Info zona

Povratak na novosti

12.07.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini DALEKOVOD PROFESSIO d.d.

Objavljeno: 10.07.2019.

Glavna skupština tvrtke DALEKOVOD PROFESSIO d.d. održat će se dana 12.07.2019., a Društvo će za Fond kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

(1) Otvaranje Glavne skupštine, verifikacija prijava i punomoći za sudjelovanje u radu Glavne skupštine te utvrđivanje broja glasova – Ne glasa se

(2) Donošenje odluke o reviziji financijskih izvješća Društva za 2018. godinu – Za

(3) Godišnja financijska izvješća Društva za 2018.g. utvrđena od Uprave i Nadzornog odbora Društva, zajedno s izvješćem neovisnog revizora, Izvješće Uprave o stanju i vođenju poslova Društva za 2018.g. te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2018.g. – Za
(4) Donošenje Odluke o upotrebi dobiti i isplati dividende Društva za 2018. godinu – Za
(5) Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2018. godinu – Za
(6) Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za nadzor nad vođenjem poslova Društva za 2018. godinu – Za
(7) Donošenje odluke o promjeni tvrtke Društva – Za
(8) Donošenje odluke o izmjenama uvodnih odredaba Statuta Društva i čl.1 Statuta Društva – Za
(9) Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2019. godinu – Za