Info zona

Povratak na novosti

15.03.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini DALEKOVOD PROFESSIO d.d.

Glavna skupština tvrtke DALEKOVOD PROFESSIO d.d. održat će se dana 15.03.2019., a Društvo će za Fondove – kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

AD 1. ZA PRIJEDLOG

AD 2. ZA PRIJEDLOG

AD 3. ZA PRIJEDLOG

AD 4. PRIJEDLOG/PROTUPRIJEDLOG  ODLUKA ĆE SE DONIJETI PO RASPRAVI