Info zona

Povratak na novosti

04.07.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Krka d.d.

Glavna skupština tvrtke Krka d.d. održat će se dana 04.07.2019., a Društvo će za Fondove – kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

AD 1. ZA PRIJEDLOG

AD 2.1 ZA PRIJEDLOG

AD 2.2 ZA PRIJEDLOG

AD 2.3 ZA PRIJEDLOG

AD 2.4 ZA PRIJEDLOG

AD 3. ZA PRIJEDLOG

AD 4. ZA PRIJEDLOG