Info zona

Povratak na novosti

02.07.2018. Informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo Končar – Elektroindustrija d.d.

U skladu s člankom 126. stavkom 6. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, u nastavku su prikazane informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo Končar – Elektroindustrija d.d. te o identificiranom sukobu interesa u periodu od stjecanja dionica Izdavatelja u iznosu većem od 10% izdanja do 30.6.2018. godine.

Ulaganje u društvo Končar – Elektroindustrija d.d.
Dana 23.5.2016. Centar za restrukturiranje i prodaju (CERP) objavio je poziv za iskazivanje interesa i dostavu obvezujućih ponuda za kupnju dionica Končar-Elektroindustrije. Predmet prodaje bilo je 526.926 dionica koje čine 20,49% temeljnog kapitala Društva.
Prije iskazivanja interesa te dodatnog stjecanja predmetnih dionica, fondovi pod upravljanjem, tj. PBZCO OMF – kategorija A i PBZCO OMF – kategorija B, posjedovali su ukupno 9,996% izdanja predmetnog izdavatelja.
Obzirom da se za fondove PBZCO OMF – kategorija A i PBZCO OMF – kategorija B razmatralo dodatno stjecanje predmetnih dionica čime bi se prešao prag od 10% izdanja, Nadzorni odbor Društva je usvojio dokument Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire KOEI iznad 10% izdanja.
Dana 3.6.2016. CERP je donio odluku o odabiru najpovoljnijih obvezujućih ponuda i izvršenju blok-transakcija na Zagrebačkoj burzi sukladno kojoj je fond PBZCO OMF – kategorija B stekao ukupno 165.000 dionica. Ukupni udio u izdanju društva Končar – Elektroindustrija d.d. nakon dodatnog stjecanja iznosio je 16,411%.
Na dan 30.6.2018. fond PBZCO OMF – kategorija A posjeduje 1.189 dionica što čini 0,91% neto imovine fonda, dok fond PBZCO OMF – kategorija B posjeduje 420.928 dionica društva Končar – Elektroindustrija d.d. što čini 1,87% neto imovine fonda. Ukupno ulaganje kroz fond PBZCO OMF – kategorija A te fond PBZCO OMF – kategorije B čini 16,41% udjela u Izdavatelju.

Informacije o identificiranom sukobu interesa

Društvo nije identificiralo sukob interesa u odnosu na ovo ulaganje.

Ostvarivanje strategije i ciljeva ulaganja

Kako je navedeno u usvojenom dokumentu Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire KOEI iznad 10% izdanja primarni cilj ovog ulaganja je maksimiziranje vrijednosti ulaganja a time i imovine članova obveznih mirovinskih fondova.
Društvo je aktivno sudjelovalo u korporativnom upravljanju Izdavatelja kroz izravnu komunikaciju s Izdavateljem, praćenjem poslovanja Izdavatelja putem javno dostupnih informacija, sudjelovanjem na skupštinama Izdavatelja te praćenjem pokazatelja i trendova u poslovanju.
Nastavno na pokazatelje i trendove u poslovanju Izdavatelja, isti je tokom 2017. te u prvom kvartalu 2018. godine ostvario sljedeće poslovne rezultate:

 

Komentari rezultata za prvi kvartal 2018. godine:

  • prodaja u izvozu manja za 1,3% yoy, a prodaja na domaćem tržištu manja za 8,8% yoy
  • 29,9% prihoda od prodaje ostvarenih na domaćem tržištu čine prihodi od društava članica HEP Grupe, 9,7% prihodi od Končar Energetskih transformatora te 6,9% prihodi od ZET-a
  • najznačajniji izvoz ostvaren u Švedsku (16,8% ukupnog izvoza), zatim Njemačku (13,4%) te Austriju, Italiju i BiH
  • ugovoreni novi poslovi iznose HRK 651,4 mil. od čega je 29,8% ugovoreno za domaće tržište, a 70,2% za izvoz

 

 

Komentari rezultata za 2017. godinu :

  • prihodi od prodaje u izvozu narasli su 12,0% yoy, dok su oni na domaćem tržištu manji za 13,2% yoy
  • udio izvoza u ukupnim prihodima od prodaje iznosi 56,0% (+13,6% yoy)
  • potencijalne obveze za izdana jamstva su smanjena za 20,2% u odnosu na kraj 2016. godine te iznose HRK 439,5 mil.
  • poslovni prihodi u 2017. godini za 1% manji od ostvarenja u 2016. godini
  • od 16 društava Grupe Končar, 14 društava je poslovalo pozitivno dok su dva iskazala gubitak
  • ugovoreni novi poslovi u 2017. iznose HRK 2.559,6 mil., od čega je 1.057,3 za realizaciju u 2018. i narednim godinama

Ostvarenje dionice KOEI-R-A te dioničkog indeksa CROBEX u periodu od 3.6.2016. do 30.6.2018. prikazano je na grafu u nastavku.

Cijena dionice KOEI-R-A je u periodu od 3.6.2016. do 30.06.2018. godine ostvarila pad od oko 2,67%, dok je u istom periodu CROBEX porastao za oko 6,6%.
Ulaganjem imovine fondova pod upravljanjem u dionice KOEI-R-A ostvareni su povrati na ulaganje u periodu od 3.6.2016. do 30.6.2018. kako je navedeno u tabeli u nastavku.

Prosječni godišnji povrat na ulaganje u periodu od 3.6.2016. do 30.6.2018. u dionice KOEI-R-A fonda PBZCO OMF – kategorije A iznosi 0,68% a fonda PBZCO OMF – kategorije B 0,94% čime za navedeni period nije u potpunosti ostvaren zadani cilj ulaganja iz usvojenog dokumenta Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire KOEI iznad 10% izdanja. Potpuno ostvarenje ciljeva ulaganja očekuje se u dužem vremenskom periodu.