Info zona

Povratak na novosti

10.07.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Quaestus Nekretnine d.d. “u likvidaciji”

Glavna skupština tvrtke Quaestus Nekretnine d.d. “u likvidaciji” održat će se dana 10.07.2015., a Društvo će za Fond – kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

AD 1 ZA

AD 2 ZA

AD 3 ZA

AD 4 ZA