Info zona

Povratak na novosti

25.01.2017. Sudjelovanje i način glasanja na Glavnoj skupštini OT-OPTIMA TELEKOM d.d.

Glavna skupština tvrtke OT-OPTIMA TELEKOM d.d. održat će se dana 25.01.2017., a Društvo će za Fond – kategorije  B koji dionice predmetnog društva ima u portfelju, sudjelovati u radu Glavne skupštine tvrtke i glasati na sljedeći način:

AD 4 ZA

AD 5 ZA

AD 6 ZA

AD 7 ZA