Info zona

Povratak na novosti

13.03.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Meritus ulaganja d.d.

Glavna skupština tvrtke Meritus ulaganja d.d. održat će se dana 13.03.2019., a Društvo će za Fondove – kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

AD 2. ZA PRIJEDLOG

AD 3. ZA PRIJEDLOG