Info zona

Povratak na novosti

05.07.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini KRKA d.d.

Glavna skupština tvrtke KRKA d.d. održat će se dana 05.07.2018., a Društvo će za Fondove – kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

AD 1.1 ZA PRIJEDLOG

AD 2.1. ZA PRIJEDLOG

AD 2.2 ZA PROTUPRIJEDLOG

AD 2.3. ZA PRIJEDLOG

AD 2.4. ZA PRIJEDLOG

AD 3.1. ZA PRIJEDLOG