Info zona

Povratak na novosti

07.07.2016. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Quaestus Nekretnine d.d. u likvidaciji

Glavna skupština tvrtke Quaestus nekretnine d.d. u likvidaciji održat će se dana 07.07.2016., a Društvo će za Fond – kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

AD 1 ZA

AD 2 ZA

AD 3 ZA

AD 4 ZA

AD 5 ZA

AD 6 ZA