Info zona

Povratak na novosti

12.10.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Quaestus Nekretnine d.d. u “likvidaciji”

Glavna skupština tvrtke Quaestus Nekretnine d.d. u “likvidaciji” održat će se dana 12.10.2015., a Društvo će za Fond – kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

AD 1 ZA protuprijedlog

AD 2 ZA prijedlog