Info zona

Povratak na novosti

08.06.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Stanovi Jadran d.d.

Glavna skupština tvrtke  STANOVI JADRAN d.d. održat će se dana 08.06.2018., a Društvo će za Fondove – kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

AD 2. ZA PRIJEDLOG

AD 5. ZA PRIJEDLOG

AD 6. ZA PRIJEDLOG

AD 7. ZA PRIJEDLOG

AD 8. ZA PRIJEDLOG

AD 9. ZA PRIJEDLOG