Info zona

Povratak na novosti

10.06.2016. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Tankerska Next Generation d.d.

Glavna skupština tvrtke Tankerska Next Generation  d.d. održat će se dana 10.06.2016., a Društvo će za Fondove – kategorija A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

AD 3 ZA

AD 4 ZA

AD 5 ZA

AD 6 ZA

AD 7 ZA

AD 8 ZA

AD 9 ZA