Info zona

Povratak na novosti

21.03.2019. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Dalekovod d.d.

Glavna skupština tvrtke Dalekovod d.d. održat će se dana 21.03.2019., a Društvo će za Fond – kategorije B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

AD 2. ZA PRIJEDLOG

AD 3. ZA PRIJEDLOG

AD 4. ZA PRIJEDLOG