Info zona

Povratak na novosti

22.07.2016. Sudjelovanje i način glasanja na glavnoj skupštini PODRAVKA d.d.

Glavna skupština tvrtke PODRAVKA d.d. održat će se dana 22.07.2016., a Društvo će za Fond – kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

AD 3 ZA

AD 4 ZA

AD 5 ZA

AD 6 PROTIV

AD 7 PROTIV

AD 8 PROTIV

AD 9 ZA

AD 10 ZA