Info zona

Povratak na novosti

18.04.2017. Informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo Podravka d.d.

U skladu s člankom 126. stavkom 6. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, u nastavku su prikazane informacije ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo Podravka d.d. te o identificiranom sukobu interesa za period do 31.12.2016.

Ulaganje u društvo Podravka d.d.

Izdavatelj Podravka d.d. krajem travnja 2015. godine odlučio se na povećanje temeljnog kapitala izdanjem najviše 1,7 mil. novih dionica. Prije dokapitalizacije, fondovi pod upravljanjem, tj. fond kategorije A i fond kategorije B posjedovali su ukupno 9,04% izdanja predmetnog izdavatelja.
Obzirom da se za fondove kategorije A i kategorije B razmatralo sudjelovanje na dokapitalizaciji čime bi se prešao prag od 10% izdanja, Nadzorni odbor Društva je usvojio dokument Ciljevi ulaganja u vlasničke vrijednosne papire Podravka d.d. iznad 10% izdanja.
Na samoj dokapitalizaciji fond kategorije A je upisao 2.248 dionica, a za fond kategorije B 272.675 dionice, čime je ukupni udio u izdanju nakon dokapitalizacije iznosio 10,74%.
Do kraja 2016. godine na tržištu je kupljena dodatna količina dionica Izdavatelja za fond kategorije B, tako da je na dan 31.12.2016. fond kategorije A posjedovao 10.753 dionica ili 0,15% izdanja, a fond kategorije B 925.602 dionice ili 13% izdanja, tj. fondovi pod upravljanjem Društva su posjedovali ukupno 13,15% izdanja.

Informacije o identificiranom sukobu interesa

Društvo nije identificiralo sukob interesa u odnosu na ovo ulaganje.

Sudjelovanje relevantne osobe Društva u Nadzornom odboru Izdavatelja predstavlja potencijalni sukob interesa kojim se upravlja na način propisan Politikama i metodologijama upravljanja sukobom interesa Društva.

Ostvarivanje strategije i ciljeva ulaganja

Kako je navedeno u usvojenom dokumentu Ciljevi ulaganja u vlasničke vrijednosne papire Podravka d.d. iznad 10% izdanja primarni cilj ovog ulaganja je maksimiziranje vrijednosti ulaganja a tim i imovine članova obveznih mirovinskih fondova.
Društvo je aktivno sudjelovalo u korporativnom upravljanju Izdavatelja kroz izravnu komunikaciju s Izdavateljem, praćenjem poslovanja Izdavatelja putem javno dostupnih informacija, sudjelovanjem na svim skupštinama Izdavatelja održanim tokom 2015. i 2016. godine te praćenjem pokazatelja i trendova u poslovanju. Također, relevantna osoba Društva je član Nadzornog odbora Izdavatelja.
Nastavno na pokazatelje i trendove u poslovanju Izdavatelja, isti je tokom 2014., 2015. i 2016. godine ostvario sljedeće poslovne rezultate:

2

 

3

 

1

 

Komentari rezultata:
• rast prihoda u 2015. godini najviše je potaknut akvizicijom Žito d.d. i iznosi 11,6%
• EBITDA marža u 2015. godini povećana na 11,4% (9,1% u 2014. godini)
• neto dobit u 2015. godini značajno veća od one u 2014. godini zbog pozitivnih poreznih prihoda (bez toga bi iznosila oko HRK 178,6 mil.)
• u 2016. godini Podravka je ostvarila prihode od HRK 4,3 mlrd. što je +7,0% yoy (pro-forma -0,8% yoy)
• EBITDA u istom razdoblju iznosi HRK 436,3 mil (EBITDA marža 10,2%)
• neto dug/EBITDA je porastao s 2,0x na kraju 2015. godine na 2,2x na kraju 2016. godine ponajviše zbog pokrenutog investicijskog ciklusa
• rezultati su u skladu s očekivanjima.

Ostvarenje dionice PODR-R-A te dioničkog indeksa CROBEX u periodu 02.01.2015. do 31.12.2016. je prikazano u grafu u nastavku.
4

 

Cijena dionice PODR-R-A je u 2015. i 2016. godini ostvarila rast od oko 30%, dok je u istom periodu CROBEX porastao za oko 14,2% čime je dionica PODR-R-A ostvarila značajno bolji rezultat od tržišta.
Ulaganjem imovine fondova pod upravljanjem u dionice PODR-R-A ostvareni su povrati na ulaganje u 2015. i 2016. godini kako je navedeno u tabeli u nastavku.

5

Ukupan povrat na ulaganje u periodu 31.12.2014. do 31.12.2016. u dionice PODR-R-A fonda kategorije A iznosi 30,6% a fonda kategorije B 25,8% čime je za navedeni period ostvaren zadani cilj ulaganja iz usvojenog dokumenta Ciljevi ulaganja u vlasničke vrijednosne papire Podravka d.d. iznad 10% izdanja.