Info zona

Povratak na novosti

12.07.2016. Sudjelovanje i način glasanja na glavnoj skupštini KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJA d.d.

Glavna skupština tvrtke KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJA d.d. održat će se dana 12.07.2016., a Društvo će za Fond – kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

AD 5 ZA

AD 6a ZA

AD 6b ZA

AD 7 PROTIV

AD 8 PROTIV

AD 9 PROTIV

AD 10 ZA

AD 11 ZA

AD 12 PROTIV