Info zona

Povratak na novosti

17.09.2019. Informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo HTP Korčula d.d.

Uvod

U skladu s člankom 126. stavak 5. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, u nastavku su prikazane informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo HTP Korčula d.d. te o identificiranom sukobu interesa u periodu od stjecanja dionica Izdavatelja u iznosu većem od 10% izdanja do 30.8.2019. godine.

Ulaganje u društvo HTP Korčula d.d.

U svibnju 2016. godine Centar za restrukturiranje i prodaju objavio je Poziv na javnu dražbu za prodaju redovnih dionica HTP Korčula d.d. u vlasništvu Republike Hrvatske, CERP-a i Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka. Na prodaju je bilo ponuđeno 432.838 dionica u 12 paketa čiji je udio u izdanju iznosio 24,78%. Nadalje, društvo HTP Korčula d.d. je dana 3.5.2016. objavilo poziv postojećim dioničarima za iskazivanje interesa za sudjelovanje u postupku povećanja temeljnog kapitala. Za fond PBZCO OMF – kategorija B poslan je Iskaz interesa za sudjelovanje u dokapitalizaciji te se odlučilo sudjelovati i na dražbi. Kako bi se time prešao prag od 10% izdanja, Nadzorni odbor Društva je dao suglasnost na dokument Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire HTPK iznad 10% izdanja.

Fond PBZCO OMF – kategorija B je na dražbi kupio 214.253 dionice što je činilo 12,27% udjela u društvu. Na dokapitalizaciji je ukupno izdano 722.409 novih dionica, od čega je fond PBZCO OMF – kategorije A stekao 34.455 dionica, a fond PBZCO OMF – kategorije B 127.545 dionica. Nakon dokapitalizacije, fond PBZCO OMF – kategorije A je posjedovao 34.555 dionica što je činilo 1,4% izdanja, a fond PBZCO OMF –  kategorije B 341.798 dionica ili 13,84% izdanja, tj. ukupno 15,24% izdanja.

Na dan 30.8.2019. fond PBZCO OMF – kategorije A posjeduje 13.255 dionica ili 0,54% izdanja što čini oko 0,83% neto imovine fonda, a fond PBZCO OMF – kategorije B 348.048 dionica ili 14,10% izdanja što čini oko 0,14% neto imovine fonda. Fondovi PBZCO OMF – kategorije A i PBZCO OMF – kategorija B ukupno posjeduju 361.303 dionica što čini 14,63% udjela u društvu HTP Korčula d.d.

Informacije o identificiranom sukobu interesa

Društvo nije identificiralo sukob interesa u odnosu na ovo ulaganje.

Ostvarivanje strategije i ciljeva ulaganja

Kako je navedeno u dokumentu Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire HTPK iznad 10% izdanja primarni cilj ovog ulaganja je maksimiziranje vrijednosti ulaganja, a time i imovine članova obveznih mirovinskih fondova.

Društvo je aktivno sudjelovalo u korporativnom upravljanju Izdavatelja praćenjem poslovanja Izdavatelja putem javno dostupnih informacija, sudjelovanjem na skupštinama Izdavatelja te praćenjem pokazatelja i trendova u poslovanju.

Nastavno na pokazatelje i trendove u poslovanju Izdavatelja, isti je tijekom 2018. te u prvom polugodištu 2019. godine ostvario sljedeće poslovne rezultate:

Komentari rezultata za 2018. godinu:

  • Rast prihoda na razini Društva u odnosu na 2017. godinu rezultat je većeg broja noćenja (+2,7% yoy) te rasta prosječne cijene smještaja (ADR +12,8% yoy).
  • Prihodi od prodaje iznosili su HRK 73,6 mil. (+11,6% yoy) a značajan rast u 2018. je rezultat kasnijeg otvaranja Port 9 Resorta u lipnju 2017. godine zbog građevinskih radova.
  • Struktura gostiju prema tržištima se promijenila – broj domaćih gostiju se prepolovio (11%), dok je najviše gostiju i dalje iz Velike Britanije (29%).
  • Bez jednokratnog učinka prodaje materijalne imovine profitabilnost Društva je znatno manja, te je isto s EBITDA maržom od 29,4% te EBIT maržom od 10,6%, ispod medijana vrijednosti usporedivih kompanija u 2018. godini.
  • Društvo je financijski stabilno obzirom da je dobro kapitalizirano te najveći dio imovine financira iz dugoročnih izvora. Udio financijskog duga u ukupnom kapitalu Društva na 31.12.2018. godine iznosio je 27,4%.
  • Nakon realizacije projekta uređenja kapaciteta i sadržaja Port 9 Resorta tijekom 2017. godine, u 2018. godini nije bilo značajnih investicijskih projekata.

Komentari rezultata za prvo polugodište 2019. godine:

  • Pad broja noćenja od 9% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, pri čemu je najveći pad ostvaren u hotelu Park zbog manjeg broja smještajnih jedinica koje se koriste u komercijalne svrhe.
  • Prihodi od prodaje ostvareni su u iznosu od HRK 18,2 mil. (-2,6% yoy), dok su ostali poslovni prihodi iznosili HRK 69,3 tis., naspram HRK 3,8 mil. u istom razdoblju prethodne godine, što je bila posljedica prodaje dijela materijalne imovine.
  • Bez jednokratnog učinka prodaje materijalne imovine profitabilnost je na razini istog razdoblja prethodne godine.

Ostvarenje dionice HTPK-R-A te dioničkog indeksa CROBEX u periodu od 6.6.2016. do 30.8.2019. je prikazano na grafu u nastavku.

Cijena dionice HTPK-R-A u periodu od 6.6.2016. do 30.8.2019. godine ostvarila je rast od oko 33,2%, dok je u istom periodu CROBEX porastao za oko 10,3% čime je dionica HTPK-R-A ostvarila bolji rezultat od tržišta.

Ulaganjem imovine fondova pod upravljanjem u dionice HTPK-R-A ostvareni su povrati na ulaganje u periodu od 6.6.2016. do 30.8.2019. kako je navedeno u tabeli u nastavku.

Prosječan godišnji povrat od početka ulaganja 6.6.2016. do 30.8.2019. u dionice HTPK-R-A fonda PBZCO OMF – kategorija A iznosi 11,49% čime je za navedeni period ostvaren zadani cilj ulaganja., Prosječni godišnji povrat za isti period ulaganja fonda PBZCO OMF – kategorija B u dionice HTPK-R-A iznosi 5,47%, čime je za navedeni period djelomično ostvaren zadani cilj ulaganja  iz dokumenta Ciljevi i strategija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire HTPK iznad 10% izdanja. Potpuno ostvarenje ciljeva ulaganja očekuje se u dužem vremenskom periodu.