Info zona

Povratak na novosti

16.02.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini ULJANIK d.d.

Glavna skupština tvrtke ULJANIK d.d. održat će se dana 16.02.2018., a Društvo će za Fond – kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

AD 3. ZA PRIJEDLOG

AD 4. ZA PRIJEDLOG

AD 5. ZA PRIJEDLOG

AD 6. ZA PRIJEDLOG