Info zona

Povratak na novosti

18.06.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini KRKA, tovarna zdravil, d.d. Novo Mesto

Glavna skupština tvrtke KRKA, tovarna zdravil, d.d. Novo mesto, održat će se dana 18.06.2015., a Društvo će za Fondove – kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i  glasati na sljedeći način:

AD. 2 ZA

AD. 3 ZA

AD. 4 ZA