Info zona

Povratak na novosti

18.01.2021. Ažurirana Risk matrica za prepoznavanje i upravljanje sukobom interesa u vrijeme trajanja ulaganja između izdavatelja Jadran d.d. i PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima

U skladu s odredbom članka 25. Politika upravljanja sukobom interesa na sljedećoj poveznici dostupna je ažurirana Risk matrica.