Info zona

Povratak na novosti

18.04.2018. Informacije o ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo Podravka d.d.

Uvod

U skladu s člankom 126. Stavkom 6. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, u nastavku su prikazane informacije ostvarivanju strategije i ciljeva ulaganja u društvo Podravka d.d. te o identificiranom sukobu interesa za period do 31.12.2017.

Ulaganje u društvo Podravka d.d.

Izdavatelj Podravka d.d. se krajem travnja 2015. godine odlučio na povećanje temeljnog kapitala izdanjem najviše 1,7 mil. novih dionica. Prije dokapitalizacije, fondovi pod upravljanjem, tj. fond kategorije A i fond kategorije B posjedovali su ukupno 9,04% izdanja predmetnog izdavatelja.
Obzirom da se za fondove kategorije A i kategorije B razmatralo sudjelovanje na dokapitalizaciji čime bi se prešao prag od 10% izdanja, Nadzorni odbor Društva je usvojio dokument Ciljevi ulaganja u vlasničke vrijednosne papire Podravka d.d. iznad 10% izdanja.
Na samoj dokapitalizaciji fond kategorije A upisao je 2.248 dionica, a fond kategorije B 272.675 dionice, čime je ukupni udio u izdanju nakon dokapitalizacije iznosio 10,74%.
Do kraja 2016. godine na tržištu je kupljena dodatna količina dionica Izdavatelja za fond kategorije B. U 2017. godini nije bilo trgovanja s dionicom, tako da je na dan 31.12.2017. fond kategorije A posjedovao 10.753 dionica ili 0,15% izdanja, a fond kategorije B 925.602 dionice ili 13% izdanja, tj. fondovi pod upravljanjem Društva su posjedovali ukupno 13,15% izdanja.

Informacije o identificiranom sukobu interesa

Društvo nije identificiralo sukob interesa u odnosu na ovo ulaganje.

Sudjelovanje relevantne osobe Društva u Nadzornom odboru Izdavatelja predstavlja potencijalni sukob interesa kojim se upravlja na način propisan Politikama i metodologijama upravljanja sukobom interesa Društva.

Ostvarivanje strategije i ciljeva ulaganja

Kako je navedeno u usvojenom dokumentu Ciljevi ulaganja u vlasničke vrijednosne papire Podravka d.d. iznad 10% izdanja, primarni cilj ovog ulaganja je maksimiziranje vrijednosti ulaganja, a tim i imovine članova obveznih mirovinskih fondova.
Društvo je aktivno sudjelovalo u korporativnom upravljanju Izdavatelja kroz izravnu komunikaciju s Izdavateljem, praćenjem poslovanja Izdavatelja putem javno dostupnih informacija, sudjelovanjem na svim skupštinama Izdavatelja održanim tijekom 2017. godine te praćenjem pokazatelja i trendova u poslovanju. Također, relevantna osoba Društva je član Nadzornog odbora Izdavatelja.
Nastavno na pokazatelje i trendove u poslovanju Izdavatelja, isti je tijekom 2015., 2016. i 2017. godine ostvario sljedeće poslovne rezultate:

2

Komentari rezultata:

  • u 2017. godini Podravka je ostvarila prihode od HRK 4,2 mlrd. što je -2,1% yoy (pro-forma +1,2% yoy)
  • EBITDA u istom razdoblju iznosi HRK 337,3 mil. (EBITDA marža 8,1%)
  • neto dug/EBITDA je porastao s 2,6x na kraju 2016. godine na 2,7x na kraju 2017. godine
  • ostvareni rezultati odstupaju od očekivanja Društva

Ostvarenje dionice PODR-R-A te dioničkog indeksa CROBEX u periodu 31.12.16. do 31.12.2017. je prikazano u grafu u nastavku.

Cijena dionice PODR-R-A je u 2017. godini ostvarila pad od oko 27,5%, dok je u istom periodu CROBEX ostvario pad za oko 7,5% čime je dionica PODR-R-A ostvarila lošiji rezultat od tržišta. Kriza u koncernu Agrokor koja je počela u 1Q2017 uzrokovala je pad dionica u vlasništvu koncerna, ali također i većine dionica na tržištu Republike Hrvatske te tako i dionica Podravke.

Ulaganjem imovine fondova pod upravljanjem u dionice PODR-R-A ostvareni su povrati na ulaganje u 2017. godini kako je navedeno u tabeli u nastavku.

Prosječni godišnji povrat na ulaganje u periodu 30.7.2015. do 31.12.2017. u dionice PODR-R-A fonda kategorije A iznosi -3,78% a fonda kategorije B -4,54% što u odnosu na prihvaćene ciljeve ulaganja ne predstavlja potpuno ostvarenje, ali obzirom da ciljevi ulaganja obuhvaćaju dugoročni period, potpuno ostvarenje ciljeva očekuje se do realizacije ulaganja.