Info zona

Povratak na novosti

07.07.2016. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto

Glavna skupština tvrtke KRKA, tovarna zdravil, d.d. Novo Mesto, održat će se dana 07.07.2016., a Društvo će za Fondove – kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i  glasati na sljedeći način:

AD. 2.2. ZA,

AD. 2.3 ZA,

AD. 2.4. ZA,

AD. 3.2. ZA,

AD. 4. ZA,

AD. 5. ZA,