Info zona

Povratak na novosti

06.08.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Atlantska plovidba d.d.

Glavna skupština tvrtke Atlantska plovidba d.d. održat će se dana 06.08.2015., a Društvo će za Fond – kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

AD 2 ZA

AD 3 ZA

AD 4 ZA

AD 5 ZA

AD 6 ZA

AD 7 ZA

AD 8 ZA

AD 9 ZA

AD 10 ZA

AD 11 ZA

AD 12 ZA

AD 13 ZA