Info zona

Povratak na novosti

24.08.2018. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini Jadran d.d.

Glavna skupština tvrtke JADRAN d.d. održat će se dana 24.08.2018., a Društvo će za Fondove – kategorije A i B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

AD 2. ZA PRIJEDLOG

AD 3. ZA PRIJEDLOG

AD 4. ZA PRIJEDLOG