Info zona

Povratak na novosti

03.07.2017 Informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo Končar – Elektroindustrija d.d.

U skladu s člankom 126. stavkom 6. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, u nastavku su prikazane informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo Končar – Elektroindustrija d.d. te o identificiranom sukobu interesa u periodu od stjecanja dionica Izdavatelja u iznosu većem od 10% izdanja do 30.06.2017. godine.

Ulaganje u društvo Končar – Elektroindustrija d.d.

Dana 23.5.2016. Centar za restrukturiranje i prodaju (CERP) objavio je poziv za iskazivanje interesa i dostavu obvezujućih ponuda za kupnju dionica Končar-Elektroindustrije. Predmet prodaje bilo je 526.926 dionica koje čine 20,49% temeljnog kapitala Društva.
Prije iskazivanja interesa te dodatnog stjecanja predmetnih dionica, fondovi pod upravljanjem, tj. PBZCO OMF – kategorija A i PBZCO OMF – kategorija B posjedovali su ukupno 9,996% izdanja predmetnog izdavatelja.
Obzirom da se za fondove PBZCO OMF – kategorija A i PBZCO OMF – kategorija B razmatralo dodatno stjecanje predmetnih dionica čime bi se prešao prag od 10% izdanja, Nadzorni odbor Društva je usvojio dokument Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire KOEI iznad 10% izdanja.
Dana 03.06.2016. CERP je donio odluku o odabiru najpovoljnijih obvezujućih ponuda i izvršenju blok-transakcija na Zagrebačkoj burzi sukladno kojoj je fond PBZCO OMF – kategorija B stekao ukupno 165.000 dionica. Ukupni udio u izdanju društva Končar – Elektroindustrija d.d. nakon dodatnog stjecanja iznosio je 16,411%.
Na dan 30.06.2017. fond PBZCO OMF – kategorija A posjeduje 1.189 dionica što čini 1,18% neto imovine fonda dok fond PBZCO OMF – kategorija B posjeduje 420.928 dionica društva Končar – Elektroindustrija d.d. što čini 2,25% neto imovine fonda. Ukupno ulaganje kroz fond PBZCO OMF – kategorija A te fond PBZCO OMF – kategorije B čini 16,41% udjela u Izdavatelju.

Informacije o identificiranom sukobu interesa

Društvo nije identificiralo sukob interesa u odnosu na ovo ulaganje.
Sudjelovanje relevantne osobe Društva u Nadzornom odboru Izdavatelja predstavlja potencijalni sukob interesa kojim se upravlja na način propisan Politikama i metodologijama upravljanja sukobom interesa Društva.

Ostvarivanje strategije i ciljeva ulaganja

Kako je navedeno u usvojenom dokumentu Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire KOEI iznad 10% izdanja primarni cilj ovog ulaganja je maksimiziranje vrijednosti ulaganja a time i imovine članova obveznih mirovinskih fondova.
Društvo je aktivno sudjelovalo u korporativnom upravljanju Izdavatelja kroz izravnu komunikaciju s Izdavateljem, praćenjem poslovanja Izdavatelja putem javno dostupnih informacija, sudjelovanjem na skupštinama Izdavatelja te praćenjem pokazatelja i trendova u poslovanju. Također, relevantna osoba Društva je član Nadzornog odbora Izdavatelja.
Nastavno na pokazatelje i trendove u poslovanju Izdavatelja, isti je tokom 2016. te u prvom kvartalu 2017. godine ostvario sljedeće poslovne rezultate:

2017-07-03 objava koei (1)

Komentari rezultata za prvi kvartal 2017. godine:

  • prodaja u izvozu veća za 24,8% yoy, prodaja na domaćem tržištu manja za 32,6% yoy
  • 39,5% prihoda od prodaje ostvarenih na domaćem tržištu čine prihodi od društava članica HEP Grupe (+28,2% yoy), 9,4% prihodi od Končar Energetskih transformatora te 5,8% prihodi od ZET-a
  • najznačajniji izvoz ostvaren u Njemačku (15,8% ukupnog izvoza), zatim Švedsku (11,0%) te Austriju, Sloveniju i Saudijsku Arabiju

2017-07-03 objava koei (2)

2017-07-03 objava koei (3)

Komentari rezultata za 2016. godinu :

  • potencijalne obveze za izdana jamstva smanjene su za HRK 147,6 mil. u odnosu na kraj 2015. godine te iznose HRK 551,4 mil.
  • poslovni prihodi u 2016. godini za 6,2% manji od planiranih i za 5,7% manji od ostvarenja u 2015. godini
  • u prihodima od prodaje izostali su planirani prihodi za isporuku vlakova za HŽ Putnički prijevoz
  • operativna dobit u iznosu od HRK 127,3 mil. veća je za 1,3% od ostvarene u 2015. godini te je u skladu s planovima za 2016. godinu
  • na domaćem tržištu ostvareni prihodi od prodaje za 27% manji od ostvarenja u 2015. godini, na inozemnom tržištu ostvareni prihodi od prodaje za 7,7% viši
  • udio izvoza u ukupnim prihodima od prodaje iznosi 49,3%
  • stanje ugovorenih poslova na 31.12.2016. iznosi HRK 3.292 mil., što je 5% manje u odnosu na stanje na početku godine

Ostvarenje dionice KOEI-R-A te dioničkog indeksa CROBEX u periodu od 03.06.2016. do 30.06.2017. prikazano je na grafu u nastavku.

2017-07-03 objava koei (4)

Cijena dionice KOEI-R-A je u periodu od 03.06.2016. do 30.06.2017. godine ostvarila rast od oko 6,85%, dok je u istom periodu CROBEX porastao za oko 9,5%.
Ulaganjem imovine fondova pod upravljanjem u dionice KOEI-R-A ostvareni su povrati na ulaganje u periodu od 03.06.2016. do 30.06.2017. kako je navedeno u tabeli u nastavku.

2017-07-03 objava koei (5)

Anualizirani povrat na ulaganje u periodu od 03.06.2016. do 30.06.2017. u dionice KOEI-R-A fonda PBZCO OMF – kategorije A iznosi 6,54% a fonda PBZCO OMF – kategorije B 7,08% čime je za navedeni period djelomično ostvaren zadani cilj ulaganja iz usvojenog dokumenta Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire KOEI iznad 10% izdanja, obzirom da se radi o primarno dugoročnoj investiciji.