Info zona

Povratak na novosti

12.06.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Petrokemija d.d.

Glavna skupština tvrtke Petrokemija  d.d. održat će se dana 12.06.2015., a Društvo će za Fond – kategorije  B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

AD 4 ZA

AD 5.A ZA

AD 5.B ZA

AD 6 ZA

AD 7 ZA PROTUPRIJEDLOG