Info zona

Povratak na novosti

21.04.2016. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Auto Hrvatska d.d.

Glavna skupština tvrtke Auto Hrvatska d.d. održat će se dana 21.04.2016., a Društvo će za Fond – kategorije A koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

AD 2 ZA

AD 3 ZA

AD 4 ZA

AD 5 ZA

AD 6 ZA

AD 7 ZA

AD 8 ZA

AD 9 ZA

AD 10 ZA

AD 11 PROTIV