Info zona

Povratak na novosti

17.09.2019. Informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo Podravka d.d.

Uvod

U skladu s člankom 126. stavak 5. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, u nastavku su prikazane informacije ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo Podravka d.d. te o identificiranom sukobu interesa za period do 30.8.2019.

Ulaganje u društvo Podravka d.d.

Izdavatelj Podravka d.d. se krajem travnja 2015. godine odlučio na povećanje temeljnog kapitala izdanjem najviše 1,7 mil. novih dionica. Prije dokapitalizacije, fondovi pod upravljanjem, tj. fond  kategorije A i fond kategorije B posjedovali su ukupno 9,04% izdanja predmetnog izdavatelja.

Obzirom da se za fondove kategorije A i kategorije B razmatralo sudjelovanje na dokapitalizaciji čime bi se prešao prag od 10% izdanja, Nadzorni odbor Društva je dao suglasnost dokument Ciljevi ulaganja u vlasničke vrijednosne papire Podravka d.d. iznad 10% izdanja.

Na samoj dokapitalizaciji fond kategorije A upisao je 2.248 dionica, a fond kategorije B 272.675 dionice, čime je ukupni udio u izdanju nakon dokapitalizacije iznosio 10,74%.

Do kraja 2016. godine na tržištu je kupljena dodatna količina dionica Izdavatelja za fond kategorije B. U 2017. godini nije bilo trgovanja s dionicom. Dana 2.5.2018. Nadzorni odbor Društva donosi odluku o prihvaćanju Ciljeva i strategije ulaganja u vlasničke vrijednosne papire Podravka d.d. iznad 10% izdanja – povećanje udjela u izdanju do 15% i daje suglasnost na predmetno ulaganje koje vrijedi 2 mjeseca, tj. do 2.7.2018. U periodu od 3.5.2018. do 2.7.2018. fond kategorije A stekao je 6.487 dionica dok je fond kategorije B stekao dodatnih 32.022 dionica. Nakon spomenutih stjecanja dionica, ukupni udio fondova u izdanju iznosio je 13,73%. Dana 25.7.2018. Nadzorni odbor Društva donosi odluku o prihvaćanju Ciljeva i strategije ulaganja u vlasničke vrijednosne papire Podravka d.d. iznad 10% izdanja – povećanje udjela u izdanju do 20% i daje suglasnost na predmetno ulaganje. Suglasnost je dobivena na vremenski rok od 12 mjeseci.

U periodu od 26.7.2018. do 30.8.2019. fond kategorije A nije stjecao predmetne dionice, dok je fond kategorije B stekao dodatnih 111.765 dionica. Na dan 30.8.2019. fond kategorije A posjeduje 18.753 dionice ili 0,26% izdanja što čini 6,64% neto imovine fonda, a fond kategorije B 1.070.901 dionice ili 15,04% izdanja što čini 2,48% neto imovine fonda. Fondovi pod upravljanjem Društva posjeduju ukupno 15,30% izdanja.

Informacije o identificiranom sukobu interesa

Društvo nije identificiralo sukob interesa u odnosu na ovo ulaganje.

Sudjelovanje relevantne osobe Društva u Nadzornom odboru Izdavatelja predstavlja potencijalni sukob interesa kojim se upravlja na način propisan Politikama i metodologijama upravljanja sukobom interesa Društva.

S danom 30.6.2019., a sukladno novim izmjenama i dopunama ZOMF-a, relevantna osoba Društva prestaje biti član Nadzornog odbora društva Podravka d.d.

Ostvarivanje strategije i ciljeva ulaganja

Kako je navedeno u usvojenom dokumentu Ciljevi ulaganja u vlasničke vrijednosne papire Podravka d.d. iznad 10% izdanja, primarni cilj ovog ulaganja je maksimiziranje vrijednosti ulaganja, a tim i imovine članova obveznih mirovinskih fondova.

