Info zona

Povratak na novosti

07.07.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini QUAESTUS NEKRETNINE d.d.

Glavna skupština tvrtke  QUAESTUS NEKRETNINE d.d. održat će se dana 07.07.2017., a Društvo će za Fond – kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

AD 1. ZA PRIJEDLOG

AD 2. ZA PRIJEDLOG

AD 3. ZA PRIJEDLOG

AD 4. ZA PRIJEDLOG

AD 5. ZA PRIJEDLOG