Info zona

Povratak na novosti

22.10.2015. Sudjelovanje i način glasanja na glavnoj skupštini ULJANIK d.d.

Glavna skupština tvrtke Uljanik d.d. održat će se dana 22.10.2015., a Društvo će za Fond – kategorije  B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

AD 2 ZA

AD 3 ZA

AD 4 ZA

AD 5 ZA

AD 6 ZA

AD 7 ZA

AD 8 ZA