Info zona

Povratak na novosti

20.05.2014. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini tvtke Petrokemija d.d.

  • odluka o pokriću gubitaka Društva – za protuprijedlog
  • odluka o davanju razrješnice članovima Uprave – za protuprijedlog
  • odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora – za protuprijedlog
  • odluka o izboru člana Nadzornog odbora – ZA
  • odluka o imenovanju revizora Petrokemije d.d. za 2014. godinu – ZA
  • odluka o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala radi pokrića gubitaka – za protuprijedlog
  • odluka o izmjenama i dopunama Statuta – za protuprijedlog
  • odluka o povećanju temeljnog kapitala ulozima u novcu uz djelomično isključenje prava prvenstva postojećih dioničara i izmjenama Statuta – za protuprijedlog
  • odluka o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje – ZA