Info zona

Povratak na novosti

21.08.2015. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Krka, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto

Glavna skupština tvrtke KRKA, tovarna zdravil, d.d. Novo mesto, održat će se dana 21.08.2015., a Društvo će za Fondove – kategorije A i B koji dionice predmetnog društva imaju u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i  glasati na sljedeći način:

AD. 1.1. ZA,

AD. 2.1 ZA,

AD. 2.2. PROTIV,

2.2. ZA protuprijedlog,

AD. 2.3. ZA,

AD. 2.4. ZA

AD. 3.1 PROTIV,

3.1. ZA protuprijedlog,

AD. 3.2. ZA,

AD. 3.3. ZA,

AD. 3.4. ZA

AD. 3.5. ZA

AD. 3.6. ZA

AD. 4.1. ZA