Info zona

Povratak na novosti

15.07.2016. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Dalekovod d.d.

Glavna skupština tvrtke Dalekovod d.d. održat će se dana 15.07.2016., a Društvo će za Fond – kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

AD 4 ZA

AD 5 ZA

AD 6 ZA

AD 7 ZA

AD 8 PROTIV

AD 9 ZA