Info zona

Povratak na novosti

06.06.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Granolio d.d.

Glavna skupština tvrtke Granolio d.d. održat će se dana 06.06.2017., a Društvo će za Fond – kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

AD 2. ZA PRIJEDLOG

AD 3. ZA PRIJEDLOG

AD 4. ZA PRIJEDLOG

AD 5. ZA PRIJEDLOG

AD 6. ZA PRIJEDLOG

AD 7a. ZA PRIJEDLOG

AD 7b. ZA PRIJEDLOG

AD 8. ZA PRIJEDLOG

AD 9. ZA PRIJEDLOG