Info zona

Povratak na novosti

19.07.2016. Sudjelovanje i način glasanja na glavnoj skupštini Granolio d.d.

Glavna skupština tvrtke Granolio d.d. održat će se dana 19.07.2016., a Društvo će za Fond – kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

AD 2 ZA