Info zona

Povratak na novosti

20.06.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Dalekovod d.d.

Glavna skupština tvrtke Dalekovod d.d. održat će se dana 20.06.2018., a Društvo će za Fond – kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

AD 3. ZA PRIJEDLOG

AD 4. ZA PRIJEDLOG

AD 5. ZA PRIJEDLOG

AD 6. ZA PRIJEDLOG

AD 7. ZA PRIJEDLOG

AD 8. ZA PRIJEDLOG

AD 9. ZA PRIJEDLOG

AD 10. ZA PRIJEDLOG