Info zona

Povratak na novosti

12.06.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini ULJANIK d.d.

Glavna skupština tvrtke ULJANIK d.d. održat će se dana 12.06.2017., a Društvo će za Fond – kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

AD 2. ZA PRIJEDLOG

AD 3. ZA PRIJEDLOG

AD 4. ZA PRIJEDLOG

AD 5. ZA PRIJEDLOG

AD 6. ZA PRIJEDLOG

AD 7. ZA PRIJEDLOG

AD 8. ZA PRIJEDLOG

AD 9. ZA PRIJEDLOG

AD 10. ZA PRIJEDLOG

AD 11. ZA PRIJEDLOG

AD 12. ZA PRIJEDLOG

AD 13. ZA PRIJEDLOG

AD 14. ZA PRIJEDLOG

AD 15. ZA PRIJEDLOG

AD 16. ZA PRIJEDLOG