Info zona

Povratak na novosti

21.03.2016. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Quaestus nekretnine d.d. u likvidaciji

Glavna skupština tvrtke Quaestus nekretnine d.d. u likvidaciji održat će se dana 21.03.2016., a Društvo će za Fond – kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

AD 1 ZA