Društvo je aktivno sudjelovalo u korporativnom upravljanju Izdavatelja kroz izravnu komunikaciju s Izdavateljem, praćenjem poslovanja Izdavatelja putem javno dostupnih informacija, sudjelovanjem na svim skupštinama Izdavatelja održanim tijekom 2018. godine te praćenjem pokazatelja i trendova u poslovanju. Također, relevantna osoba Društva bila je član Nadzornog odbora Izdavatelja.

Nastavno na pokazatelje i trendove u poslovanju Izdavatelja, isti je tijekom 2018. te u prvom polugodištu 2019. godine ostvario sljedeće poslovne rezultate:

Komentari rezultata za 2018. godinu:

  • Ostvareni jedni od najboljih operativnih rezultata u sedamdesetogodišnjoj povijesti.
  • Prihodi od prodaje u 2018. iznosili su HRK 4.232 mil. (+2,9% YoY), kao rezultat organskog rasta prihoda oba poslovna segmenta pri čemu je nešto snažniji doprinos došao od farmaceutskog sektora (rast ostvaren u svim segmentima).
  • Rast prihoda ostvaren u svim regijama – Središnja Europa (+6,3% YoY), Zapadna Europa i prekooceanske zemlje (+3,2% YoY), Adria regija (+2,5% YoY), Istočna Europa (+1,9% YoY)
  • Većinu dobiti ostvaruje u 3 segmenta: kulinarstvo, farmaceutika te dječja hrana, slastice i snack
  • Značajno smanjena zaduženost – Otplatom dijela kredita smanjen je neto dug na HRK 755,1 mil. (-16,9% YoY), te uz višu EBITDA-u, pokazatelj zaduženosti neto dug/normalizirana EBITDA pao je sa 2,1x na 1,6x.
  • Krajem 2018. dionice Podravke prešle su u Vodeće (Prime) tržište Zagrebačke burze koje uključuje najviše zahtjeve za transparentnošću i korporativnim upravljanjem.

Komentari rezultata za prvo polugodište 2019. godine:

  • Prihodi od prodaje rastu kao rezultat organskog rasta prihoda oba poslovna segmenta uslijed povećanih prodajno-marketinških aktivnosti te potražnje za novo lansiranim proizvodima.
  • Rast je posebno izražen u segmentima Dječja hrana, slastice i snack (+11,2% YoY, potaknut snažnijim promotivnim aktivnostima te novim proizvodima na brandovima Kviki i Lino Lada), Riba (+17% YoY) te Ostala prodaja (+12,7% YoY).
  • Operativna dobit viša je za HRK 33,7 mil. zbog povoljnije strukture prodaje te povoljnog kretanja tečajnih razlika iz odnosa s kupcima i dobavljačima.
  • Usvojen je prijedlog Uprave o isplati dividende u bruto iznosu od HRK 9 po dionici (2018: HRK 7 po dionici).

Ostvarenje dionice PODR-R-A te dioničkog indeksa CROBEX u periodu 30.7.15. do 30.8.2019. je prikazano u grafu u nastavku.

Cijena dionice PODR-R-A je u promatranom periodu od dokapitalizacije do 30.8.2019. ostvarila rast od oko 26,18%, dok je u istom periodu CROBEX ostvario rast za oko 4,05% čime je dionica PODR-R-A ostvarila bolji rezultat od tržišta. Kriza u koncernu Agrokor koja je počela u 1Q2017 uzrokovala je pad dionica u vlasništvu koncerna, ali također i većine dionica na tržištu Republike Hrvatske te tako i dionica Podravke.

Ulaganjem imovine fondova pod upravljanjem u dionice PODR-R-A ostvareni su povrati na ulaganje u periodu od 30.7.2015. do 30.8.2019. godine kako je navedeno u tabeli u nastavku.

  Prosječni godišnji povrat na ulaganje u periodu 30.7.2015. do 30.8.2019. u dionice PODR-R-A fonda kategorije A iznosi 8,03%, a fonda kategorije B 6,61% što u odnosu na prihvaćene ciljeve ulaganja predstavlja djelomično ostvarenje, ali obzirom da ciljevi ulaganja obuhvaćaju dugoročni period, potpuno ostvarenje ciljeva očekuje se do realizacije ulaganja.