2016. do 30.6.2018. je prikazano na grafu u nastavku.

Cijena dionice HTPK-R-A u periodu od 6.6.2016. do 30.6.2018. godine ostvarila je rast od oko 15,5%, dok je u istom periodu CROBEX porastao za oko 7% čime je dionica HTPK-R-A ostvarila bolji rezultat od tržišta.

Ulaganjem imovine fondova pod upravljanjem u dionice HTPK-R-A ostvareni su povrati na ulaganje u periodu od 6.6.2016. do 30.6.2018. kako je navedeno u tabeli u nastavku.

Prosječan godišnji povrat od početka ulaganja 6.6.2016. do 30.6.2018. u dionice HTPK-R-A fonda PBZCO OMF – kategorija A iznosi 16,21%, a fonda PBZCO OMF – kategorija B 2,94%, što u odnosu na usvojeni dokument Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire HTPK iznad 10% izdanja ne predstavlja potpuno ostvarenje za fond PBZCO OMF – kategorija B. Potpuno ostvarenje ciljeva ulaganja očekuje se u dužem vremenskom periodu.